close

Enter

Log in using OpenID

Brufen Retard® 800 mg Yavaş Salımlı Film Tablet

embedDownload
Brufen Retard® 800 mg Yavaş Salımlı Film Tablet
Formülü: Brufen Retard® 800 mg Yavaş Salımlı Film Tablet 800 mg ibuprofen
içerir. Endikasyonları: Brufen Retard analjezik ve antienflamatuar etkilerinden
dolayı romatoid artrit (jüvenil romatoid artrit veya Still’s hastalığı da dahil olmak
üzere), ankilozan spondilit, osteoartrit ve diğer non-romatoid (seronegatif)
artropatilerin tedavisinde endikedir. Brufen Retard, eklem dışı romatizmal durumların
tedavisinde, özellikle kapsülit, bursit, tendinit, tenosinovit ve derin sırt ağrısında
endikedir. Brufen Retard ayrıca burkulma ve incinme gibi yumuşak doku hasarlarında
endikedir. Brufen Retard ayrıca analjezik etkisinden dolayi hafif ve orta şiddette
ağrılarda, örneğin, dismenore, dental ve post-operatif ağrı ve migrenin semptomatik
tedavisinde de endikedir. Kontrendikasyonları: Geçmişlerinde peptik ülser hikayesi
veya hala aktif peptik ülseri olan hastalarda kullanılmamalıdır. Daha önce ibuprofen,
aspirin veya diğer non-steroidal antienflamatuar ilaçlara karşı astım, rinit, ürtiker gibi
aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişen hastalarda kontrendikedir. Özel Uyarılar ve Özel
Kullanım Tedbirleri: Brufen Retard aktif bronşial astımı veya bronşial astım
hikayesi olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Brufen Retard, gastrointestinal
hastalık hikayesi olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Renal, hepatik veya
kardiyak rahatsızlığı olan hastalarda, non-steroidal antienflamatuar ilaç kullanımı,
böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğinden, özel dikkat gerekir. Brufen
Retard, kalp yetmezliği veya hipertansiyon hikayesi olan hastalara dikkatle
uygulanmalıdır, çünkü ibuprofen uygulanmasına bağlı ödemler bildirilmiştir. İlaç
Etkileşimleri ve Diğer Etkileşmeler: Antihipertansifler: Antihipertansif etki
azalması. Diüretikler: Diüretik etki azalması. Kardiyak glikozitler: Non-steroidal
antienflamatuarlar kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir, glomerüler filtrasyon hızını
azaltabilir ve glikozit plazma düzeylerini yükseltebilir. Lityum: Lityum atılımının
azalması. Metotreksat: Metotreksat atılımının azalması. Siklosporin: Nefrotoksisite
riski artması. Mifepriston: Mifepriston uygulamasından sonra 8-12 gün içinde nonsteroidal antienflamatuarlar uygulanmamalıdır, mifepriston etkisi azalabilir. Diğer
analjezikler: Birden fazla non-steroidal antienflamatuar ile birlikte uygulanmasından
kaçınılmalıdır. Kortikosteroidler: Gastrointestinal kanama riski artar.
Antikoagülanlar: Antikoagülan etki artar. Kinolon antibiyotikleri: Non-steroidal
antienflamatuar ve kinolon antibiyotiklerini birlikte alan hastalarda konvülsiyon
gelişme riski artabilir. Yan Etkiler / Advers Etkiler: Gastrointestinal: En sık
rastlanan yan etkiler, gastrointestinal şikayetlerdir. Bulantı, kusma, diare, dispepsi,
abdominal ağrı, hematemesis, ülseratif stomatit ve gastrointestinal kanama, ibuprofen
tedavisinde bildirilmiştir. Aşırı duyarlılık: İbuprofen tedavisinden sonra aşırı
duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bunlar, non-spesifik alerjik reaksiyon ve
anafilaksi, respiratuar sistem reaktivitesi, astma, agrave astma, bronkospazm veya
dispne dahil olmak üzere, çeşitli deri şikayetleri, çeşitli tipte deri döküntüleri, prurit,
ürtiker, purpura, anjioödem ve daha seyrek olmak üzere büllü dermatozlar olabilir.
Kardiyovasküler: İbuprofen tedavisine bağlı ödem bildirilmiştir. Kullanım Şekli ve
Dozu: Yetişkinler: Günde 2 Brufen Retard tablet, tercihen akşamları, yatma
saatinden bir süre evvel, bir kerede, tek doz olarak alınır. Tabletlerin bölünmeden,
bütün olarak, bol su ile içilmesi önerilir. Ağır ve akut vakalarda günlük doz iki defada
verilmek üzere, 3 adet Brufen Retard tablete çıkarılabilir. Çocuklar: Brufen Retard,
12 yaşın altındaki çocuklarda önerilmez. Yaşlılar: Böbrek veya karaciğer bozukluğu
yoksa, dozaj değişikliği gerekmez. Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:
Gebelikte, mümkünse ibuprofen uygulamasından kaçınılmalıdır. İnsanda ibuprofen
uygulamasına ilişkin, çok seyrek ve neden/sonuç ilişkisi belirsiz de olsa, konjenital
anomaliler bildirilmiştir. İbuprofen anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda
bulunmaktadır ve emzirilen çocukta olumsuz etki beklenmez. Araç ve Makina
Kullanmaya Etkisi: Yoktur. Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler: Semptomlar
bulantı, kusma, bitkinlik ve seyrek olarak bilinç kaybı olarak kendini gösterir. Eğer
başka bir ilaçla birlikte alınmamışsa, tek başına ibuprofenin yüksek aşırı dozları iyi
tolere edilir. Gastrik lavaj, alındıktan sonra kısa süre içinde tabletler henüz
çözünmeden, uygulanırsa, yararlı olabilir. Gerekirse, serum elektrolitleri
düzenlenmeli ve uygun destekleyici önlemler alınmalıdır. Saklamaya yönelik özel
uyarılar: 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Ticari Takdim Şekli ve
Ambalaj Muhtevası: 14 film tabletlik blister ambalajda. Ruhsat Sahibi: ABBOTT
Laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti., Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No: 2
Akkom Ofis Park Kelif Plaza 3.Blok Kat:12-20 Ümraniye, İstanbul 34768 Tel:0 216
636 06 00 Faks:0 216 425 18 00 Ruhsat No: 111/22 Ruhsat Tarihi: 29.11.2001
Prospektüs Onay Tarihi: 04.12.2001 Yasal Kategorisi: Reçete ile satılır. KDV
Dahil Perakende Satış Fiyatı: 5.22 TL – 27.10.2009 Daha geniş bilgi için firmamıza
başvurunuz. BRURTD.11-KPB.01
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
140 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content