close

Enter

Log in using OpenID

denklemlerin işlem üzerindeki çözümlü uygulamaları

embedDownload
1
Bu ders materyali Ömer SENCAR tarafından 12/09/2014 tarihin de hazırlanmıştır.
“başarının sırrı, bilginin ışığı…”
001


2x -1
2
4
8
2 +1 . 2 +1 . 2 +1 =
olduğuna göre; x 2
3
x
2 -1
22 +1 . 24 +1 . 28 +1 =
 3. 22 +1 . 24 +1
3
 22 -1 . 22 +1 .






ifadesinin değeri kaçtır ?
  .28 +1 =2x -1
    24 +1.28 +1 =2x -1
24 -1.24 +1.28 +1 =2x -1
28 -1.28 +1 =2x -1



 216 -1=2x -1
 216 =2x
 x=16
x2 =162
 x2 =256
DENKLEMLERİN İŞLEM ÜZERİNDEKİ ÇÖZÜMLÜ UYGULAMALARI
2
Bu ders materyali Ömer SENCAR tarafından 12/09/2014 tarihin de hazırlanmıştır.
“başarının sırrı, bilginin ışığı…”
002
x+1
x
5 =2 olduğuna göre ; 50 x+2 ifadesinin değeri kaçtır ?
5x =2  x=log52
x+1
1
1
1
1
1
=1=1=1=1=1=1-log50 5
x+2
x+2
log52+2
log52+log525
log5  2.25
log 5 50
x+1
1-log50 5
x+2
50
=50
-log50 5
=501.50
-1
log50 5
=50.50
-1
=50.5
1
=50.
5
=10
003
1
x
x+1
2 =3 olduğuna göre ; 6
ifadesinin değeri kaçtır ?
2x =3  x=log2 3
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=log6 2
x+1 log2 3+1 log2 3+log2 2 log2  3.2  log2 6
1
log 2
x+1
6
=6 6 =2
DENKLEMLERİN İŞLEM ÜZERİNDEKİ ÇÖZÜMLÜ UYGULAMALARI
3
Bu ders materyali Ömer SENCAR tarafından 12/09/2014 tarihin de hazırlanmıştır.
“başarının sırrı, bilginin ışığı…”
004
2 2
xm -n =5
xm-n =2 olduğuna göre ; 8m+n ifadesinin değeri kaçtır ?
2 2
m-n.(m+n)
xm -n =5  x 
=5
(m+n)
m-n 

 x
=5


 2(m+n) =5
 m+n=log2 5
3m+n 3 log2 5 log2125=125
=2
8m+n =2
=2
005
3x-1 =a
25x-1 =b olduğuna göre;
135x+1 'in a ve b türünden eşitini bulunuz .
3x-1 =a  3x =3a
25x-1 =b  5x =5 b
135= 33.5
x+1 3x x 3
135x+1 = 33.5
=3 .5 .3 .5=36.52.a3 .5 b
 
DENKLEMLERİN İŞLEM ÜZERİNDEKİ ÇÖZÜMLÜ UYGULAMALARI
4
Bu ders materyali Ömer SENCAR tarafından 12/09/2014 tarihin de hazırlanmıştır.
“başarının sırrı, bilginin ışığı…”
006
22-a =x
31-a =y olduğuna göre;
24a ifadesinin x ve y türünden eşitini bulunuz .
4
2a =
x
3
31-a =y  3a =
y
3
a
a 64 3 192
24a =  8.3 = 2a .  3  = 3 . = 3
x y yx
22-a =x

 
a tane a 'nın toplamının , a tane a'nın çarpımına oranını kaçtır ?
a + a + a + ... + a = a.a = a2 (a tane a'nın çarpımı a karedir.)
007
a.a.a.....a = aa (a tane a'nın çarpımı a üssü a 'dır.)
a2 2-a
İSTENEN = a =a
a
a ve b 1'den farklı pozitif reel sayılardır.
a.b=1
a3x+1 = b2x+9 olduğuna göre ; x kaçtır?
008
a>1 , b>1 a ve b reel sayılardır.
a.b=1  b=a-1
a3x+1 = b2x+9
yani;
3x+1=-2x-9

2x+9
 a3x+1 = a-1
 
5x=-10

x= - 2
DENKLEMLERİN İŞLEM ÜZERİNDEKİ ÇÖZÜMLÜ UYGULAMALARI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
649 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content