close

Enter

Log in using OpenID

1. dönem 2. sınav çalışma soruları

embedDownload
1) 7 x  2  8 denkleminin çözüm kümesini bulunuz?
8)
Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini N, Z ve R de
bulunuz .
a) x  1  5
2) 3.x  1  2.x  1  0 denkleminin çözüm kümesini
b) 7 x  4  11
bulunuz?
c) 3x  1  2x  3  4x  1
3)
 x  1  3x  3  3.  x  2   4
denkleminin çözüm
kümesini N,Z ve R de bulunuz ?
d) 3x  4  5x  9
4)
 5  3x  1  7
e) x  4  3x  1  6x  4
Eşitsizliğinin gerçek sayılardaki çözüm kümesi nedir ?
5) a ve b birer tam sayı olmak üzere
3  a 1
1  b  2
Olduğuna göre , a  b farkının alabileceği en büyük
x7
 3
f)  4
değer kaçtır ?
9)
x, y  Z ,
 3  x  4 ve
5 y  9
6)
İse 2 x  3 y ifadesinin en büyük tam sayı değeri nedir?
x ve y birer gerçek sayı olmak üzere
2 x  4
1  y  5
Olduğuna göre , x  y nin alabileceği en büyük tam
sayı değeri kaçtır?
10)
x, y  R ,
 3  x  4 ve
5 y  9
İse 2 x  3 y ifadesinin en büyük tam sayı değeri nedir?
7)
1  x  2x  3  x  5
Eşitsizliğinin R deki çözüm kümesinin sayı doğrusunda
gösterilişi nedir ?
11)
2008 ÖSS Bir x tam sayısı için
x5
 10
2
21)
x  5  9  y  4  z  0 olduğuna göre x+y+z
toplamı kaçtır?
Olduğuna göre, x in en küçük değeri nedir?
12)
22)
x  4  6 eşitsizliğinin çözüm kümesini N de bulunuz .
23)
x  3  5 eşitsizliğinin çözüm kümesini
x, y  R olmak üzere,
 1  y  3 ve
2 x  y  1  0 olduğuna göre ,
X in aralığını bulunuz.
Z de bulunuz .
13)
24)
x  2  1 eşitsizliğinin çözüm kümesini R de bulunuz .
25)
x  1  2  4 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
26)
1993 ÖSS
4   7   2 işleminin sonucu kaçtır ?
14)
 4  3 işleminin sonucu kaçtır?
15)
1  x  3 olmak üzere x  1  x  3 ifadesinin eşiti
nedir ?
x  3 olmak üzere
16)
 x y 3 0
2008 ÖSS
x  0 olduğuna göre
Denklemini sağlayan y tam sayılarının toplamı kaçtır ?
x 1  x  3
İfadesinin eşiti nedir ?
17)
2011 YGS
 1  3   2  4 işleminin sonucu kaçtır?
27)
1998 ÖYS
a2  b4  c6  0
Olduğuna göre , a  2b  3c ifadesinin değeri kaçtır?
18)
a  0  b olmak üzere
a b  a  b
İfadesinin eşiti nedir?
28)
19)
x  6  4 denkleminin çözüm kümesi nedir?
2000 ÖSS
x  6 olduğuna göre
x  2y  2  0
Koşulunu sağlayan kaç tane y tam sayısı vardır?
20)
3x  2  7 denklemini sağlayan x değerlerinin
çarpımı nedir?
29)
x  y  16
38)
2x  y  5
12 x  12 x  12 x
ifadesinin en sade biçimi nedir?
3x  3x  3x
denklem sistemini sağlayan x kaçtır?
39)
30)
4a  3b  11
ab  4
 22   30 işleminin sonucu kaçtır ?
5 1
Denklem sistemini sağlayan a kaçtır ?
40)
9 x  27 olduğuna göre x kaçtır ?
41)
5 x  2  125 olduğuna göre x kaçtır ?
42)
2x  215  1015
31)
3x  4 y  8
x  2y  6
Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.
Olduğuna göre x kaçtır ?
43)
3x  24  8  2x4 olduğuna göre x in alabileceği
değerler toplamı kaçtır ?
32)
3x  2 y  2
y  2x  3
Denklem sistemini sağlayan x kaçtır?
44)
x  12  32
olduğuna göre x in alabileceği değerler
kümesi nedir ?
33)
 23   32
işleminin sonucu kaçtır ?
45)
1993ÖSS
32   2
işleminin sonucu kaçtır ?
 14  2 2
3
34)
A   3
2
B  3 2
Olduğuna göre , A  B toplamı kaçtır ?
35)
27.81.3 5 işleminin sonucu kaçtır ?
36)
27
işleminin sonucu kaçtır ?
25
37)
68
işleminin sonucu kaçtır ?
28
46)
 < 2 şğ çöü ü
 ü ö.
47)
48)
 ≥ −2 şğ çöü ü
 ü ö.
 ≤ −1
>2
ş  çöü ü
 ü ö.
49)  −  < 1
 +  ≥ −2
ş  çöü ü
 ü ö.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
392 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content