close

Enter

Log in using OpenID

Cebirsel İfadeler

embedDownload
14
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Cebirsel İfadeler - 1
1.
1.
4.
_ 4 - x i $ x = - x 2 + 4x
G
D
C
2
2.
x - 4 = _x - 2i $ _x + 2i
3.
3 $ _ x - 1 i = 3x - 1
F
Yukarıdaki eşitliklerden hangileri özdeşliktir?
A) 1 ve 2
C) 2 ve 3
B) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3
A
B
E
Şekildeki ABCD dikdörtgeninde E, F ve G
bulundukları kenarların orta noktalarıdır.
AD = _ 2a - 4 i cm ve AB = _ 2a + 4 i cm
olduğuna göre, a ve b’nin alabileceği her
değer için boyalı bölgenin alanını gösteren
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3a 2 - 20 B) 3 $ _ a - 2 i $ _ a + 2 i
2
C) 5 $ _ a + 2 i D) 7a 2 - 24
2. _ 3a - 2 i $ _ 3a + 2 i = x - 4 ifadesinin bir özdeşlik olabilmesi için x yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 9a 2 B) 3a 2 C) 9a
D) 3a
5. 2x 2 - 32 = (x - 4) $ (2x + a) olduğuna göre, a kaçtır?
A) 2
3.
Şekilde bir kenarının uzunluğu a cm olan
ABCD karesi ile kenar uzunlukları _ a - 3 i cm
ve _ a + 3 i cm olan EFGH dikdörtgeni veriliyor. Karenin alanı dikdörtgenin alanından kaç
santimetrekare fazladır?
A) 0
B) 3
C) 6
Î
D) 9
6.
B) 4
C) 8
D) 16
a ve b pozitif tam sayılar ve
2
_ 6 - 3 i = a - b 2 olduğuna göre, a + b
kaçtır?
A) 15
B) 17
C) 19
D) 21
TEST
14
Cebirsel İfadeler - 1
10.
(a+b) cm
7.
a, b gerçek sayı, a - b = 9 ve a.b = 10 olduğuna göre, a 2 + b 2 kaçtır?
A) 71
B) 101
C) 111
D) 141
(a+b) cm
b cm
b cm
Bir kenarının uzunluğu (a+b) cm olan kare
şeklindeki bir kumaşın köşesinden bir kenarının uzunluğu b cm olan kare şeklinde bir parça kesilerek çıkarılıyor. a ve b’nin alabileceği
her değer için kalan bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
2
2
2
2
A) a B) a + b C) a + 2ab D) 2ab
2
11. a 2x - 1x k = 4x 2 + a + 12
x
kaçtır?
A) 4
B) 2
olduğuna göre, a
C) - 2 D) - 4
8. x 2 + kx - 3 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış
hali _ x - 1 i $ _ x + 3 i olduğuna göre, k kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
12. a 2 - b 2 + a - b = k $ (a + b + 1) olduğuna göre,
k aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisidir?
B) a - b
A) a + b C) a - b - 1D) a - b + 1
9. x - 2 = - 3 olduğuna göre, x 2 + 6x + 9 işleminin sonucu kaçtır?
KAVRAM
IM
B) 5
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) 9
C) 3
D) 2
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
430 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content