Gizem KURT - Yaşar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ
Gizem KURT
İLETİŞİM
E-posta: [email protected]
EĞİTİM
2008 - 2013
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Türkiye
Doktora, İşletme
Danışman: Prof. Dr. Mustafa Tanyeri
2012 - 2013
University of California, Irvine, The Paul Merage School of Business, ABD
Konuk Doktora Öğrencisi
TÜBİTAK - 2214 Yurt Dışı Doktora Araştırma Burs Programı
Danışman: Prof. Dr. Alladi Venkatesh
2011
Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Doktora Yaz Okulu; Consumption, Markets and Culture
2010 - 2011
Università di Pisa, Department of Economy and Management, Pisa, İtalya
Erasmus Öğrenci Değişim Programı
2005 - 2008
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
Yüksek Lisans, Pazarlama
Danışman: Prof. Dr. İkbal Aksulu
1999 - 2004
Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Manisa, Türkiye
Lisans, İşletme
TEZLER
Doktora – Duygusal Süreçler Bağlamında Tüketici Davranışları: Genç Tüketicilerin Teknolojik Ürün
Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans – Mağaza Atmosferinin Müşteri Sadakati Oluşturmadaki Rolü: Büyük Ölçekli Gıda
Perakendeciliğinde Bir Araştırma
AKADEMİK ARAŞTIRMA VE İLGİ ALANLARI
Pazarlama, Tüketici Davranışları, Tüketim.
1
AKADEMİK DENEYİM
Eylül 2007 – Devam
Araştırma Görevlisi
Yaşar Üniversitesi
İİBF, İşletme Bölümü, İzmir, Türkiye.
Asistanlık Yapılan Dersler
Marketing I, Marketing II, International Retail Management,
International Marketing, Marketing Research
YAYINLAR
Makaleler
Kurt, G. (2013), “The Impact of E-retailers’ Ethics on Customer Loyalty: Perceived Trust and Perceived
Satisfaction as Mediators”. Journal of Internet Applications and Management, 4(2), 51-68.
Hacıoğlu, G., Kurt, G. (2012), “Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Farkındalığı, Kabulü Ve
Tutumları: İzmir İli Örneği”, Business and Economics Research Journal, 3(1), 161-177.
Yurtsever, G., Kurt, G., Hacioglu, G. (2010), “Buyer–Seller Negotiations: A Comparison of Domestic
and International Conditions in a Pilot Study with International Business Students”. Psychological
Reports, 106(3), 671-678. Indexing: SSCI
Kurt, G.,Hacioglu, G. (2010), “Ethics as a Customer Perceived Value Driver in the Context of Online
Retailing”. African Journal of Business Management, 4(5), 672-677.
Tek, O.B., Kurt, G. (2010), “The Dynamics of Turkish Brands’ Global Expansions: A Comparative
View”. International Journal of Business, Management, and Economics, 4(10), 77-89.
Culha, O., Hacioglu, G., Kurt, G. (2009), Otel Müşterilerinin E-Şikayetlerine Yönelik
Çözümlemesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 6(4): 42-49.
Bir İçerik
Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitapçığında Basılan Bildiriler
Hacıoğlu, G., Eren, S.S., Kurt, G., Çelikkan, H. (2013), “Tüketicilerin Düşmanlık Hissi ve Etnik
Merkezciliği ile Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler: Türk Tüketicilerin Fransız Malı Ürünlere
Yönelik Tutumlarına Dair Bir Araştırma”, 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kars: 19-22 Haziran.
Celikkan, H., Kiray, A., Hacioglu, G., Kurt, G. (2012). Turkish Consumers’ Attitudes towards
Marketing Practices and Government Regulations. 7th International Symposium on Business
Administration, Canakkale Onsekiz Mart University, 11-12 May: Canakkale, Turkey.
Kurt, G., Otuzlu, O. (2008), “Measuring Service Quality in Higher Education: A Marketing Focused
Approach”. 4th International Conferences on Business, Management and Economics (ICBME’08), 5-7
June: Izmir, Turkey.
Kurt, G. ve Hacıoğlu, G. (2008), “Sanal Perakendecilik Etiğinin Tüketici Davranışlarına Etkileri”, 13.
Ulusal Pazarlama Kongresi, Nevşehir: 25-29 Ekim.
2
Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Kurt, G., Akdevelioglu, D. (2013). Representation of Self Through Virtual Consumption, PhD
Research Fest, The Paul Merage School of Business, University of California, Irvine, USA.
Kurt, G. (2012). Şans Olgusuna İnanç ile Tüketici Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine
Yönelik Bir Araştırma. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Selçuk Üniversitesi, 10-11 Mayıs, Konya.
Tek, O.B., Kurt, G. (2009), “The Dynamics of Turkish Brands’ Global Expansions: A Comparative
View”. 5th International Conferences on Business, Management and Economics (ICBME’09), 22-24
October: Izmir, Turkey.
Culha, O., Hacioglu, G., Kurt, G. (2009), “Konaklama İşletmelerine Yönelik Müşteri E-şikayetleri
Üzerine Bir İçerik Analizi”, 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Manisa: 7-9 Mayıs.
Kitap Bölümleri
Gök, O., Kurt, G. (2010), Ürünlerle İlgili Uygulama ve Karar Süreçlerinde Etik,(Editörler: Ay, C.,
Kartal, B., Nardalı, S.), Pazarlamada Etik Yaklaşımlar, Ankara: Detay Yayıncılık, 34-50.
DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR
Venkatesh, A., Cross, S. N. N., Akdevelioglu, D., Kurt, G., Chen, S., “Qualitative Research in
Marketing: Research Explorations and New Frontiers”.
KATINILAN KONFERANS VE SEMİNER VE ÇALIŞTAYLAR
7-9 Mart 2013
Anthropology of Markets and Consumption Conference
University of California, Irvine, The Paul Merage School of Business, USA.
15-17 Şubat 2013
American Marketing Association, Winter Marketing Educators Conference
Las Vegas, USA.
28 Ocak 2013
When Does Culture Matter?” ColloquiumSeminar
Prof. Donnel Briley, University of Sydney, Business School.
University of California, Irvine, School of Humanities, USA.
16 Ocak 2013
Cross-National Comparative Research Workshop.
Prof. Lane Kenworthy, University of Arizona
Assoc. Prof.Irene Bloemraad, UC Berkeley.
University of California, Irvine, School of Social Sciences, USA.
3
ULUSLARARASI PROJELER
“Women’s Managerial Advancement” 2008-2009
Proje Asistanı
European Commission - The Lifelong Learning Programme (LLP)
Intensive Programme (IP)
Yaşar Üniversitesi
ÖDÜL VE BURSLAR
- TÜBİTAK - 2214 Yurt Dışı Doktora Araştırma Burs Programı (2012)
- TÜBİTAK – Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (2010)
- Erasmus Programme Öğrenci Değişimi Bursu (2010)
İDARİ GÖREVLER VE HAKEMLİK GÖREVLERİ
- Staj Koordinatörü (2011-2012)
Yaşar Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
- Erasmus Öğrenci Değişim Programı Koordinatörü (2009-2010)
Yaşar Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
- Hakemlik
Economic Research (SSCI)
Ethics and Information Technology (SSCI)
African Journal of Business Management
Journal of Yasar University
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
- Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği
- American Marketing Association
YABANCI DİL
- İngilizce
IELTS: 7
(Ağustos 2011)
KPDS: 80/100 (Mayıs 2011)
- İtalyanca
A1
4