Yrd. Doç. Dr. Güniz Meltem GİRAY

EK - 4A
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Güniz Meltem Giray
İletişim Bilgileri
Adres
: Uphill Court Sitesi Ak Zambak Sokak B4 No:54 Batı Ataşehir İstanbul
Telefon
: 532 7124949
Mail
:[email protected]
[email protected]
2. Doğum Tarihi
:
3. Unvanı
: Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim
Durumu
: Doktora
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bilkent Üniversitesi
2002
Yüksek Lisans
Sanat Tarihi
Ankara Üniversitesi
2009
Doktora
Sanat Tarihi
Ankara Üniversitesi
2014
5. Akademik Unvanlar: Yrd. Doç. Dr.
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
“Sir John Soanne Müzesi; Mimarisi ve Müze Mimarisinde Doğal Aydınlatma Uygulamaları.”
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı 2006
6.2. Doktora Tezleri
“J.P. Getty Merkezi: Mimarisi, Tasarımı ve Müze Mimarisinde Doğal Aydınlatma Uygulamaları.”
T.C.Ankara Üniversitesi Sosyal Bilmler Enstitüsü Sanat Tarihi Anablim Dalı 2014
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Meltem Giray, “Lo spazio interno della Sehzade Camii a Istanbul“
Article is about architecture of Sehzade Camii in Istanbul it s in Italian.
(h)ortus, rivista di archittettura journal. April 2012
http://www.vghortus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1540%3Atemplatescritti&catid=13%3Astudistorici
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
Meltem Giray. Yeni Akropol Müzesi; Bernard Tschumi’nin Dekonstrüktivist Mimari Tasarımı ve Doğal
Aydınlatması. Sanatsal Göstergeler. (Artistic İndicators) Ankara 2013 s.151-171.
Meltem GİRAY. Sydney Opera Binası Mimari ve Aydınlatması, Jorn Utzon Sanat ve Estetikte
Etkileşimler (Interactions in Art and Aesthetics). Ankara 2011. S. 53-65.
Meltem GİRAY. Rolandseck Arp Müzesi ve Richard Meier, Kültürel Bellek ve Estetik
Yansımalar (Cultural Memory and Aesthetics Reflections). Ankara 2011 s. 437-447.
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda editötlük.
İngilizce Editörlükler:
Sanat ve Estetikte Etkileşimler (Interactions in Art and Aesthetics).
Ankara 29 Nisan. 2011
Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar (Cultural Memory and Aesthetics Reflections).
Ankara 29 Nisan 2011
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
G. Meltem GİRAY, “Soanne’nin Gizemli Işığı: Londra Sir John Soanne’ un Evi:
Özel Müze Mimarisinde Mekân ve Işık Tasarımlarında Çarpıcı İp Uçlarının Göstergesi.”
Rh+Sanart Ocak 2009 No:58. S. 62-65.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
Mimari Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Bütünleşme: 2. Ulusal Sempozyum. Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık Bölümü, İstanbul, 20-21.Ekim.2011.
“Soyut Mekandan Somut Mekana Geçiş; Mimari Okumaların Tasarım Sürecine Etkileri.”
T.C. Başkent Üniversitesi, Ankara. İç Mimarlık 3. Sınıf Tasarım Stüdyosunda Uygulanan Eğitim süreci
tanımlanmıştır.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda Kongre düzenleme komisyonunda aldığı görevler
Değişen Tarihsel Süreçler Değişen Kavramlar (Changing Historical Processes Changing Concepts )
Uluslararası Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi. (İnternational Turkish Aesthetics and Art Congress)
24-26 Mayıs 2006 Ankara Üniversitesi DTCF Farabi Salonu.
Kongrenin düzenlenmesi, programının hazırlaması, metinlerin toplanması, editöre edilmesi ve kitabının
hazırlanması ve yayınlanması; Kitap basım Tarihi. 2007.
7.6 Diğer Çalışmalar ve Projeler
Resim ve Heykellerle 150 Yıl; Ekim 2013 de Ankara Congresium Kongre ve Kültür merkezinde Ziraat
Bankası Koleksiyonundan seçkilerle düzenlenerek açılan Sergi mekanının iç mimari tasarımı ve iç mimari
uygulamaları ile sergi küratör yardımcılığı.
Amerika, Los Angeles, J.P. Getty Merkezinde, Getty müzesi mimarisinde, müze mimarisi, iç mimari
tasarımları, plan ve müze yapılarında doğal ve yapay aydınlatma uygulamalarını araştırma, müze tasarım
ekibiyle çalışma. Ekim 2012-Mart 2014.
LACMA, MOCA, Malibu Getty Müzesi, Disney Opera Evi yapılarının, mimarisini, iç mimari
tasarımlarını, mimari plan uygulamaları ve yapılarda doğal ve yapay aydınlatma uygulamalarını
araştırma. Ekim 2012-Mart 2014.
Amerika, New York, Guggenheim, MOMA, Metropolitan müzelerinde, müze mimarisi, iç mimari
tasarımları, plan ve müze yapılarında doğal ve yapay aydınlatma uygulamalarını araştırma, müze tasarım
ekibiyle çalışma. Ekim 2012-Mart 2014.
Henk Lassche; Anı ve Değişen Işık Hollanda Türkiye İlişkilerinin 400. Yılı kapsamında “Dutch Delight”
etkinliklerinin kapsamı içinde, 3 Nisan 2012 tarihinde Ankara Cermodern Kültür merkezinde düzenlenen
serginin iç mekan tasarımı ve küratör yardımcılığı.
Ziraat Bankası Yüzyılın Sergisi Ankara Cermodern sergi mekanının ve aydınlatmasının tasarlanması ve
uygulanması ve küratör yardımcılığı 25 Ekim 2010- 25 Nisan 2011.
Çocuklar Çağdaş Sanatı Cermodern’de Keşfediyor: Children Discover Contemporary Art at Cer Modern
Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Sertifika Proframı: 3 Ağustos 2010- 24 Ağustos 2010.
Orhan Peker Sergisi sergi mekanının tasarımı ve aydınatma projesi ve küratör yardımcısı Beşikaş Çağdaş
İstanbul Mustafa Kemal Merkezi, Akatlar, İstanbul. Orhan Peker Retrospektif sergisi, 7 Mart - 17 Nisan
2006.
Kadının Rengi Sergisi Beşiktas Çağdaş MKM Akatlar Sergi Mekanının Tasarımı ve Küratör.
8.Projeler
Esma Sultan Yalısı’nın Modern Sanatlar Müzesine Dönüşüm Projesi "Contemporary Museum Design of
Esma Sultan Mansion". Bilkent Üniversitesi İç Mimari Ve Çevre Tasarımı Bölümü Mezuniyet Projesi.
2002
2002-2010 İş Deneyimleri Ve Projeleri Katıldığı Sertifika Programları
DKNY Satış Mağazası İç Mimari Tasarımı. Armada Alışveriş Merkezi Ankara
BRN Bed Store, Mağazası İç Mimari Tasarımı. Armada Alışveriş Merkezi Ankara
Arkadaş Kitapevi İç Mimari Tasarımı. Natavega Alışveriş Merkezi Ankara
Sevil Parfümeri. İç Mimari Tasarımı Samsun
9. Özel Sektörde İdari Görevler
Koleksiyon Mobilya Mağazası Satış ve Tasarım Bölümü Görevlisi 2004-2006
Tasarımcı İç Mimari Şirketinde İç Mimar ve Mağaza Yöneticisi, Çevre ve Mobilya Tasarımcısı 20022004
Edindiği deneyimler; Günlük iş akışı, organizasyonu, stok kontrolü, ev mekanlarının iç mimari tasarımı
ve mağazanın stok mallarının pazarlanması konusunda müşteri kontakları sağlamak, mağaza hesaplarını
kontrol etmek, mağazanın iç mimari tasarımı ve vitrinini düzenlemek, ürün akışını kontrol etmek
konularında deneyimler kazandı. Şirket 2004 krizinde kapanmak zorunda kaldı.
İtalya/Milano’da, Varenna’da Poliform şirketinde; Ürün tanıtımı, tasarım ve satış konularını kapsamına
alan aydınlatma malzemelerinin tanıtımı ve satışını yapmayı hedefleyen bir kursa davet edildi ve kursu
tamamladı. 2002.
Bologna Universitesi, Yaz Okulu Çevre ve Estetik programına katıldı ve sertifika aldı.
2002
Scuola Di Michelangola, Floransa, İtalyanca Dil Eğitimi, 1999 Temmuz, 2000 Temmuz, 2001 Temmuz.
Tepe İnşaat –Endüstri Anonim Şirketinde Staj. Ankara 1999
Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Bilkent, Ankara.
İnşaat Saha kontrolörü olarak Staj, Hariran-Eylül, 1998, Bilkent, Ankara.
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
T.C: Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü, Öğretim Görevlisi. 2006-2012.
Öğrenci
Haftalık Saati
Akademik Yıl
Dönem
Sayısı
Dersin Adı
Tekik Çizim 1. Sınıf
2006-2007
Teorik
Uygulama
X
X
2008-2009
Güz ve
Mimari Tasarım 2.sınıf proje
X
2010-2011
Yaz
Mimari tasarım 3. Sınıf proje
X
2012-2013
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Her yıl
için
ortalama
55-95
arası