close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Gelirlerinden Yapılan Red ve İade İşlem Süreci

embedDownload
İstanbul Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Bütçe Gelirlerinden Yapılan Red ve İade İşlem Süreci
Red ve iade
Talebinin Gelmesi
Resmi Yazı
Dilekçe
Kişinin Dilekçesi veya İlgili
Kurum Tarafından
Hazırlanan Resmi Yazının
Varsa Mahkeme Kararının
Alınması
İade Gerekçesini Belirtir
Makam Oluru ve
Makbuz Aslının Alınması
Red ve İade Belgesinin
Düzenlenmesi
İade ve
Düzeltme
Fişi
Muhasebe
Yetkilsince Evrakın
İmzalanması
say2000i
İade İşlemine İlişkin
Muhasebe Kaydının
Yapılması
Evrakın
İmzalanarak
Onaylanması
Evrakın Banka
Servsine Teslim
Edilmesi
Banka
İşlemleri
Süreci
Muhasebe
İşlem Fişi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content