close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Giderleri Süreci - kayseri defterdarlığı

embedDownload
Kayseri Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Bütçe Giderleri Süreci
KBS
Ödeme Emri
Belgesinin (ÖEB)
Muhasebe Birimine
Gelmesi
Görevli personel
tarafından ÖEB'de
ön inceleme yapılır
Hata ve Noksanı
Bulunan ÖEB Teslim
Alınmaz
ÖEB
Tah.Evrakı
Teslim
Tutanağı
Tahakkuk Evrakı Teslim
Tutnağı imzalanarak, ÖEB
teslim alınır.
ÖEB ve Ekleri İlgili
mevzuat çerçevesinde
incelenir
Hata ve noksanı
bulunan ÖEB
iade tutanağı
Hata ve noksanı
bulunan ÖEB
iade tutanağı
Hata ve noksanı
bulunmayan ÖEB
Muhasebe Yetkilisine /
Yardımcısına gönderilir.
Tespit edilen eksiklikler iade
tutanağında belirtilerek ÖEB
ve ekleri Harcama birimine
iade edilir.
Hata ve noksanı bulunmayan
ÖEB Muhasebe Yetkilisi /
Yardımcısı tarafından
imzalanır, onaya gönderilir.
Tespit edilen eksiklikler iade
tutanağında belirtilerek ÖEB
ve ekleri Harcama birimine
iade edilir.
Say2000i
ÖEB say2000i sisteminde
onaylanıp, yevmiye numarası
alınarak süreç tamamlanır.
Banka İşlemleri
Süreci
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
75 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content