close

Enter

Log in using OpenID

Bir Bakışta - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

embedDownload
KIMYA
BOLUMU
Bir Bakışta
Tarihçe
İYTE Kimya Bölümü, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim vermeye, Enstitü’nün Alsancak’taki binasında
1998 yılında başlamıştır. Urla Gülbahçe’deki Kampüsün açılmasıyla birlikte Fen Fakültesi kompleksinde,
Fakültenin diğer bölümleriyle birlikte araştırma ve eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. Kimyanın Analitik
Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, İnorganik Kimya ve Organik Kimya gibi alt disiplinlerinde uluslararası
düzeyde araştırmalar yapmayı, alanlarında sivrilmiş akademik personeli ve güçlü araştırma/eğitim
altyapısıyla hizmet vermeyi, öncelikli alanlarda planlı bir şekilde büyümeyi sürdürmektedir. Kimyanın
merkezi bir bilim dalı olması nedeniyle, tüm temel bilimler ve mühendislik disiplinleri ile ortak araştırmalar
yapan İYTE Kimya Bölümü, araştırmacı, üretken, var olan bilgiye ulaşabilen, yeni bilgi üretebilen, problem
çözme becerisine sahip mezunlar vermektedir.
% 66
2013 LYS Puan Tablosu
E n Yü k s e k
Puan
En Düşük
Puan
325
253
E n Yü k s e k
Sıra
89446
En Düşük
Sıra
% 34
169368
%34 Erkek %66 Kadın
Çift Ana Dal
Yan Dal
Kimya Bölümünde çift anadal ve yan anadal programları
uygulanmaktadır.
6 Öğrenciye 1 Öğretim Elemanı
Erasmus
Araştırma
Projeleri
Erasmus Anlaşmalı Ülkeler;
İtalya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Romanya, isveç, Polonya,
Fransa, Avusturya
231
öğrenci sayısı
Yeni 5,6-Dihidro-2H-piran-2-on Türevlerinin Kanserli ve Sağlıklı Pankreas Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Aktivitelerinin
Mekanistik İncelenmesi
Proje yürütücüsü: Doç.Dr. Ali Çağır, TÜBİTAK-COST, 113Z146
QLED temelli askeri ekran tasarımı, süreç geliştirilmesi ve imalatı
Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Serdar Özçelik, San-Tez, ASELSAN, 2014-2017
Nanoteknoloji tabanlı mobil nefes analizörü: Diabet ve Akciger kanseri öntanısı için yeni nesil platform geliştirilmesi
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Ümit Hakan Yıldız, İstanbul Kalkınma Ajansı, 2014-2015
Staj
Kimya Bölümü öğrencileri 3. sınıf derslerini bitirdiklerinde staj yapmak zorundadır.
www.iyte.edu.tr - sci.iyte.edu.tr - web.iyte.edu.tr/chemistry/
İş Olanakları
Mezunlarımız
Nerede Çalışır
Kimya Bölümü mezunları kamu kurumları ve özel sektörde, ilaç, gıda, boya, polimer, tekstil, petrokimya
endüstrilerinde; seramik ve benzeri çok amaçlı yeni malzemelerin, zirai ürünlerin, sabun, deterjan vb. temizlik
malzemeleri ve kozmetik ürünlerin üretiminde; kurumların kalite kontrol laboratuvarlarında kimyager olarak
görev alırlar. Akademik kariyer diğer bir seçenektir.
TÜBİTAK vb. kamu kurumlarında, ülkemiz ve dünyadaki çok sayıda üniversite ve araştırma merkezinde, çeşitli
endüstri kuruluşlarında İYTE Kimya Bölümü mezunu bulunmaktadır.
Akademik Kadro
Ünvanı - Adı
Doktora
Araştırma ve Uzmanlık Alanları
Prof. Dr. Levent ARTOK
Çukurova Üniversitesi
Organik Kimya
Prof. Dr. Mehtap EANES
Celmson University
İnorganik-Organik hibrit malzeme sentezi,
Kristallografi
Prof. Dr. Nuran ELMACI
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fizikokimya
Prof. Dr. Ahmet E. EROĞLU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Katı Faz Ekstraksiyon/Mikroekstraksiyon,
Analitik kimya
Prof. Dr. Mustafa M. DEMİR
Sabancı Üniversitesi
Elektroeğirme ve uygulamaları,
Nanomalzemeler
Prof. Dr. Serdar ÖZÇELİK
City University of New York
Biyofiziksel kimya, Nanobilim ve
nanoteknoloji, Fizikokimya
Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR
Clemson University
Analitik Kimya
Prof. Dr. Hürriyet POLAT
Pennsylvania State University
Fizikokimya
Prof. Dr. Işıl TOPALOĞLU SÖZÜER
University of Bristol
Organometalik kimya, Koordinasyon
kimyası, İnorganik Kimya
Prof. Dr. Talat YALÇIN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fizikokimya
Prof. Dr. Şerife H. YALÇIN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Analitik Kimya
Doç. Dr. Ali ÇAĞIR
University of Virginia
Potansitel antikanser ilaçlar,
Biyoorganik ve Medisinal kimya
Doç. Dr. Gülşah ŞANLI
Florida State University
Protein Kimyası, Biyoteknolojik Enzimler,
Biyopolimerler ile kanser çalışmaları
Yrd. Doç. Dr. Mustafa EMRULLAOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Floresan boyar maddeler, Kemosensörler ve
Biyosensörler, Organik Kimya
Yrd. Doç. Dr. Engin KARABUDAK
Max Planck Institute of Colloids and
Interfaces & Potsdam University
Güneş Yakıtları, Mikrofluidics, Analytical
Ultracentrifuge, Fiziko kimya, Analitik kimya
Yrd. Doç. Dr. Ümit Hakan YILDIZ
Max Planck Institute Polymer Research &
Johannes Gutenberg University
Biomimetik Sensorler, tani kiti ve cihaz
gelistirilmesi
web.iyte.edu.tr/chemistry/
Telefon: 0(232) 750 7528
Faks:
0(232) 750 7509
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kimya Bölümü
Urla / İZMİR 35430 Türkiye
[email protected]
www.facebook.com/IYTEM
twitter.com/iyteedutr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
430 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content