close

Enter

Log in using OpenID

2015 yılı motorlu taşıtlar vergisi tarifesi

embedDownload
Sirküler No: 2015-03
02.01.2015
2015 YILINDA KULLANILACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU
TARİFESİ
I - Vergileme Ölçü ve Hadleri
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;
İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan
vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden
değerleme oranında artırılır." Hükmüne yer verilmiştir.
2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit
edilmiş ve 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 01.01.2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin,
197 sayılı Kanunun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki
gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I)
sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
591
412
231
175
63
1301 - 1600 cm³ e kadar
945
709
412
291
112
1601 - 1800 cm³ e kadar
1.667
1.304
768
469
182
1801 - 2000 cm³ e kadar
2.626
2.024
1.189
709
280
2001 - 2500 cm³ e kadar
3.939
2.860
1.787
1.068
423
2501 - 3000 cm³ e kadar
5.491
4.777
2.985
1.607
591
3001 - 3500 cm³ e kadar
8.362
7.524
4.533
2.263
831
3501 - 4000 cm³ e kadar
13.147
11.352
6.686
2.985
1.189
4001 cm³ ve yukarısı
21.516
16.135
9.556
4.296
1.667
2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e kadar
112
85
63
40
17
251 - 650 cm³ e kadar
231
175
112
63
40
651 - 1200 cm³ e kadar
591
352
175
112
63
1.429
945
591
469
231
1201 cm³ ve yukarısı
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Sirküler No: 2015-03
02.01.2015
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı
tarifeye göre vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi
Tutarı (TL)
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık
1 - 6 yaş
1) Minibüs
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
709
469
231
945
591
352
1.429
945
591
25 kişiye kadar
1.787
1.068
469
26 - 35 kişiye kadar
2.143
1.787
709
36 - 45 kişiye kadar
2.384
2.024
945
46 kişi ve yukarısı
2.860
2.384
1.429
637
423
209
1.501 - 3.500 kg'a kadar
1.286
746
423
3.501 - 5.000 kg'a kadar
1.930
1.607
637
5.001 - 10.000 kg'a kadar
2.143
1.821
855
10.001 - 20.000 kg'a kadar
2.574
2.143
1.286
20.001 kg ve yukarısı
3.220
2.574
1.497
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı
1901 cm³ ve yukarısı
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg'a kadar
C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki
(IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
1 - 3 yaş
4 - 5 yaş
6 - 10 yaş
11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar
11.950
9.556
7.167
5.732
1.151 - 1.800 kg'a kadar
17.929
14.339
10.755
8.603
1.801 - 3.000 kg'a kadar
23.907
19.125
14.339
11.473
3.001 - 5.000 kg'a kadar
29.887
23.907
17.929
14.339
5.001 - 10.000 kg'a kadar
35.865
28.691
21.516
17.211
10.001 - 20.000 kg'a kadar
41.844
33.474
25.102
20.077
20.001 kg ve yukarısı
47.821
38.254
28.691
22.952
Saygılarımla,
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
541 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content