close

Enter

Log in using OpenID

13/03/2015 olarak, 16/03/2015 tarih saat

embedDownload
T.C.
_
SAGLIK BAKANLIGI_
HASTANELER!
KURUMU
KAMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
__
Sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
/ (f:
_
k'
13/03/2015
4734
Cerrahi
servisinin
olan
belirtilen
malzeme
Sayılı
ihtiyacı
aşağıda
HastanemizGexıeJ
K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç
olarak, 16/03/2015 tarih saat 09:30 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa
göndermeniz veya kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ula tırmanız rica olunur.
_
Idari
_
T.I.T.U.B.B.
Malzemenin Adı
1
Biyolojik doku
rekontstriksiyon
mate alleri
Kodu
e-
Se
.nlPEK
ler Müd. Yrd.
l
L
.Â
A
v v
al H
SUT
KODU
Birim
Fiyat
Toplam
Tutar
10 Adet
NOT
1-
Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
wwwşrabzgnkangnhgovxrzihglgghb internet adresinden temin edilebilir.
2-
Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
Tekliflerinizi en geç 16/03/2015 tarih saat 09:30' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
BIYOLOJİK DOKU REKONSTRQKSİYON.MATERYALLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
,
1.
2.
.
Ürün akut yaralarda ve kronik yaraların başlangıç aşamasında kullanım amaçlı olmalıdır.
Ürün hücreler arası madde (ECM) komponentlerinin esterleştirilmiş halini içermelidir. Bu
sayede dokuda eksilmiş olan komponentler belirli bir düzenle tekrar yerine konarak dokunun
onarımı sağlanabilmelidir.
3.
Ürün sıvıyla karşılaştığında içerisinde bulunanglucuronik asit+N-acetilglucosamine esteri
sayesinde dokuda hücreler arasımaddeninusîıîiı tutmaıkapasitesini ve beraberinde kolajen ve
fibrin oluşumunu sağlamalıdır.
Ürün makrofajların hyaluronidaz salgılanması için sinyal vermesini engellemelidir. Böylece
dokuda hyaluronan yıkımını engelleyebilmelidir.
4.
Ürün CD 44 reseptörlerini aktive etmelidir. Bu aktivasyon sonucu gerçekleşen makrofaj
migrasyonuyla v-EGF salınımını ve sitokinlerin salınımını aktifleştirmeli, hızlı bir granülasyona
5.
neden olmalıdır.
_
q
Ürün CD-44 reseptörlerinin uyarı!masıiléibirliktéfoluşan' keratin migrasyonu sayesinde güçlü
reepitelizasyon özelliğine de sahip olmalıdır.
Ürün enfeksiyon olmayan ve nekrotik doku bulunmayan dokularda endike olmalıdır.
6.
7.
Ürün derideki her tip lezyonda ve vücudun her yerinde kullanıma uygun olmalıdır.
Ürün doku üzerinde ve uygulandığı hastada hiçbir yan. etkiye sahip olmamalıdır.
8.
9.
10. Ürün steril ve kolay uygulanabilir olmalıdır.
11. Yara üzerine doğrudan uygulanabilir olmalıdır. Matriks yapının çıplak doku ile teması
sonucunda, lezyonun şeklinialabileneyumuşakıbirtkolloidaljeloluşturmalıdır.
12. Yara yatağının ürün kullanımına uygun hale gelmesi için biyolojik debridman ve doku
onarımını sağlayan , enfekte ve nekrotik dokularda endike olan ve gerektiğinde cerrahi
debridmanı geliştirme amaçlı kullanılabilen 2 gr lık toz ürün beraberinde verilmelidir.
13. Verilecek olan ek ürün hücreler arası madde,(ıECM) komponentlerinin esterleşmiş halini
içermelidir. .Ayrıca sodyum aljinat mikro-granülleri içermelidir. Bu sayede hem mikrobiyal
hem hücresel debridman yaparken, hem de granülasyon dokusunun çok hızlı gelişmesini
sağlayabilmelidir.
14. Örtü steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
15. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
ıJÃluıüLf
.
.
~
k›
16. Ürün biyolojik kökenli olmalı, sentetik madde içermemelidir.
17. Ürün tamamen biyoemilebilir olmalıdır. ,Yaraıyatağında-artık kaldığında bile zarar
vermemelidir.
18. Ürün 5x5 cm ebatlarında olmalıdır.
19. Ürüne ait CEbelgesi olmalıdır.
.ı
ulııuşüß u.. .a,..o,._ı_.,
l
.
ı
'
l
\-~~.
;
.akü
.
3:,
l
ı
`v
'
n"
:agıß
'
i”
.
'ö
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content