close

Enter

Log in using OpenID

2015-2016 Mevlana Değişim Programı İlanı

embedDownload
2015 –2016 Akademik Yılı
Mevlana Değişim Programı
Mevlana Değişim Programı Öğrenci Başvuru Koşulları:
1. Aday öğrencinin örgün eğitim verilen yükseköğretim
programlarında kayıtlı lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi
olması gerekmektedir.
2. Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan
öğrenciler programdan faydalanamazlar.
3.Mevlana Değişim Programı Protokolleri bölümler bazında
yapılmıştır. Mevlana protokolleri bulunan bölümlerin öğrencileri
başvuru yapabilirler.
4. Lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile ders
aşamasını tamamlamamış olan yüksek lisans programı öğrencileri bu
programdan faydalanamazlar.
5. Değişim 2015-2016 akademik yılı itibariyle gerçekleşeceğinden
Mezun durumunda olan öğrenciler bu programa başvuru
yapamayacaklardır.
6. İdari görevi bulunan yüksek lisans öğrencileri yönetmelik gereği
hibeli olarak programdan faydalanamazlar. Akademik görevi bulunan
yüksek lisans öğrencilerimizin ise, öğrenim protokollerini görev
yapmakta bulundukları kurumun yetkilisine (Dekan, Müdür vb.)
imzalatmaları yeterlidir.
7. Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört)
üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması, Yüksek lisans öğrencilerinin
genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç)
olması gerekmektedir.
8. Başvuruyu gerçekleştiren öğrenciler arasında başarı sıralaması
gerçekleştirilirken %50 Dil puanı + %50 Not ortalaması ile elde
edilecek olan Mevlana Puanı baz alınacaktır.
9. Mevlana Değişim Programı Yabancı Dil Sınavı, başvurular
alındıktan sonra yapılacaktır. Yabancı Diller Yüksekokul tarafından
yapılacak dil sınavı için asgari 50 puan almak gerekmektedir.
Sınav tarihi üniversitemiz www.cbu.edu.tr web sayfasında ilan
edilecektir. Yabancı Dil Sınav Belgesi olan öğrenciler,
başvurularında belgelerini sunabilirler. (Minimum YDS: 55 veya
TOEFL’daki eşdeğerliliği kabul edilecektir.)
10. Başvuru yapacak öğrencilerin yerleştirmeleri tercih ettikleri
üniversiteye başvuru yapan tüm öğrenciler arasından başarı
sıralamasına tabi tutularak yapılacaktır. Asil olarak seçilen öğrencinin
hakkından feragat etmesi durumunda, yedek öğrenciler Fakülte yada
bölümlerine bakılmaksızın başarı sırasına göre yerleştirileceklerdir.
İlan sonuçları bir ön değerlendirme niteliğinde olup, karşı
üniversitenin onayı ile kesinleşecektir.
11. Burslar
Hareketlilik süresince ödenecek olan burs miktarları, ülkeler bazında
değişiklik göstermekte olup, burs miktarlarını öğrenmek için
tıklayınız:
Mevlana Değişim Programı Öğrenci Başvuru Belgeleri:
1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında
doldurulup, çıktısı teslim edilecektir.)
2. Transkript
3. Dil Belgesi (YDS, TOEFL): Yabancı Dil Belgesi olan
öğrenciler başvuru evraklarıyla birlikte dil belgelerini
sunabilirler. Yabancı Dil Belgesi olmayan öğrenciler için
Mevlana Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır. Yabancı Dil Sınav
tarihi web sayfamızda ilan edilecektir.
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. 2 adet fotoğraf
* Başvuru Belgeleri aday öğrenci tarafından imza karşılığı şahsen
teslim edilecektir.
Mevlana Değişim Programı Öğrenci Hareketliliği Takvimi
Başvuruların Uluslararası İlişkiler
Birimi tarafından Teslim
1 Nisan-27 Nisan 2015
Alınması
Başvuru Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
28 Nisan- 4 Mayıs 2015
**
Öğrenim
Protokolü
değerlendirme
sonuçlarının
açıklanmasından sonra hazırlanacaktır. (Gidilecek üniversitedeki
derslerin denkliği öğrenci tarafından sağlandıktan sonra ilgili
Bölüm Koordinatörüne imzalatılıp Uluslararası İlişkiler Birimine
teslim edilecektir.)
Mevlana Değişim Programı Öğretim Elemanı Değişimi Yüksek
Öğretim Kurumunun 25.02.2015 tarih ve 2015.8 karar sayılı yazısı
ile durdurulmuştur. İlgili yazıya ulaşmak için;
tıklayınız.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
259 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content