close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 DÖNEMİNDE GÜZ/GÜZ+BAHAR OLARAK ERASMUS

embedDownload
2014-2015 DÖNEMİNDE GÜZ/GÜZ+BAHAR OLARAK
ERASMUS PROGRAMINA KATILMIŞ ve GİDİŞ
YAPACAK OLANLARA İLİŞKİN
İNTİBAK A DUYURUSU
Sevgili Arkadaşlar;
Erasmus programına 2014-2015 döneminde Güz veya Güz+Bahar şeklinde katılmış ve yurt dışına
çıkış yapacak olan arkadaşların gerek yıl içinde muhtelif zamanlarda yapılan toplantılarda gerek
24.07.2014 tarihinde bölümün web sitesinde detaylı olarak duyuruda gerekse AB OFİSİ’nin web
sitesinde yapılan duyuru/açıklamalar doğrultusunda gerekli evraklarını teslim etmeleri
gerekmektedir.
Gelinen noktada yurt dışına çıkış yapacak olanların çıkış yapmadan önce dosyalarını AB OFİSİ’ne
teslim etmeleri gerekmektedir. (Detaylar 24.07.2014 tarihli duyuruda belirtilmiş olup söz konusu
dosya teslimi ayrıca bana da yapılmalıdır. Bana teslim edilecek olan dosyaya ayrıca Bölüm
Başkanlığına hitaben yazılmış ve gideceği döneme ilişkin olarak izinli sayılmak istediğine dair
dilekçe de eklenmelidir.)
Teslim edilecek dosyaya ilişkin olarak en temel evraklardan biri İntibak A formudur.
Gelinen noktada:
1- Emre EKMEN
(Portekiz)
Güz
Hibesiz
2- Tuğçe AKÇAŞ
(İtalya)
Güz
Hibeli
3- Meltem KÖSEDAĞ
(İsveç)
Güz+Bahar Hibeli
4- Cem BALKANLI
(İsveç)
Güz
Hibesiz
5- Elif BÜYÜKDUMAN
(İtalya)
Güz+Bahar Hibeli
6- H. Egemen CİRİTOĞLU
(İrlanda)
Güz+Bahar Hibeli
7- Tunahan YEDİEL
(Çek Cumhuriyeti) Güz
Hibeli
8- Elif ÖZİNCE
(Çek Cumhuriyeti) Güz
Hibeli
9- Aycan AKBULUT
(İspanya)
Güz
Hibesiz
10- Özge ÇÖLLÜ
(Portekiz)
Güz
Hibesiz
11- Begüm KUŞ
(İtalya)
Güz+Bahar Hibesiz
12- Pınar SOLMAZ
(İrlanda)
Güz
Hibeli
13- Yasemin DEMİRCAN
(Almanya)
Güz+Bahar Hibeli
isimli öğrenciler intibak A işleminin yapılabilmesi için ilgili formu doldurup göndermişlerdir. Bu
öğrencilerin intibak A işlemleri yapılmış ancak Fakülte Yönetim Kurulunca görüşülmesi ve karara
bağlanması işlemi büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen öğrencilerin dışında kalan ancak bu süreçten Güz / Güz+Bahar olarak
yararlanacak olanların ivedi olarak İntibak A formlarını mail yoluyla göndermeleri
gerekmektedir. Aksi halde öğrencilerin öncelikle hibe ödemeleri yapılmaycak, izinli
sayılmaları mümkün olmayacaktır. (İster hibeli ister hibesiz gidilmiş olsun bütün öğrencilerin
İntibak A formlarını ve diğer teslim etmeleri gereken evraklarını dosya içerisinde teslim etmiş
olmaları gerekir.)
Mevcut durumda intibak A formlarını teslim etmiş olan öğrencilerin ilgili form incelemelerinden
genel olarak gerek yıl içinde yapılan toplantıda verilen bilgiler gerekse 24.07.2014 tarihli web
duyurusunda belirtilen hususlara dikkat etmedikleri gözlemlenmiştir. Şöyle ki:
1-) Doldurulması gereken İntibak B formu 24.07.2014 tarihli bölüm duyurusuna Word dosyası
olarak eklenmiştir. Buna rağmen bazı arkadaşlar nereden temin ettiklerini bilmediğim şekilde başka
bir İntibak A formu doldurmuşlardır. Bu formlar kabul edilmeyecek tarafımdan ayrıca form dolumu
yapılmayacaktır.
2-) İntibak A formunun nasıl doldurulmasının gerektiği gerek yapılan toplantılarda gerekse
duyuruda detaylı olarak anlatılmış olmasına rağmen halen bazı arkadaşlar USIS 2013 programında
olmayan dersleri veya ders kodlarını/isimlerini yanlış yazmışlardır. Dolayısıyla ilgili İntibak A
formu doldurulurken dikkate alınması gereken (derslerin YTÜ karşılıklarının yazılmasında)
program USIS 2013 (Bologna) programıdır. (bir kez daha aşağıya eklenmiştir.)
3-) İntibak A formunun doldurulması esnasında dönem bilgisini doğru şekilde doldurunuz.
(Örneğin MTM3571 kodlu İşletim Sistemleri dersi 3. yarıyıl değil, 6.yarıyıl dersidir.)
4-) İntibak A formunu doldurulurken aşağıdaki hususlara özellikle dikkat ediniz.
a-) İntibak A formu Learning Aggrement ile uyumlu olmalıdır. Dolayısıyla eğer intibak A
formundaki derslerden bazıları değişik nedenlerle Learning Agg. Formunda yer almıyorsa
bu derslerin silindi/eklendi şeklinde ikili anlaşmanın ilgili sayfasına işlenmesi ve oradaki
üniversiteye onaylatılıp bana gönderilmesi gerekir. (3 nüsha olup bu gönderi ilgili sayfanın
elektronik gönderisi şeklinde de olabilir.)
b-) İntibak A formunda YTÜ ders karşılıklarını yazarken öncelikle daha önceki yıllarda
yapılmış olan intibaklardan yararlanabilirsiniz. Eğer bir dersin daha önceden intibakı
yapılmamış ve ilk defa intibakı yapılacak ise bu durumda içerik yönünden YTÜ’deki ders ile
%70 oranında aynı olması gerekir. (ders isimleri aynı ise uygunluk şartı aranmaz)
c-) İntibak A formunu doldururken mevcut durumda USIS 2013 programında bölüm
seçimlik olarak yer alan ders gruplarındaki derslerden aynı gruba ait birden fazla ders
yazmamaya dikkat ediniz.
d-) Herhangi bir şekilde intibak A formuna yazmış olduğunuz bir dersi eğer daha önce
YTÜ’de almış iseniz bu durumda son almış olduğunuz not dikkate alınır.
e-) İnitbak A formunda yazmış olduğunuz derslerin tamamının dönüşünüzde ders saydırma
işleminin (intibakının) yapılacağını unutmayınız. Dolayısıyla başarılı olunsun veya
olunmasın İntibak A formunda yazmış olduğunuz derslerin tamamının intibak işlemi
yapılacaktır.
f-) Eğer bir dönem için gidiyorsanız 30 ECTS, iki dönem için gidiyorsanız 60 ECTS
olacak şekilde intibak A formunun (dolayısıyla Lea. Agg.) doldurulması gerekir. Söz konusu
ECTS’ler YTÜ’de yer alan ECTS (AKTS)’ler değil gitmiş olduğunuz üniversitenin ilgili
dersler için olan ECTS’sidir.
g-) Gerek Lea. Agg. Gerekse İntibak A formu doldurulurken 30 ECTS/dönem hususuna
riayet edilmelidir. Bazı arkadaşların 35 ECTS, 65 ECTS gibi seçim yaptıkları görülmekte
olup bu evrakların onaylanması mümkün değildir. Zorunlu olan bazı durumlarda 29 / 31 / 32
(tek dönem) veya 58 /59 / 60 / 61 /62 gibi çift dönem ECTS şeklinde onay verilmektedir.
Daha önce duyurusu/gönderisi yapılmış ve yukarıda ayrıca detaylı olarak belirtilmiş olan intibak A
hususu ve evrak teslimi ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte başkaca duyuru/uyarı
yapılmayacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini önemine binaen rica ederim.
Yrd. Doç. Dr. Müslüm ÖZIŞIK
29.08.2014
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2013 EĞİTİM PLANI
1.YARIYIL
2.YARIYIL
T
U L
K
AKTS
T
U L
K
AKTS
MTM1501
Z/S DİL
Z
Analiz I
5
0 0
5
6
MTM1502
Z
İNG Analiz II
5
0 0
5
6
MTM1511
Z
2
2 0
3
5
MTM1512
Z
İNG Programlama Dilleri II
2
2 0
3
5
MTM1521
Z
Programlama Dilleri I
Matematik Mühendisliğine
Giriş
2
0 0
2
4
MTM1522
Z
Soyut Matematik
3
0 0
3
4
MTM1531
Z
4
0 0
4
5
MTM1532
Z
Finans Matematiğine Giriş
3
0 0
3
4
MTM1541
Z
Ayrık Matematik
2
0 0
2
2
MTM1542
Z
2
0 0
2
3
FIZ1901
Z
Fizik 1
3
0 2
4
5
FIZ1902
Z
3
0 2
4
5
MDB1031
Z
3
0 0
3
3
MDB1032
Z
3
0 0
3
3
İNG Lineer Cebir
İNG İleri İngilizce 1
I. YARIYIL TOPLAMI 21 2 2 23
Z/S DİL
İNG Matematik Lojik
Fizik II
İNG İleri İngilizce II
II. YARIYIL TOPLAMI 21 2 2 23
30
3.YARIYIL
30
4.YARIYIL
Z/S DİL
T
U L K
AKTS
T
U L K
5
0 0
5
6
MTM2502
Z/S DİL
Z
İleri Analiz II
5
0 0
5
AKTS
6
3
0 0
3
6
MTM2512
Z
Olasılık ve İstatistik
3
2 0
4
5
MTM2501
Z
MTM2511
Z
MTM2521
Z
Nümerik Analiz I
3
0 0
3
5
MTM2522
Z
Veri Yönetimi ve Dosya
İNG Yapıları I
3
0 0
3
4
MTM2531
Z
Diferansiyel Denklemler
5
0 0
5
6
MTM2532
Z
İNG Analitik Geometri
4
0 0
4
5
MDB2041
Z
2
0 0
2
2
TDB1022
Z
Türkçe II
2
0 0
0
2
TDB1021
Z
Türkçe I
2
0 0
0
2
S
Seçmeli Ders 1.Grup
3
0 0
3
6
S
Sosyal Seçmeli
3
0 0
3
3
Z
Bilgisayar Donanımı ve
Temel Uygulamaları Stajı
0
0 0
0
2
İleri Analiz I
İNG Algoritma ve Veri Yapıları
İNG İngilizce Okuma Konuşma
III. YARIYIL TOPLAMI 23 0 0 21
Z
Z
ATA1021
T
Lineer Programlama Teorisi
İNG Mekanik I
Z
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
U L K
AKTS
Z/S DİL
AKTS
3
0 0
3
4
3
0 0
3
4
0 0
3
4
MTM3502
Z
4
0 0
4
6
MTM3512
Z
İNG Kompleks Analiz I
2
0 0
0
2
MTM3522
Z
Cebir
3
0 0
3
4
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
2
0 0
0
2
2
0 0
2
2
Seçmeli Ders 2.Grup
3
0 0
3
6
ATA1022
Z
S
Seçmeli Ders 3.Grup
3
0 0
3
6
MDB3032
Z
S
Seçmeli Ders 4.Grup
3
0 0
3
6
V. YARIYIL TOPLAMI 18 0 0 16
İNG İş Hayatı İçin İngilizce
S
Seçmeli Ders 5.Grup
3
0 0
3
6
S
Seçmeli Ders 6.Grup
3
0 0
3
6
Z
Sorun Çözüm Teknikleri Stajı
0
0 0
0
VI. YARIYIL TOPLAMI 19 0 0 17
30
7.YARIYIL
2
30
8.YARIYIL
Z/S DİL
Yöneylem Araştırması
T
U L K
3
0 0
3
AKTS
4
Z/S DİL
MTM4502
Z
Matematik Mühendisliğinde
MTM4511
U L K
3
S
Z
T
Kısmi Diferansiyel
Denklemler
MTM3532
MTM4501
30
6.YARIYIL
Z/S DİL
MTM3511
IV. YARIYIL TOPLAMI 20 2 0 19
30
5.YARIYIL
MTM3501
MTM2542
Optimizasyon Teknikleri
T
U L K
3
0 0
3
AKTS
4
Bitirme
Z
Tasarım Uygulamaları
1
2 0
2
8
Z
Tezi
0
8 0
4
8
S
Seçmeli Ders 7.Grup
3
0 0
3
6
S
Seçmeli Ders 10.Grup
3
0 0
3
6
S
Seçmeli Ders 8.Grup
3
0 0
3
6
S
Seçmeli Ders 11.Grup
3
0 0
3
6
S
Seçmeli Ders 9.Grup
3
0 0
3
6
S
Seçmeli Ders 12.Grup
3
0 0
3
VII. YARIYIL TOPLAMI 13 2 0 14
MTM4512
30
TOPLAM KREDİ : 149
VIII. YARIYIL TOPLAMI 13 2 0 16
6
30
SEÇMELİ DERS GRUPLARI
1.GRUP
2.GRUP
T
U
L
K AKTS
MTM2552
İntegral Denklemler
3
0
0
3
6
MTM3521
Analitik Mekanik
3
0
0
3
6
MTM2562
Fark Denklemleri
3
0
0
3
6
MTM3531
Özel Fonksiyonlar
3
0
0
3
6
Veri Yönetimi ve Dosya
İNG
Yapıları II
3
0
0
3
6
3
0
0
3
6
MTM2572
MTM2582
İNG
T
U
L
K AKTS
Tansörel Analiz
3
0
0
3
6
MTM3541
Sonlu Elemanlar Yöntemine
Giriş
3
0
0
3
6
MTM3551
T
U
L
K
AKTS
T
U
L
K
AKTS
3
0
0
3
6
MTM3601
İNG Nümerik Analiz II
3
0
0
3
6
3
0
0
3
6
MTM3611
Matematik Tarihi
3
0
0
3
6
3.GRUP
4.GRUP
MTM3561
MTM3571
İntegral Dönüşümler
Sigorta Matematiğine Giriş
İNG İşletim Sistemleri
MTM3581
Bilgisayar Tasarımı
3
0
0
3
6
MTM3621
Diferansiyel Geometri
3
0
0
3
6
MTM3591
Bulanık Mantık
3
0
0
3
6
MTM3631
Pertürbasyon ve Asimptotik
Yöntemler
3
0
0
3
6
Bilgisayar Destekli
Matematiksel Hesaplamalar
3
0
0
3
6
MTM3641
5.GRUP
İNG
6.GRUP
T
U
L
K
AKTS
T
U
L
K
AKTS
MTM3542
Varyasyonlar Hesabı
3
0
0
3
6
MTM3582
Matris Analizi
3
0
0
3
6
MTM3552
İNG Yazılım Mühendisliği
3
0
0
3
6
MTM3592
Simülasyon Teknikleri
3
0
0
3
6
Mekanik II
3
0
0
3
6
Zaman Serileri Analizi
3
0
0
3
6
3
0
0
3
6
MTM3562
Adi Diferansiyel Denklemlerin
Nümerik Çözümleri
3
0
0
3
6
MTM3602
MTM3572
Hata Düzelten Kodlara Giriş
3
0
0
3
6
MTM3612
MTM3622
7.GRUP
ASP.NET ile İnternet
İNG
Programlama
8.GRUP
T
Nesneye Yönelik
Programlama
MTM4521
MTM4531
İNG
İNG Sistem Analizi ve Dizayn
U
L
K
AKTS
3
0
0
3
6
MTM4571
Mühendislik Problemlerinin
Matematik Modellemesi
T
U
L
K
AKTS
3
0
0
3
6
3
0
0
3
6
MTM4581
Oyunlar Teorisine Giriş
3
0
0
3
6
MTM4541
Dinamik
3
0
0
3
6
MTM4591
Elastisite Teorisi
3
0
0
3
6
MTM4551
Proje Planlama ve Yönetimi
Matematik Mühendisliği için
Biomekanik
3
0
0
3
6
MTM4601
İNG Kompleks Analiz II
3
0
0
3
6
3
0
0
3
6
MTM4611
İNG C# ile Programlama
3
0
0
3
6
T
U
L
K
AKTS
T
U
L
K
AKTS
Eşitsizlikler
3
0
0
3
6
MTM4522
Fonksiyonel Analize Giriş
3
0
0
3
6
Haberleşme Teorisinin
Matematiksel Yapısı
3
0
0
3
6
MTM4532
Şifrelemeye Giriş
3
0
0
3
6
MTM4641
Veri Madenciliğine Giriş
3
0
0
3
6
MTM4542
Görsel Programlama
3
0
0
3
6
MTM4651
Yapay Görü
3
0
0
3
6
MTM4552
3
0
0
3
6
3
0
0
3
6
MTM4561
9.GRUP
10.GRUP
MTM4621
MTM4631
İNG
İNG Görüntü İşleme
MTM4562
11.GRUP
Mesleki Terminoloji
12.GRUP
T
U
L
K
AKTS
T
U
L
K
AKTS
Matematik Felsefesi
Kısmi Diferansiyel
Denklemlerin Nümerik
Çözümleri
3
0
0
3
6
MTM4622
Yapay Zeka
3
0
0
3
6
3
0
0
3
6
MTM4632
Bilgisayar Tabanlı Öğrenen
Sistemler
3
0
0
3
6
MTM4592
Bilişim Etiği
3
0
0
3
6
MTM4642
Veri Haberleşmesi ve
Network
3
0
0
3
6
MTM4602
İNG Web Programlama
3
0
0
3
6
MTM4652
Bilgisayarlı Grafikleri ve Çoklu
Ortam
3
0
0
3
6
MTM4612
İNG
3
0
0
3
6
MTM4662
3
0
0
3
6
MTM4572
MTM4582
Matematik Mühendisliği için
Akışkanlar Mekaniği
İNG MS SQL Veritabanı
SOSYAL SEÇMELİ DERSLER
T
U
L
K
AKTS
ITB3330
Çevre ve Ekoloji
3
0
0
3
3
ITB3390
Uygarlık Tarihi (History of Civilizations)
3
0
0
3
3
ITB3420
Osmanlı'nın Siyasal, Toplumsal Yapısı
3
0
0
3
3
ITB3550
İnsan Hakları
3
0
0
3
3
ITB3560
Siyaset Felsefesi
3
0
0
3
3
ITB3580
Dünya uygarlıkları
3
0
0
3
3
ITB3690
Kimlik ve Kültürel Çalışmalar (Identity and Cultural Studies)
3
0
0
3
3
ITB2030
Bilim Felsefesi
3
0
0
3
3
ITB2080
Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın
3
0
0
3
3
ITB2090
Demokrasi Kültürü: Prensipleri ve Kurumları
3
0
0
3
3
ITB3010
Sosyolojiye Giriş
3
0
0
3
3
ITB3020
Felsefeye Giriş
3
0
0
3
3
ITB3040
20. Yüzyılda Dünyada ve Türkiye’de Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler
3
0
0
3
3
ITB3130
Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih
3
0
0
3
3
ITB3150
Tarih ve Sinema
3
0
0
3
3
ITB3210
Çağdaş Toplum ve İletişim
3
0
0
3
3
ITB3220
Modernite ve Tüketim Toplumu
3
0
0
3
3
ITB3260
Kültürel Çalışmalar ve Kimlik
3
0
0
3
3
ITB3270
İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın
3
0
0
3
3
ITB3310
Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler
3
0
0
3
3
ITB3320
İktisadi Suçlar
3
0
0
3
3
BED0011
Basketbol Temel Teknik Eğitimi
3
0
0
3
3
BED0012
Korfbol Temel Teknik Eğitimi
3
0
0
3
3
BED0021
Egzersiz ve Zihinsel Sağlık
3
0
0
3
3
BED0022
Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi
3
0
0
3
3
BED0031
Halk oyunları Temel Figür Eğitimi
3
0
0
3
3
BED0032
Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi
3
0
0
3
3
BED0041
Futbol ve Temel Hareket Öğretimi
3
0
0
3
3
BED0042
Voleybolda Temel Teknik Eğitimi
3
0
0
3
3
BED0051
Hentbol Temel Teknik Eğitimi
3
0
0
3
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
354 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content