close

Enter

Log in using OpenID

2. Gün Sorular

embedDownload
TRD KIŞ OKULU
KURS 2, Gün 2
Sorular
Astma tanısıyla izlenen hastanın BT kesitlerinde her iki
akciğerde periferal yerleşimli buzlu cam-konsolidasyon
alanları saptanıyor. En olası tanınız hangisidir?
A) Kronik eozinofilik pnömoni
B) İdiyopatik pulmoner fibrozis
C) Nonspesifik İnterstisyel pnömoni
D) Pulmoner hemosiderozis
E) Alveolar proteinozis
Astma tanısıyla izlenen hastanın BT kesitlerinde her iki
akciğerde periferal yerleşimli buzlu cam-konsolidasyon
alanları saptanıyor. En olası tanınız hangisidir?
A) Kronik eozinofilik pnömoni
B) İdiyopatik pulmoner fibrozis
C) Nonspesifik İnterstisyel pnömoni
D) Pulmoner hemosiderozis
E) Alveolar proteinozis
Aşağıdakilerden hangisi YÇBT’de kistik
akciğer hastalığı paterni yapmaz?
A) Langerhans hücreli histiyositoz
B) Lenfanjiyoleyomiyomatozis
C) Birt-Hogg-Dube sendromu
D) Pulmoner hemosiderozis
E) Tüberoskleroz
Aşağıdakilerden hangisi YÇBT’de kistik
akciğer hastalığı paterni yapmaz?
A) Langerhans hücreli histiyositoz
B) Lenfanjiyoleyomiyomatozis
C) Birt-Hogg-Dube sendromu
D) Pulmoner hemosiderozis
E) Tüberoskleroz
Aşağıdakilerden hangisi mamografide düşük kontrast nedeni DEĞİLDİR?
A) Yetersiz kompresyon
B) Yetersiz banyo kullanımı
C) “AEC” sensörünün uygunsuz yerleştirilmesi
D) Grid kullanılması
E) Düşük kontrast film kullanımı
Aşağıdakilerden hangisi mamografide düşük kontrast nedeni DEĞİLDİR?
A) Yetersiz kompresyon
B) Yetersiz banyo kullanımı
C) “AEC” sensörünün uygunsuz yerleştirilmesi
D) Grid kullanılması
E) Düşük kontrast film kullanımı
Aşağıdakilerden hangisi haftada bir kez yapılması gerekli kalite
kontrol testidir?
A) Fantom testi
B) Banyo kalite kontrolü
C) Film tekrar analizi
D) Karanlık oda sisi
E) Cihazın genel kontrolü
Aşağıdakilerden hangisi haftada bir kez yapılması gerekli kalite
kontrol testidir?
A) Fantom testi
B) Banyo kalite kontrolü
C) Film tekrar analizi
D) Karanlık oda sisi
E) Cihazın genel kontrolü
Dinamik kontrastlı inceleme
Subtrakte görüntüler
Zaman-sinyal eğrisi:
Tip 1
55 y kadın
Tarama
Mamografide asimetri, US (-), FB (-)
Önceki görüntülerde; Sol memedeki MRG bulgularını nasıl tanımlarsınız?, ne
önerirsiniz?
A) Asimetrik fibroglandüler doku kontrastlanması, birads 2, rutin takip
B) Duktal kontrastlanma, birads 4, biyopsi
C) Bölgesel kontrastlanma, birads 3, mrg ile kısa periyodda izlem
D) Tip 1 eğri benign kabul edilmeli, rutin takip
E) MRG endikasyonu yok, 6 ay sonra mamografi takip
55 y kadın
Tarama
Mamografide asimetri, US (-), FB (-)
Önceki görüntülerde; Sol memedeki MRG bulgularını nasıl tanımlarsınız?, ne
önerirsiniz?
A) Asimetrik fibroglandüler doku kontrastlanması, birads 2, rutin takip
B) Duktal kontrastlanma, birads 4, biyopsi
C) Bölgesel kontrastlanma, birads 3, mrg ile kısa periyodda izlem
D) Tip 1 eğri benign kabul edilmeli, rutin takip
E) MRG endikasyonu yok, 6 ay sonra mamografi takip
Meme MRG kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?
A) Solid kitlede malign/ benign ayırımında MRG yararlıdır
B) Dens meme yapısı olan kadınlarda MRG ile tarama önerilmelidir
C) Meme koruyucu cerrahi düşünülen tüm olgularda preoperatif MRG
yapılmalıdır
D) Cerrahi skar/ nüks ayırımında MG ve US değerlendirme sınırlı ise
MRG önerilir
E) Yalnız tek poz MG de görülen lezyonlarda MRG endikasyonu yoktur
Meme MRG kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?
A) Solid kitlede malign/ benign ayırımında MRG yararlıdır
B) Dens meme yapısı olan kadınlarda MRG ile tarama önerilmelidir
C) Meme koruyucu cerrahi düşünülen tüm olgularda preoperatif MRG
yapılmalıdır
D) Cerrahi skar/ nüks ayırımında MG ve US değerlendirme sınırlı ise
MRG önerilir
E) Yalnız tek poz MG de görülen lezyonlarda MRG endikasyonu yoktur
: Doğumu takiben 48 saatte mekonyum çıkarmayan bebekte
yapılan kolon tetkikinde ‘‘kullanılmamış kolon’’ bulgusu
saptanıyor. Olası tanılarınız nedir?
I. Mekonyum ileusu
II. Distal ileal atrezi
III. Duodenal atrezi
IV. Total kolonik aganglionozis
a. I ve II
b. II ve III
c. I, II ve III
d. I, II ve IV
e. II, III ve IV
: Doğumu takiben 48 saatte mekonyum çıkarmayan bebekte
yapılan kolon tetkikinde ‘‘kullanılmamış kolon’’ bulgusu
saptanıyor. Olası tanılarınız nedir?
I. Mekonyum ileusu
II. Distal ileal atrezi
III. Duodenal atrezi
IV. Total kolonik aganglionozis
a. I ve II
b. II ve III
c. I, II ve III
d. I, II ve IV
e. II, III ve IV
Aşağıdakilerden hangisi hipertrofik pilor stenozunun
ultrasonografi bulgusu değildir?
a. Transvers düzlemde incelemede “Hedef işareti” bulgusu
b. Pilor kası kalınlığının 3 mm veya daha üzerinde ölçülmesi
c. Pilor kanalının 17 mm veya daha üzerinde ölçülmesi
d. Mide peristaltizminde artış
e. Mide antrum duvarının kalınlaşması
Aşağıdakilerden hangisi hipertrofik pilor stenozunun
ultrasonografi bulgusu değildir?
a. Transvers düzlemde incelemede “Hedef işareti” bulgusu
b. Pilor kası kalınlığının 3 mm veya daha üzerinde ölçülmesi
c. Pilor kanalının 17 mm veya daha üzerinde ölçülmesi
d. Mide peristaltizminde artış
e. Mide antrum duvarının kalınlaşması
Aşağıdakilerden hangisi bronkopulmoner
foregut malformasyon grubundan değildir?
a. Kistik higroma
b. Bronkojenik kist
c. Özofagus duplikasyon kisti
d. Nöroenterik kist
e. Pulmoner sekestrasyon
Aşağıdakilerden hangisi bronkopulmoner
foregut malformasyon grubundan değildir?
a. Kistik higroma
b. Bronkojenik kist
c. Özofagus duplikasyon kisti
d. Nöroenterik kist
e. Pulmoner sekestrasyon
Zamanında sezeryan ile doğan bir bebekte doğum sonrası ilk
günde gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle çekilen akciğer
grafisinde interstisyel paternde belirginleşme ve fissürlerde
sıvı gözleniyor. Olası tanınız nedir?
a. Respiratuar distres sendromu
b. Mekonyum aspirasyonu
c. Yenidoğanın geçici takipnesi
d. Pulmoner interstisyel amfizem
e. Bronkopulmoner displazi
Zamanında sezeryan ile doğan bir bebekte doğum sonrası ilk
günde gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle çekilen akciğer
grafisinde interstisyel paternde belirginleşme ve fissürlerde
sıvı gözleniyor. Olası tanınız nedir?
a. Respiratuar distres sendromu
b. Mekonyum aspirasyonu
c. Yenidoğanın geçici takipnesi
d. Pulmoner interstisyel amfizem
e. Bronkopulmoner displazi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
427 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content