close

Enter

Log in using OpenID

DERS İZLENCESİ Hafta Konular 1 Boyut Analizi, Mukavemetin

embedDownload
DERS İZLENCESİ
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Konular
Boyut Analizi, Mukavemetin Tanımı ve Kapsamı,
Gerilme ve gerinme türleri
Gerilme - genleme bağıntıları, Perçin ve civata bağlantılarında mukavemet hesapları,
İnce cdarlı basınçlı kaplar, Gerilme yığılması,
Yanal genleme ve Poisson katsayısı, Genelleştirilmiş Hooke Kanunu, Elastik sabiteler, Üniform olan ve olmayan yükleme halleri
Çekme ve basmada hiperstatik poblemler, Sıcaklık gerilmeleri
Kiriş ve kriş çeşitleri, Eğilme momenti ve kesme kuvveti diyagramları
Yıliçi Sınavı
Eğilme sonucu oluşan normal gerilmeler, Atalet momentleri,
Eğilmede oluşan kayma gerilmeleri, Kirişlerde mukavemet arttırma yöntemleri,
Elastik Eğrinin Denklemi, Eğim ve Sehimin İki Katlı İntegralle Bulunması,
Eğim ve sehim hesaplarında süperpozisyon metodu
Hiperstatik kirişlerde eğim ve sehim hesabı
Eğim ve sehimin tespitinde moment-alan yöntemi
Eğim ve sehimin tespitinde moment-alan yöntemi
Yılsonu Sınavı
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi
Sayısı
Çalışmaları
Ara Sınav
1
Ödev
2
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Toplamı
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı
Toplam
Katkı Payı (Yüzde)
50
50
100
50
50
100
ÖNERİLEN/İSTENEN DERS KAYNAKLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Paşa Yayla, Şenol Şahin, Murat Makaracı, "Cisimlerin Mukavemeti Problemleri" Birinci Baskı, Çağlayan Kitapevi, 2005,
Beyoğlu-İstanbul, ISBN 975-436-058-8.
M.H. OMURTAG. "Mühendisler İçin Mekanik – STATİK ve MUKAVEMET" Birinci Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş.,
2001, Cağaloğlu-İstanbul, ISBN 975-295-190-2.
İnan. M., “Cisimlerin Mukavemeti”, Ofset Yayıncılık, 1973.
Popov, E. P., Çevirisi: Demiray, H., “Mukavemet” Çağlayan Kitapevi, 1990, Beyoğlu-İstanbul.
Beer, F. P. and Johnston, E. R., “Mechanics of Materials” Third Edition, McGraw Hill, 2002, ISBN 0-07-112167-6.
Hibbeler, R. C., “Mechanics of Materials”, Fifth Edition, Prentice Hall, 2003, ISBN 0-13-120200-6.
Assmann, B., Technische Mechanik“ Band 2: Festigkeitslehre, 12. Auflage, R. Oldenbourg Verlag München Wien 1992, ISBN 3486-22296-1.
BUDYNAS, R.G., 2003, Advanced Strength and Applied Sress Analysis, McGraw-Hill.
DALLY, J.W., RILEY, W.F., 1991, Experimental Stress Analysis, McGraw.
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Ders Hafta Sayısı ve Saati
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
Ara Sınav
Ödev
Yarıyıl Sonu Sınavı
14
14
1
2
1
Çalışma Süresi
(Saat)
3
2
2
25
2
Çalışma Süresi
Toplam
(Dakika)
(Çalışma Yükü)
0
42.00
0
28.00
0
2.00
0
50.00
0
2.00
Toplam Yük
124
Toplam Yük / 25
4.96
Dersin AKTS Değeri
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
233 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content