close

Enter

Log in using OpenID

demisaş döküm emaye mamülleri sanayi a.ş. sermaye piyasası

embedDownload
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
GEREĞİNCE 30.04.2014 OLAĞAN GENEL KURULU BİLGİLENDİRME
DÖKÜMANI
Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerinin Genel Kurul’a bölüm gereği açıklanan
bilgilendirme maddeleri aşağıda sunulmuştur:
a) Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde
imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile
imtiyazların niteliği hakkında bilgi;
Ortaklar
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer
Toplam
31 Mart 2014
Pay Oranı
Pay Tutarı
(%)
15.555.174
% 44,44
19.444.826
% 55,56
35.000.000
Şirket’in sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli 35.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. İmtiyazlı hisse
bulunmamaktadır.
b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek
faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;
yönetim
ve
Yoktur.
c) Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile
ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu
kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek
benzeri hususlar hakkında bilgi;
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin 30.05.2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl
süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri nedeniyle yeniden seçileceklerdir. Üyelere İlişkin bilgi
aşağıdadır:
DOÇ.DR. NUR İREM NUHOĞLU (Bağımsız Üye)
1957 doğumlu Nur İrem NUHOĞLU, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1979 yılında mezun
olduktan sonra, aynı üniversitede 1980 yılında yüksek lisans ve 1985 yılında ise doktora eğitimini
tamamlamış olup İngilizce bilmektedir. 1981-1984 yılları arasında Altınyıldız Şirketler Grubunda İç
Denetim bölümünde çalışmış, 1984-1991 yıllarında Anadolu Endüstri Holding’te Mali İşler Genel Müdür
Yardımcılığı, 1991-1997 yılları arasında Fereks Dış Ticaret ve Metal San. A.Ş. firmasında CEO Asistanı
ve 2010-2013 yıllarında İnci Holding’te Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 1985 yılından bu
yana Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi İşletme Bölümünde Öğretim Görevlisi
olarak çalışmaktadır.
SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Nur İrem NUHOĞLU bağımsızlık
niteliğine sahip olup, yeniden bağımsız üye olarak seçilecektir.
MİTHAT URAL (Bağımsız Üye)
1944 doğumlu Mithat URAL, İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesinden 1967 yılında mezun olduktan sonra, aynı
üniversitede yüksek lisansını tamamlayıp Metalurji Yüksek Mühendisi ünvanını almış olup İngilizce
bilmektedir. 1969-1970 yılları arasında Rabak Elektrolitik Bakır A.Ş. firmasında Üretim Şefi olarak iş
hayatına başlayan Mithat URAL, 1970-1972 yılında Ferro Döküm San.ve Tic. A.Ş.’de Fabrika Müdürlüğü,
1973-1996 yılları arasında Emaş Endüstriyel Metalurji A.Ş.’de Genel Müdür ve Y.K.Üyesi, 1997-2000
yılları arasında INTERFERRO End.Malz. Paz.A.Ş. firmasında Y.K. Üyesi görevlerinde çalışmıştır. 2001
yılından bu yana Evren İthalat, İhracat ve Pazarlama A.Ş. firmasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak
devam etmektedir. 1983-1993 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı’nda Özel İhtisas Komisyon
Başkanlığı, 1987-1999 yıllarında İstanbul Sanayi Odası’nda Komite Başkanlığı, 1975-1996 yılları
arasında Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Kurucu üyelik görevlerini üstlenmiştir.
SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Mithat URAL bağımsızlık niteliğine
sahip olup, yeniden bağımsız üye olarak seçilecektir.
ç)
Şirketin
Bölümü’ne
pay
sahiplerinin
yazılı olarak
gündeme
madde
konulmasına
iletmiş oldukları talepleri,
yönetim
ilişkin
Yatırımcı İlişkileri
kurulunun
ortakların
gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;
Yoktur.
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile
birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
Yoktur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
125 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content