close

Enter

Log in using OpenID

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. / 2014/3 Aylık

embedDownload
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. / 2014/3 Aylık
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot
Referansları Cari Dönem
Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönem
01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi
TL
TL
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
5,28
48.500.311
37.572.358
Satışların Maliyeti (-)
5,28
-41.840.731
-34.090.039
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
6.659.580
3.482.319
Genel Yönetim Giderleri (-)
29
-1.281.679
-1.256.362
Pazarlama Giderleri (-)
29
-1.929.550
-1.589.686
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
29
-60.154
-43.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31
2.946.610
923.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
31
-2.140.386
-1.458.438
4.194.421
58.272
0
4.749
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI
4.194.421
63.021
Finansal Gelirler
33
820.272
983.185
Finansman Giderleri (-)
33
-2.249.358
-748.520
2.765.335
297.686
-535.413
-92.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
35
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
-121.098
0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
-414.315
-92.722
2.229.922
204.964
DÖNEM KARI/ZARARI
2.229.922
204.964
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
2.229.922
204.964
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
2.229.922
204.964
0,063700
0,005900
0,063700
0,005900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
- Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
36
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot
Referansları Cari Dönem
Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü
Konsolide Olmayan
Dönem
01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi
TL
DÖNEM KARI/ZARARI
Konsolide Olmayan
TL
2.229.922
204.964
-211.270
256.650
-264.087
320.812
52.817
-64.162
52.817
-64.162
-211.270
256.650
2.018.652
461.614
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
24
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda
Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
24
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma
Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda
Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
DİĞER KAPSAMLI GELİR
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
115 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content