close

Enter

Log in using OpenID

anı yayınları fiyat listesi

embedDownload
ANI YAYINLARI FİYAT LİSTESİ/ 2014
ISBN
KİTABIN ADI
YAZARI
FİYATI
978--9944-474-91-7
Ahlak Sosyolojisi
Mustafa Gündüz
22.00
978-605-4434-23-7
Aile Danışmanlığı
Serap Nazlı
27.00
978-9944-474-99-3
Aile Eğitimi
Ed. Fulya Temel
22.00
978-605-5213-52-7
Anadil Edinimi Ve Yabancı Dil Öğretim Kuramları
Murat Özüdoğru
11.00
978-9944-474-78-8
Alman Dili ve Edebiyatı Üzerine
Özlem Fırtına
12.00
978-975-6376-25-6
Andre Gide’i Mitlerle Okumak
Ertuğrul İşler
16.00
978-975-6376-78-2
Anlamdan Anlatıma Türkçemiz
Muhittin Bilgin
30.00
978-9944-474-10-X
Anne Baba Desteği ve Başarı
İbrahim Yıldırım
19.00
978-9944-474-05-3
Ansiklopedik Psikoloji Sözlüğü
Rasim Bakırcıoğlu
21.00
978-605-5213-11-4
Ansiklopedik Eğitim Ve Psikoloji Sözlüğü
Rasim Bakırcıoğlu
52.00
978-9944-474-37-5
Anthony Giddens Sosyolojisi
Ali Esgin
23.00
978-605-5213-75-6
Akademide Yaşam Becerileri Eğitimi
Serap Nazlı
22.00
978-605-4434-11-4
Aktuelle Texte Lesen Und Verstehen
Yüksel Kocadoru
16.00
978-605-4434-63-3
Atatürk ve Eğitim Bilimleri
Mahmut Tezcan
14.00
978-975-6956-88-5
Atatürk’ü Doğru Anlamak
Sezgin Kızılçelik
30.00
978-9944-474-98-6
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Nevzat Artuç
20.00
978-9944-474-94-8
Aydınlanma Sosyolojisi
M. Devrim Topses
17.00
Benlik Gelişimi Sürecinde AYRIŞMA BİREYLEŞME
Sevda Aslan Mehmet Güven
BASKIDA
978-605-4434-58-9
Batı Barbarlığı
Sezgin Kızılçelik
19.00
978-9944-474-59-7
Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi
Cavit Binbaşıoğlu
32.00
978-975-6376-65-2
Batı Bataklığı
Sezgin Kızılçelik
19.00
978-9944-474-40-5
Baykan Sezer’in Sosyoloji Anlayışı
Sezgin Kızılçelik
23.00
978-605-5213-51-0
Bilge Anadan Saçmalıklar
Veysel Sönmez
16.00
978-975-6956-19-9
Bilgisayar Destekli Öğretim
Yavuz Akpınar
21.00
978-9944-474-53-5
Bilim Felsefesi
Veysel Sönmez
21.00
978-9944-474-84-9
Bilim ve Teknoloji Tarihi
Mehmet Doğan
22.00
978-9944-474-75-7
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Durmuş Ekiz
21.00
978-605-4434-20-6
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Ed.Abdurrahman Tanrıöğen
21.00
978-9944-474-39-9
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
A. Rıza Erdem
22.00
978-605-4434-41-1
Biyoloji Uygulamaları II
Ed. Teoman Kesercioğlu
15.00
978-9944-474-69-6
Bizi Boşamayın
Çev.Şenol Poyrazlı
19.00
975-7285-05-6
Boş Zamanların Değ. Sosyolojisi
Mahmut Tezcan
10.00
978-605-5213-32-9
Burjuva Sosyolojisi
Sezgin Kızılçelik
23.00
978-9944-474-96-2
BütünYönleriyle SPSS Örnekli Nonparametrik İstatistiksel
Yöntemler
Ramazan Baştürk
21.00
978-975-6376-03-4
Canlılar Bilimi
Ed. Teoman Kesercioğlu
21.00
978-605-5213-25-1
Cavit Binbaşıoğlunun Türk Eğitim ve Külütr
ayatına Etkileri
Özlem Göğer
18.00
978-605-4434-85-5
Coğrafya Öğretiminde Çoklu Zeka
AyşegülŞeyhoğlu-Abdulkadir
Uzunöz
21.00
978-975-6956-56-4
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
İbrahim Kıbrıs
21.00
978-605-4434-25-1
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Hulusi Geçgel
22.00
975-6376-17-1
Cümle ve Metin Bilgisi
Rasih Erkul
16.00
975-6376-81-3
Çevre Bilimi
Mustafa Aydoğdu (Ed.)
15.00
978-605-5213-27-5
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
Orhan Hanbay
11.00
www.aniyayincilik.com.tr
66
ANI YAYINLARI FİYAT LİSTESİ/ 2014
ISBN
KİTABIN ADI
YAZARI
Çocuk Sosyolojisi
Mahmut Tezcan
FİYATI
12.00
978-605-4434-42-8
Çocuk Oyunları
Hasan Güneş
19.00
978-605-5213-38-1
Çok Kültürlü Eğitime Giriş
Çev.Hasan Aydın
14.00
978-975-6376-17-1
Cümle Ve Metin Bilgisi
Rasih Erkul
19.00
978-975-6376-81-2
Çevre Bilimi
Mustafa Aydoğdu
17.00
978-975-6956-25-0
Çocuk Edebiyatı
Ferhan Oğuzkan
21.00
978-605-4434-82-4
Çocuk Edebiyatı
Mahmut Tezcan
14.00
978-605-4434-14-5
Çocuk ve Ergende Ruh Sağlığı
Rasim Bakırcıoğlu
23.00
978-9944-474-70-2
Çocuk ve Oyun
Berka Özdoğan
21.00
978-605-5213-26-8
Çocuk ve Mimarlık
Dilek Acer, Göksu Gözen
23.00
978-605-5213-27-5
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
Orhan Hanbay
13.00
978-605-5213-38-1
Çok Kültürlü Eğitime Giriş
Hasan Aydın
14.00
978-605-5213-72-5
Çoğulculuk Çokkültürlü Ve Çokdilli Eğitim
İlhan Kaya-Hasan Aydın
18.00
978-9944-474-06-1
Daha Güncel Felsefe
Uluğ Nutku
15.00
978-975-6956-38-0
Dış Göç ve Eğitim
Mahmut Tezcan
14.00
Dil Edinimi
Emre Güvendir
978-605-4434-76-3
Dikkat Toplama Becerisini Geliştirici
Etkinlikler –Okul Öncesi
Suna Kaymak Özmen
21.00
975-6376-937
Dikkat Toplama Becerisini Geliştirici Etkinlikler -İlköğretim
Suna Kaymak Özmen
22.00
978-605-4434-60-2
Dil ve Edebiyat Öğretimi
Tuğba Çelik
20.00
978-975-6376-19-5
Dizgeli Eğitim
Veysel Sönmez
15.00
978-605-4434-93-0
Doğa Eğitimi
Abdulkadir Uzunöz-Ayşegül Şeyhoğlu
24.00
978-975-6376-24-9
Dönüşümsel Liderlik
Cevat Celep
13.00
978-975-6376-37-6
Edebiyat ve Psikoloji
İsmet Emre
27.00
978-605-4434-88-6
Edebiyat Bilimi
İsmet Emre
20.00
978-605-4434-13-8
Eğitim Bilimine Giriş
Ed. Abdurrahman Tanrıöğen
20.00
978-605-5213-60-2
Eğitim Bilimine Giriş
Ed. Cevat Celep
20.00
978-9944-474-28-3
Eğitim Bilimine Giriş
Ed. Nevin Saylan
21.00
978-9944-474-56-6
Eğitim Bilimine Giriş
Ed. Veysel Sönmez
21.00
978-605-4434-91-6
Eğitim Felsefesi
Veysel Sönmez
21.00
978-605-5213-77-0
Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Kuram
Uygulama Teknik
Murat Özdemir
17.00
Eğitim Denetimi
Celal Gülşen
BASKIDA
978-605-521-367-1
Eğitim Sürecinde Ödev
Adil Türkoğlu
17.00
978-9944-474-12-6
Eğitim Psikolojisi
Ed.Ayten Ulusoy
23.00
978-9944-474-23-8
Eğitim Psikolojisi
Ed.İbrahim Yıldırım
26.00
978-9944-474-85-6
Eğitim Psikolojisi
Şenay Yapıcı-Mehmet Yapıcı
21.00
978-975-94268-0-3
Eğitim Sosyolojisi
Mahmut Tezcan
21.00
978-605-4434-19-0
Eğitim Teknolojisi
Cevat Alkan
21.00
978-605-4434-92-3
Eğitimde Program Geliştirme
Ed. Hasan Şeker
20.00
978-605-4434-86-2
Eğitimde Program Değerlendirme
Salih Uşun
20.00
978-9944-474-43-6
Eğitimde Etkili İletişim
Akif Ergin
20.00
978-605-4434-94-7
Eğitim Kurumlarında Adli ve İdari Soruşturma
Ali Ünal
23.00
67
www.aniyayincilik.com.tr
ANI YAYINLARI FİYAT LİSTESİ/ 2014
ISBN
KİTABIN ADI
YAZARI
FİYATI
978-605-4434-22-0
Eğitim Kurumlarında Risk Yönetimi
İlknur Çalışkan Maya
20.00
978-9944-474-80-1
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Ed. Hakan Atılgan
22.00
978-605-4434-84-8
Eleştirel Düşünme ve Disiplinlerarası Eleştirel Düşünme
Çev. Birsen Aybek
20.00
18.00
Rehberi
978-605-5213-05-3
Etkili Sınıf Yönetimi
Ed.Hüseyin Kıran
9944-474-55-X
Etkinlik Temelli İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
Ali Göçer
18.00
978-605-5213-33-6
Etkinlik Pedagojisi
Cavit Binbaşıoğlu
14.00
978-605-5213-24-4
Eğitimin Toplumsal Temelleri
Hakkı Kızıloluk
21.00
978-9944-474-52-2
Eğitsel Şiirler
Veysel Sönmez
11.00
978-605-4434-84-8
Eleştirel Düşünme ve Disiplinlerarası Eleştirel Düşünme
Çev. Birsel Aybek
20.00
Rehberi
978-605-4434-67-1
Eleştirel Medya Okuryazarlığı
Abdurrahman Şahin
21.00
978-9944-474-95-5
Eleştirel Pedagoji Ivan Illich Ve Paula Freire’in Eğitim
Adem Yıldırım
20.00
Anlayışı Üzerine
978-975-6376-40-9
Etkili Sınıf Yönetimi
Adem Yıldırım
*
English Language Teaching
Assoc.Prof.Dr.Arif Sarıçoban
21.00
978-9944-474-90-0
Etkinliklerle Sözcük Öğretimi
Esra Lüle Mert
12.00
978-6055-213-33-6
Etkinlik Pedagojisi Yaşamsal,Düşünsel Ve Üretici
Cavit Binbaşıoğlu
14.00
BASKIDA
Eğitim
978-605-5213-56-5
Eylem Araştırması El kitabı
Çev. Ed: Yıldız Uzuner
30.00
978-605-4434-96-1
Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma
Melek Kalkan Zeynep Hamamcı
19.00
978-605-5213-66-4
Erken Çocukluk Eğitiminde Proje Yakl.Ve Uyg.Proje
Vuslat Oğuz
17.00
Örn.
978-9944-474-03-7
Fen Bilgisi Laboratuar Deneyleri
Ed. Tohit Güneş
*
Fen Bilimleri Öğretimi
Şengül Anagün Nil Duban
23.00
978-605-4434-45-9
Fen Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemlerİ I-II
O.Karamustafaoğlu
17.00
978-6055-213-14-6
Fen Ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi
Tuğba Yanpar Yelken
20.00
BASKIDA
Temelli Öğretim Tasarımları
978-9944-474-44-3
Frankfurt Okulu (Eleştirel Teori)
Sezgin Kızılçelik
*
Formasyon Kitapları(5 adet)
Komisyon
23.00
978-9944-474-57-3
Gelecekteki Olası Eğitim Sistemleri
Veysel Sönmez
978-975-6956-74-8
Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi
Ed.Ayten Ulusoy
21.00
978-9944-474-04-5
Genel Biyoloji
Tohit Güneş
21.00
978-9944-474-00-2
Genel Fizik Laboratuarı I-II Deney Kitabı
Ed. Necati Yalçın
17.00
978-975-6376-90-8
Genel Kimya
Soner Ergül
21.00
978-605-4434-07-7
Güzel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri
Ed.Kazım Artut
31.00
978-9944-474-73-3
Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi
Kazım Artut
23.00
978-605-5213-22-0
Grafik Dil Ve Anlatım Biçimleri
Erol Turgut
26.00
978-605-5213-73-2
Göstergelim Ve Sosyoloji
Önal Sayın
19.00
978-9944-474-82-5
Hayat Bilgisi Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu
Veysel Sönmez
*
Hayat Bilgisi Öğretimi
Ed.Selçuk Şimşek
978-9944-474-92-4
Handbook For Teaching Foreing Languages To
Belma Haznedar
Young Learners In Primary Schools
Hacer Hande Uysal
978-975-6376-91-1
Hegel ve Tarih Felsefesi
Şener Aksu
14.00
978-9944-474-89-4
İlköğretim 4.5.6.7. ve 8. Sınıflar İçin Güncel Çevre
Mehmet Duran Öznacar,
22.00
BASKIDA
17.00
26.00
BASKIDA
24.00
Sorunlarıyla İlgili Eğitsel Etkinlikler
Esin Turan Güllaç
975-6376-94-5
Ins.Tech.Meatıral Desing *
Arif Sarıçoban
14.00
78-605-5213-53-4
İlköğretim Programı 1-4. Sınıflar
Özer Daşcan
58.00
www.aniyayincilik.com.tr
68
ANI YAYINLARI FİYAT LİSTESİ/ 2014
ISBN
KİTABIN ADI
YAZARI
978-975-6376-16-4
İlköğretimde Beden Eğitimi ve Uygulamaları
A. Maria Günsel
FİYATI
12.00
978-605-5213-02-2
İlk + Ortaokullarda Beden Eğitimi Dersinde Ölçme Ve
Değerlendirme
F.Çelik Kayapınar
11.00
978-605-4434-81-7
İnanmanın Felsefesi
Uluğ Nutku
11.00
978-975-6376-42-3
İnternet ve Toplum
Ed.Ahmet Tarcan
17.00
978-605-521-13-16-9
İnternet Bağımlılığı Sorunlar Ve Çözümler
Melek Kalkan-Canani Kaygusuz
21.00
978-975-6956-48-9
İnternette Eğitim Siteleri
Mehmet Ali Kısakürek
9.00
975-6376z-74-0
İlköğretimde Drama**?
Engin Karadağ
18.00
975-6376-47-3
İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi**??
Ed.Teoman Kesercioğlu
19.00
978-605-4434-75-6
İşitme Güçlüğü Olan Çocuklara Nasıl Yardımcı Olabilirim
Gönül Akçamete
28.00
975-6376-05-8
İyilik Hali
Fidan Korkut
14.00
978-9944-474-42-9
İzlenimden Düşünceye
Elgiz Pamir
6.00
978-605-4434-77-0
Kimlik Sorunsalı
Nuray Karaca
21.00
978-605-4434-40-4
Kapsamlı Gelişimsel
Rehberlik Programı
Serap Nazlı
21.00
978-605-5213-70-1
Karma Yöntem Araştımaları Tasarımı ve Yürütülmesi
Yüksel Dede
Selçuk Beşir
37.00
978-605-4434-62-6
Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine Bir Model Önerisi
Adil Türkoğlu
15.00
978-9944-474-19-1
Köy Enstitüleri ve Toplum Kalkınması
Baha Mutlu Aydın
15.00
978-9944-474-72-6
Kurtuluş Savaşı Sosyolojisi
M. Devrim Topses
17.00
978-9944-474-87-0
Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi
Ed.Celal Gülşen
Kuramdan Uygulamaya Bireyle Psikolojik Danışma
Ali Eryılmaz,Tansu Mutlu
978-975-6376-74-4
Kuramdan Uygulamaya İlköğretimde Drama
Engin Karadağ
21.00
978-605-5213-74-9
Kuramdan Uygulamaya Edebiyat Çalışmaları
Ömer Solak
17.00
978-605-4434-49-7
Kuramdan Uygulamaya Müzik Eğitiminde Yeni
Yaklaşımlar
Zeki Nacakçı,Kayhan Kurtuldu
23.00
978-605-4434-98-5
Küreselleşme ve Sosyal Bilimler
Sezgin Kızılçelik
19.00
978-605-5213-48-0
Lisrel 9 İle Yapısal Eşitlik Modellemesi
H.Eray Çelik
Veysel Yılmaz
23.00
978-605-5213-31-2
Marx’ın Sosyolojisi
Sezgin Kızılçelik
23.00
978-605-4434-56-5
Meslek Seçimi,Mesleki Karar ve Mesleki Kararsızlık
Mehmet Ali Çakır
17.00
978-9944-474-13-9
Mesleki Teleskop
Fidan Korkut
19.00
978-9944-474-34-4
Metinlerarasılık ve Yazın Eğitimi
Muhlise Coşkun Ögeyik
15.00
978-605-5213-49-7
Meta Analize Giriş
Çev. Serkan Dinçer
29.00
978-605-4434-80-0
Motor Öğrenme Ve Performans
Çev.Ed.Ziya Koruç
52.00
978-605-5213-76-3
Modern Fizik
Pervin Ünlü
19.00
978-975-6376-01-0
Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri
Elif Kuş
20.00
978-605-4434-99-2
Nitel Araştırmaya Giriş
Çev. Ali Ersoy
26.00
978-605-4434-48-0
Niyazi Berkes’in Sosyoloji Anlayışı
M. Devrim Topses
12.00
OÇİDEP 1
Gönül Krcaali İftar
Onur Kurt Burcu
Ülke Kürkçüoğlu
BASKIDA
OÇİDEP 2
Gönül Krcaali İftar
Onur Kurt Burcu
Ülke Kürkçüoğlu
BASKIDA
BASKIDA
21.00
BASKIDA
OÇİDEP 3
Gönül Krcaali İftar
978-605-4434-90-9
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması
Ed.Rıfat Efe
978-605-4434-16-9
Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık ve Eğitimi
Yasemin Argun
17.00
978-605-4434-95-4
Okul Öncesi Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Reggio Emilia
Yaklaşımı ve Proje Yaklaşımı Öğrenme Psikolojisi
Hatice Zeynep İNAN
13.00
978-605-4434-17-6
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim Ortamı ve Donanım
Asiye Karadağ
16.00
9944-474-51-1
Okul Öncesi Eğitim Programı ve Öğretmen Kılavuzu
Nebiha ÇELİK-Özer DAŞCAN
22.00
978-605-4434-09-01
Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenler İçin Uygulama Kılavuzu
Esin Şahin
19.00
978-605-4434-89-3
Okul Öncesi Eğitime Giriş
Gelengül Haktanır (Ed.)
26.00
69
www.aniyayincilik.com.tr
17.00
ANI YAYINLARI FİYAT LİSTESİ/ 2014
ISBN
KİTABIN ADI
YAZARI
978-605-4434-71-8
Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri
Hatice Poyraz
FİYATI
20.00
978-605-4434-38-1
Okul Öncesinde Beden Eğitimi ve Uygulamaları
A. Maria Günsel
12.00
9978-605-4434-02-2
Okul Öncesinde Resim Eğitimi
Kazım Artut
15.00
978-605-4434-24-4
Okul Öncesinde Dönemde Oyun ve Oyun Örnekleri
Hatice Poyraz
20.00
978-9944-474-93-1
Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri
Rengin Zembat (Ed.)
26.00
978-975-6956-37-3
Okulda Ruh Sağlığı
Yadigar Kılıçcı
17.00
978-605-4434-08-4
Okulda Yaşam:Eleştirel Pedagojiye Giriş
Hasan Arslan-Çev.Mustafa Yunus
Eryaman-Peter Maclaren
27.00
978-9944-474-11-8
Okullarda Acil Durumu Yönetimi
Kazım Çelik
15.00
978-9944-474-16-0
Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu
Adem Solak (Ed.)
21.00
978-9944-474-25-2
Okulöncesinde Fen-Teknoloji Öğretimi
Naciye Şimşek
27.00
978-6055-213-43-5
Okul 2.0 Eğitimde Sosyal Medya Ve Mobil Uygulamalar
Arif Kazancı-F.İnan Dönmez
20.00
978-605-5213-63-7
Okul Psikolojik Danışmanları İçin El kitabı(Okul Temelli Önleyici
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Fidan Korkut Owen
17.00
978-605-4434-61-9
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Fikir Dergiciliği ve Sosyolojiye Etkileri
Recep Ercan
120.00
978-605-5213-30-5
Otizm Spektrumu Hastalıkları Ve Göz
Rıza Ülker
7.00
978-605-4434-18-3
Oyun ve Öğrenme
Hülya Pehlivan
11.00
978-975-6376-59-7
Oyunlarla Kavram Etkinlik Örnekleri (Öğretmen ve Aile El Kitabı)
Günseli Girgin
22.00
978-9944-474-66-5
Oyun ve Etkinliklerle Coğrafya Öğretimi
Kamile Gülüm
15.00
978-605-5213-03-9
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ve Denetimi
Abdurrahman İLĞAN
19.00
978-605-4434-66-4
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
Ed.Seval Fer
21.00
978-605-4434-47-3
Öğrenme-Öğretme Teknolojileri Materyal Geliştirme
Çetin Baytekin
21.00
978-605-5213-01-5
Öğretim süreçleri ve Öğrenme Psikolojisi
Ö.F Tutkun- S.Okay- E.Şahin*?
28.00
978-605-4434-54-1
Öğrenme ve Bellek
Çev Ed. Banu Cangöz
31.00
978-9944-474-30-6
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Veysel Sönmez
23.00
978-605-4434-04-6
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Ed.Bilal Duman
22.00
978-9944-474-50-4
Öğrenme Öğretme Kuramları ve Süreç Temelli Eğitim
Bilal Duman
19.00
978-9944-474-26-9
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Mehmet Arslan (Ed.)
20.00
978-9944-474-61-0
Öğretim Tasarımı
Seval Fer
21.00
978-605-4434-55-8
Öğretim Tasarımı, Kuramlar,Modeller, Uygulamalar
Mehmet Akif OCAK
21.00
978-975-6376-73-2
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Tuğba Yanpar
21.00
978-9944-474-35-1
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Kıymet Selvi ( Ed.)
21.00
978-605-4434-00-8
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Ramazan Sever
21.00
978-975-6956-17-5
Öğretmen Elkitabı
Veysel Sönmez
21.00
978-605-4434-79-4
Öğretmenlik Mesleğine İlk Adım
Fahriye Altınay Aksal-Zehra
Altınay Gazi
8.00
978-605-4434-42-8
Öğretmen Ve Öğrenciler için Yaşayan Çocuk Oyunları
Hasan Güneş
22.00
978-605-4434-74-9
Öğretmen Yetiştirmede Mentorluk ve Mentorluğun
Eğitimde Kullanılması
İbrahim Kocabaş/ Ramazan Yirci
20.00
978-6055-213-29-9
Öğretmen Yetiştirmenin
Bugünü ve Geleceği:
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ali Rıza Erdem
19.00
975-6956-04-X
Önleyici Rehberlik
Fidan Korkut
18.00
978-9944-474-27-6
Örnek Olay Yöntemi ve Eğitimde Örnek Olaylar
Füsun Alacapınar
14.00
978-605-4434-73-2
Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Veysel Sönmez/Füsun
Alacapınar
24.00
975-6376-43-0
Öykü Demeti I
Sezgin Vuran
15.00
978-975-6376-44-7
Öykü Demeti II
Sezgin Vuran
15.00
978-975-6956-06-9
Özel Öğretim Yöntemleri
Cevat Alkan
17.00
978-605-4434-83-1
Özgün ve Yetkin Bir Sosyal Teorisyen Olarak Kemal
Tahir
Sezgin Kızılçelik
19.00
978-975-6376-22-5
Özgünlüğün Sosyolojisi
Sezgin Kızılçelik
17.00
978-605-5213-50-3
Prof.Dr.Bekir Onur’a Armağan Çocuklar, Gençler Ve
Müze Eğitimi
Figen Çok-Ceren Karadeniz
29.00
978-975-6376-37-9
Postmodernizm ve Edebiyat
İsmet Emre
22.00
978-975-6956-17-5
Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı
Veysel Sönmez
24.00
www.aniyayincilik.com.tr
70
ANI YAYINLARI FİYAT LİSTESİ/ 2014
ISBN
KİTABIN ADI
YAZARI
978-9944-474-41-2
Pozitivizmin Erken Cumhuriyet
Nuray Karaca
FİYATI
20.00
21.00
Dönemine Etkisi
ISBN
KİTABIN ADI
YAZARI
978-605-521344-2
Teknopedogojik Eğitime Dayalı
Öğretim Teknolojileri Ve Metaryal
Tasarımı
Işıl Kabakçı
Yurdakul
FİYATI
20.00
14.00
978-9944-474-33-7
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Mehmet Güven (Ed.)
978-605-4434-44-2
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Alim Kaya (Ed.)
22.00
978-605-5213-55-8
Tarih Felsefesi
Mustafa Çevik
978-605-5213-37-4
Psikolojik Danışmanlar İçin
Vahap Yorğun
23.00
978-9944-474-68-9
Teachıng Language Skılls
Bayram Peköz
17.00
978-605-5213-44-2
Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim
Teknolojileri Materyal Tasarımı
Ed. Işıl Kabakçı
Yurdakul
23.00
978-605-5213-61-9
Tez Nasıl Yazılır
Şakir Çınkır
32.00
978-6054-434-039
Tipitop ve Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz/
Anne Baba El Kitabı
Hülya Gülay
10.00
978-6054-434-039
Tipitop ve Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz/
Öğretmen El Kitabı
Hülya Gülay
13.00
978-9944-474-17-7
Toplum Bilimi Yazıları
Hakkı Kızıloluk
11.00
978-605-4434-68-8
Toplumsal Bilimlere Giriş
Mahmut Tezcan
13.00
9944-474-83-5
Toplum Bilime Giriş
Gürsen TopsesDevrim Topses
14.00
978-9944-474-60-3
Topluma Hizmet Uygulamaları
Hasan Çoşkun
20.00
978-605-4434-06-0
Türk Dili ve Kompozisyon Bilgisi
Ed. İsmet Emre
16.00
978-9944-474-62-7
Türk Eğitim Sistemi Okul Yönetimi
Şükrü Ada, Rıdvan
Küçükali
21.00
978-605-4434-10-7
Türk Eğitim Sistemi ve Okul yönetimi
Ed.Ruhi Sarpkaya
23.00
978-605-4434-37-4
Türk Eğitim Sistemi ve Okul yönetimi
Celal Gülşen, Necmi
Gökyer
22,00
Psiko-Eğitsel Gruplar
Psikolojik Danışmanın El Kitabı
Fidan Korkut
Baskıda
Owen
978-605-5213-37-4
Psiko-Eğitsel Gruplar
Abdulvahap Yorgun
20.00
978-975-6956-35-9
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Rasim Bakırcıoğlu
21.00
978-9944-474-97-9
Roman ve Siyaset
İsmet Emre
17.00
978-975-6376-07-2
Sağlıklı İnsan İlişkileri
Mürüvvet Bilen
21.00
978-605-4434-21-3
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Akif Ergin
8.00
978-605-5213-68-8
Sanal Düşler Ve Özel
Nazime Tuncay
30.00
Kazım Artut
22.00
Gerçekler
978-9944-474-74-0
Sanat Eğitimi Kuramları ve
Yöntemi
978-605-4434-59-6
Sanat Sosyolojisi Giriş
Mahmut Tezcan
17.00
978-605-4434-50-3
Seçim Kanunları ve Siyasal
Hakkı Kızıloluk
19.00
Temsil
978-9944-474-45-0
Sefaletin Sosyolojisi
Sezgin Kızılçelik
26.00
978-975-6956-00-7
Sevgi Eğitimi
Veysel Sönmez
15.00
978-605-4434-05-3
Sınıf Yönetimi
Hüseyin Başar
20.00
978-605-5213-0-60
Sınıf Yönetimi
Ed.Ruhi
27.00
Sarpkaya
978-9944-474-88-7
Siyasi Coğrafya
Gülpınar
AçısındanTürkiye’de
Akbulut
22.00
Demiryolu Ulaşımı
978-605-521-365-6
Son Değ.Okul Öncesi Eğitimi
Özer Daşcan-
Prog.Ve Etk.Kitabı
Nebiha Çelik
Sosyal Bilgiler Öğretimi
Ed.Selçuk
31.00
BASKIDA
Şimşek
978-975-6376-21-8
Sosyal Bilgiler Eğitimine Giriş
Süleyman İnan
BASKIDA
Sosyal Bilimleri Yeniden
Sezgin Kızılçelik
17.00
Veysel Sönmez
24.00
Yapılandırmak
978-9944-474-81-8
Sosyal Bilgiler Öğretimi ve
Öğretmen Kılavuzu
978-605-4434-69-5
Sosyoloji Nedir
Nilgün Çelebi
18.00
978-605-5213-57-2
Sosyolojinin Neliği
Sezgin Kızılçelik
24.00
978-605-4434-72-5
Sosyolojiye Giriş
Gönül İçli
18.00
978-605-4434-46-6
Sosyolojiye Giriş
Mahmut Tezcan
18.00
978-9944-474-20-7
Sosyoloji Notları
Nilgün çelebi
21.00
978-605-4434-57-2
Sosyoloji Tarihi 1
Sezgin Kızılçelik
26.00
978-605-4434-78-7
sosyoloji Tarihi 2
Sezgin Kızılçelik
26.00
978-975-6956-54-0
Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları
Nilgün Çelebi
21.00
978-975-6376-56-0
Sosoyolojik kuramlarda Eğitim
Mahmut Tezcan
21.00
Türk Eğitim Tarihi
Mustafa Önder
BASKIDA
978-9944-474-16-6
Türkçe İkilemeler Sözlüğü
Necmi Akyalçın
40.00
978-605-4434-39-8
Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme
Sedat Sever
21.00
9944-474-47-9
Türkçe-Almanca Karşılaştırmalı Dilbilgisi
Zeki Uslu
17.00
978- 975-6376-95-9
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Ed. Sıdıka Cebeci
20.00
978-9944-474-88-7
Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı
Gülpınar Akbulut
19.00
978-605-5213-34-3
Türkiye’de Sosyolojinin Gelişimi ve Eğilimleri
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
Recep Ercan
19.00
978-975-6376-92-8
Türkiye’de Halkevleri ve Halkodaları
Şerafettin Zeyrek
15.00
978-975-6376-23-2
Türkiye’nin Toplumsal Sorunları
Mustafa Gündüz
20.00
978-605-5213-39-8
Türkoloji İçin Dilbilim Konular, Kavramlar,Teoriler
Kerim Demirci
17.00
978-975-6956-07-0
Uygulamalı İlkokuma Yazma Öğretimi*?
M. Feyzi Öz-Kazım Çelik
21.00
978-605-4434-43-5
Uygulamalı Türkçe Öğretimi
M. Feyzi Öz
21.00
978-605-5213-00-8
ÜSTÜN ZEKÂLI Öğrencilerin Eğitimi
Ve Eğitsel Bilim Etkinlikleri
Mehmet Duran
ÖZNACAR
Ahmet BİLDİREN
21.00
978-975-6376-57-7
Üç Devrin Yol Ayrımında Yakup Kadri
Karaosmanoğlu
M. Emin Uludağ
21.00
978-605-5213-35-0
Varoluş ve Roman
Tuğba Çelik
9.00
975-6376-94-5
Yabancı Dil Öğretiminde Materyal Geliştirme
Arif Sarıçoban
12.00
978-975-6376-94-2
Yabancı Dil Öğr. Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Arif Sarıçoban, Zekiye
Müge Tavil
17.00
978-9944-474-31-3
Yabancı Dilde Edebiyat Öğretimi
A.Osman Öztürk
21.00
978-605-521-13-5
Yabancılar İçin Türkçe Öğrenme Kitabı
Z. Canan Karababa
32.00
978-605-4434-36-7
Yabancılara Türkçe Öğretimi
Derya Yaylı
21.00
978-605-4434-65-7
Yakın Dönem Türk Politik Tarihi
Ed.Süleyman İnan
23.00
978-9944-474-29-0
Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf
Yönetimi/
Mustafa Çelikten
21.00
Sözcük Türleri
Kerim Demirci
BASKIDA
978-605-5213-63-3
Stres Yönetimi
Ersin Altıntaş
17.00
978-9944-474-50-4
Süreç Temelli Eğitim
Bilal Duman
16.00
978-605-5213-12-1
Suriye Filistin Ve Batı Arabistan
Nevzat Artuç
20.00
978-605-4434-64-0
Yazılı ve Sözlü Anlatım/8.Baskı
Cahit Kavcar(Ferhan
Oğuzkan)
21.00
Sürdürülebilir Çocuk Gelişimi
Alev Önder
19.00
Okul Önc.Etk.Çevre Eğitimi
Banu Özkan
978-975-6956-23-6
Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar
K - Elma C.Demir
21.00
SPSS ve Lisrel ile Pratik Veri
İsmail Seçer
19.00
978-975-6956-75-5
Yurttaşlık Bilinci
Mustafa Gündüz
22.00
978-605-4434-53-4
Wissen und Können Ausgewahlte Schriften
Zur Germanistik
ÖzlemFırtına
12.00
978-975-6376-20-1
Zalimler-Mazlumlar
Sezgin Kızılçelik
17.00
978-605-4434-01-5
Zihnin Araçları Erken Çocukluk Eğitiminde
Vygotsky Yaklaşımı
Editörü Gelengül
Haktanır
26.00
978-605-4481-02-6
KPSS Eğitim Bilimleri/ Yaprak Test/2012
Komisyon
5.00
978-605-4481-01-9
KPSS Eğitim Bilimleriw/Soru Bankası/2012
Komisyon
10.00
Eski Eserleri
978-605-5213-40-4
978-605-5213-28-2
Analizi
978-975-7936-20-0
T.C. Milli Eğitim Sisteminde Teftiş
M. Feyzi Öz
20.00
978-9944-474-86-3
Tarih Öğretiminde Öğrenci
İsmail
16.00
Merkezli Yaklaşımlar
KPSS Eğitim Bilimleri Konu
Anlatım Set/2012
Demircioğlu
Komisyon
15.00
71
www.aniyayincilik.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
676 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content