close

Enter

Log in using OpenID

Deprem ve Korunma Bilinci

embedDownload
TOPLUM LİDERLERİNİ
TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ
AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI
DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ
İÇERİK
Depremlerin Oluşumu ve Kaydedilmesi (Video)
Yapısal Bilinç
Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması
Güvenli Davranış Hareketleri ve Sigorta Bilinci
Depremlerin Oluşumu Video
Depremlerin oluşumu
DEPREMİN KAYDEDİLMESİ
Sigmograf (sismometre): Yer sarsıntısını ölçen alettir.
Çalışma prensibi: Sarkaçın bağlı olduğu zemin hareket ettikçe, sarkaç ucundaki
kalem, sarkaçın hareketlerini kağıt üzerine çizer.
BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET
Her depremin bir büyüklük değeri ile hasara göre değişen
çeşitli şiddet değerleri vardır.
Depremin şiddet değeri
YAPISAL BİLİNÇ
YAPISAL BİLİNÇ
BİNALARI DOĞRU İNŞA ETMEK
DEPREM ÖLDÜRMEZ
BİNALAR ÖLDÜRÜR !
Depreme Dayanıklı Bina Nasıl Olmalıdır?
Mimar
• Mimari proje
Jeoloji ve Jeofizik
Mühendisleri
• Zemin Etüdü
İnşaat Mühendisi
• Statik Proje
Makine Mühendisi
• Mekanik Proje
Elektrik Mühendisi
• Elektrik Projesi
Denetim Firmaları
veya Belediyeler
• Denetim
BİNALARIN TEMEL ÖGELERİ
Temel:
Binaların temellerini, insanların ayaklarına benzetebiliriz.
Uzun boylu insanların ayakta durmak için büyük ayaklara ihtiyaç
duyması gibi büyük binalar da uygun temellere ihtiyaç duyar.
BİNALARIN TEMEL ÖGELERİ
Kolonlar :
Taşıyıcı sistemini oluşturan kolon ve kirişler, bütün yükleri
zemine doğru aktarmaktadır.
Eğer binanın taşıyıcı sistemindeki süreklilik bozulursa yükler
doğrudan zemine ulaşamaz.
BİNALARIN TEMEL ÖGELERİ
Perde duvarlar :
Bir deprem sırasında perde
duvarlar, özellikle yüksek veya
ağır binaların aşırı sallanmasını ve
deforme olmasını önlemeye
yardımcı olur.
BİNALARIN TEMEL ÖGELERİ
Dolgu duvarlar :
Deprem sırasında binaların dengeli
salınım yapabilmeleri için perdeli
sistemlerde olduğu gibi
• Binanın temelinden çatısına kadar
sürekli ve simetrik olmalıdır.
• Dengeli dağıtılmalıdır.
Simülasyon 1
BİTİŞİK NİZAM BİNALAR
Bitişik nizam binaların arasında deprem
sırasında binaların birbirlerine
çarpmasını engelleyecek boşluk
bırakılmalıdır.
Ayrıca komşu binaların kat döşemeleri,
aynı yükseklikte olmalıdır. Aksi durumda
bir binanın döşemesi, komşu binanın
kolonunun ortasına karşılık gelebilir.
Simülasyon 3
Güvenli bina
YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELERİN AZALTILMASI
(YOTA)
YAPISAL OLMAYAN
TEHLİKELERİN AZALTILMASI
(YOTA)
Yapısal
Olmayan
Tehlikeler
Nedir?
• BİR DEPREM SIRASINDA
kolon, kiriş, perde duvar, çatı
ve temel dışındaki
aydınlatma elemanları,
mobilyalar, süs eşyaları,
raflarda ve duvarlara asılan
tüm eşyalar yapısal olmayan
tehlikeler olarak ifade edilir.
Sarsıntı tablası Simülasyonu
YAPISAL OLMAYAN
TEHLİKELERİN AZALTILMASI
(YOTA)
1999 depreminde
can kayıplarının % 3’ü,
yaralanmaların % 50’si
yapısal olmayan tehlikeler nedeniyle
olmuştur.
YAPISAL OLMAYAN
TEHLİKELERİN AZALTILMASI
(YOTA)
YOTA Çalışmasına Başlamadan Önce
Yapılması Gerekenler
YAPISAL OLMAYAN
TEHLİKELERİN AZALTILMASI
(YOTA)
Aile afet planınızı hazırlayınız.
Bunun için afetlerde altın saatler
olarak adlandırılan ilk 72 saatlik
(en az üç günlük) süreyi kapsayan
aile afet planınızı yapmanız gerekir.
YAPISAL OLMAYAN
TEHLİKELERİN AZALTILMASI
(YOTA)
Aile bireylerinin ya da
arkadaşlarınızın en çok nerelerde
zaman geçirdiğini belirleyiniz.
YAPISAL OLMAYAN
TEHLİKELERİN AZALTILMASI
(YOTA)
Deprem tehlike avı yapınız.
Yaşamsal tehlike yaratacak olan,
(yatakların yanındaki gardıroplar, vitrin vb.)
Ekonomik kayıp yaratacak olan,
(bilgisayarlar, tv, müzik seti vb.)
Yaşamımıza renk katan önemli olan
eşyaları (biblolar) belirleyiniz.
YAPISAL OLMAYAN
TEHLİKELERİN AZALTILMASI
(YOTA)
Yaptığınız bu ön çalışmalar
doğrultusunda eşyalarınızın yerlerini
değiştiriniz veya sabitleyiniz.
GÜVENLİ DAVRANIŞ HAREKETLERİ VE SİGORTA
BİLİNCİ
GÜVENLİ DAVRANIŞ HAREKETLERİ
a. Çök-Kapan-Tutun
GÜVENLİ DAVRANIŞ HAREKETLERİ
(İç Mekan)
•
Yakınınızda bulunan masa, sıra gibi savrulmanızı
engelleyecek bir eşyanın yanında veya altında ÇÖK, KAPAN
TUTUN hareketini uygulayınız.
•
Tehlike geçene kadar veya eşyaların düşmesi durana kadar
tutunup aynı pozisyonda kalınız.
•
Daha sonra bulunduğunuz ortamı düzenli bir şekilde tahliye
ediniz.
GÜVENLİ DAVRANIŞ HAREKETLERİ
(İç Mekan)
OFİSTE
GÜVENLİ DAVRANIŞ HAREKETLERİ
(Dış Mekan)
•
Binalardan, enerji hatlarından, duvarlardan ve düşebilecek
başka şeylerden uzak durunuz.
•
Çöküp kapanarak başınızı ve ensenizi kollarınızla koruyunuz.
•
Tehlike geçinceye kadar aynı pozisyonda kalmaya çalışınız.
Dış mekanda güvenli davranış hareketi
GÜVENLİ DAVRANIŞ HAREKETLERİ
(Araba)
•
Sarsıntıyı hissettiğinizde flaşörlerinizi yakarak yavaşlayınız.
•
Sarsıntı geçtikten sonra arabanızı güvenli bir yere çekiniz.
•
Köprü ve alt geçitleri kullanmayınız.
•
Binalardan, elektrik direklerinden uzak durunuz.
GÜVENLİ DAVRANIŞ HAREKETLERİ
b. Tahliye Et – Boşalt
Tahliye, insan ve hayvanların
uzaklaştırılması demektir.
bulundukları
yerden
GÜVENLİ DAVRANIŞ HAREKETLERİ
Tahliye etmeniz gerektiğinde;
• Yetkililerin uyarılarına göre hareket ediniz.
• Giysi ve ayakkabınızı giymeden dışarı çıkmayınız.
• Evinizi ya da işyerinizi kilitleyiniz.
• Yetkililerin belirttiği tahliye yollarını kullanınız.
• Sessiz, koşmadan ama çabuk davranarak bulunduğunuz yeri
boşaltınız.
Okulda güvenli tahliye
GÜVENLİ DAVRANIŞ HAREKETLERİ
•
Paniğe kapılmamaya çalışınız ve sağa sola
koşmayınız.
•
Bir gaz sızıntısı olmadığından emin olana
kadar ateş kullanmayınız ve ışıkları
yakmayınız.
•
El feneri kullanınız.
•
Kırılmış camlara dikkat ediniz.
•
Kullanmadan önce asansör ve merdivenlerin
güvenliğinden emin olunuz.
GÜVENLİ DAVRANIŞ HAREKETLERİ
•
Gazı, elektriği ve suyu kapatınız.
•
Yerlere düşmüş elektrik tellerinden uzak durunuz ve bunlara
temas eden eşyalara dokunmayınız.
GÜVENLİ DAVRANIŞ HAREKETLERİ
•
Evinizi terk ederken ilaç,
kimlik, giyecek, battaniye,
uyku tulumu vb. malzemeleri
de yanınıza alınız.
GÜVENLİ DAVRANIŞ HAREKETLERİ
•
Arabanıza binip yollara çıkmayınız.
•
UNUTMAYIN; trafiğin
ambulans, itfaiye ve
yardım araçlarının
ihtiyacı
olanlara
engelleyecektir.
tıkanması
diğer acil
zamanında
ulaşmasını
GÜVENLİ DAVRANIŞ HAREKETLERİ
•
Çok acil durumlar
telefon kullanmayınız.
•
Afet
durumlarında
sadece
uzmanların ve resmi kaynakların
açıklama ve uyarılarına uyunuz.
•
Söylentilere ASLA inanmayınız.
dışında
SİGORTA BİLİNCİ
DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU
SİGORTA BİLİNCİ
Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) görevi nedir?
• Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), depremin konutlarda
neden olabileceği maddi hasarları teminat altına almak için
kurulmuştur.
• DASK, Hazine Müsteşarlığı’na bağlı, kâr amacı gütmeyen bir
kamu kurumudur.
SİGORTA BİLİNCİ
DASK’a ödenen primler nasıl kullanılır?
• Zorunlu Deprem Sigortası için ödenen primler, DASK
tarafından yönetilen sigorta havuzunda toplanır.
• Bu primler sigortalı konutların hasarının tazmini dışında
hiçbir şekilde başka bir ihtiyaca aktarılmaz.
SİGORTA BİLİNCİ
Zorunlu Deprem Sigortası ne işe yarar?
• Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve depremden
kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami
sonucu konutlarda oluşan maddi hasarları teminat altına
alır.
SİGORTA BİLİNCİ
Zorunlu Deprem Sigortası nerelerde yaptırılır?
–
–
–
Sigorta acentesinden,
Banka şubelerinden,
ALO DASK 125’ten veya www.dask.gov.tr adresinden
UNUTMAYALIM; Zorunlu Deprem Sigortası poliçeleri bir yıllıktır
ve her yıl yenilenmeleri gerekir. Ayrıca poliçelerin varlığı
www.dask.gov.tr adresinden sorgulanabilir.
DASK Van depremi
www.kizilay.org.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
7 848 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content