close

Enter

Log in using OpenID

dejeneratif retina hastalıkları

embedDownload
DEJENERATİF RETİNA
HASTALIKLARI
Dr Alparslan ŞAHİN
• Periferik retina dejenerasyonları
• Dejeneratif miyopi
• Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu
Periferik retina dejenerasyonları
• Retina periferinde ora serrataya paralel
yerleşim gösteren dejeneratif değişiklikler
• Komplikasyon yapmayan değişimler
• Retina dekolmanına yol açan
dejenerasyonlar
Retina Dekolmanı riski
• Lattice dejenerasyonu
• Salyangoz izi dejenerasyon
• Bastırmadan beyazlama lezyonları
• Dejeneratif retinoskizis
Lattice Dejenerasyonu
• Genel popülasyonda %8 oranında görülür
• RD olgularının %40’ında mevcut
• Özellikle yüksek miyop gözlerde en önemli
RD nedeni
• Marfan, Ehlers-Danlos, Stickler Sendromu
ile birliktelikleri sık
• En sık üst nazal bölgede görülür
Stickler Sendromu
 Vitreoretinal dejenerasyon
 Retinal pigmentasyon
 Arterler etrafında kılıflanma
 Koryoretinal atrofi
 Presenil katarakt , Şaşılık
 Yüksek myopi ve Astigmatizma
 Retina dekolmanı( %50 risk vardır.)




Göz Dışı Bulguları:
-Karakteristik yüz görünümü
-Yarık damak
-İşitme kaybı (en sık görülenidir)
-İskelet değişiklikleri
Lattice Dejenerasyonu
• Ekvatora paralel
seyreder.
• Atipik görünümStickler
sendromunda
• RD öncesi yırtık
lattice adacığının
arka kenarında
oluşur
Salyangoz İzi Dejenerasyonu
• Sınırları net,sıkıca bir araya gelmiş beyaz
renkli bantlar şeklinde görünen adacıklar
• Adacıklar lattice lezyonlarından daha uzun
• Büyük retinal delik ve RD oluşumu riski
yüksek
Bastırmadan Beyazlama Lezyonları
Dejeneratif Retinoskizis
• Sensöryel retinanın ikiye ayrılmasıdır.
• Genellikle dış pleksiform katta ayrışma
gerçekleşir.
• Ayrışmanın olduğu katmanlarda delik
oluşabilir.
• Ancak RD oluşması için her iki katmanda
da delik olması gerekir.
Dejeneratif Miyopi
• Anormal koryoretinal atrofi ile
karakterizedir
• Koroid, retina ve bruch membranında
gerilme oluşur.
• Miyopi- genel popülasyonun %10’u
• RD olgularının %40’ı
• Refraktif kusur arttıkça RD riski de artar.
Dejeneratif Miyopi
• Arka kutup ve optik disk etrafına
koryoretinal atrofi tipik bulgusudur
• Bruch membranında oluşan çatlaklara
bağlı retinal ödem ve kanama oluşabilir
• (Fuch’s lekesi)
• Subretinal NV varlığında tedavi gerekir.
Dejeneratif Miyopi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vitreus likefaksiyonu
Posterior vitreus dekolmanı
Peripapiller atrofi
Lattice dejenerasyon
Tilted disk
Posterior stafilom
Lacquer çatlakları
RPE atrofisi
Fuch’s spot
Koroidal NV
Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu
• İleri yaşta önemli körlük sebepleri
arasındadır.
• 2 farklı tipi var
• Atrofik YBMD %90
• Eksudatif YBMD %10
YBMD
• Retina pigment epiteli altında drusen
olarak adlandırılan sarı birikintiler
mevcuttur.
• Drusenler sayı, büyüklük, şekil, elevasyon
derecesi, beraberindeki pigment epitel
değişiklikleri açısından farklılık gösterir.
• Zamanla sayı ve boyutlarında artış olur
YBMD
• Sert Drusen: retina pigment epitelinde
lokalize fonksiyon bozukluğuna yol açan
sarımsı beyaz renkte sınırları belirgin
spotlar
• Büyük oranda selim özellik gösterirler.
YBMD
• Yumuşak Drusen: Sert drusenden daha
büyük olup sınırları siliktir. Zamanla
confluent özellik gösterebilirler
• RPE fonksiyonunu önemli oranda etkiler
ve koroidal NV gelişimi açısından yüksek
risk taşırlar
YBMD
• Bazal laminer drusen: Küçük, uniform,
yuvarlak drusenlerdir.Genç yaşta görülür
ve nadiren NV gelişir.
• Kalsifiye drusen: Pırıltılı görünüme sahiptir
ve NV ile komplike olması beklenmez.
Kalsifiye Drusen
YBMD Risk Faktörleri
•
•
•
•
•
•
•
•
İleri yaş
Sigara
Erken menapoz
HT ve kalp hast.
Bol yağlı dietle beslenme
Güneşe maruziyet
Kalıtım
Beyaz ırk
YBMD Komplikasyonları
• Retinal Atrofi (Atrofik Tip)
• Retina pigment epiteli dekolmanı
• Koroidal Neovaskülarizasyon
• Subretinal Skar oluşumu
Retinal Atrofi
•
•
•
•
•
•
•
Vakaların %90’ı
Yavaş progresyon gösteren
Hafif orta derecede görme kaybı
RPE fokal hiperpigmentasyon
Sonrasında RPE atrofisi
Koroidal damarlarda belirginleşme
Tedavisi yok.
Retina Pigment Epiteli Dekolmanı
• Arka kutupta keskin sınırlı kubbe şeklinde
elevasyon ile karakterizedir.
• Seyrinde spontan iyileşme gözlenebileceği
gibi, retina pigment epitel atrofisine de yol
açabilir.
Retina Pigment Epiteli Dekolmanı
• Subretinal mesafeye sıvı geçişiyle
Sensoryel Retina Dekolmanı,
• Gizli koroidal NV oluşumu
• Retina pigment epiteli yırtığı
ile de komplike olabilir.
Koroidal Neovaskülarizasyon
• Bruch membranındaki defektlerden RPE
altı mesafeye ve sonrasında subretinal
boşluğa doğru büyüme gösteren
fibrovasküler dokudan oluşur.
Koroidal Neovaskülarizasyon
• Merkezi görmedeki azalma ve distorsiyon
hastaların temel şikayetlerini
oluşturmaktadır.
• Gri yeşil renkte zeminden hafif kabarık
lezyonlar şeklinde görülürler
• Koroid neovaskülarizasyonunda sızıntıya
RPE dekolmanı, seröz RD, subretinal
hemoraji ve lipid birikimi eşlik edebilir.
Koroidal Neovaskülarizasyon
• Fundus Fluorescein Anjiografi bulgularına
göre klasik ve gizli olarak 2 farklı şekilde
sınıflama yapılmaktadır.
• Klasik tip
• Gizli tip
Skar
YBMD Tedavisi
• Çeşitli antioksidanların kullanımı??
• Sigara vb risk faktörlerinin elimine edilmesi
• Laser Fotokoagulasyon
• Fotodinamik tedavi (verteporfin)
• Anti- VEGF tedavi
Bevacizumab
ranibizumab
pegaptanip
Tedavide Amaç
• Oluşan neovaskülarizasyonun kontrollü bir
şekilde skar dokuya dönüşümü
amaçlanmaktadır.
Fotodinamik tedavi
BAŞARILAR DİLERİM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
1 675 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content