close

Enter

Log in using OpenID

bis enerji borçlanma aracı ihracı yatırımcı sunumu

embedDownload
BİS ENERJİ BORÇLANMA ARACI İHRACI
YATIRIMCI SUNUMU
Aralık 2014
1
İÇİNDEKİLER
TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINA GENEL BAKIŞ
BİS ENERJİ ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ
ORTAKLIK VE ORGANİZASYON YAPISI, GRUP HAKKINDA BİLGİLER
FİNANSAL GÖRÜNÜM
İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER
2
TÜRK ELEKTRİK PİYASASINA
GENEL BAKIŞ
3
Türk Elektrik Piyasası Son 20 Yılda İstikrarlı Bir Şekilde Büyümektedir.
Gwh
MW
Kaynak: TEİAŞ
4
Türk Elektrik Piyasası Avrupa Ortadoğu Ve Afrika Bölgesinde En Büyük Ve En Hızlı Büyüyen Piyasadır.
Gelişmekte Olan Avrupa’da ’99-13’ Yıllık Bil.Büyüme Oranı
Kaynak: EPDK ve Ulusal Regülasyon Kurumları
Gelişmekte Olan Avrupa’da 2013 Elektrik Üretimi (Twh)
Kaynak : BP Statistics Review of World Energy June 2014
Türkiye Elektrik Tüketimi GSYİH Karşılaştırması ve Tüketici Dağılımı
Türkiye Elektrik Tüketiminin GSYİH Karşındaki Durumu
Tüketici Türüne Göre Türkiye Elektrik Tüketimi
1999
Diğer
11%
2012
Mesken
24%
Ticarethane
9%
Sanayi
51%
Resmi Daire
5%
Total: 91 TWh
Kaynak: TEIAS,
Diğer
5%
Sanayi
47%
Mesken
23%
Ticarethane
20%
Resmi Daire
5%
Total: 195 TWh
Kaynak: TEDAS
5
Üretim Arzında Beklenen Açık Tüketim Talebini Karşılayamayacağı İçin Yakın Gelecekte Elektrik Fiyatlarının Yükseleceğine Dair Bir
Beklenti Söz Konusudur.
Beklenen Arz (TWh,) 1
Tarihsel Arz
Arz Sıkıntısı TWh)
Tarihsel Talep
Beklenen Talep
SKaynak: TEİAŞ 10 yıllık üretim kapasite projeksiyon raporu
¹ İşletmenin potansiyel üretimini kapsar, yapım halinde ve lisanslı kapasite
6
Türk Elektrik Piyasası Yapısı ve Tedarik Zinciri
 Elektrik Piyasası Kanunu altındaki Türk Elektrik Piyasası tedarik zinciri dört seviyeden oluşur: üretim, toptan satış, dağıtım ve perakende
piyasası (tüketiciler)
 Üretim ve toptan satış arasında, doğal tekel konumunda olan iletim vardır.
 Genel elektrik tedarik zinciri ve yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
Üretim
İletim
Toptan Satış
YİD/Yİ/İHD
TETAŞ
Devlete Ait Toptansatış Şti.
Kayseri CEDAŞ
Piyasa Mali Uzlaştırma
Merkezi (PMUM)
EÜAŞ Portföyleri
Özel Üreticiler
Perakende
İletim-Bağlı Serbest
Tüketiciler
İhracat/İthalat
EÜAŞ HES
(Devlete ait Üretim Şti)
Dağıtım
Özel Toptansatış
Şirketleri
-TEDAŞ
(Devlete Ait Dağıtım Şti.)
-20 Bölgesel Dağıtım Şirketi
-Serbest olmayan Tüketiciler
Serbest Tüketiciler
İletim Sözleşmeleri
İkili Sözleşmeler
İhracat/İthalat
Uzun Dönem Kamu Özel Ortaklığı
7
Türkiye Elektrik Piyasa Yapısında Temel Oyuncular
Üretim
 Üretimde üç farklı oyuncu vardır:
 Devlete ait EÜAŞ, 2013’de üretimin %32,3’üne ve
kapasitenin %37,1’ine sahiptir.
 YİD/Yİ/İHD santralleri, imtiyaz sözleşmelerine sahip
olup, 2013 itibariyle toplam ülke elektrik üretiminin
%25,4’üne ve kurulu gücünün %14,6’sına sahiplerdir.
 Otoprodüktörler ve Serbest Elektrik Üreticileri 2013’de
üretimin %40,4’üne ve kurulu gücün ise %48,2’sine
sahiplerdir.
Dağıtım
 Dağıtım şirketleri lisanslarında belirlenen bölgelerde
dağıtım faaliyeti yaparlar.
 Bütün dağıtım şirketleri, kamu ve özel, serbest veya
serbest olmayan müşterilere dağıtım hizmeti
vermektedirler.
 Dağıtım sisteminde, özelleştirilmiş 20 bölgesel dağıtım
şirketi, devlete ait ana dağıtıcı olan TEDAŞ ve imtiyaz
sözleşmesine sahip Kayseri Elektrik ana oyunculardır.
Toptan Satış
 İkili Anlaşmalar ile Toptan Enerji Ticaretinin yanı sıra,
piyasada iki ayrı mekanizma vardır: Dengeleme ve
Uzlaştırma
 Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) dengeleme ve
uzlaştırma faaliyetlerinden sorumlu piyasa işletim sistemi
operatörüdür.
 Özel toptan satış şirketleri ve devlete ait toptan satış şirketi
olan TETAŞ başlıca katılımcılardır.
 Toptan satış şirketleri serbest tüketicilere tedarikçi sıfatıyla
elektrik satabilirler.
Perakende
Perakende piyasasında,
 Tedarikçi olarak; perakende satış şirketleri
 Kullanıcı olarak ise;
 Elektrik tedarikçisini seçmekte serbest olan, serbest
tüketiciler
 Serbest müşteriler 2014 Şubat Ayı itibari ile 4.500
kWh/yıl tüketim sınırına tabidir.
 Elektriği bölgesel perakende satış şirketinden almak
zorunda olan, serbest olmayan tüketiciler
bulunmaktadır.
Kaynak: TEİAŞ, EÜAŞ
8
Türkiye Elektrik Piyasa Yapısı – Üretim

Üretim tarafında, EÜAŞ, YİD/Yİ/İHD santralleri ile serbest üretim şirketleri ve otoprodüktörler bulunmaktadır.

EÜAŞ ülkede üretilen toplam elektrik enerjisi miktarının yaklaşık yarısını üreten devlete ait bir şirkettir.

YİD/Yİ/İHD santralleri; YİD/Yİ/İHD modelleri kapsamında imtiyaz sözleşmesine sahip üretim şirketleridir.

YİD ve İHD sözleşmeleri sona erdiğinde, santrallerin işletimi devlete geri bırakılacak, ancak Yİ’lerin sözleşme süresi dolduğunda serbest
üretim şirketleri gibi serbest piyasada faaliyet gösterecektir.

BİS Enerji; doğal gazla üretim yapan Serbest Elektrik Üreticileri toplam kurulu gücünün %4’ünü, özel doğalgaz elektrik
santrallerinin üretim kapasitesinin %11’ini oluşturmaktadır.

Elektrik piyasasının hızla özelleştirilmesi sonucu 1999 yılında sektörde üretim şirketlerinin payı %6 seviyesinde iken 2013 yılında %43
seviyesine yükselmiştir.
Kaynak: TEİAŞ
Toplam Kurulu Güç 26.119 MW
Toplam Üretim 116.439.9 GWh
Toplam Kurulu Güç 64.008 MW
Kaynak: TEİAŞ
Toplam Üretim 240.154.0 GWh
9
Türkiye Elektrik Üretimindeki Hızlı Ve Devamlı Büyüme Nedeniyle Doğal Gaz Türkiye’de Elektrik Üretiminde Birincil Kaynak Olmuştur.
1999
2013
Petrol Ürünleri
1%
Petrol Ürünleri
7%
#3 Doğal gaz
%31
Yenilenebilir
(Jeotermal,
HES, RES,
GES)
30%
Kömür
32%
Toplam= 116TWh

Yenilenebilir
(Jeotermal,
HES, RES,
GES)
28%
#1 Doğal Gaz
%44
Kömür
27%
Toplam= 240TWh
Doğal gazın toplam üretimdeki oranının yakın gelecekte %60’a çıkması beklenmektedir.
Kaynak: TEİAŞ
10
BİS ENERJİ ÜRETİM VE
SATIŞ FAALİYETLERİ
11
Bis Enerji Türk Elektrik Piyasasında Benzersiz Bir Konumda Bulunmaktadır.
Türkiye’nin
Önde Gelen
Bağımsız
Elektrik
Üreticisi
 486
MW Kurulu gücü olan Kombine Çevrim Santraline Sahip Türkiye’nin lider Serbest Elektrik
Üreticilerinden biridir.
Kapasitenin Yıllara Göre Değişimi (MW)
 Özel sektörde jet tipi gaz türbin jeneratör üretim grubu, ülke içinde tek bir sahada bulunan kurulu
gücü en büyük elektrik enerjisi üretim tesisidir.
 Türkiye Elektrik Üretiminin %1.5’nu kontrol etmektedir ve Türk Serbest Doğalgaz Elektrik
Santrallerinin kurulu gücünün %4’ünü, üretim kapasitesinin %11’ ini kontrol etmektedir.
 Şirketin üretim tesisi ,stratejik coğrafik bir konuma sahip olan Bursa’ da bulunmaktadır.
Stratejik
Konum
Bursa
 Şirket ülkenin en çok sanayileşmiş bölgelerinin merkezinde bulunmaktadır.
 Nüfus yoğunluğu en fazla olan şehirlerin arasında merkezi olarak konumlanmıştır: (Ankara, İstanbul, İzmir)
Istanbul
 Santral 1,5 km. uzaklıktaki TEİAŞ Ulusal İletim Sistemine ait Bursa Sanayi Trafo Merkezine bağlıdır.
Izmir
Uzun dönem
geçmiş
performans
Gelişmiş
Teknoloji
 Şirket, 1992 yılında 48,5 MW kurulu güç ile kurulmuştur, 2013 itibari ile kademeli olarak 486
 Kurulduğundan bugüne değişmeyen, sektörde deneyimli yönetim ekibine sahiptir.
Ankara
MW kurulu güce ulaşmıştır.
 Şirkete esnek üretim marifetini sağlayan, üretimini piyasa talep ve fiyatlarına göre yukarı ve aşağı yönde hızlı
LM 6000 GE türbini
değiştirmeyi mümkün kılan 8 adet jet tipindeki gaz türbinlerine sahiptir.
 0 MW ’tan 486 MW ’a kadar 15 dakikada yüklenme ve 486 MW’tan 50 MW seviyesine 3-5 dakikada yük
boşaltma şeklinde kapasitesini kullanma kabiliyeti vardır.
Dengeli
Müşteri Tabanı
 Üretilen elektriğin %30 ’u serbest müşterilere ikili sözleşme yoluyla satılmaktadır. (Bisen
 Üretimin %70’ i ise DUY kapsamında ticari piyasaya satılmaktadır.
 2010-2013 arasında etkileyici satış performansı
Güçlü Satış
Performansı
Elektrik Toptan Satış A.Ş. dahil edilerek takriben 1
yılda edinilen 10.000 müşteri)
Satışlar (mio TL)
 Yıllar itibariyle satış performansında artış gözlenmektedir.
 Şirketin 2013 yılı 12 aylık FVÖK’ü 31 milyon TL seviyesindedir.
Kaynak: Şirket verileri ve denetlenmiş mali tablolar
12
Gelişimler
Bis Enerjinin Önemli Gelişim Aşamaları
Ortaklarının
tekstil
fabrikalarının
elektrik
ihtiyaçlarını
karşılamak
için
otoprodüktör
olarak
kuruldu
Gaz Türbini
Kapasitesinin
artırımı
Gaz Türbini
Kapasitesinin
artırımı
3 Gaz
Türbininin atık
ısısından elde
edilen buharla
çalışan
İlave Buhar
Türbini
Gaz Türbini
Kapasitesinin
artırımı
Gaz Türbini
Kapasitesinin
artırımı
Gaz Türbini
Kapasitesinin
artırımı
Ağım Ailesinin TMSF’den
kalan %50 hisseyi alıp
şirketin kontrolünü
tamamen alması
Buhar Türbini
Kapasitesinin
artırımı
Gaz Türbini
Kapasitesinin
artırımı
486
458
Kurulu Güç (MW)
410
319
365
272
180
131
88
48
1992
1992
1998
1997
1997
1998
1999
1999
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2009
2012
2013
13
2013
Türkiye’deki Öncü Serbest Elektrik Üreticilerindendir.
Temel Değerlendirmeler
Satışların Üretilen/Satın Alınan Elektrik Bazında Dağılımı
 Bis Enerji 486 MW Kurulu gücü olan 3 Blok Kombine Çevrim
Santraline Sahip Türkiye’nin lider Serbest Elektrik Üreticilerinden
biridir.
 Özel sektörde jet tipi gaz türbin jeneratör üretim gruplarına
sahip tek bir sahada bulunan kurulu gücü en büyük elektrik
üretim santraldir.
 Bütün üretimi kontrol edebilmek için merkezi bir ana kontrol
merkezine sahiptir.
 2013 itibariyle, Türkiye Elektrik Üretiminin %1,5’ini kontrol
etmektedir ve Türk Serbest Doğalgaz Elektrik Üretim
Santrallerinin üretim kapasitesinin %11 ‘ini kontrol etmektedir.
 Ortalama senelik 4.2 milyar kWh üretim kapasitesine sahiptir.
 Ulusal Elektrik Sistemine bağlı olan 11 doğrudan enerji iletim hattı,
TEİAŞ’ın iletim tesisinin yüklenmeden kaynaklanan olası arıza
riskini azaltır.

EPDK Piyasa Dengeleme ve Uzlaşma Yönetmelikleri ile çalışmaya
uyumlu ve İSO tarafından yayınlanan Türkiye’nin en büyük 500
sanayi kuruluşu listesinde 2013 itibariyle 127.sıradadır. Bis Enerji
aynı araştırmada Türkiye’nin 120.ci büyük ‘’özel’’ sanayi şirketidir

Bis Enerji Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 17 yıldır süregelen
‘’Bursa’nın En Büyük 250 Şirketi’’ araştırmasında ciro itibarıyla
2013 yılında 11.ci sırada , ‘’üretimden satışlar’’ sıralamasında‘’
dokuzuncu sırada’’ yer almıştır.
15%
3%
18%
21%
Source: Şirket verileri, EÜAŞ 2013 Faaliyet Raporu, İSO 2013 Şirket Verileri
14
Bis Enerji Türkiye’nin Önde Gelen Enerji Şirketlerinden Birisidir.
Istanbul Sanayi Odası- Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu, 2013
Sıra
500 Şirket
İçindeki Sıra
Elektrik Sektörü
1
3
EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş.
9.263.860.001
2
48
Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
1.525.998.064 -
3
53
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.
1.360.186.107 -
4
71
Aksa Enerji Üretim A.Ş.
1.072.842.369
-175.195.202
5
112
İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş.
719.850.875
144.107.580
6
127
Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
636.013.822
8.988.319
7
129
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
633.270.408
53.529.792
8
238
Park Termik Elektrik San.ve Tic.A.Ş.
380.752.104
98.908.848
9
298
Cengiz Enerji San.ve Tic.A.Ş.
305.736.080 -
10
311
Park Elektrik Üretim Madencilik San.ve Tic.A.Ş.
298.577.066
93.713.299
11
329
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
284.932.407
-111.289.654
12
394
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.
238.178.579
55.210.179
13
426
Rasa Enerji Üretim A.Ş.
220.340.818
-24.487.114
14
450
AES Entek Elektrik Üretim A.Ş.
209.811.870
-25.562.331
15
470
Sanko Enerji San.ve Tic.A.Ş.
199.610.527 -
Şirket Adı
Üretimden Satışlar (NET)
(TL)
Dönem Kar/Zarar
(V.Ö)(TL)
2.569.101.706
Kaynak: Istanbul Ticaret Odası
15
Bis Enerji Bursa’da Enerji Sektöründe Lider Konumdadır.
Bis Enerji Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 17 yıldır süregelen ‘’Bursa’nın En Büyük 250 Şirketi’’
araştırmasında ciro itibarıyla 2013 yılında 11.ci sırada yer almıştır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Tofaş-Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borçelik Çelik San. Ticaret A.Ş.
Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.
SS Bursa Eczacılar Kooperatifi
Karsan Otomotiv San. ve Ticaret A.Ş.
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
Korteks Mensucat San. ve Ticaret A.Ş.
Özdilek AVM’leri ve Tekstil San. A.Ş.
Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
8,648mTL
7,353mTL
2,542mTL
1,963mTL
1,626mTL
918mTL
841mTL
746mTL
708mTL
674mTL
636mTL
Bis Enerji, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 17 yıldır süregelen geleneksel ‘’Bursa’nın En Büyük 250
Şirketi’’ araştırmasında 2013 yılında ‘’üretimden satışlar’’ sıralamasında*‘’ilk onda ve dokuzuncu sırada’’
yer almıştır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Tofaş-Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borçelik Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.
Karsan Otomotiv San. ve Ticaret A.Ş.
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
Korteks Mensucat San. ve Ticaret A.Ş.
8,648mTL
7,353mTL
2,542mTL
1,963mTL
1,626mTL
841mTL
746mTL
708mTL
9.
10.
Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Componenta Dökümcülük Ticaret ve San. A.Ş.
636mTL
606mTL
16
Bis Enerji, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın ‘’Bursa’nın En Büyük 250 Şirketi’’ Araştırmasında 2013 Yılı Sektörel Sıralamada
’’Enerji Sektöründe Birinci’’ dir.
Sektör birincilerine ödüllerinin verildiği
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 2014
Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni
17
Bis Enerji Stratejik Konumundan Faydalanmaktadır.
 Santral Marmara Bölgesi içerisinde, Bursa ili sınırlarında, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ nde (“OSB”) bulunmaktadır, ulusal trafo
istasyonuna sadece 1,5 km. uzaktadır.
 Marmara Bölgesi Türkiye’ nin en faal sanayi bölgesidir, Türk ticari kuruluşlarının %47,5’ ini ve sanayi kuruluşlarının %42,5’ ini
bulundurmaktadır.
 240 milyar kWh Türkiye toplam elektrik tüketiminin %38,5’ u (60.4 milyar kWh’ı) Marmara Bölgesi’nde tüketilmektedir.
 Ulusal Elektrik Sistemine doğrudan 11 adet enerji nakil hattı ile bağlıdır. Bu da TEİAŞ iletim tesisinin yüklenmeden kaynaklanan olası
arıza riskini en aza indirir.
 Şirket OSB’de bulunan müşterilerine santralde bulunan 36 kV gerilim seviyesinde elektrik sağlayabilir, OSB dışındaki müşteriler ise
TEİAŞ ve TEDAŞ’ ın enerji iletim hatlarını kullanmaktadırlar.
 İletim trafo fiderlerinden birinde kesinti olursa, şirket diğer iletim trafo fiderlerini kullanmaktadır.
 Türkiye’nin nüfusun en yoğun olduğu ve enerjinin en yoğun kullanıldığı şehirleri olan Ankara, İstanbul ve İzmir’in arasında merkezi olarak
konumlanmıştır.
 Şirketin taraf olduğu doğal gaz sözleşmesi BOTAŞ yerine doğrudan
Bursa OSB ile imzalanmaktadır.
 Şirket, BOTAŞ’ ın Al Yada Öde taahhüdüne doğrudan muhatap
değildir.
Kirklareli
Istanbul
Samsun
Trabzon
 Şirket, asgari emisyon sınırları için, toplam OSB emisyon değerleri
içinde mütalaa edilerek ceza maddelerinden korunmaktadır.
 Bütün izinler ve lisanslar OSB yönetim kurulundan alınmaktadır, bu da
Ankara
Bursa
Sivas
Izmir
şirketi bürokratik zorluklarla uğraşmaktan kurtarmaktadır.
Malatya
Burdur
 OSB ana altyapısını kullandığından dolayı şirket, ek altyapı
Adana
Antalya
Gaziantep
Antakya
Yüksek Yoğunluk
Orta Yoğunluk
Iğdir
Van
Diyarbakir
Konya
yatırımlarına ihtiyaç duymamaktadır.
 Şirket sahip olduğu bu avantajlara karşın, yüksek doğal gaz tüketimi
Erzurum
Düşük Yoğunluk
nedeniyle OSB gelirlerine önemli oranda katkıda bulunmaktadır.
Kaynak: Şirket verileri
18
Son Model Teknolojisi Sayesinde Oldukça Esnek Üretim Yapısına Sahiptir.
 Şirket, 8 adet jet tipi gaz türbini ve 3 adet buhar türbinine sahip
olup, bunlara ek olarak ,1 adet 48 MW gaz türbini motorunu mevcut
türbinlerinin birinde hasar olması ihtimaline karşı yedek olarak
bünyesinde bulundurmaktadır.
 Tesis, her biri 3 adet gaz türbini 1 adet buhar türbininden
oluşan 2 adet kombine çevrim bloğu ve 2 gaz türbini 1 buhar
türbininden oluşan 3. kombine çevrim bloğu şeklinde
düzenlenmiştir.
 Buhar türbinleri , gaz türbinlerinden elde edilen atık ısının buharı
ile çalışmaktadır.
 Gaz Türbinleri Jet tipi türbinler olduğundan üretim sistemleri
esnektir.
 Jet tipi türbinler 15 dakika içerisinde aktif hale geçebilir
veya
durdurulabilir oysa ki büyük ölçekte sanayi tipi gaz türbinlerini
aktif hale getirmek için en az bir saate gerek duyulmaktadır.
 Esnek çalışma kabiliyeti şirketin DUY piyasasında oluşabilecek
Kurulu Güç Detayları
Gaz Türbini
Üretici
Yıl
Kurulu Güç (MW)
LM 5000
GE
1993
48,5
Fr-6
GE
1996
41
LM 6000-1
GE
1998
47
LM 6000-2
GE
2003
46,5
LM 6000-3
GE
2004
46,5
LM 6000-4
GE
2005
46,5
LM 6000-5
GE
2006
48
LM6000-6
GE
2011
48
372
Toplam GT Kurulu Gücü
Buhar Türbini
Üretici
Yıl
Kurulu Güç (MW)
piyasa fırsatlarından avantaj elde etmesine olanak sağlamaktadır.
BT-1
GE
1999
43
 Tesis, TEİAŞ talimatlarına göre verimliliğini koruyarak yük alıp,
BT-2
GE
2007
43
yük atabilir ve dolayısıyla şirket piyasa koşullarına göre kısa
sürede üretimini arttırıp, azaltabilir.
BT-3
GE
2012
28
 Şirket, gün öncesi ve gün içi marjinal fiyatlarına göre üretimini
Toplam BT Kurulu Gücü
114
Toplam Kurulu Güç
486
kısma veya arttırma yeterliliğine sahiptir.
 DUY
piyasa fiyatları üretim maliyetlerinden daha düşük
olduğunda, üretim durdurulabilir.
– İkili anlaşmalar uyarınca elektrik satın alınıp serbest piyasaya
yüksek fiyatla satılabilir.
Kaynak: Şirket verileri
19
Tek Saha Üzerinde Kurulu Olmak Şirketin Rekabetçi Piyasada Maliyet Yapısına Pozitif Etki Etmektedir.
Tek bir sahada işletmenin avantajları
 Optimum çalışan sayısı ile verim maksimizasyonu
 İşletme kolaylığı
 Daha düşük sabit maliyetler
 Yüksek verim
 Toplam kurulu gücü bir yerden kontrol etmek suretiyle daha az iletim kaybı
 Yeni ve yüksek teknoloji kullanımı ile düşük bakım maliyetleri
 Farklı yüklerde işletme verimliliği
 İşletmede daha düşük bürokratik zorluklarla karşılaşma
 Daha az iç tüketim sarfiyatı
 Yüksek emre amadelik ve güvenilirlik sağlamak
 Arıza ve bakımlarda hızlı servis
 Gruplar ve bloklar arasında enerji aktarım kolaylığı
 Elektriğin kalitesini sağlamada etkin performans
Kaynak: Şirket verileri
20
Bis Enerji Üretim Tesisinin Güçlü Yönleri ve Avantajları
 486 MW üretim kapasitesine sahip 3 kombine çevrim bloğuna sahip santral, tek bir ana kontrol merkezi tarafından
yönetilmektedir. Bunun sonucu olarak, ana kontrol yönetim elemanları olası bütün durumları anlık olarak gözlemler,
değerlendirir ve müdahale edebilir.
 Üretim tesisi optimum personel sayısı ile, düşük maliyette işletilmektedir. Bakım ve atölye masrafları da oldukça düşüktür.
 Bis Enerji üretim tesisi, konfigürasyonunun bütün sene boyunca yüksek emre amadelik ve güvenilirlikte çalışmasını sağlayan
mekanizmalara sahiptir.

Ulusal sistem oturmalarında ulusal sistemin ihtiyacı olan Ada Modunda Çalışma veya Black Start özelliğini kullanma
ayrıcalıklarına sahiptir.
 Tesis, atık ısıyı geri kazanım sistemleri marifetiyle, atık ısı enerjisini üretim maliyetlerini düşürücü yönde
kullanarak önemli
mali kazanç sağlamaktadır.
 Şirket, doğal gazı birbirinden bağımsız doğal gaz looplarından beslenen iki ayrı doğal gaz RMS istasyonundan tedarik
etmektedir.
 Jet tipi gaz türbinleri oldukça yüksek verimliliğe sahiptir. Ayrıca, arıza durumlarında her zaman hazır olan yedek bir türbin
bulunmaktadır. Üreticinin servis bültenlerine göre gaz türbinlerine rutin bakım dönemlerinde teknolojik gelişmeler uyarlanarak
revizyonlar uygulanmaktadır.
 Tesis, her zaman Dengeleme ve Uzlaşma Yönetmeliği Piyasa Yönetimi ve İşletme Kuralları ile uyumlu olarak esnek çalışma
moduna sahiptir. 15 dakika ’da 50 MW ve 486 MW aralığında yük atma ve yük alma mümkündür. Ara yük seviyelerinde
sürekli çalışmak kombine çevrim verimini fazla etkilemez.
 Şirket üretilen enerjiyi ulusal elektrik sistemine transfer etmekte TEİAŞ’ a yüksek güvenirlilik sağlar. TEİAŞ iletim sistemine,
380 kV, 154 kV ve 36 kV gerilim seviyelerinin her birinde enerji transferi sağlayabilir. Bu gerilim seviyelerinden herhangi
birinde arıza olduğunda, diğer gerilim seviyelerinden enerji transferi sağlamaya devam eder.
 Şirket; TEİAŞ’ın Yan Hizmetler Anlaşması kapsamında belirlenen ve 6 adet başlık altında toplanan yan hizmetleri her an
vermeye emre amadedir.
21
Güvenli Satış Stratejisi
Temel Değerlendirmeler
Satış Dağılımı
 2014 Ekim ayı itibari ile Şirket üretiminin %32’si müşterilere (980
abone) TEİAŞ, TEDAŞ ve özel dağıtım şirketlerinin iletim
hatlarını kullanarak
satılmakta ve üretimin kalan %68’i
Dengeleme ve Uzlaşma Piyasasında (DUY Piyasasında)
satılmaktadır.
Ekim2014 (Kwh)
 Santralin , Ulusal Elektrik İletim Tesisine doğrudan bağlı olması
piyasa dengesizlik riskini minimuma indirmektedir.
 Şirket Organize Sanayi Bölgesinde bulunan müşterilerine 36
kV’lık gerilim seviyesinde elektrik sağlayabilir, Organize Sanayi
Bölgesi’nin dışında bulunan müşteriler de TEİAŞ ve TEDAŞ’ın
enerji iletim hatlarını kullanabilirler.
 Herhangi bir iletim tesisi fiderinde arızalanma durumunda,
şirket elverişli konumu ve doğrudan hat bağlantıları nedeni ile
diğer iletim fiderlerini kullanmaktadır.
 Şirketin Satışlarının Dağılımı:
 Aboneler ( 980 adet)
Mevzuat Değerlendirmeleri
 Büyük Alışveriş Merkezleri
 Büyük Market Grupları
 OSB’ ler
 Turizm Sektörü İşletmecileri
 Toptan Satış Şirketlerine satışlar
 Baz Yük Talepli ikili anlaşmalarla satışlar
 GÖP’ na satış
 2006 elektrik piyasası reformundan önce, satış dağılımı %80 müşteriler,
%20 Sistemdi,
Dengeleme ve Uzlaşma Yönetmeliği
(DUY-1)
tanıtıldıktan sonra, satışların %85’i Sisteme ve %15’i serbest müşterilere
satıldı.
 Aralık 2009’dan sonraki DUY değişikliklerine göre, bu oranlar piyasa
koşulları kapsamında değiştirilmiştir.
 DGP’ ye satış
 Yan Hizmet Piyasasına satış (PFK,SFK vb.)
 GİP’ e satış
22
Güncel Satış Politikası
 2010 yılındaki mevcut kanun ve mevzuat çerçevesinde belirlenen satış politikasına göre Bis Enerji
satışlarının yaklaşık %75’ini müşterilere %25’ini ise sisteme yapmaktaydı. Değişen piyasa koşullarına
uyum sağlanarak sonraki yıllarda kar marjı düşük olan müşterilere satışlar yavaş yavaş azaltılıp sisteme
satışlar arttırılmaya devam edilmiştir. 2013 yıl sonu itibariyle müşterilere satışlar % 30 seviyelerine
çekilmişken sisteme satışlar % 70 seviyelerinde seyretmektedir.
Satışlar (Milyon kWh )
 Şirket satış figürleri ve müşteri portföyünde yapmış olduğu değişiklikler sayesinde diğer özel sektör
elektrik üretim şirketlerinden farklı olarak üretimine devam ederek kanun ve mevzuat değişikliklerinin
olumsuz sonuçlarından etkilenmemiş hatta bu olumsuzlukları kendi lehine çevirerek operasyonlarını
sürdürmeyi başarmıştır.
 Yağışların çok düşük olması sebebiyle barajlardaki su seviyeleri uzun yıllar ortalamasına göre önemli
ölçüde (% 60’a yakın) azalmıştır. Ayrıca, Aralık 2013 ve Ocak 2014 aylarındaki doğal gaz yetersizliği
sonucu barajlı santrallere fazla üretim yaptırılması barajlı santrallerin su seviyelerinin normal işletme
seviyelerinin çok altına düşmesine de neden olmuştur. Bütün bu gelişmeler neticesinde hidroelektrik
santrallerinin beklenen üretimi yapması mümkün görülmemektedir. Hidroelektrik santrallerin su
seviyelerindeki azalış sonucu üretim talebindeki açıklar, doğal gaz santrallerinden karşılanmak zorunda
kalınacaktır.
Satışlar (Milyon TL)
 Şirket, mevzuat çerçevesinde fırsat maliyetlerinden azami fayda sağlamaktadır. En önemli olanı ülke
elektrik sistemi kalitesine yönelik yan hizmetler kapsamında yapmış olduğu yüksek kapasite ile
sekonder frekans hizmetidir. İkili anlaşmalar piyasasına bakışı ise, en az sekonder frekansa tahsis
edilen kapasiteyi karşılayacak miktarda serbest tüketici portföyünü hazır tutmak şeklindedir. Bununla
birlikte bu portföyü azaltma ve artırmak noktasında mevsimsel şartlar, cari tarifeler ve piyasadaki indirim
oranları dikkate alınarak azami kar sağlamak hedeflenmektedir.
 TEDAŞ verilerine göre kişi başına düşen elektrik enerji tüketimi miktarı dünya ortalamasının altındadır.
Eurostat verilerine göre, OECD ülkelerinde kişi başına düşen elektrik tüketiminin ortalaması 7.800
kWh/kişi-yıldır. Türkiye hızlı ekonomik kalkınması ile gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarken oluşacak
elektrik talebinin karşılanması için mevcut elektrik üretim kapasitesinin en az üç katına çıkarılması
gerekmektedir. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda enerji sektöründeki talep artışı kaçınılmazdır.
 Kamu elindeki EÜAŞ santrallerindeki mevcut sözleşmelerin önümüzdeki dönemlerde sona ermesi ve
özelleştirmelerin tamamlanması ile elektrik satış fiyatları üzerindeki kamunun kısıtlı etkisi kalkacaktır ve
tam anlamı ile serbest elektrik piyasası oluşacaktır. Özelleşme kapsamındaki Çatalağzı, Yeniköy,
Yatağan ve Kemerköy Termik santrallerinin özelleşmesi ile piyasadaki kamu payı %50’nin altına
inecektir. Kemerköy ve Yeniköy Termik santrallerinin özelleştirme ihalesi sonuçlanmış olup devir süreci
başlamıştır. Yatağan Termik santralinin özelleşme süreci de başlamıştır.
23
Bis Enerji’nin Serbest Elektrik Piyasası Kapsamındaki Satış Kırılımı
Üç Seviyeli Sistem
İkili Anlaşmalar Piyasası
Gün Öncesi Piyasası
 Dağıtım şirketleri ve serbest
 Sistem operatörleri gün öncesi piyasa
müşteriler arasındaki sözleşmeler
(toptansatıcılar ve üreticiler)
Kaynak: Şirket Verileri
 Arz ve Talepte Gerçek zamanlı
için saatlik bazda teklif ve talebi
eşleştirirler .
DENGELEME GÜÇ PİYASASI
2010
Dengeleme Güç Piyasası
2011
GÜN ÖNCESİ PİYASASI
dengeleme
İKİLİ ANLAŞMALAR PİYASASI
2012
2013
24
Yüksek Kalitede Serbest Müşteriler
Satış %’lerine göre ilk 20 müşteri
Temel Değerlendirmeler
Kestel OSB Bölge Müd.
2,9%
Torunlar GYO A.Ş.
 2014 Eylül ayı itibari ile ilk 20 müşteri satışların %27’sine denk
2,5%
gelmektedir.
Makro Market A.Ş.
2,0%
Eko Grup Topt.Elektrik En.A.Ş.
1,7%
Hasanağa OSB Müd.
1,3%
Metrosite İnş.Müş.Hiz. ve Tic.A.Ş.
1,2%
Erikli Su ve Meşrubat San.ve Tic.A.Ş.
1,2%
Eskapet Pet Ü.San.ve Tic.Ltd.Şti
1,2%
 Bis Enerjinin satışlarının %5’ini Organize Sanayi Bölgeleri
(OSB’ler), % 7’sini AVM’ler oluşturmaktadır.
 Müşteriler devamlılık arz etmekte olup, 2010 yılından beri
portföyde yer almaktadırlar.
 Bütün sözleşmeler aşağıdaki temel koşullarla standart hale
İstanbul Tuzla OSB
1,1%
Yeşim Tekstil San.ve Tic.A.Ş.
1,1%
Hastavuk G.Tarım Hayv.S.ve Tic.A.Ş.
1,0%
Adese Alış Veriş Merkezleri Tic.A.Ş.
1,0%
BİSEN Elektrik Enerjisi Toptan S. A.Ş.
1,0%
 Müşteri satışları EPDK tarafından belirlenen tarife bazlıdır.
Marmarapark Gayrimenkul İnş. A.Ş
1,0%
 Tahsilatlar aylık olarak yapılmaktadır.
S.S.İstanbul Doğu Küçük S.Sit.Y.Koop.
0,8%
Sifaş Sentetik İplik Fab.A.Ş.
0,8%
Turcas Elektrik T.Satış A.Ş.
0,8%
Uyum Gıda A.Ş.
0,8%
Eria A.Ş.
0,7%
getirilmiştir:
 Otomatik yenilenme hükmü bulunan 1 senelik sözleşmeler
vardır.
 Müşterilerin ortalama 2 aylık tüketim tutarı kadar teminatları
vardır.
Yukarıda Şirketin en büyük müşterisi olan TEİAŞ dışındaki müşteriler
sıralanmıştır.
Kaynak: Şirket verileri
25
Bis Enerji’nin Satış Fiyatlarının Kırılımı
Doğal gaz fiyatları dalgalanmaktadır, ancak Bis Enerji fiyat değişikliklerinden etkilenmemektedir.
 Doğal gaz fiyatları ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve taleple değişmektedir.
 Doğal gaz tedariki Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nden sağlanmaktadır.
 Şirketin yasal olarak başka bağımsız gaz tedarikçilerinden de gaz temin etme izni vardır.
 Doğal gaz fiyatları değişken olmasına rağmen, Bis Enerji çoğunlukla fiyat dalgalanmalarından etkilenmemektedir.
26
Bis Enerji’nin Bağlı Ortaklıkları
BİSEN DOĞALGAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş








BİSEN DOĞALGAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş., 2005 yılında 4646 sayılı doğalgaz piyasası kanunu kapsamında faaliyet göstermek üzere
kurulmuştur. Şirket, doğalgaz piyasasında serbest piyasa koşullarında doğalgaz tedariki ve satışı yapmak amacıyla kurulmuş olup
mevcut piyasa düzeninde BOTAŞ kontrat devirlerinden pay almayı, yurtdışından farklı doğalgaz tedarikçileri ile doğalgaz tedarik
sözleşmeleri imzalayarak gaz ithalatı yapmayı, LNG ve Spot LNG ticareti yapmayı hedeflemektedir.
Şirketin kuruluşundaki temel düşünce ise ana şirket faaliyetini oluşturan doğalgazdan elektrik üretimi için doğalgaz maliyetini
düşürmek ve dışa bağımlılıktan kaynaklı doğalgaz riskini minimize etmektir.
BİSEN DOĞALGAZ,
BOTAŞ kontratlarının ihale yoluyla devredilmesi sürecinde bu ihalelere katılmak ve ihalelerden pay almak,
Güçlü yurtdışı bağlantıları ile komşu ülkelerden (Türkmenistan vb.)doğrudan yapacağı tedarik sözleşmeleri ile doğalgaz ithal etmek,
Elektrik üretim sektöründe olduğu gibi doğalgaz tedarik ve ithalinde de söz sahibi olmak,
LNG terminalleri vasıtasıyla LNG-Spot LNG ticareti yapmak vizyonuna sahiptir.
Mevcut piyasa yapısı dahilinde bugün için gayri faal durumda olan şirket, doğalgaz piyasasında gerçekleştirilmesi hedeflenen
özelleştirme süreci çerçevesinde piyasa aktörlerinden biri olabilmek adına hazır durumda beklemektedir.
BİSEN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.







BİSEN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş., 05.07.2011 tarihli ets/3301-13/1993 nolu toptan satış/tedarik lisansına sahiptir.
BİSEN, BİS ENERJİ’nin sektörde sahip olduğu 23 yıllık üretim tecrübesi , 15 yıllık elektrik satış tecrübesini elektrik perakende sektörüne
aktarabilmek amacıyla çalışmaktadır.
Şirketin vizyonu, piyasanın %40’ını oluşturan mesken ve ticarethane segmentinde uzmanlaşmak ve tüm Türkiye’de elektrik satışı
yapabilen bir marka olmaktır.
Şirket, kurumsal marka birliktelikleri ile büyüme hedefindedir, bu amaçla Metro Market’lerle yapılan proje ile metro müşterilerine ve
Bursaspor ile yapılan proje ile taraftarlara elektrik satışı hedeflenmektedir.
Şirket, 45 ilde faaliyette bulunan 315 acentası ile sektörün en geniş satış kanalına sahiptir.
Şirket, anlaşmalı 15 banka ve 2 tahsilat ofisi ile sektörün en geniş tahsilat kanalına sahiptir.
2014 yılı 11 aylık dönemde Şirketin müşteri sayısı 5 bin, cirosu 14,8 milyon TL’dir.
27
ORTAKLIK VE
ORGANİZASYON YAPISI,
GRUP HAKKINDA BİLGİLER
28
Bis Enerji–Ortaklık Yapısı
Ortaklık Yapısı
 Kuruluşundan 2010 yılına kadar BİS Enerji hisselerinin %50’si Ağım ailesine ait bulunmaktaydı. 2010 yılında yapılan satın alma ile Şirket’in
%100’ü SGM Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait hale gelmiştir, SGM Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., satın alma sırasında bu amaçla
kurulmuş olup başka faaliyeti bulunmamaktadır. SGM Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin tamamı Ağım ailesine ait bulunmaktadır.
Hissedarlar
 SGM Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘nin şahıs ortakları olan Ağım Ailesi, 1992’den bu yana, şirket yönetiminde almış olduğu kararlarla şirketin
büyümesi ve gelişmesi için önemli katma değerler yaratarak, Türkiye’deki elektrik piyasasında tecrübesi ve liderliği ile önümüzdeki yıllarda
da uzun soluklu aktif rol almayı hedeflemektedir.
 Ortaklar, Bis Enerji’nin büyümesi ve gelişimi için gelecekte de önceki yıllarda olduğu gibi destek vermeye hazırdırlar.
Seda Gengörü (Ağım)
50%
Gamze Özoğuz (Ağım)
25%
Meral Ece Özgümüş (Ağım)
25%
SGM Enerjii Sanayi ve Ticaret A.Ş.
100%
Bis Enerji
Kaynak: Şirket verileri
29
Bis Enerji Yönetim Kurulu ve Yönetim Ekibinin Oldukça Zengin Deneyimleri Vardır.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Muammer Ağım-Kurucu/Onursal Başkan
 Bursa Meslek Lisesi Torna Tevsiye bölümünden mezun oldu.
 1958’den beri sanayide aktiftir, tekstil, turizm, enerji/elektrik,
emlak ve ulaşım sektörleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet
gösteren birçok şirketin kurucusu ve onursal başkanıdır.
Seda Gengörü (Ağım)- Bis Enerji’de 16 yıl
 İstanbul
Üniversitesi
Bölümü Mezunu
Edebiyat
Fakültesi
Fransız
Filolojisi
 Tekstil, turizm, enerji/elektrik, emlak ve ulaşım sektörleri gibi
çeşitli alanlarda faaliyet gösteren birçok şirketin kurucusu ve
yönetim kurulu başkanıdır.
Prof.Dr.M.Ş.Tekbaş – Bis Enerji’de 4 yıl
 1988’den 1992’ye kadar Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim
Kurulu Başkanlığı yapmıştır.
 Profesör Dr. Tekbaş 1992’ den beri bir çok şirketin yönetim
kurulunda görev almaktadır.
 Sermaye Piyasaları alanında bir çok çalışma yayınlamıştır.
Meral Ece Özgümüş- Bis Enerji’de 5 yıl
 Drexel
University, Philadelphia, ABD’den İşletme Bölümü
mezunudur.
 2008’den beri Şirketin Yönetim Kurulu üyesidir.
Gamze Özoğuz (Ağım)- Bis Enerji’de 8 yıl
 St.George's School Montreux-İsviçre’ den mezundur.
 Aktif
olarak 1984’ten beri gruptadır, tekstil, turizm,
enerji/elektrik, emlak ve taşımacılık sektörlerinde yönetici
pozisyonlarında görev almaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısıdır.
Mehmet Yahya Ağım-Bis Enerji’de 2 yıl
 Lise eğitimini Özel Bursa Kolejinde tamamladıktan sonra
İngiltere Leeds Üniversitesinde Tekstil Mühendisliği eğitimi
almıştır. Öz Bursa İplik Tekstil A.Ş. başta olmak üzere tekstil
ve iplik sektöründe faaliyet gösteren pek çok şirkette yönetim
kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.
Turan Dörter- Bis Enerji’de 2 yıl
 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunu
olup, 1983’ den beri çeşitli kuruluşlarda muhasebe ve finans
alanında çalışmaktadır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
belgesine sahip olup, çeşitli şirketlerde denetçilik ve yönetim
kurulu üyeliği görevleri bulunmaktadır.
Üst Yönetim
Fikret Fırat Alparslan- Bis Enerji’de 22 yıl
Bora Erdoğan, Bis Enerji’de 21 yıl
 İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü
 Bursa
mezunudur.
 1972’ den beri elektrik sektöründe santrallerin işletimi ve
yönetimi alanlarında uzman olarak hizmet vermekte olan Sayın
Fikret Fırat Alparslan, 1998’ den beri Şirketin Genel Müdürlüğü’
nü yapmaktadır.
Uludağ
mezunudur
Üniversitesi
Makine
Mühendisliği
Bölümü
 1993 senesinde Bis Enerji’de Proje Şefi olarak göreve başlamıştır.
Kendisi şirkette Enerji Grup Müdürü olarak çalışmaktadır
30
Organizasyon Yapısı
Organizasyon Yapısı
Temel Detaylar
YÖNETİM KURULU
DENETİM
KURULU
 Şirket oldukça deneyimli bir
ekibe sahiptir: Şirket
çalışanlarının ortalama 10
yıl üzerinde deneyimi
bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu
Danışmanı
Hukuk Müşaviri
(3)
Disiplin
Kurulu
GENEL MÜDÜR
Yönetici
Asistanı (1)
İş Geliştirme ve
Ar-ge Uzmanı (1)
Elektrik Piyasası
Danışmanı (1)
Etüt Plan. – Analiz
ve Raporlama
Uzmanı (2)

2013 yıl sonu itibariyle,
şirketin toplam 106 çalışanı
bulunmaktadır.
 İşçilerle toplu sözleşmeler
bulunmamaktadır.
Genel
Koordinatör(1)
 Şirket bünyesinde sendikalar
yoktur.
Mali İşler Müd.
(1)
Enerji Grup Müd.
(1)
Enerji İşletme
Müdürü (1)
Vardiya Şefleri (5)
Yatırım Proje
Etüd Dep.
Su Üretim ve
Şart. Müdürü
(1)
Proje –Etüt Uzm (1) Su Ürt. Şefi (1)
Planlama Uzm.(1)
Enerji Bakım
Müdürü (1)
Enr. Bakım Şefi (1)
Su Ürt. Kal. Kont Şefi (1)
Röle Koor. Ve Sekonder
Dev. Uzm (1)
Finans ve BütçeRap. Yön.(1)
Makine Bakım
Müdürü (1)
Muhasebe
Departmanı
İnsan Kay.
Şefi (1)
Mak. Bak. Şef. (1)
Muhasebe Şefi (1)
Pazarlama Uzm(2)
Tahsilat Mem. (1)
Müşt. İliş.Uz.(2)
İşletme Muh. (1)
Maliyet Muh. ( 1)
Muhasebe Elm (1)
Sos. Hiz. Siv.
Sav. Şefi (1)
Pazarlama
Departmanı
Bilgi Tek.
Yöneticisi
(1)
IT Uzmanı (1)
Satınalma
Yöneticisi (1)
Satınalma/Loj. Şefi (1)
Dış Tic. Uzmanı (1)
Piyasa İşl. Yön.
(1)
Piyasa İşl. Uzm. (2)
Kaynak: Şirket Verileri
31
Şirket Yönetimi
 Bis Enerji yönetimi, şirket yönetimini yüksek standartta şeffaflık ve kurumsal
yönetim ilkelerine bağlılık ile yürütmektedir.
 2013 yılı itibariyle PwC şirketin TTK kapsamında bağımsız denetçisidir,
senelik bazda mali tablolar denetimi ile TTK kapsamında kendisine bağımsız
denetçi sıfatıyla yüklenen yükümlülükleri yerine getirmektedir. 2014 yılı için
ise Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
 Şirketin biri bağımsız olmak üzere toplam
6 (altı) yönetim kurulu üyesi
bulunmaktadır.
 Şirket Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanmakta olup, toplantı içeriği
ve alınan kararlar düzenli olarak dosyalanmakta ve raporlanmaktadır.
32
Hissedarlar Hakkında
Ağım Ailesi
 Ağım ailesi, Türkiye’nin en eski ve köklü girişimci ailelerindendir.
 Aile, Türkiye çapında girişimci yaklaşımı ve birçok sektördeki öncülükleri ile bilinmektedir.
 Yatırımlarına tedbirli ve uzun dönem olarak bakmaktadırlar.
 Bütün grup şirketleri, bütün şirketlerin Onursal Başkanı da olan Muammer Ağım tarafından kurulmuştur.
 1968’de Muammer Ağım, Bursa OSB’ de ilk entegre tesis olan Bisaş İplik A.Ş ‘yi 18,000 iğ kapasitesi ile kurmuş, 160.000 iğ kapasitesine
kadar geliştirmiştir.
 1991’de, diğer bir tekstil oluşumu olan Bisaş Tekstil A.Ş İnegöl OSB’ de açılmış olup, firma şu an BİST İkinci Ulusal Pazar’da işlem
görmektedir.
 Turizm sektöründe, Muammer Ağım 1987’de Kuşadası’ndaki ilk 5 yıldızlı otel olan mevcut 650 yataklı Onura Oteli inşa etmiş ve
1998’de 550 yataklı Bodrum Onura Tatil Köyü’ nü hizmete sunmuştur.
 1991’de Ağım Ailesi tarafından Türkiye’nin ilk özel limanı Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri kurulmuştur.
 1992’de Gemtrans A.Ş. Gemport’ta kargo, konteynır, ro-ro gemileri, ve tankerlere acente hizmeti sağlamak için faaliyete geçirilmiştir.
 1992’de, Türkiye’nin ilklerinden biri olan, özel otoprodüktör grubu Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş; Bursa OSB Bölgesi’nde işletime
başlamış olup, 2010 yılında, Ağım Ailesi şirket hisselerinin yüzde 100’üne sahip olmuştur.
 2003’te Türkiye’nin yeraltı istasyonlu ilk alışveriş merkezi olan Metrocity A.Ş. Levent İstanbul’da açılmış olup, Ağım Ailesi, şirket
hisselerinin %50’sine sahiptir.
 Ağım Ailesi, 1993 yılından bu yana Türkmenistan’da Enerji, Tekstil, Sağlık, Bilişim, Tarım, İnşaat sektörlerinde yatırım, işletme ve ortaklık
faaliyetlerine devam etmektedir.
ONURA BODRUM
METROCITY
ONURA KUSADASI
GEMPORT
Kaynak: Şirket verileri
33
Ağım Şirketler Grubu
Ağım Şirketler Grubu, Türkiye ve Türkmenistan olmak üzere iki coğrafya’da faaliyet
göstermektedir.
 Türkiye faaliyetleri Enerji, AVM, Turizm, Gayrimenkul Geliştirme, Tekstil ve Medikal Pamuk Kozmetik alanlarında devam etmektedir.
 Türkmenistan faaliyetleri Tekstil, Sağlık, IT-bilişim ve Tarım sektörlerinde Yap-İşlet-Devret
şeklinde taahhüt projeleri olarak devam etmektedir.
Türkiye Faaliyetleri
 Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.(Enerji)
 Metrocity AVM (AVM)
• %50’si Ağım ailesine aittir; Türkiye’nin ilk metro bağlantılı AVM’i ve B-grubu AVM’leri
liderlerindendir.
 Metrocity İş Merkezi (Gayrimenkul Geliştirme)
• %50’si Ağım ailesine aittir. Metrocity AVM’e tüp geçiş ile bağlantılı olup sinema salonları ve
10.350 m² ofis katları bulunmaktadır.
 Onura Otelleri (Turizm)
• %100’ü Ağım ailesine aittir.
• Kuşadası 5 yıldızlı bir oteldir ve 660 yatak kapasitelidir.
• Bodrum 4 yıldızlı bir tatil köyüdür ve 550 yatak kapasitelidir.
 Bisaş Tekstil (Tekstil)
• Halka açık butik bir firma olarak Bursa İnegöl’de kurumsal müşterilerine ara üretici olarak
hizmet vermektedir.

Biscotton
•
2014 yılında kurulmuş olup Türkiye ve uluslararası piyasalara yönelik medikal pamuk
hammadde ve nihai ürünler satmaktadır.
34
Ağım Şirketler Grubu
Metrocity AVM
•
•
•
•
•
Esentepe-Maslak hattının ilk modern AVM’si ve Türkiye’nin ilk metro bağlantılı
AVM’sidir.
Etiler-Boğaziçi Üniversitesi ve Hisarüstü bölgelerinin yeni metro hattıyla Levent
istasyonuna bağlanmasının önemli pozitif etkisi söz konusudur.
170 adet dükkan ve 52.000 m² alanıyla Türkiye’nin B-grubu AVM’lerinin birincisi
olarak kabul edilmektedir.
İşletmecisi ECE, şehir içi alışveriş merkezleri yönetiminde Avrupa’nın sektör lideridir
ve 13 ülkede 134 AVM işletmektedir.
Kendinden sonra açılan birçok AVM’ye rağmen başarı grafiği yükselmeye devam
etmiştir.
Metrocity İş Merkezi
•
•
Metrocity AVM ile tüp geçiş ile
bağlantılı olup, altta sinema salonları,
üstte ofis katları bulunmaktadır.
A sınıfı standartlarda, modern
özellikleri ve özgün konumuyla
kurumsal kiracıların tercihi olmaktadır.
KAT
9
8
BRÜT
ALAN
775 m²
775 m²
7A
7B
6
KİRACILAR
SAS Institute
Philip Morris
Sumitomo Mitsui
Banking Corporation
Kiralık
Roche Diagnostics
5
Roche Diagnostics
1450 m²
4
Plaza Cubes
1450 m²
3
Bausch &Lomb
1450 m²
2
1A
1B
1C
Kiralık
Omya Mining
Atradius
Kiralık
1450 m²
550 m²
550 m²
350 m²
395 m²
412 m²
775 m²
35
Ağım Şirketler Grubu
Onura Turizm Tesisleri
• %100’ü Ağım ailesine aittir
• Kuşadası Onura Otel Kuşadası’nın
ilk 5 yıldızlı otelidir. 660 yatak
kapasitelidir, yaz ve kongre turizmine
müsaittir
• Bodrum Onura Tatil Köyü 4 yıldızlı
ve 550 yatak kapasitelidir. Havaalanına
7km mesafede, Torba koyundadır
Bisaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
• %75’i Ağım ailesine aittir; %25’i halka açıktır
• Bursa İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde
kurulmuş modern bir boyahane tesisdir
• Günde 60000 metrekare boya ve terbiye
kapasitesiyle Zara gibi uluslararası müşterilere
üstün kaliteli hizmet sunmaktadır
36
Türkmenistan Ve Ağım Şirketi COTAM
Türkmenistan Faaliyetleri
 Grubun Türkmenistan’daki şirketi 1993 yılında
kurulmuş olan Cotam Enterprises Ltd. Şirketidir.
Özal döneminde ticari ilişkilerin başlamasından
itibaren Türkmenistan Devleti’ne süreklilik ve
tutarlılık içinde hizmet veren lider Türk
şirketlerinden biridir. COTAM’ın Türkmenistan’ın
her bölgesine dağılmış 17 adet projesi
mevcuttur.
Cotam Yap-İşlet-Devret Projeleri

Tekstil Projeleri
•
•

Sağlık Projeleri
•
•

Yüksek katma değer içeren hastane projeleri COTAM’ın
öncelikli yap-işlet-devret işleri arasında yer almıştır.
Beş adet hastane teslim edilmiştir.
IT-Bilişim Projeleri
•
•

Türkmenistan’ın en önemli tekstil yatırımlarının birçoğunu
COTAM gerçekleştirmiştir; bazılarının işletmeciliğini
sürdürmektedir.
Sekiz yatırım projesi tamamlanmıştır.
Türkmenistan’n e-sağlık platformuna geçişinin ilk projesi
olan Sağlık Bakanlığı Veri Tabanı Merkezi Proje’sini Cotam
üstlenmiştir.
Cotam’ın alt yüklenicileri arasında Microsoft, HP, Oracle,
Arena gibi şirketler yer almaktadır.

Türkmen yönetiminin doğalgazın yanısıra önem verdiği
gelir kaynakları pamuklu tekstil ve turizm sektörleridir.
Sulanabilir tarım alanlarının yarısında pamuk yetiştirilen
Türkmenistan dünyanın dokuzuncu büyük pamuk
üreticisidir. Son yıllarda yapılan büyük sağlık-turizm
yatırımları sonucunda bu sektör de hızlı bir büyüme
trendine girmiştir. Ağım ailesinin Türkmenistan şirketi
COTAM LTD. tekstil ve sağlık-turizm sektörlerinde 22
yıldır faaliyet gösteren öncü ve saygın bir Türk
firmasıdır.
Tarım Projeleri
•
•
Türkmenistan’ın ilk robotlu sağım süt tesisi 500 büyük baş
hayvanlık kapasiteyle teslim edilmiştir.
Bu proje vesilesiye Türkiye’den Türkmenistan’a ilk kez düve
ihracı yapılmıştır.
37
Türkmenistan Cotam Ltd. 1992-2015 Projeleri
Kategori
Sağlık Bakanlığı
Gıda Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Tekstil Bakanlığı
Tekstil Bakanlığı
Tekstil Bakanlığı
Tekstil Bakanlığı
Tekstil Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Tekstil Bakanlığı
Tekstil Bakanlığı
Tekstil Bakanlığı
Tekstil Bakanlığı
Tekstil Bakanlığı
Proje
Sağlık Bakanlığı E-sağlık Projesi
Daşoğuz Robotlu Süt Çiftliği
Daşoğuz Şifahanesi
Berzengi Şifahanesi
Yılı Su Şifahanesi
Mollakara Senatoryumu
Abadan İplik Fabrikası
Medikal-Kozmetik Pamuk Fabrikası
Atamurat Niyazov Modernizasyonu
Daşoğuz İplik Fabrikası
Göktepe İplik Fabrikası
Ene Mehri Kadın Doğum Merkezi
Moda Evi-Ticaret Odası
Medikal-Kozmetik Pamuk Fabrikası
Beyik S. Türkmenbaşı Havlu Fabrikası
Atamurat Niyazow Tekstil Fabrikası
Türkmenkala Çırçır Fabrikası
Yer
5 vilayet ve başkent
Daşoğuz
Daşoğuz
Aşkabad(Başşehir)
Ahal/Baharlı
Balkanabat
Ahal/Abadan
Lebap/Türkmenabad
Ahal/Göktepe
Daşoğuz/Daşoğuz
Ahal/Göktepe
Ahal/Göktepe
Aşkabad(Başşehir)
Aşkabad(Başşehir)
Mary/Bayramali
Ahal/Göktepe
Mary/Türkmenkala
Özellikler
Microsoft/HP/Oracle/Arena
500 büyükbaş hayvan
400 yatak
200 yatak
200 yatak
800 yatak
Yılda 16bin ton
Yılda 1.500 ton Kasarlı Pamuk
Full revizyon
Yılda 14,5bin ton
Yılda 10bin ton
200 yatak
4.500 m²
Yıllık 3.500 ton Kasarlı Pamuk
Yılda 2bin ton
Yılda 2,7milyon konfeksiyon
Yılda 3bin ton pamuk temizleme
Teslim Tarihi
Eylül 2015
Haziran2014
Haziran2014
Nisan2014
Ekim2012
Temmuz2012
Temmuz2012
Ekim 2011
Haziran 2011
Şubat2010
Şubat2010
Temmuz2009
Haziran2009
Ekim 2009
Ağustos2003
Eylül1995
Ocak1993
38
FİNANSAL GÖRÜNÜM
39
BİS ENERJİ RATING RAPORU
40
BİS ENERJİ MALİ TABLOLAR-BİLANÇO
VARLIKLAR
Bağımsız Denetimden Geçmiştir - UFRS
31.12.2013
DÖNEN VARLIKLAR
31.12.2012
279.970.656
175.697.709
-Nakit ve Nakit Benzerleri
3.272.775
-Finansal yatırımlar
3.355.577
14.035.799
-
-Ticari Alacaklar
31.921.942
41.848.105
-Diğer Alacaklar
169.084.151
116.311.609
-Stoklar
1.388.466
1.180.692
-Peşin ödenmiş giderler
3.288.635
-Diğer Dönen Varlıklar
30.048.610
2.321.504
-
-Satış Amaçlı Sınıflandırılan duran varlıklar
37.610.500
-
444.952.485
508.957.215
512.494
124.921
2.069.442
1.066.442
433.815.624
500.404.201
-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
186.273
37.996
-Peşin ödenmiş giderler
137.061
306.593
8.231.591
7.017.062
724.923.141
684.654.924
DURAN VARLIKLAR
-Diğer Alacaklar
-Finansal Yatırımlar
-Maddi Duran Varlıklar
-Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
41
BİS ENERJİ MALİ TABLOLAR-BİLANÇO
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
-Kısa Vadeli Borçlanmalar
-Uzun Vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
-Ticari Borçlar
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
-Diğer Borçlar
-Ertelenmiş gelirler
-Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
-Kısa vadeli Karşılıkları
-Diğer Kısa vadeli yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
-Uzun vadeli borçlanmalar
-Diğer Borçlar
-Diğer Uzun vadeli yükümlülükler
-Uzun vadeli karşılıklar
-Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
-Ödenmiş Sermaye
-Sermaye düzeltmesi farkları
-Kar veya zararda yeniden sınıflandırılamayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler
ve giderler
-Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
-Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)
-Net Dönem Karı (Zararı)
TOPLAM KAYNAKLAR
Bağımsız Denetimden Geçmiştir - UFRS
31.12.2013
31.12.2012
151.467.205
198.309.963
20.866.255
76.440.202
29.474.234
36.173.329
63.027.047
67.290.540
227.401
180.246
17.868.649
8.953.554
9.078.258
8.007
2.001.481
646.508
1.021.840
702.071
7.902.040
7.915.506
245.893.860
120.882.400
185.273.206
58.524.914
10.671.500
8.913.000
1.649.193
1.898.613
2.103.422
48.050.541
49.691.871
327.562.076
365.462.561
90.000.000
90.000.000
42.875.376
42.875.376
117.660.773
28.009.497
39.179.511
126.194.674
23.653.114
80.913.624
9.836.919
1.825.773
724.923.141
684.654.924
42
BİS ENERJİ MALİ TABLOLAR-GELİR TABLOSU
Bağımsız Denetimden Geçmiştir-UFRS
31.12.2013
31.12.2012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
635.035.588
502.504.323
-612.789.168
-479.049.404
BRÜT KAR (ZARAR)
22.246.420
23.454.919
Genel Yönetim Giderleri (-)
-15.408.285
-13.080.499
Pazarlama giderleri (-)
-1.880.514
-1.973.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
37.409.489
7.099.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
-3.901.610
-4.302.021
FAALİYET KARI/(ZARARI)
38.465.500
11.198.395
Yatırım faaliyetlerinden giderler/gelirler
-7.725.338
-
Finansman gideri öncesi faaliyet karı (Zararı)
30.740.162
11.198.395
Finansal Gelirleri
43.948.843
22.858.295
Finansal Giderler (-)
-63.234.958
-32.621.121
VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARARI)
11.454.047
1.435.569
Dönem Vergi Gideri
-2.038.022
-688.832
420.894
1.079.036
9.836.919
1.825.773
268.147
10.105.066
1.825.773
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti
Ertelenmiş Vergi geliri
DÖNEM KARI (ZARARI)
Diğer Kapsamlı Gelir
Toplam Kapsamlı Gelir
43
Sağlam Finansal Performans
Net Satışların Değişimi (Milyon TL)
 DUY Piyasasına uyum sağlaması ve 2012 yıl sonunda 76 MW
yatırımın devreye alınmasıyla birlikte şirket satışlarını 2010 yılına
oranla % 100 arttırmıştır.
 Şirket piyasa koşullarını yakından takip etmekte ve belirli
aralıklarla satış politikalarını revize etmektedir. Bu kapsamda
2010- 2013 yılları arasında rekabetin her geçen gün arttığı
müşteri portföyü için ayırdığı kapasiteyi azaltıp, bu kapasiteyi
yüksek kar marjlarının mevcut olduğu sisteme satışlar için
kullanmayı tercih etmiştir.
FVAÖK (Milyon TL) ve FVAÖK marj (%) değişimi
 Doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artan rekabet sebebiyle
maliyetlerdeki artışa rağmen, şirket sahip olduğu esnek üretim ve
ticaret kabiliyeti sayesinde 2013 yılında da brüt kar marjı
seviyesini korumayı başarmıştır.
Kaynak: Şirket verileri ve denetlenmiş mali tablolar
44
Rakiplerle Karşılaştırmalı Finansal Analiz
Akenerji
Aksa
Zorlu
Ayen Enerji
ODAŞ Enerji
Bis Enerji
2013
2012 Değişim
2013
2012
Değişim
2013
2012
Değişim
2013
2012 Değişim 2013
2012 Değişim 2013
Net Satışlar
771
802
-4%
1.786
1.841
-3%
636
576
11%
369
194
90%
600
175
244%
635
503
26%
Satılan Malın Maliyeti
-622
-663
-6%
-1.566
-1.604
-2%
-622
-571
9%
-309
-140
121%
-549
-144
280%
-613
-479
28%
Brüt Kar
149
139
220
237
15
5
60
54
50
30
22
23
Genel Yönetim Giderleri
-44
-44
0%
-20
-19
6%
-26
-48
-8
-9
-4%
-7
-1
441%
-17
-15
15%
-45%
2012 Değişim
Esas Faaliyetlerden Gelirler
19
16
18%
5
7
-23%
27
806
-97%
7
4
72%
3
2
118%
37
7
427%
Esas Faaliyetlerden Giderler
-49
-29
67%
-9
-21
-59%
-20
0
20002%
-5
-5
-1%
-7
0
2719%
-4
-4
-9%
Esas Faaliyet Karı
76
82
-7%
196
203
-3%
-5
762
-101%
53
44
20%
40
30
32%
38
11
243%
Finansman Gelirleri
46
64
-28%
143
222
-36%
229
168
37%
0
0
16
11
40%
44
23
92%
Finansman Giderleri
-326
-94
247%
-489
-199
145%
-617
-315
96%
-144
-4
3829%
-65
-19
243%
-63
-33
94%
-191
50
-483%
-151
226
-167%
-392
614
-164%
-65
32
-303%
251
22
1020%
11
1
698%
Dönem Vergi Gideri
-2
-3
-39%
-10
-7
48%
-1
0
6400%
-8
-7
8%
0
-1
-100%
-2
-1
196%
Ertelenen Vergi Gideri
43
3
1372%
27
11
138%
84
-9
-1003%
18
0
-5403%
-58
-6
871%
0
1
-61%
-127
81
-257%
-133
231
-158%
-309
582
-153%
-54
24
-322%
193
16
1143%
10
2
439%
Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi
Öncesi Kar
Dönem Karı/ Zararı
Akenerji
Aksa
Zorlu
Ayen Enerji
ODAŞ Enerji
Bis Enerji
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
Toplam Net Borç
2.068
1.493
501
1.555
2.817
2.212
639
508
153
146
232
157
Toplam Net Borç / ÖZKAYNAK
250%
158%
51%
139%
364%
1.154%
291%
195%
52%
330%
71%
43%
Tablodaki veriler Milyon TL cinsinden ifade edilmiştir. Kaynak: Şirket Denetlenmiş Mali Tabloları.
45
İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER
46
Fonun Kullanım Amacı
 Şirket, ABD Doları cinsinden borçlarını TL’ye çevirme amacıyla, TL
cinsinden borçlanma aracı ihracı kararı almıştır.
 Şirket, borçlanma aracı ihracı ile mevcut finansal kaynaklarını ve
mali borç portföyünü çeşitlendirmeyi planlamaktadır.
 Şirket, kurumsallaşma stratejisi kapsamında fon kaynağı olarak
sermaye piyasası aracı ihracı yolunu tercih etmektedir.
47
İhraca İlişkin Bilgiler
İhraç Bilgileri
İhraç Tutarı
:
50 Milyon TL.
50 Milyon nominal TL. olarak planlanan toplam ihraç tutarı fazla talep
gelmesi durumunda 75 Milyon nominal TL’ye kadar arttırılabilecektir.
Kıymet Türü
:
Kuponlu Özel Sektör Tahvili
İhraç Şekli
:
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Vade
:
728 gün
Vade Başlangıç Tarihi
:
19 Aralık 2014
Faiz Türü
:
Değişken Faizli
İtfa Planı
:
Tahvil, değişken faizli, nominal bedel üzerinden ihraç edilecek olup , ilk
kupon ödemesi 20 Mart 2015, ikinci kupon ödemesi 19 Haziran 2015,
üçüncü kupon ödemesi 18 Eylül 2015, dördüncü kupon ödemesi 18 Aralık
2015, beşinci kupon ödemesi 18 Mart 2016, altıncı kupon ödemesi 17
Haziran 2016, yedinci kupon ödemesi 16 Eylül 2016, anapara ve 8. dönem
faiz ödemesi ise vade sonu olan 16 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşecektir.
Ek Getiri
:
450 – 475 bps
Minimum Talep Miktarı
:
10,000 TL ve katları
İşlem Görme
:
BIST Bono ve Tahvil Piyasası (Nitelikli yatırımcılar arasında)
Aracı Kurum
:
Turkish Yatırım A.Ş.
48
İhraca İlişkin Bilgiler
Zamanlama
16 – 17 Aralık 2014
Talep Toplama Tarihleri
:
Dağıtım Sonuçlarının ve Faiz Oranının
Açıklanma Tarihi
:
Para ve Kıymet Takası
:
19 Aralık 2014
Vade Başlangıç Tarihi
:
19 Aralık 2014
İtfa Tarihi
:
16 Aralık 2016
:
150 milyon TL limitli İhraç başvurusu SPK
tarafından onaylanmış olup, satış
sonuçları Borsa İstanbul’a bildirildikten
sonra Yönetim Kurulu’nun onayıyla işlem
görmeye başlayacaktır.
Borsa İstanbul’da İşlem Görme Tarihi
19 Aralık 2014
49
İhraca İlişkin Bilgiler
Örnek Fiyatlama – 728 Gün Vadeli Değişken Faizli Tahvil
Fiyatlama Yapılan Tarih
:
02/12/2014
Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi
:
TRT161116T19
Hesaplamada Dikkate Alınan İşlem Tarihi
:
26-27-28 Kasım -1-2 Aralık 2014
Gösterge Faiz Oranı (Yıllık Basit)
:
% 7,40
Gösterge Faiz Oranı (Yıllık Bileşik)
:
% 7,54
Yıllık Ek Getiri
:
%4,50-%4,75
BİS Enerji Tahvili Yıllık Basit Faizi
:
%11,84-%12,09
BİS Enerji Tahvili Yıllık Bileşik Faizi
:
%12,38-%12,65
BİS Enerji Tahvilinin Fiyatı
:
1.000
50
Fiyat Tespit Detayı
TRT161116T19
ISIN kodlu gösterge tahvil
728 gün vadeli bononun fiyatlamasında 2 yıl vadeli gösterge tahvil
(TRT161116T19) referans alınacaktır.
Gösterge tahvilin
yıllık bileşik faizinin
A 5 günlük ortalaması
Sözkonusu tahvilin 11-17 Aralık tarihleri arasında (11 Aralık ve 17 Aralık
günleri dahil 5 iş günü) Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan
işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate
alınacak ve 17 Aralık 2014 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini
takiben hesaplamalar yapılacaktır.
Gösterge Dönemsel
B Faiz Oranı
B=((1+A)^(91/365))-1
BİS Enerji Tahvilinin
C yıllık basit ek faiz oranı
Belirlenen ek faiz oranı=%4.5-%4.75
BİS Enerji Tahvilinin
D 91 günlük basit ek faizi
D=C*91/365
BİS Enerji Tahvilinin
E 91 günlük basit faizi (kupon faizi)
E=B+D
BİS Enerji Tahvilinin
F Yıllık Basit Faizi
BİS Enerji Tahvilinin
G Yıllık Bileşik Faizi
F= E*365/91
G=[(1+E)^(365/91)]-1
51
Alternatif Yatırım Araçları ile BİS Enerji Tahvili Getiri Karşılaştırması-%4,5 spread ile
Alternatif Yatırım Araçları
Getiri (Basit Brüt)
1 Aylık Mevduat Faizi
10,00%
8,50%
O/N Repo
9,00%
7,65%
7,28%
6,55%
Benzer Vadeli Tahvil TRT161116T19
BİS Enerji Tahvili
Getiri (Basit Net)
Basit Brüt
Basit Net
Bileşik Brüt
BİS Enerji Tahvilinin Basit
Brüt Mevduat Eşdeğeri
11,84%
10,66%
12,38%
12,54%
728 gün vadeli BİS Enerji tahvil yatırımı tasarruf sahibine %12,54
brüt oranda mevduat yapmakla eşdeğer getiri sağlamaktadır.
52
Alternatif Yatırım Araçları ile BİS Enerji Tahvili Getiri Karşılaştırması-%4,75 spread ile
Alternatif Yatırım Araçları
Getiri (Basit Brüt)
1 Aylık Mevduat Faizi
10,00%
8,50%
O/N Repo
9,00%
7,65%
7,28%
6,55%
Benzer Vadeli Tahvil TRT161116T19
BİS Enerji Tahvili
Getiri (Basit Net)
Basit Brüt
Basit Net
Bileşik Brüt
BİS Enerji Tahvilinin Basit
Brüt Mevduat Eşdeğeri
12,09%
10,88%
12,65%
12,80%
728 gün vadeli BİS Enerji tahvil yatırımı tasarruf sahibine %12,80
brüt oranda mevduat yapmakla eşdeğer getiri sağlamaktadır.
53
Vergilendirme Esasları
Kurumsal Yatırımcılar
Bireysel Yatırımcılar
•
%10 oranında stopaja tabi
Stopaj oranları:
•
Devlet tahvil ve hazine bonosu ile eşit
vergilendirme
Finansal Kurumsal Yatırımcılar
Özel Sektör Tahvil ve Finansman Bonosu gelirleri
üzerinden BSMV mükellefi kurumlarca;
•
•
İtfada %5
Tahvillerin vadesi beklenmeksizin satışı
nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1
Oranında BSMV hesaplaması gerekmektedir.
•
Tam Mükellef Sermaye Şirketi %0
•
SPKn’ye göre kurulan Yatırım Ortaklıkları %0
•
SPKn’ye göre kurulan Yatırım Fonları %0
•
Diğer Kurumsal Yatırımcılar %10
•
Kurumlar Vergisi: Tam Mükellef Kurumlar
tarafından elde edilen kazanç kurum kazancına
dahil edilir ve Yatırım Fon ve Ortaklıkları hariç
%20 Kurumlar Vergisi’ne tabi tutulur. Ödenen
stopaj beyanname üzerinden hesaplanan
kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.
54
Başvuru, Dağıtım ve Teslimat Esasları
Başvuru Yerleri
:
Talep Tutarlarının Ödenmesi
ve Blokaj Yöntemi
:
Dağıtım Esasları
:
Teslim Zamanı ve Yeri
:
Başvuru Belgeleri
:
55
Nitelikli Yatırımcılar
Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi Yatırımcılar Kurumsal Yatırımcılar
Turkish Yatırım A.Ş.'nin Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ve acenta sıfatıyla Turkish Bank A.Ş.
İle Türk Bankası Ltd. şubeleri
Talep ettikleri borçlanma aracının bedelini Kurumsal Yatırımcılar talep ettikleri borçlanma
talep anında ödeyeceklerdir.
aracının bedellerini talep anında
Yatırımcıların Turkish Yatırım'da
ödemeyeceklerdir. Sözkonusu bedelleri dağıtım
hesaplarının bulunması durumunda likit fon listelerinin onaylandığı işgününde saat 12:00’ye
blokesi yöntemi, Turkish Bank'ta
kadar ödeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar
hesaplarının bulunmaması durumunda TL dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra
veya döviz cinsi gecelik vadeli mevduat
almaya hak kazandıkları borçlanma aracının
blokesi yöntemi uygulanacaktır. Böylelikle bedellerini TURKISH YATIRIM’a ödemekten
talep tutarları nemalandırılmış olacaktır.
imtina edemezler.
Turkish Yatırım ve İhraççı talepte bulunan Turkish Yatırım ve İhraççı talepte bulunan
yatırımcının talebini kabul edip etmemekte yatırımcının talebini kabul edip etmemekte
serbest olacaktır. Dağıtım sonrasında
serbest olacaktır. Dağıtım sonrasında
yatırımcıların talep ettikleri nominale karşılık yatırımcıların talep ettikleri nominale karşılık
gelecek borçlanma aracı nominali, nihai faiz gelecek borçlanma aracı nominali, nihai faiz
oranının belirlenmesi ve dağıtım listesinin oranının belirlenmesi ve dağıtım listesinin BİS
BİS Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından
Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından
onaylanması ardından bildirilecektir.
onaylanması ardından bildirilecektir.
Borçlanma araçları, dağıtım listelerinin
Borçlanma araçları, dağıtım listelerinin
onaylandığı iş günü MKK düzenlemeleri
onaylandığı iş günü MKK düzenlemeleri
çerçevesinde kayden teslim edilecektir.
çerçevesinde kayden teslim edilecektir.
Borçlanma araçlarının fiziki teslimi söz
Borçlanma araçlarının fiziki teslimi söz konusu
konusu değildir. SPK mevzuatı
değildir. SPK mevzuatı çerçevesinde MKK
çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri nezdinde hak sahipleri bazında kayden
bazında kayden izlenecektir.
izlenecektir.
Gerçek Kişi Yatırımcılar: Talep Formu / Nüfus Cüzdanı / Pasaport / Sürücü Belgesi /
Nitelikli Yatırımcı Beyanı
Tüzel Kişi Yatırımcılar ve Kurumsal Yatırımcılar: Talep Formu / İmza sirkülerinin noter
tasdikli örneği / kuruluş gazetesi fotokopisi / vergi levhası fotokopisi / ticaret sicili kayıt belgesi
fotokopisi / Nitelikli Yatırımcı Beyanı /
İletişim Bilgileri
Tüm soru ve bilgi talepleri için Turkish Yatırım yetkili personeli iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.
Şela Göktürk
Hazine ve Fon Yönetimi
Turkish Yatırım A.Ş.
Eylem Çiftçi
Kurumsal Finansman
Turkish Yatırım A.Ş.
Email : [email protected]
Email : [email protected]
Tel : +90 212 315 1064
Tel : +90 212 315 1005
Fax : +90 212 315 1003
Fax : +90 212 315 1003
56
Önemli Not
•
Bu doküman yatırımcılara BİS Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hakkında bilgi vermek amacıyla Turkish Yatırım A.Ş.
tarafından hazırlanmış olup, kaynak olarak BİS Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından sağlanan bilgiler ile kamuya
açık sektör bilgileri kullanılmıştır. Bu dokümanda yer alan bilgiler, Turkish Yatırım A.Ş. tarafından denetlenmemiş
ve bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Turkish Yatırım A.Ş. bu doğrulamayı yapmak, alıcıya ek bilgi sağlamak, bu
sunumu güncellemek veya içinde herhangi bir düzeltme yapmak yükümlülüğü altına girmemektedir ve bu
bağlamda Turkish Yatırım A.Ş. ve Turkish Yatırım A.Ş.’nin ilgili müdürleri, çalışanları ve görevlileri bu dokümanda
yer alan bilgilerin doğruluğuna, adilliğine ve tamlığına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu doküman
herhangi bir yatırım kararının sebebini oluşturmayı amaçlamamakta ve bir yatırım kararının alınmasında gerekli
olabilecek veya öğrenmek istenebilecek tüm bilgileri içerdiğini belirtmemektedir.
•
Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz . Turkish Yatırım A.Ş. bu doküman baz
alınarak gerçekleştirilen yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz.
57
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 636 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content