close

Enter

Log in using OpenID

AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞ.A.ġ. - LĠSANSSIZ ELEKTRĠK

embedDownload
AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞ.A.ġ. - LĠSANSSIZ ELEKTRĠK BAġVURULARI
BAġVURU BĠLGĠLERĠ
Sıra
No
Firma / ġahıs Adı
BaĢvuru Tarihi
DEĞERLENDĠRME SONUCU
BaĢvuru Değerlendirme
Ayı
Kaynak Türü
1
Mersin Noyan Özel Eğit.
Yem. Tur. İnş. Nakl. İth. İhr.
Ltd. Şti.
05.08.2014
Ağustos 14
Güneş
2
Fırat Beton Yapı Elemanları
İnş. Taah. Yedek Parça
Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
07.08.2014
Ağustos 14
Güneş
3
Özarslanlar İnşaat Tesisat ve
Tic. A.Ş.
07.08.2014
Ağustos 14
4
Erollar Gıda İnş. Mak.
Turizm Tekstil Otomotiv
Elektr.Pet. Tar. Hayv. San.
Tic. Ltd. Şti.
21.08.2014
5
Er Şems Enerji Sistemleri İnş.
San. ve Tic. A.Ş
6
Güç (kW)
Ġl Adı
Evrak Yönüyle Değerlendirme
Sonucu
Durumu
Gerekçe
Teknik Değerlendirme Sonucu
Durumu
Gerekçe/Bağlantı GörüĢü
Trafo Merkezi
Göksun TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Fider-5 Doğankonak Fiderinden
beslenen Alıçlıbucak KÖK'ün beslendiği 13818466 barkod nolu direk yanına Göksun
tesis edilecek beton köşk üzerinden Göksun TM.
Olumlu
Olumlu-Eksik veya yanlış
evraklar tamamlandı.
Olumlu
990,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu-Eksik veya yanlış
evraklar tamamlandı.
Olumlu
Kahta TM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Fider-9 (Büyükbey Fideri) enerji
nakil hattından beslenen Kahta DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil
Kahta
hattının 13789375 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir
noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.
Güneş
990,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu-Eksik veya yanlış
evraklar tamamlandı.
Olumlu
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Fider-9 (Büyükbey Fideri) enerji nakil
hattından beslenen Kahta DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil
Kahta
hattının 13789375 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir
noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.
Ağustos 14
Güneş
875,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
21.08.2014
Ağustos 14
Güneş
875,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
Akgen Enerji Sanayi ve Tic.
Ltd. Şti
27.08.2014
Ağustos 14
Güneş
990,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
7
Akgen Enerji Sanayi ve Tic.
Ltd. Şti
27.08.2014
Ağustos 14
Güneş
990,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
8
Akgen Enerji Sanayi ve Tic.
Ltd. Şti
27.08.2014
Ağustos 14
Güneş
990,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
9
Akgen Enerji Sanayi ve Tic.
Ltd. Şti
27.08.2014
Ağustos 14
Güneş
990,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
10
Akgen Enerji Sanayi ve Tic.
Ltd. Şti
28.08.2014
Ağustos 14
Güneş
990,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu-Eksik veya yanlış
evraklar tamamlandı.
Olumlu
11
Emin Tekstil Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
29.08.2014
Ağustos 14
Kojenerasyon
2.022,00 Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu-Eksik veya yanlış
evraklar tamamlandı.
Olumlu
12
Hilmi KARAKAŞ
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
890,00 Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
13
Elis Otomotiv Petrol Ürün.
İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.
(ELİS-1)
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
980,00 Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
14
Elis Otomotiv Filo Kiralama
Yak. İnş. Ltd. Şti (ELİS-2)
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
980,00 Kahramanmaraş
Olumsuz
Olumsuz-Eksik veya yanlış
evrak.
Olumsuz
1.000,00 Kahramanmaraş
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Fider-9 (Büyükbey Fideri) enerji nakil
hattından beslenen Kahta DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil
hattından branşman alan 3x(1/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının
13713400 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Fider-9 (Büyükbey Fideri) enerji nakil
hattından beslenen Kahta DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil
hattından branşman alan 3x(1/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının
13713400 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM
çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yeraltı kablolu hattan beslenen Teğmenli KÖK
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13999981 barkod nolu
direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton
köşk üzerinden Kahta TM.
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM
çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yeraltı kablolu hattan beslenen Teğmenli KÖK
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13999981 barkod nolu
direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton
köşk üzerinden Kahta TM.
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM
çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yeraltı kablolu hattan beslenen Teğmenli KÖK
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13999981 barkod nolu
direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton
köşk üzerinden Kahta TM.
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM
çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yeraltı kablolu hattan beslenen Teğmenli KÖK
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13999981 barkod nolu
direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton
köşk üzerinden Kahta TM.
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM
çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yeraltı kablolu hattan beslenen Teğmenli KÖK
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13999981 barkod nolu
direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton
köşk üzerinden Kahta TM.
Kahramanmaraş-2 TM çıkışlı 3x(1x240/25 XLPE) yeraltı kablolu Bossa-3
Fiderinden beslenen Eski Mod5 (Opel Arkası) bina çıkışlı çıkışlı
3x(1x240/25 XLPE) yeraltı kablolu enerji nakil hattından beslenen Bossa
DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13857938 barkod
nolu direği yanına tesis edilecek beton köşk üzerinden Kahramanmaraş-2
TM.
Doğanköy TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük Yapalak 8nolu fiderden beslenen F-8 Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji
nakil hattından beslenen Edelek Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli
enerji nakil hattından beslenen B.Yapalak Kök'ün boş hücresi donaltılarak
B.Yapalak üzerinden Doğanköy TM.
Kahta
Kahta
Kahta
Kahta
Kahta
Kahta
Kahta
Kahramanmaraş-2
Doğanköy
Narlı TM Çıkışlı 2x(3x3/0 AWG) iletkenli Fider-1 ve Fider-8'den beslenen
Nato Monoblok Çıkışlı 2x(3x3/0 AWG) iletkenli Fider-1 ve Fider-8'den
Narlı
Fider-8'in 1403632 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir
noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy TM.
-
-
15
Kuzey Işıkları Enerji San. ve
Tic. Ltd. Şti.
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
980,00 Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
Doğanköy TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük Yapalak 8nolu fiderden beslenen F-8 Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji
nakil hattından beslenen Edelek Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli
Doğanköy
enerji nakil hattından beslenen B.Yapalak Kök'ün beslendiği 14037387
barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis
edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy TM.
16
Doğu Işıkları Enerji San. ve
Tic. Ltd. Şti.
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
980,00 Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
Doğanköy TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük Yapalak 8nolu fiderden beslenen F-8 Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji
nakil hattından beslenen Edelek Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli
Doğanköy
enerji nakil hattından beslenen B.Yapalak Kök'ün beslendiği 14037387
barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis
edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy TM.
17
Batı Işıkları Enerji San. ve
Tic. Ltd. Şti.
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
980,00 Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
Doğanköy TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük Yapalak 8nolu fiderden beslenen F-8 Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji
nakil hattından beslenen Edelek Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli
Doğanköy
enerji nakil hattından beslenen B.Yapalak Kök'ün beslendiği 14037387
barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis
edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy TM.
18
Zehra Aktaş Tarım Ür. Hayv.
Gıda Yaş Seb. Meyv. Ürün
San. Tic. Ltd. Şti
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
980,00 Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
Doğanköy TM Çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük Yapalak 8nolu fiderden beslenen F-8 Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji
nakil hattından beslenen Edelek Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli
Doğanköy
enerji nakil hattından beslenen B.Yapalak Kök'ün beslendiği 14037387
barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis
edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy TM.
19
Madosa Tekstil ve Gıda
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
29.08.2014
Ağustos 14
Kojenerasyon
800,00 Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
20
Boras Enerji San. ve Tic.
A.Ş.
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
1.000,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
21
DDH Gayrimenkul Yatırım
A.Ş.
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
1.000,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
22
MB Kapital Danışmanlık Ve
Dış Ticaret A.Ş.
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
1.000,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
23
Samas Enerji San. ve Tic.
A.Ş.
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
1.000,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
24
VPS Gayrimenkul Yatırım
A.Ş.
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
1.000,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
25
Fehmi Otomotiv Elektrik
Gıda Akaryakıt İnş. Nak. Tic.
ve San. Ltd. Şti.
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
1.000,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
26
Çamlıca Enerji Üretim San.
ve Tic. A.Ş.
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
1.000,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
27
Denk Enerji Üretim San. ve
Tic. A.Ş.
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
1.000,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
28
Kelam Enerji Üretim San. ve
Tic. A.Ş.
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
1.000,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
29
MA YA Üretim San. ve Tic.
A.Ş.
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
1.000,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
30
Yaka Enerji Üretim San. ve
Tic. A.Ş.
29.08.2014
Ağustos 14
Güneş
1.000,00 Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
Kılavuzlu TM çıkışlı 4x(3x477 MCM) iletkenli ÇEAŞ-1,2 ve Bossa-1,2
Fiderlerinden Bossa-2 Fiderinin 14020891 nolu direğinden branşman alan
3x1/0AWG iletkenli enerji nakil hattının 13954179 barkod nolu direği
yanına Şirketimizin uygun göreceği bir noktada tesis edilecek olan beton
köşk üzerinden Kılavuzlu TM.
TEİAŞ'ın Gölbaşı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Gölbaşı TM
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Tut Fideri(Fider-5)'nin 13715423 barkod
noldu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek
beton köşk üzerinden Gölbaşı TM.
TEİAŞ'ın Gölbaşı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Gölbaşı TM
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Tut Fideri(Fider-5)'nin 13715423 barkod
noldu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek
beton köşk üzerinden Gölbaşı TM.
TEİAŞ'ın Gölbaşı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Gölbaşı TM
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Tut Fideri(Fider-5)'nin 13715423 barkod
noldu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek
beton köşk üzerinden Gölbaşı TM.
TEİAŞ'ın Gölbaşı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Gölbaşı TM
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Tut Fideri(Fider-5)'nin 13715423 barkod
noldu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek
beton köşk üzerinden Gölbaşı TM.
TEİAŞ'ın Gölbaşı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Gölbaşı TM
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Tut Fideri(Fider-5)'nin 13715423 barkod
noldu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek
beton köşk üzerinden Gölbaşı TM.
Kılavuzlu
Gölbaşı
Gölbaşı
Gölbaşı
Gölbaşı
Gölbaşı
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Fider-9 (Büyükbey Fideri) enerji nakil
hattından beslenen Kahta DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Samsat Çıkışı
Kahta
enerji nakil hattının 13880585 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun
gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.
Adıyaman TM çıkışlı 3x(477 MCM) iletkenli Fider-1 (Şehir-2 Fideri)'den
beslenen DM1/1 çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yeraltı kablolu enerji nakil
hattından beslenen 14059946 barkod nolu direği yanına tesis edilecek beton
köşk üzerinden Adıyaman TM.
Adıyaman TM çıkışlı 3x(477 MCM) iletkenli Fider-1 (Şehir-2 Fideri)'den
beslenen DM1/1 çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yeraltı kablolu enerji nakil
hattından beslenen 14059946 barkod nolu direği yanına tesis edilecek beton
köşk üzerinden Adıyaman TM.
Adıyaman TM çıkışlı 3x(477 MCM) iletkenli Fider-1 (Şehir-2 Fideri)'den
beslenen DM1/1 çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yeraltı kablolu enerji nakil
hattından beslenen 14059946 barkod nolu direği yanına tesis edilecek beton
köşk üzerinden Adıyaman TM.
Adıyaman TM çıkışlı 3x(477 MCM) iletkenli Fider-1 (Şehir-2 Fideri)'den
beslenen DM1/1 çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yeraltı kablolu enerji nakil
hattından beslenen 14059946 barkod nolu direği yanına tesis edilecek beton
köşk üzerinden Adıyaman TM.
Adıyaman TM çıkışlı 3x(477 MCM) iletkenli Fider-1 (Şehir-2 Fideri)'den
beslenen DM1/1 çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE) yeraltı kablolu enerji nakil
hattından beslenen 14059946 barkod nolu direği yanına tesis edilecek beton
köşk üzerinden Adıyaman TM.
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Trafo Merkezi
Adıçim
Adıyaman
Gölbaşı
Kahta
Karakaya
Ps 4B
Genel Toplam
AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ.
Adıyaman Ġli Lisanssız Elektrik Üretim BaĢvuruları
Toplam Kapasite (kW) Olumlu BaĢvuru Adet Olumlu BaĢvuru (kW)
12.000
9
8.998,00
7.000
6
5.010,00
7.000
15
11.487,00
2.000
11
10.680,00
2.000
0
2.000
0
32.000
41
36.175
Trafo Merkezi
Andırın
Çağlayan
Doğanköy
Göksun
Kahramanmaraş-2
Kılavuzlu
Kılılı
Narlı
Ps-5 Tm
Genel Toplam
AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ.
KahramanmaraĢ Ġli Lisanssız Elektrik Üretim BaĢvuruları
Toplam Kapasite (kW) Olumlu BaĢvuru Adet Olumlu BaĢvuru (kW) Kalan Kapasite(kW)
2.000
0
2.000,00
2.000
0
2.000,00
10.000
6
5.536,00
4.464,00
2.000
1
1.000,00
1.000,00
15.000
9
9.082,00
5.918,00
2.000
2
1.500,00
500,00
6.000
1
441,60
5.558,40
2.000
5
1.586,61
413,39
2.000
0
2.000,00
43.000
24
19.146
23.854
Kalan Kapasite(kW)
3.002,00
1.990,00
4.487,00
8.680,00
2.000,00
2.000,00
4.175
Not-1: Kapasiteler Hidrolik Kaynaklı Olmayan Başvurular İçin Düzenlenmiştir.
Not-2: Şirketimiz Tarafından Yapılan Değerlendirmede Olumlu Bulunup Enerji Bakanlığından Uygunluk Belgesi Alınması
İçin Bekletilen Ve Henüz Uygunluk Görüşü Verilmeyen Başvurular Da Tabloya Eklenmiştir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
187 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content