Mayıs 2014 bülteni - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ
MAYIS 2014

YIL 3

SAYI 23
www.izu.edu.tr
 TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu Öğrencilerimizle Buluştu
 Ürdün’ün Önde Gelen Üniversiteleriyle Akademik İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı
 Kontenjanlarımızın %80’i ÖSYM Burslu
HABERLER
01 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
“Başkanlık Sistemine Geçmek
Seçim Barajını Kaldırmak Demektir”
Kuvvetler ayrılığının çalıştığı tek modelin
Başkanlık modeli olduğunu söyleyen Burhan
Kuzu, “Başkanlık modelinde kanun ve bütçe
yapmak tamamen parlamentonun görevidir,
hükümet de sadece bunu uygular. Başkanlık
sisteminde, milletvekillerinin bakan seçilmesi
söz konusu olmadığı için yasama ve yürütme
arasında kesin bir ayrılık oluyor. Mevcut
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
(İZÜ)’nde
düzenlenen,
Tıkanıklıklar
ve
“Türk
Çözüm
Siyasetinde
Önerileri”
konulu
konferansa katılan TBMM Anayasa Komisyonu
Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, Türkiye’nin
kuruluşundan
bu
yana
yaşadığı
siyasi
tıkanıklıkların sebebinin mevcut parlamenter
yapı olduğunu, Başkanlık sisteminin ise tek çıkış
yolu olarak göründüğünü söyledi.
“Yarı Başkanlık Sistemine Geçtik”
Parlamenter sistemin yapısı gereği, yüksek
temsiliyet ve istikrarı bir arada sunamadığını
söyleyen Prof. Dr. Burhan Kuzu, Türkiye’nin
koalisyon dönemlerinde çok büyük sıkıntılar
çektiğini belirtti. Türkiye’nin Başkanlık sistemine
geçmesi gerektiğini 30 yıldır dile getirdiğini
söyleyen Kuzu, “Türkiye’de AK Parti döneminde
istikrardan dolayı büyüme oldu. Ancak bugün
bu hükümet giderse, koalisyonlar 6 ay gibi kısa
bir sürede bu durumu tersine çevirebilir. Biz
Cumhurbaşkanını halkın seçmesini sağlayarak
zaten yarı başkanlık sistemine geçtik. Ancak
ülkemizin yararı için Başkanlık sitemine tam
geçiş
sağlamamız
gerekiyor.
Bu
konuda
parlamenter sistemimizde ise yasayı yapan
hükümet, yürüten hükümet” diye konuştu.
Başkanlık sisteminde seçim bölgelerinin
çok küçük alanlara ayrılarak, her bölgeden tek
bir adayın seçildiğini belirten Kuzu, “Her belde
kendi istediği güvendiği tek bir adayı meclise
gönderiyor. Bu model baraj sisteminin de
kalkması anlamına geliyor. Mecliste temsiliyetin
en üst düzeye çıkması demektir. Başkanlık
sistemine geçmek seçim barajını tamamen
ortadan kaldırmaktır” dedi.
“Başkanlık
Sistemi
Bölünmenin
Panzehridir”
Başkanlık sistemi hakkında katılımcılara
detaylı bilgi veren Burhan Kuzu, “Başkanlık
sisteminin, federal yapıyla bir alakası yok.
Türkiye’de milliyetçi kesimin rahatsız olduğu
konu, başkanlık sistemiyle birlikte federal
sisteme geçme ve Güneydoğu’nun ne olacağı
meselesi. Halbuki başkanlık modeli bölünmenin
panzehridir.
Çünkü
yüzde
51
oy
almak
zorundasın. Bu sistemde bütün küçük grupları
kucaklamak zorundasın” diye konuştu.
Burhan
Kuzu
konferansın
ardından
anayasamız hazır ancak maalesef muhalefet
öğrencilerin isteği üzerine rektörümüz ile
bize destek çıkmadı” şeklinde konuştu.
birlikte selfie çektirdi.
www.izu.edu.tr
02 İZÜ HABER
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Halkalı Merkez Kampüsünde 9 Mayıs 2014
Cuma günü düzenlenen etkinliğe katılan İHH
Başkanı Bülent Yıldırım önemli açıklamalarda
bulundu.
İHH’nın
yardım
tırlarına
Esat
güçlerinin saldırmasıyla ilgili açıklama yapan
Yıldırım, “Maalesef yardım götüren tırlara
saldırı yapıldı. 1 kardeşimiz şehit oldu, biri ağır
iki yaralımız var. Bu yaralılarımızı Halep’ten
getirmeye
çalışıyoruz.
Bu
saldırıda
ölen
kardeşimiz ve yaralılarımız Suriye vatandaşıdır.
Biz o bölgelerde genelde Suriyelilerle çalışıyor.
Türk çalışanlarımız da oluyor ancak bu olaylara
hedef olanlar Suriyeli kardeşlerimiz oldu” dedi.
Bugün dünyada yaşanan tüm savaşların
Müslümanlara
31
Mayıs
günü
hesap sorma günü olacak. Biz hiçbir dinin
mensuplarına karşı değil, Siyonist görüşe karşı
duruyoruz.
İsrail’le
ilişkilerin
normalleşme
süreci karşılıklı büyükelçi atamalarıyla olmaz.
İHH Başkanı Yıldırım, bu durumu 4. Dünya
İsrail’le en iyi normalleşme sıfır ilişkidir” dedi.
Savaşına benzetti. Yıldırım, “Soğuk Savaşı 3.
Mavi Marmara olayından sonra ilk defa dünyada
Dünya Savaşı kabul edersek, bugün dünyanın
İsrail’e karşı davalar açıldığına dikkat çeken
pek çok yerinde Müslümanlara karşı devam
Yıldırım, “Mavi Marmara’dan sonra dengeler
eden
olarak
oynadı. İsrail’in yaptıkları artık tüm dünyada
değerlendirebiliriz. Dünyada göçlerin yüzde 80’e
konuşuluyor. İsrail sıkışmış durumda bir an
yakını Müslümanlara yaptırılıyor. Müslümanlar
önce Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istiyor.
200 senedir sürekli hicret ettiriliyor. Dünyada
Tarihinde ilk defa İsrail’e karşı davalar açıldı.
4.
olduğunu
vazgeçmeyeceğiz.
söyleyen
savaşları
karşı
asla
Dünya
Savaşı
başka savaş yok, hepsi Müslümanlara karşı
Siyonistlerin ya da işbirlikçilerinin sürdürdükleri
savaşlar. Tarih bu günleri bu şekilde anacak”
diye konuştu.
Tazminatın miktarı önemli değil, önemli olan
İsrail’in bu suç neticesinde tazminat ödemeye
mahkum edilmesi. Dünya’da en çok şahidi olan
cinayet olayı Mavi Marmara’da yaşandı. Ayın
Mavi Marmara olayının İsrail’in gerçek
24’ünde duruşmamız var. Öncesinde paralel
yüzünü dünyaya göstermesi açısından çok
yapı diyorlardı, eğer bu seferde cinayeti işleyen
önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten
Yahudi askerlerin yakalanma kararı çıkmazsa,
Bülent Yıldırım, “İsrail’le olan mücadelemizden
hangi paralel diye soracağız” dedi.
HABERLER
İHH Başkanı Bülent Yıldırım
“İsrail’e Açtığımız Davalardan
Vazgeçmeyeceğiz”
HABERLER
03 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Osmanlı Askeri Teşkilatında
Zaim Kimdir?
Sü Başı. Sü Çincede asker demek. Osmanlı
Çince kelimeyi kullanıyor. Zaim, yani Çeri başı
gibi. Askerin başı anlamında kullanılıyor” dedi.
Osmanlı Devleti’nde “Zaim” unvanının önemli
bir yer tuttuğunu belirten Prof. Dr. Bülent ARI,
“Üniversitemize adını veren Sabahattin Zaim
hocamız, aslında Osmanlı toplum ve idari yapısı
İstanbul
Sabahattin
Zaim
Üniversitesi
Toplumsal Sorumluluk ve İlim İrfan Kulübünün
katkılarıyla
düzenlenen,
“Osmanlı
Askeri
için son derece önemli. Zaimler, kumandan
statüsünde oldukları için Bey statüsündedirler.
Osmanlı’da statü ve protokoldeki yeri çok
Teşkilatında Zaim Kimdir?” konulu konferansa
önemli.
20
bin
akçeye
kadar
Tımarlılar
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bülent ARI katıldı.
tasarruf ederlerdi. 20 binden 100 bin akçeye
Üniversitemize ismini veren Sabahattin Zaim
kadar Zaimler, 100 binden fazla olanlara
hocamızın soyadının nereden geldiğini anlatan
da Beylerbeyleri, Sancak Beyleri, Vezirler,
Prof. Dr. Bülent ARI, “Osmanlıdaki Zaim, yani
Sadrazamlar tasarruf ederlerdi” diye konuştu.
Rektörümüz “Osmanlı İktisat ve
Medeniyeti” Konferansında
Salonu’nda gerçekleşen konferansta, Prof. Dr.
Mehmet BULUT, Osmanlı Devleti’nde iktisat
yapısını ve medeniyeti hakkında akademisyen ve
öğrencilere bilgiler vererek, soruları cevapladı.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener
YÖRÜK’ü ziyaret eden Prof. Dr. Mehmet BULUT,
üniversitelerarası işbirliklerinin geliştirilmesinin
İstanbul
Sabahattin
Zaim
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet BULUT, Trakya
önemini vurguladı.
Prof. Dr. Mehmet BULUT Edirne gezisi
Üniversitesi ve Türkiye Bilimler Akademisi’nin
kapsamında,
(TÜBA) ortaklaşa düzenlediği, “Osmanlı İktisat
Süleyman Demirel Fen Lisesi’ni ziyaret ederek
ve Medeniyeti” konulu konferansa katılarak
öğrencilerle buluştu. Prof. Dr. BULUT, son olarak
konuşma
Hasan Sezai İlim ve İrfan Vakfı’nı ziyaret ederek,
yaptı.
Trakya
Üniversitesi
İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Büyük Konferans
Edirne
İmam
yöneticiler ile bir araya geldi.
Hatip
Lisesi
ve
www.izu.edu.tr
04 İZÜ HABER
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
beni nereye taşıyacağını bilmeden bazı adımlar
attım. Ancak bunlar bir tesadüf değildi. Seçimler
belirli ilkeleri içermelidir. Benim de ilkelerim
birbirleriyle bağlantılı adımlar atmama sebep
oldu” dedi. Her bireyin kariyer yolculuğunun
kendisine özel ve farklı olması gerektiğini belirten
Kaya, kariyerinde kendine ilke edindiği değerleri
öğrencilerimizle paylaştı.
Üniversitemiz Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs 2014 Salı günü
Halkalı
Merkez
kampüsümüzde
düzenlenen
Kariyer Planlama etkinliğinde konuğumuz TTNET
Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya oldu.
Gerçekleştirilen
program
sonrasında,
Üniversitemiz ve TTNET, Başakşehir’deki Kuluçka
Merkezi’nin
birlikte
kullanımı
için,
öncelikle
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme
ve Yönetim Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere,
Kariyer planlamada önemli olanın kişinin
öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin dahil
ilkelerine sağdık kalarak adımlar atması olduğuna
olacağı ileri düzeyde işbirliği için ilk görüşmeleri
dikkat çeken Abdullah Orkun Kaya, “Kariyerimde
gerçekleştirdi.
Girişimcilik Kulübümüz BİM’i Konuk Etti
Konuşmasına
BİM
A.Ş.’nin
kuruluş
aşamasından başlayan ve şirketin bugüne kadar
geldiği süreci değerlendiren Haluk Dortluoğlu,
Dünya devlerinin önemli oyuncular olarak yer
aldığı Türkiye perakende sektöründe bir Türk
şirketi olarak en büyük olmanın gurur verici
olduğunu söyledi. BİM’in başarısının kuruluşundan
bu yana değiştirmediği felsefesi ve iş modeli
olduğuna dikkat çeken Dortluoğlu, “BİM yerleşik
Üniversitemiz Girişimcilik Kulübü tarafından
standartların muhalifi olarak ortaya çıkmıştır.
düzenlenen etkinlikte, BİM İcra Kurulu Üyesi ve
Bizim felsefemiz, temel ihtiyaç maddelerini en iyi
CFO’su Haluk Dortluoğlu “Türkiye’de Başarılı
kalitede ve düşük fiyatlarla satmaktır” dedi.
Pazarlamacılık Örneği; BİM” konulu seminer
Seminer
verdi. Halkalı Merkez Kampüsümüzde 08 Mayıs
öğrencilerimizden
2014 Perşembe günü düzenlenen etkinliğe başta
Dortluoğlu’na, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
Gıda Mühendisliği olmak üzere tüm bölümlerden
Prof. Dr. Bülent Nazlı tarafından İstiklal Marşı
öğrencilerimiz yoğun katılım gösterdi.
Murakkası ve çini tabak hediye edildi.
sonunda
gelen
akademisyen
soruları
ve
yanıtlayan
HABERLER
TTNET Genel Müdürü
Öğrencilerimizle Buluştu
HABERLER
05 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Rektörümüz Ürdün’ün Önde Gelen
Üniversiteleriyle Akademik İşbirliği
Anlaşmaları İmzaladı
görüşmelerde
Rektörümüz,
başta
Ürdün
Üniversitesi olmak üzere, Ürdün Uluslararası
İslam Üniversitesi ve Ürdün Bilim ve Teknoloji
Üniversiteleriyle işbirliği anlaşmalarına imza attı.
Yapılan anlaşmaların içeriğinde, başta dil kursları
olmak üzere öğrenci ve öğretim üyesi değişimi,
proje, kongre ve konferans gibi ortak çalışmalar
yer alıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde, ilk
ortak proje dahilinde, İZÜ İslami İlimler Fakültesi
Üniversitemiz
İslami
İlimler
Fakültesi
Arapça Hazırlık Eğitimi alan öğrencilerimiz yaz
Tasavvuf ve Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Yrd.
döneminde Ürdün Üniversitesindeki Arapça Dil
Doç. Dr. Abdulmutalip ARPA’nın da katıldığı
Eğitimi ve akademik programlara katılabilecekler.
Nagazaki’yi Yeniden Düşünmek
sıcaklığına ve dinsel farklılıklarına şahitlik ettiği,
Nagazaki’nin son 500 yıldır Japonya tarihindeki
merkezi rolünü öğrendiği ve atom bombasının
Nagazaki halkı üzerindeki tahrip, dehşet ve
zalimliği daha derinden kavradığı keşif yolculuğu
esnasındaki tecrübelerini paylaştı.
Niyaz
Ahmet
daha
sonra
tarihte
gerçekleştirilmiş en büyük barbarlıklardan olan
Nagazaki’ye atılan atom bombası ve sonuçları
İstanbul
Sabahattin
Zaim
Üniversitesi
Uluslararası konferanslar serisi çerçevesinde
22 Mayıs 2013 Perşembe günü Kanada asıllı
İngilizce Dil Uzmanı Niyaz Ahmet, “Nagazaki’yi
Yeniden Düşünmek” başlıklı bir sunum yaptı. Bu
hakkında bilgiler aktardı. Atılan atom bombası
ilk anda 40 binden fazla insanı katletmiş ve
ardından üç yıl içinde 70 bin civarında insan
ise atom bombasının etkileriyle vefat etmiştir.
Atom
bombasının
şehir
ve
hayatta
kalan
insanlar üzerindeki olumsuz etkileri ise uzun
fotoğrafik yolculukta Niyaz Ahmet, Nagazaki’nin
yıllar devam etmiştir. Niyaz Ahmet kendisinin
doğal güzelliklerini keşfetme imkânı bulduğu,
çektiği fotoğraflarla konuşmasını görsel olarak
pek çok muhteşem ibadet mekânlarını ziyaret
da destekledi. Program Ayhan Akbaş Hocamızın,
ettiği, insanlarının güçlülüğüne, dayanışmasına,
Niyaz Ahmet’e hediye takdimiyle son buldu.
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
06 İZÜ HABER
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ)
Rektörü ve Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi
(ADAM) Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet BULUT,
İZÜ, ADAM ve University Donja Gorica (UDG)’nın
organize ettiği ve TİKA’nın desteklediği, “TürkiyeBalkan İlişkileri: Dün, Bugün ve Yarın” konulu
Uluslararası 11’inci Adam-Actor Konferansı’nın
açılış konuşmasını yaptı. Karadağ’ın başkenti
Podgorica’daki Donja Gorica Üniversitesi’nde,
16-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen
konferansa, dünyanın birçok ülkesinden katılımcı
büyük ilgi gösterdi.
“Türkiye-Balkan İlişkileri: Dün, Bugün ve
Yarın” konulu konferansın açılışında, Karadağ
Ekonomi Bakanı, UDG Rektörü Prof. Dr. Veselin
Vukoti, Türkiye Karadağ Büyükelçisi Mehmet
Niyazi Tanılı da birer konuşma yaptı. İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi, Donja Gorica
Üniversitesi
ve
Uluslararası
Saraybosna
Üniversitesi başta olmak üzere, çok sayıda
üniversiteden akademisyen, öğrenci, işadamları
ve devlet adamları konferansa yoğun ilgi gösterdi.
Karadağ Ekonomi, Ticaret ve Tarım Bakanları
konferansta yaptıkları konuşmalarda, Türkiye’nin
başta Karadağ olmak üzere, Balkan ülkeleriyle
ilişkilerinin son yıllarda çok hızlı ve güzel bir
şekilde geliştiğini belirttiler. Rektörümüz Prof. Dr.
Mehmet BULUT, konferansta, Osmanlı medeniyeti
ile Avrupa medeniyeti arasındaki benzerlik ve
farklılıkları anlattıktan sonra, günümüzde başta
İZÜ olmak üzere Türkiye üniversitelerindeki
uluslararasılaşma ve yabancı öğrenciler için
Türkiye’deki fırsatları anlattı.
Lise Müdür ve Yöneticiler Kampüsümüzde
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet
BULUT, İstanbul’da eğitim alanında önde gelen
lise müdürleri ve yöneticileri ile kampüsümüzde
düzenlenen kahvaltılı toplantı ile bir araya geldi.
Eğitim alanında yapılabilecek işbirliklerinin
görüşüldüğü toplantıda Prof. Dr. Mehmet BULUT,
üniversitemizin ön plana çıkan yönlerini anlattı.
İstanbul’da eğitim faaliyetlerini yürüten, lise
müdürleri ile yöneticileri, İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi Halkalı Kampüsünde düzenlenen
kahvaltıda buluştu. Toplantıda konuşan Prof.
Dr. Mehmet BULUT, üniversitede öğrenim gören
öğrenciler için yabancı dilin önemine vurgu
yaparak, “İngilizce, Arapça ve Osmanlıca bizim
için çok önemli. Üniversitemizden mezun olan
tüm öğrencilerimizin bu 3 dili bilerek mezun
olmasını istiyoruz” dedi. Üniversitemizi diğer
üniversitelerden ayıran farklılıklara değinen Prof.
Dr. Mehmet BULUT, üniversitenin hedefleri ve
çalışmaları hakkında bilgiler vererek, işbirliklerine
hazır olduklarını söyledi. Kahvaltının ardından Prof.
Dr. Mehmet BULUT, lise müdür ve yöneticilerine
kampüsümüzde yürütülen çalışmaları hakkında
bilgiler verdi.
HABERLER
“Türkiye-Balkan İlişkileri: Dün, Bugün
ve Yarın” Uluslararası Konferansı
HABERLER
07 İZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.izu.edu.tr
Öğrencilerimiz, 9’uncu Okul Öncesi Eğitimi
Öğrenci Kongresi’nde
Ankara Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü tarafından 8-9 Mayıs 2014
tarihleri arasında “Çocuk Aile Öğretmen El Ele
Nitelikli Erken Eğitime” sloganıyla organize edilen,
“9’uncu Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi”ne,
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Belgin PARLAKYILDIZ
koordinatörlüğünde 2. ve 3. Sınıf öğrencileri de
katıldı. Öğrencilerimiz kongrede, 6 sözlü ve 3
poster olmak üzere toplam 9 bildiri sundu.
Bu kongre aracılığı ile 6 sözlü sunum 3 poster
bildiri ve 20 öğrenci ile en çok katılım gösteren
üniversite, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
oldu. Yrd. Doç. Dr. Belgin PARLAKYILDIZ,
kongrenin çok verimli geçtiğini belirterek,
“Çeşitli konuların tartışılarak sunulduğu öğrenci
kongresinde, alanımızla ilgili birçok kazanım
elde ettik. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden
hocalarla tanışma ve diğer öğrencilerle kaynaşma
fırsatı yakalayarak hem kendi konularımıza, hem
de alanımıza dair dönütler alarak ufkumuzu
genişletme fırsatı yakaladık. İki gün süren
kongrenin sonunda değerlendirme toplantısı
yapılarak Katılım Belgelerimizi aldık. Kongre bizim
için verimli ve çok samimi bir ortamda gerçekleşti”
dedi.
Bulgaristan Trakia University ile Erasmus
Toplantısı Gerçekleştirildi
Erasmus + Programı kapsamında Üniversitemiz
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölümü’nün ikili anlaşması bulunan Bulgaristan
Trakia University’den üç akademisyen (Eğitim
Fakültesi Dekanı Assoc. Prof. Krasimira
MUTAFCHIEVA, Assoc. Prof. Maria TENEVA ve
Asst. Prof. Zlatka Dimitrova ZHELYAZKOVA) bir
haftalık ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere 12
Mayıs 2014 Pazartesi günü üniversitemize geldi.
Kampüs turu ile başlayan program
üniversitemiz akademisyenleriyle tanışma ile
devam etti. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bülent
ARI eşliğinde öğle yemeği yendi. Ardından 14.00’de
Seminer Salonu’nda üniversitemiz akademik ve
idari personeli ve öğrencilerimizin katılımıyla
bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Ömer İNAN hoş geldiniz
konuşmasını yaparken Erasmus+ Programı
kapsamında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü
tarafından organize edilen bu ilk toplantının
önemine ve üniversiteler arası iş birliğine
dikkat çekti. Üniversitemiz Dış İlişkiler Müdürü
Abdullah Erol AYDIN üniversitemizin tanıtımını
gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz misafir öğretim
üyelerine Trakia Univeristy hakkında merak
ettikleri soruları sordular ve Erasmus Programı
hakkında detaylı bilgi edindiler.
www.izu.edu.tr
08 İZÜ HABER
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
yanı sıra diğer bölümlerimizden de akademisyen
ve öğrencilerimiz katılım gösterdi. Soma’da
yaşanan olaylar ve milli yas sebebiyle beyaz
önlüklerinin
içine
siyah
kıyafetler
giyen
öğrencilerimiz, etkinliğe katılım gösteren herkese
siyah kurdele ve kırmızı karanfil dağıttı. Etkinlik
Soma’da maden ocağında vefat eden insanlarımız
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Bölümü
tarafından
Hemşirelik
Haftası nedeniyle “Hemşireler; Değişim İçin Bir
Güç, Sağlık İçin Yaşamsal Bir Kaynak” teması
kapsamında 16 Mayıs 2014 tarihinde bilimsel bir
etkinlik düzenlendi. Hemşireliğin dünü, bugünü
ve geleceğinin tartışıldığı konferans ve panele
farklı üniversitelerden akademisyenler de katılım
gösterdi.
Prof. Dr. Hülya Okumuş, Prof. Dr. Sevgi
Hatipoğlu, Doç. Dr. Candan Öztürk, Doç. Dr. Ülkü
Baykal, Yrd. Doç. Dr. Aklime Dicle ve Uzman
Hemşire Bengü Aksoy’un konuşmacı olduğu
etkinliğe, tüm hemşirelik bölümü öğrencilerimizin
için saygı duruşuyla başladı.
Rektör
Yardımcısı
ve
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer İnan yaptığı açılış
konuşmasında, hemşirelik mesleğinin önemine
değindi ve hemşirelerde var olması gereken
özelliklerden
bahsetti.
Doğum
günü
adına
Hemşirelik Haftası kutlanan, mesleğin kurucusu
kabul edilen Florence Nightingale’in meslek
hayatındaki pek çok önemli çalışmayı Selimiye
Kışlasında yaptıkları ile başlattığına dikkat çeken
İnan, “Hemşirelik çok zor bir meslek. Hemşirelerin
hem vakalar karşısında çelik kadar sert bir iradeye
hem de hastalarla ilgilenirken pamuk kadar
yumuşak bir kalbe sahip olmaları gerekiyor” dedi.
Okul Öncesi Bölümü Öğrencileri Materyal
Dünyası Sergisini Açtı
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Okul Öncesi
Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR
rehberliğinde
üçüncü
sınıf
öğrencilerinin
Materyal Geliştirme dersinde hazırlamış oldukları
materyaller 27 Mayıs 2014 Salı günü Kampüsümüz
iç bahçede sunuldu. “MATERYAL DÜNYASI
SERGİSİ”nin açılışı Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Ömer İNAN ve Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof.
Dr. Hikmet SAVCI eşliğinde gerçekleştirildi.
Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr.
Ramazan EVREN, Mütevelli Heyeti Başkan
Yardımcımız Özkan GÖKSAL ve Rektörümüz
Prof. Dr. Mehmet BULUT sergiyi ziyaret ederek
materyaller hakkında öğrencilerimizden bilgi
aldı. Sergi üniversitemizin akademisyenleri, idari
personeli ve öğrencimizin katılımıyla gün boyu
devam etti. Sergide öğrencilerimizin tasarlayıp
geliştirdikleri
yapboz
çalışmaları,
eğitici
oyuncaklar, ritim araçları, el kuklaları, utangaç
kuklalar ve parmak kuklalar yer aldı.
HABERLER
Hemşirelik Haftası Etkinliği
HABERLER
09 İZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.izu.edu.tr
Geleceğin Üniversitesi,
01 Ekim 2013-15 Haziran 2014
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından bu yıl ikinci etabı düzenlenen, “Geleceğin Üniversitesi,
Geleceğin İş Alanları” projesi 01 Ekim 2013 – 15 Haziran 2014 tarihleri arasında devam etti. Üniversite ve
kariyer seçiminde doğru tercih yapmanın önemini konu edinen “Geleceğin Üniversitesi, Geleceğin İş Alanları”
Projesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yol gösteriyor. Proje kapsamında liseler ziyaret ediliyor veya
kampüsümüze davet ediliyor, öğrencilerin gelişen ve önemi artan iş alanları , mesleklerin olumlu ve olumsuz
yönleri, üniversite tercihleri, bölümlerin taban puanları ve buna benzer konulardaki soruları cevaplanıyor.
Seminerlerimiz sonunda öğrenciler tarihi dokusuyla ön plana çıkan ve doğa ile içiçe olan kampüsümüzü
geziyor, akademisyenlerimiz ile görüşüyor ve kendi liselerinden mezun İZÜ öğrencileri ile sohbet edebiliyorlar.
MAYIS AYINDA BULUŞTUĞUMUZ LİSE VE DERSANELER
l Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesi
l Başakşehir Ensar Koleji
l Beylikdüzü Vali Muammer Güler Anadolu Öğrt. L.
l Bağcılar Güneşli Okyanus Koleji
l Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi
l Başakşehir Bahçeşehir Okyanus Koleji
l Bayrampaşa Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi
l Beykoz Doğa Koleji
l Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
l Ümraniye İrfan Dershanesi
l Fatih İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi
l Bağcılar Uğur Dershanesi
l Üsküdar Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
l Küçükçekmece Sefaköy Uğur Dershanesi
l Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İHL
l Zeytinburnu Uğur Dershanesi
l Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
l Başakşehir Birikim Dersanesi
l Başakşehir Toki Celalettin Ökten İHL
l Ümraniye Kültür Dershanesi
l Kadıköy Erkek İmam Hatip Lisesi
l Bağcılar Sınav Dershanesi
l Esenler İmam Hatip Lisesi
l Kadıköy A.Sani Gezici Lisesi
l Kocaeli Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi
l Bağcılar Gazi Lisesi
Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesi
Maltepe İrfan Dershanesi
İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
10 İZÜ HABER
01 Ekim 2013-15 Haziran 2014
Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gaziosmapaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi
Üsküdar Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi
Esenler İmam Hatip Lisesi
Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir Ensar Koleji
Beykoz Acarkent Doğa Koleji
Bahçeşehir Okyanus Koleji
Bağcılar Aydın Doğan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Bağcılar Gazi Lisesi
Bağcılar Uğur Dershanesi
HABERLER
, Geleceğin İş Alanları
KULÜP HABERLERİ
11 İZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.izu.edu.tr
İZÜ Öğrenci Kulüplerinden SOMA’ya Destek
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) öğrenci
kulüpleri, Manisa Soma’da yaşanan maden faciası üzerine
harekete geçti. Geliri, hayatını kaybeden 301 madencinin
ailesine bağışlanmak üzere, Halkalı Kampüsünde bir
kermes başlatıldı. 20-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında
düzenlenen kermeste, birçok materyalin yanı sıra,
“SOMA” baskılı tişörtler ve defterler de satıldı. Kermes
sonunda elde edilen gelirler, Somalı madencilerin
ailelerine gönderildi
Girişimcilik Kulübü AVEA’yı ağırladı
Üniversitemiz
Girişimcilik
Kulübü
düzenlediği
etkinlikle, AVEA CEO’su Erkan Akdemir ve İnsan Kaynakları
Kıdemli Direktörü Bahattin Aydın’ı öğrencilerimizle
buluşturdu. 22 Mayıs 2014 Perşembe günü Halkalı Merkez
Kampüsümüzde düzenlenen etkinlikte öğrencilerimiz
hem AVEA şirketini yakından tanımış oldu hem de kariyer
planlama konusunda faydalı bilgiler edindi.
Konuşmacıların kısa sunumlarından sonra soru-cevap
şeklinde devam eden etkinliğe katılım yüksekti. AVEA
CEO’su Erkan Akdemir, şirketin AR-GE’ye verdiği öneme
değinerek inovasyon projelerinden bahsetti. Akdemir
ayrıca, öğrencilerimizden gelen iş hayatında başarılı
olmanın yollarıyla ilgili soruları, kendi kariyerinden
örnekler vererek cevaplandırdı.
Hz. Mevlana Diyarı Konya’yı Gezdik
Üniversitemiz Sosyal Gençlik Kulübü tarafından
organize edilen Konya gezisi, 46 öğrencimizin katılımıyla
gerçekleştirildi. 16 Mayıs Cuma akşamı yola çıkan
kafilemiz, yol boyunca eğlenceli dakikalar geçirdi. Akyokuş
Park’ta yapılan kahvaltının ardından profesyonel rehber
eşliğinde Tepeden kuş bakışı olarak Konya’yı izleyen
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
bilgiler dinledi. Ünlü Meram Bağlarını ve tarihi Meram Köprüsü
ile geziye başlayan kafile daha sonra Konya Meram Belediyesi
tarafından yapılan dünyaca ünlü eserlerin minyatürleri, masal
kahramanlarının maketleri ve dinazor maketlerinin olduğu 80
bin metrekare olmasından dolayı 80 Binde Devr-i Alem ismini
alan parkı gezdiler. Akabinde Mevlana Müzesi ve Türbesini
gezen kafilemiz daha sonra Konya’nın meşhur yemeklerinden
olan etli ekmeğin tadına bakma fırsatı buldu.
Gezinin ikinci gününde Türkiye’nin en büyük 500 şirketi
içerisinde yer alan ve bitkisel yemeklik yağ sektöründe önemli
bir noktada bulunan Zade Yağ Fabrikasını gezip, teknik bilgi
edindiler. Teknik gezinin ardından Helvacızade A.Ş tarafından
ikram edilen akşam yemeğini yediler. Yemeğin sonunda ilgi ve
alakalarından ötürü Helvacızade A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Kadir Büyükhelvacıgil’e kulüp başkanımız Enes Gök tarafından
İstiklal Marşı Murakkası hediye edildi. Bir süre fabrikanın
bahçesinde yeşil alanda vakit geçiren kafilemiz daha sonra
İstanbul’a doğru hareket etmek için yola çıktı.
Medeniyet Fikri ve Öncü Kuşak
Üniversitemiz Rehberlik Kulübü tarafından 13 Mayıs 2014
Salı günü düzenlenen etkinlikte Yusuf Kaplan öğrencilerimizle
buluştu. Medeniyet Fikri ve Öncü Kuşak konusunda bir seminer
veren Yusuf Kaplan, yüzyılı aşkın zamandır yaşanan savaşları
küresel bir kriz olarak değerlendirdi.
Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu bölgelerini insanlık
tarihinin üretildiği yer olarak nitelendiren Yusuf Kaplan, tarih
sayfalarına bakıldığında bu bölgelerde Osmanlı idaresi dışında
kalan zamanlarda sürekli savaşlar olduğuna dikkat çekti.
Program sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut,
Yusuf Kaplan’a konuşmalarından dolayı teşekkür ederek
İstiklal Marşı murakkası ve çini tabak hediye etti
KULÜP HABERLERİ
kafilemiz Akyokuş ve Konya hakkında genel ve etkileyici
12 İZÜ HABER
KULÜP HABERLERİ
13 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Gıda Mühendisleri ile Bilgi Paylaşımı Semineri
Gıda Kulübünün koordinasyonunda üniversitemizin
Fuaye salonunda, Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı
Abdusamed BOYU’nun konuşmacı olarak katıldığı “Gıda
Mühendisi ile Tecrübe Paylaşımı” konulu konferans
düzenlendi.
Sarıyer-Garipçe Kahvaltısı
İletişim Kulübü koordinasyonunda, 30 öğrencimiz ve
Bizim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet YAŞAR’ın
katılımı ile Sarıyer Garipçe Köyünde kahvaltı ve söyleşi
programı düzenledi.
Üniversitelerarası Dragon Bot Şampiyonası
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda
kurulan Bayan ve Erkek Kürek takımlarımız, 05-07.05.2014
tarihlerinde
Küçükçekmece
Belediyesi
tarafından“3.
Uniçek Küçükçekmece Su Sporları Festivali” kapsamında
düzenlenecek
olan
Üniversitelerarası
Dragon
Bot
Şampiyonası için Küçükçekmece gölünde gerçekleştirilen
antrenmana katıldılar.
Burgazada Gezisi
Mehmet Akif Edebiyat ve Sinema Kulübü ortak
işbirliğinde geçtiğimiz günlerde okulumuz öğrencileriyle
adalar gezisi düzenlendi. Gezimizin ilk durağı Büyükada
Dilburnu idi. Dilburnu’nda öğrencilerimiz piknik yaptıktan
sonra Lunapark Meydanı’nda standları, Yüce Tepe’de
adanın tamamını görme imkanı yakaladı.
Saat Kulesi, gibi birçok mekanı gezen öğrencilerimizin
bir sonraki durağı Aşıklar Tepesi idi. Aşıklar Tepesi
dönüşünde adaların simgesi olan faytona binme keyfini
yaşayan öğrencilerimiz, sahil kenarında akşam yemeği
yendikten
sonlandırdı.
sonra
vapurda
şarkılar
eşliğinde
geziyi
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
14 İZÜ HABER
İktisat Bölümü’nde temel öncelik Türkiye
yetkinliğini ileri bir düzeye çıkarmaktır. Bunu
ve Dünya ile ilgili ekonomik konular üzerinde
başarmak için, bölümümüz öğrencilerimize
odaklanarak deneyimli, donanımlı ve alanında
hem yerel hem de uluslararası alanda başarı
uzman akademisyenlerle hem yerel hem de
sağlayabilmeleri adına çeşitli programlar
uluslararası alanda nitelikli eğitim, araştırma
arasından tercih yapabileceği çift anadal ve
ve topluma hizmet faaliyetlerini en iyi
yandal programları için özgün ve destekleyici
düzeyde sunmaktır.
bir ortam sağlamaktadır. Öğrencilerimizi
amacımız,
geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek için
öğrencilerimize iktisat konularında derin bir
saygın kurumlarda staj yapmaları da teşvik
anlayış sağlamak ve öğrencilerin bu alanlarda
edilmektedir.
İktisat
Bölümü
olarak
İMTİYAZ SAHİBİ
İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi Adına
Prof. Dr. Mehmet BULUT (Rektör)
İLETİŞİM
Halkalı - Küçükçekmece İSTANBUL
T: 0 212 692 96 00 (pbx)
F: 0 212 693 82 29
www.izu.edu.tr / 444 97 98
Yayın Türü: Süreli Yayın
Ayda Bir Yayınlanır
BÖLÜMLERİMİZ TANIYALIM
İktisat (İngilizce)
Kontenjanlarımızın
%80’i
ÖSYM Burslu
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) vakıf üniversitesi kimliğine yakışan bir uygulamayla bu yıl öğrencilerin
yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu yıl 21 bölüme 920 öğrenci alacak olan İZÜ, 730 kişilik kontenjanı burslu
öğrencilere ayırdı. Sadece 7 bölümde ücretli kontenjanları tutan, 14 bölümde tam ücretli kontenjanların tamamen
kaldırıldığı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde, kontenjanların yüzde 80’i ÖSYM burslu öğrencilere ayrıldı.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, yeni alınan kararla öğrencilerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Hemşirelik,
Hukuk, İktisat, İngilizce Öğretmenliği, İslami İlimler, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Hizmet
bölümlerinde, tam ücretli kontenjanların kaldırılması kararını aldı. Bu bölümlerdeki kontenjanlar, yüzde 100,
yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 burslu olarak ayarlandı. Bu karar ile öğrencilerin burs olanaklarından daha fazla
yararlanmaları amaçlandı. Bu yıl 21 bölümde 920 öğrenci kontenjanı bulunan İZÜ, 730 kişilik kontenjanını, ÖSYM
burslu öğrencilere ayırdı.
İlk 3 Tercihe Yüzde 20 İndirim
Ücretli kontenjanların kaldırılmadığı bölümlerde ise tercih indirimi uygulaması mevcut. Okul Öncesi Öğretmenliği,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkçe Öğretmenliği, Mimarlık ve Psikoloji bölümlerinin ücretli kontenjanlarını,
ilk üç (3) tercihi arasında yapan ve bu ilk üç (3) tercihinden birine yerleştirilen öğrencilere, normal öğrenim
süresince, öğrenim ücreti üzerinden yüzde 20 indirim uygulanıyor.
Ayrıca birden fazla kardeşin İZÜ’de öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden
yüzde 10 oranında ilave indirim yapılıyor.
Bunların yanı sıra, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta
ikamet eden ve İZÜ’nun ücretli lisans programlarına, Kısmi Burslu (Yüzde 75 Burslu, Yüzde 50 Burslu, Yüzde 25
Burslu) lisans programları hariç ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim ücreti
üzerinden normal öğrenimleri süresince yüzde 10 oranında indirim uygulanıyor.
Kardeş indirimi haricindeki burs ve indirimler arasından öğrenciler, yalnızca en yüksek orandaki burs-indirimden
yararlanabiliyor.
Tüm burs ve indirimleri öğrenmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
www.izu.edu.tr