close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 SE%C7%DDML%DDK DERS F%DDNAL

embedDownload
1. , 2. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!!!!!!!!!!!!!!
Başbakanlık Genelgesi ile 02.01.2015 Cuma günü kamu kurumlarındaki personelin idari izinli sayılması sebebiyle 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Seçimlik Derslerin 05.01.2015
Pazartesi günü yapılacak olan Final sınavları 09.01.2015 Cuma gününe alınmıştır.
30.12.2014
HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
13.00 - 15.00
09.30 - 11.30
SINAV
SAATĐ
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
PAZARTESĐ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
MEDYA HUKUKU
ENVANTER BĐLANÇO
2.Sınıf
2.Sınıf
MESLEKĐ YABANCI DĐL I (Đngilizce)
ANAYASA YARGISI
ERA 2000
ERA 1000
2.Sınıf
2.Sınıf
2.Sınıf
2.Sınıf
ADALET PSĐKOLOJĐSĐ
ĐNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI
BOYUTLARI
MESLEKĐ YABANCI DĐL I (Đngilizce)
SĐYASĐ TARĐH
SĐYASĐ DÜŞÜNCE TARĐHĐ
HUKUK METODOLOJĐSĐ
ĐNSAN HAKLARI HUKUKU
TÜRK ANAYASA TARĐHĐ
MESLEKĐ YABANCI DĐL I (Đngilizce)
ĐDARENĐN SÖZLEŞMELERĐ
MĐLLETLERARASI AĐLE HUKUKU
3.Sınıf
ERA 2002
3.Sınıf
1.Sınıf
SEÇĐM HUKUKU
15.30 - 17.30
AĐHS VE CEZA HUKUKU
ĐNŞAAT HUKUKU
2.Sınıf
2.Sınıf
ESKĐ VAKIF HUKUKU
ĐMAR HUKUKU
VATANDAŞLIK HUKUKU
AVRUPA BĐRLĐĞĐ HUKUKU
ERA 3000
3.Sınıf
3.Sınıf
3.Sınıf
ERA 1001
3.Sınıf
2.Sınıf
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
46 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content