close

Enter

Log in using OpenID

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları:

embedDownload
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek
ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen ünvanda, yazılı ve /veya sözlü sınav yapılmaksızın Lise 2012 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94) puan türü esas
alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.
BİRİMİ
ÜNVANI
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞIBüro Personeli
ADEDİ
2
ARANAN NİTELİKLER
Lise Mezunu Olmak;MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak
1-Başvuracak adayların 657 Sayılı Kanunun 48.Maddesin'de belirtilen şartlara haiz bulunmaları.
2-Mezuniyetine göre Lise 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları.
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
4-Müracatların; ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar; Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının pdb.ktu.edu.tr web adresinden temin
edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5- Sonuçlar KPSS Puan sıralaması dikkate alınarak; başvuru bitim tarihini takip eden 1 hafta içinde pdb.ktu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
6- 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve aslı fotokobisi (Mezuniyet belgesi yada diplomaların aslını ibraz etmeyenlerin müracaatları alınmayacaktır.)
2- 2012 KPSS Sonuç Belgesi.
3- Personel Dairesi Başkanlığının pdb.ktu.edu.tr web adresinden temin edilecek başvuru dilekçesi.
4- Nüfus Cüzdanı Fotokobisi
5-1 adet vesikalık fotoğraf (Dilekçeye eklenecektir)
6-MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasının aslı
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları:
Başvurular puan sıralamasına göre değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içerisinde www.ktu.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır.
Ataması yapılacak adayların işe başlamaları için gerekli evraklar ,başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.ktu.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
İlgililere yazılı yada sözlü olarak ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
222 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content