close

Enter

Log in using OpenID

Askı İlan Cetveli - Manisa Kadastro Müdürlüğü

embedDownload
ASKI İLAN CETVELİ
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Akhisar
Adı Soyadı: Baba Adı
Ek - 8
MAHALLE / KÖY : P.Mecidiye
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
22/a UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZ MALIN
Pafta no
Ada no
Parsel no
Yüzölçümü (m²)
Niteliği
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Hissesi Sokak veya Mevki
Sayfa No : 1 / 3
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1
Gaziantep KARABİNA : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 34876971072
Tam
Kocatarla
İZ.K19.A2.IVC
K19-A-14-A-2-C
-
103
1628
1
1,000.00
1,003.78 Tarla
Tarla
0.00
0.00
2
Kader ATLI : Berhin oğlu
T.C. Kimlik No: 39622812890
Tam
Kocatarla
İZ.K19.A2.IVC
K19-A-14-A-2-C
-
103
1762
2
1,000.00
922.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
3
Ali KARKOYAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 37810872534
Tam
Kocatarla
İZ.K19.A2.IVC
K19-A-14-A-2-C
-
103
1763
3
316.00
654.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
4
Mehmet ÇİÇEK : Şaban oğlu
T.C. Kimlik No: 31757075072
Tam
Kocatarla
İZ.K19.A2.IVC
K19-A-14-A-2-C
-
103
1665
4
727.00
684.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
5
Ahmet PEHLİVAN : Niyazi oğlu
T.C. Kimlik No: 29174161102
Tam
Kocatarla
İZ.K19.A2.IVC
K19-A-14-A-2-C
-
103
1657
5
750.00
727.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
6
Ali ÇALDIRAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 34672977858
Tam
Kocatarla
İZ.K19.A2.IVC
K19-A-14-A-2-C
-
103
1649
6
1,500.00
1,342.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
7
Ali ÇALDIRAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 34672977858
Tam
Kocatarla
İZ.K19.A2.IVC
K19-A-14-A-2-C
-
103
1650
7
1,500.00
1,540.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
8
Ayşe KARTAL : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 42691657842
Tam
Kocatarla
İZ.K19.A2.IVC
K19-A-14-A-2-C
-
103
1629
8
1,000.00
1,008.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
9
Emine BULGUR : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 34966968012
Bekir KARKOYAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 37807872608
Melek VARDAR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 28667178016
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1218
9
720.00
979.38 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A, B harfleri ile
gösterilen yapılar tescilsizdir.
3402 Sayılı Kanunun 22.
maddesinin 2. fıkrasının (a)
bendi uygulamasına tabidir.,
Krokisinde A,B harfleri ile
gösterilen yapılar tescilsizdir.,
Krokisinde A, B harfleri ile
gösterilen yapılar tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A, B harfleri ile
gösterilen yapılar tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1217
10
670.00
864.42 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1216
11
1,420.00
1,148.45 Avlulu Ev
Tarla
0.00
0.00
Ünal VARDAR : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 28655178462
Onur VARDAR : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 28652178526
Ömür VARDAR : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 28661178234
Hasan TÖMEK : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 34225992758
1/4
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1178
12
1,055.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ahmet ÇAKAN : Tayya oğlu
T.C. Kimlik No: 36742908830
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1179
13
1,255.00
Bahçeli Ev
Ve Tütün
Sayası
Avlulu Ev
0.00
13
1,177.97 Bahçeli Ev
Ve Tütün
Sayası
1,212.24 Avlulu Ev
0.00
0.00
14
Selim TÜRKOĞLU : Muzaffer oğlu
T.C. Kimlik No: 38149861954
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1180
14
1,325.00
1,340.29 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
15
Sabri BULGUR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 34990967210
Murat VİTAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 30992100532
Özcan ÇALDIRAN : Necati oğlu
T.C. Kimlik No: 34642978878
Turhan ÇALDIRAN : Necati oğlu
T.C. Kimlik No: 34630979214
Demir Ali CANSEV : Zahir oğlu
T.C. Kimlik No: 34132995804
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1181
15
865.00
885.02 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde B, C harfleri ile
gösterilen yapılar tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde B harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1182
16
1,090.00
1,101.20 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1183
17
1,090.00
1,058.72 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1184
18
640.00
732.04 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Mahmut ÇAKMAKÇI : Murtaza oğlu
T.C. Kimlik No: 35092963872
1/2
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1185
19
945.00
1,080.73 Avlulu Ev
Tarla
0.00
0.00
10
11
12
16
17
18
19
RED
RED
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde B harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
1/4
1/4
RED
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
1) Kadastro komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan, kadastro kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat
yapılmaz. İtiraz sonuçları ilgili sütunda KABUL, KISMEN KABUL, RET şeklinde gösterilir.
2) Bu cetvelde belirtilen taşınmaz mallar hakkında itirazları olanların 24/09/2014 tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde
Manisa Kadastro Mahkemesi'ne dava açmaları gerekir.
3) Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları, Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4) Kadastro Kanunu'nun 11 nci maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan, ilgili gerçek kişilere ve kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ
edilmiş sayılır.
5) Mülkiyet bilgileri ile ilgili müracatlar Tapu Müdürlüğüne yapılacaktır.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde B harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 22/09/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Hanifi SİTEMOĞLU
Zahidi SEVİLMİŞ
Mehmet ZEYBEL
ASKI İLAN CETVELİ
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Akhisar
Adı Soyadı: Baba Adı
Ek - 8
MAHALLE / KÖY : P.Mecidiye
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 2 / 3
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Osman YUMAK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 42814706440
Osman YUMAK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 42814706440
1/2
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1186
20
530.00
482.83 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Osman YUMAK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 42814706440
Rifat SERPEN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 33833005836
Nihat SUBAŞI : Turali oğlu
T.C. Kimlik No: 34753975148
Zeki SUBAŞI : Turali oğlu
T.C. Kimlik No: 34750975202
Hasan ÇAVUŞ : Demirşah oğlu
T.C. Kimlik No: 31364088182
Hasan ÇAVUŞ : Demirşah oğlu
T.C. Kimlik No: 31364088182
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1187
21
580.00
663.17 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1188
22
1,620.00
1,647.12 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1189
23
1,000.00
1,094.57 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1202
24
990.00
1,165.91 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1219
25
51.75
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1203
26
830.00
877.06 Avlulu Ev
Tarla
0.00
0.00
27
Akhisar Belediyesi :
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1566
27
62.50
61.63 Avlulu Ev
Tarla
0.00
0.00
28
Mehmet KARKOYAN : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 37756874388
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1204
28
690.00
789.37 Avlulu Ev
Tarla
0.00
0.00
29
Yaşar BAYIR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 27209226628
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1205
29
985.00
1,023.18 Avlulu Ev
Tarla
0.00
0.00
30
Faik POR : Sait oğlu
T.C. Kimlik No: 37234892446
Halil ERDAL : Demir oğlu
T.C. Kimlik No: 37150895200
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1605
30
560.00
581.94 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1606
31
90.00
69.70 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tamer ATLI : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 39652811870
Tamer ATLI : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 39652811870
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1607
32
40.00
56.85 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1207
33
119.75
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1609
34
90.32
Kahvehane
Ve Dükkan
Avlulu Ev
0.00
Faik POR : Sait oğlu
T.C. Kimlik No: 37234892446
Halil ERDAL : Demir oğlu
T.C. Kimlik No: 37150895200
101.15 Kahvehane
Ve Dükkan
109.41 Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1608
35
70.30
55.87 Avlulu Ev
Arsa
0.00
0.00
36
Osman OLUT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 36634911788
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1209
36
255.25
317.89 Avlulu Ev
Arsa
0.00
0.00
37
Ahmet SAYĞINLI : Muharrem oğlu
T.C. Kimlik No: 43438685630
Ahmet SAYĞINLI : Muharrem oğlu
T.C. Kimlik No: 43438685630
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1212
37
472.25
427.19 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1210
38
218.12
218.15 Avlulu Ev
Arsa
0.00
0.00
Hüseyin Oğlu Mehmet Atik Mirasçıları : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 37447885310
Sünel ATIK : Ali İhsan oğlu
T.C. Kimlik No: 37426886048
Ahmet ATIK : Ali İksan oğlu
T.C. Kimlik No: 37417886330
Ahmet ATIK : Ali İksan oğlu
T.C. Kimlik No: 37417886330
Sünel ATIK : Ali İhsan oğlu
T.C. Kimlik No: 37426886048
Şavval ÇELİK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21535464594
Sevgi BAŞEĞMEZ : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 27086244272
Ahmet ÇELİK : Şavval oğlu
T.C. Kimlik No: 21505465514
Askeri YETİM : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 42952701864
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1214
39
123.75
113.29 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1215
40
145.62
148.02 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1213
41
470.87
501.33 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1211
42
2,000.00
1,868.97 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1201
43
520.00
540.24 Avlulu Ev
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1200
44
655.00
594.17 Avlulu Ev
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
20
21
22
23
24
25
26
31
32
33
34
35
38
39
40
41
42
43
44
46.87 Ev
1/2
1/2
1/2
100/128
28/128
1) Kadastro komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan, kadastro kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat
yapılmaz. İtiraz sonuçları ilgili sütunda KABUL, KISMEN KABUL, RET şeklinde gösterilir.
2) Bu cetvelde belirtilen taşınmaz mallar hakkında itirazları olanların 24/09/2014 tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde
Manisa Kadastro Mahkemesi'ne dava açmaları gerekir.
3) Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları, Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4) Kadastro Kanunu'nun 11 nci maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan, ilgili gerçek kişilere ve kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ
edilmiş sayılır.
5) Mülkiyet bilgileri ile ilgili müracatlar Tapu Müdürlüğüne yapılacaktır.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 22/09/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Hanifi SİTEMOĞLU
Zahidi SEVİLMİŞ
Mehmet ZEYBEL
ASKI İLAN CETVELİ
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Akhisar
Adı Soyadı: Baba Adı
Ek - 8
MAHALLE / KÖY : P.Mecidiye
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 3 / 3
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
45
Süleyman KON : Adem oğlu
T.C. Kimlik No: 35209959934
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1199
45
1,110.00
1,030.02 Avlulu Ev
Tarla
0.00
0.00
46
Kadir ATLI : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 39700810244
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1198
46
1,065.00
1,071.86 Avlulu Ev
Tarla
0.00
0.00
47
Erdinç ATLI : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 39682810850
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1197
47
1,200.00
1,150.65 Avlulu Ev
Tarla
0.00
0.00
48
Eşref ÖZDEMİR : Malik oğlu
T.C. Kimlik No: 33857005034
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1196
48
1,090.00
1,030.90 Avlulu Ev
Tarla
0.00
0.00
49
Osman Nuri ÖZDEMİR : Malik oğlu
T.C. Kimlik No: 33854005198
Ersin ATLI : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 39721809548
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1195
49
1,505.00
1,572.58 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1194
50
2,320.00
2,279.33 Avlulu Ev
Tarla
0.00
0.00
Yaşar HAŞLAN : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 34324989406
Ziya ÖZPİRİNÇİ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31883070842
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1193
51
2,450.00
2,445.05 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1986
52
920.00
987.41 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Remzi ÇAM : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 37639878922
Emin ÇAM : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 37654878402
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1190
53
540.00
525.95 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1191
54
284.87
257.74 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Yusuf ÇAM : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 37633879130
Mustafa GÜNEŞ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 28925169428
Hasan ÖZPİRİÇÇİ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31880070906
Tam
Kocatarla
İZ.K19.A2.IVC
K19-A-14-A-2-C
-
103
1631
55
680.00
244.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde C, D, E harfleri ile
gösterilen yapılar tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kocatarla
İZ.K19.A2.IVC
K19-A-14-A-2-C
-
103
1844
56
500.00
561.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kocatarla
İZ.K19.A2.IVC
K19-A-14-A-2-C
-
103
1845
57
500.00
436.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Hayri ÖZPİRİÇÇİ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31877071060
Hasan ÖZPİRİÇÇİ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31880070906
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1988
58
700.00
650.26 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
1
K19-A-14-A-2-C
-
103
1987
59
630.00
733.41 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
1) Kadastro komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan, kadastro kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat
yapılmaz. İtiraz sonuçları ilgili sütunda KABUL, KISMEN KABUL, RET şeklinde gösterilir.
2) Bu cetvelde belirtilen taşınmaz mallar hakkında itirazları olanların 24/09/2014 tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde
Manisa Kadastro Mahkemesi'ne dava açmaları gerekir.
3) Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları, Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4) Kadastro Kanunu'nun 11 nci maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan, ilgili gerçek kişilere ve kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ
edilmiş sayılır.
5) Mülkiyet bilgileri ile ilgili müracatlar Tapu Müdürlüğüne yapılacaktır.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde B harfi ile gösterilen
yapı tescilsizdir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 22/09/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Hanifi SİTEMOĞLU
Zahidi SEVİLMİŞ
Mehmet ZEYBEL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 245 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content