close

Enter

Log in using OpenID

Deprem ve Yangın Alarm Planı

embedDownload
güncelleme: 16.08.2014
Deprem ve Yangın Alarm Planı
I. Acil durum için ön hazırlıklar
Öğretmenler acil durum ve tatbikat esnasında nasıl davranmaları gerektiği ve kurallar
hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır. Eğitim öğretim yılının her döneminin ilk iki haftasında
sınıf öğretmenleri sınıfları ile acil durum kuralları hakkında konuşur, onlara bilgi verir ve sınıf
defterine not olarak geçer.
Öğrenciler acil çıkış güzergâhlarını da bilmek zorundadırlar. Öğretmenler öğrencilerine
bulundukları derslik ile ilgili acil çıkış yollarını göstermek ile sorumludurlar. Acil çıkış yoluna
ait planlar ve deprem/yangın durumda geçerli olan davranış kurallarına ait bilgiler tüm
dersliklerin panolarında mevcuttur.
Acil durumlara hazırlıklı olabilmek için Özel Alman Lisesi olarak her yarıyılda en az iki acil
durum tatbikatı yapılmaktadır. Yangın tatbikatları İstanbul itfaiyesinin iştiraki ile
düzenlenmektedir.
II. Acil Durum ya da Tatbikat Esnasında Geçerli Olan Genel Davranış Kuralları:
Öğretmenlerin görevleri:
-
sorumluluklarına uygun örnek davranışlar sergilemek
-
öğrencilerinin başında durmak, bir arada tutmak ve onları sakinleştirmek
-
sınıflarının yoklamasını almak (sınıf listeleri ile)
-
derslikten ayrılırken sınıf defterini yanına almak
-
Doldurulmuş ve imzalanmış sınıf listesini (yoklama listesini değil) bilgi merkezinin bir
üyesine vermek
-
okul idaresinin ve bilgi merkezi ekibinin talimatlarını dikkat almak
Deprem ve Yangın Alarm Planı
III. Deprem
Ana Bina- Emniyet Durumu:
Ana binanın, 2011 yılında gerçekleştirilmiş olan güçlendirme çalışmasından sonra depreme
karşı dayanıklı olduğunu varsayılmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin deprem sırasında ve
sonrasında ana binada kalmaları ve panik içeresinde dışarıya koşmamaları gerekir. Bu
uyulması gereken en önemli kuraldır. Okul dışında öğrencilerin yaralanma ve okul binasının
ya da komşu binaların çatılarından bir şeyin düşme olasılığı daha yüksektir.
Deprem/Sarsıntı esnasında yapılması gerekenler:
Dersliklerde: Öğretmenler ve öğrenciler masaların altına ya da yanına geçerek kendilerini
koruma altına alacaklar. Camlardan ve üzerlerine düşebilecek şeylerden uzak duracaklar.
Sarsıntı sona erdiğinde öğretmen ve öğrenciler dersliklerde kalacaklar. Dışarıda oluşabilecek
büyük toz bulutları nedeniyle camlar kapatılacak.
Laboratuvarlarda: Öğretmen gaz beki yanıyor ise yangın söndürme tüpü ile alevi söndürecek
ve/veya acil durum şalterini çalıştıracak, sıcak ve tehlikeli maddeleri emniyet altına alacak ve
ışık ve diğer elektrikli aletleri kapatacak.
Merdivenlerde/holde: Öğretmen ve öğrenciler derhal merdivenlerden uzaklaşacaklar,
camlardan ve üzerine düşebilecek cisimlerden uzak duracaklar. Ana sarsıntıdan sonra
hemen en yakında bulunan sınıfa gidecekler.
Okul bahçesinde: Öğretmen ve öğrenciler yüksek binalardan hemen uzaklaşacak - Özellikle
tören alanının yanında bulunan binadan. Ana sarsıntı geçtikten hemen sonra çatıdan
düşebilecek tehlikeli cisimlere dikkat edilerek okul binasının içine geçecekler.
Mevcudiyet/Yoklama:
Öğretmenler sınıflarda öğrencilerin yoklamasını alacaklar. Sınıf listesini kullanarak, sınıfta
bulunmayan öğrencileri işaretleyecekler (sadece o gün okula gelip o an sınıfta olmayan
kişiler not edilecek). Tüm öğrenciler sınıftaysa “hepsi burada/tam sayı” gibi bir not yazmak
yeterlidir.
Öğretmenler sınıf listesine okunaklı biçimde isimlerini ve bulundukları dersliği/alanı
yazacaklar. Bilgi merkezinin görevlileri (üzerinde emniyet yeleği olan kişiler) okul binasını
gezecek ve sınıf listelerini toplayacaklar. Bilgi merkezi görevlisi dersliğe girdiğinde öğretmen
derhal listeyi uzatarak, görevlinin zaman kazanmasına yardımcı olacaktır.
Acil Çıkış Yolları ve Toplanma Alanı: Sınıfta Kalınacak
Deprem için Kontrol Listesi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Masa altına geçerek, kapı eşiğinde durarak kendini korumak/ Camlardan uzak
durmak
Sakin kalmak, grubu bir arada tutmak
Sarsıntı geçse bile sınıfta kalmak
Sınıf listesini işaretlemek: Bugün okula gelen ve şu an sınıfta olmayan öğrenciler
hangileri?
Eksik öğrenci bilgisini girdikten sonra sınıf listelerinin bilgi merkezi görevlisine
teslim etmek (onlar size gelecekler).
Okul İdaresinin talimatlarını dinlemek ve uygulamak
2
Deprem ve Yangın Alarm Planı
IV. Yangın:
Yangın Alarmı: Okulumuz modern bir yangın söndürme ve alarm sistemine sahiptir.
Tehlikeli duman bulutunun oluşması ya da yangın alarmın çalışması ile birlikte yangın alarm
sesi devreye girecektir. Öğretmen ve öğrenciler bu durumda derhal okul binasından
çıkacaklardır. Okul idaresinin talimatları dinlenecek ve uygulanacaktır.
Yangın Emniyet Kapıları: Hollerde bulunan yangın emniyet kapıları, yangının oluştuğu ya
da dumanın biriktiği bölgelerde otomatik olarak kapanacaktır. Böylece yangının ve/veya
dumanın yayılması önlenecektir. Otomatik sistem devreye girse bile kapılar elle
açılabilecektir.
Tahliye: Öğretmenler öğrencilerini en hızlı şekilde toplama alanına götürecekler. Öğretmen
sınıf defterini yanına alacak ve derslikte camların ve kapıların kapalı olduğunu kontrol
edecek. Laboratuvarda bulunan öğretmen gaz beki yanıyor ise yangın söndürme tüpü ile
alevi söndürecek ve/veya acil durum şalterini çalıştıracak, sıcak ve tehlikeli maddeleri
emniyet altına alacak ve ışık ve diğer elektrikli aletleri kapatacak. Acil çıkış yolları her
derslikte bulunan acil çıkış yolu planında işaretlenmiştir. Toplama alanımız okul binasının
hemen yanında bulunan Mevlevihane’nin bahçesidir. Gruplar kendilerine ayrılmış olan
yerlerde toplanacaklardır (uyarı levhaları ile işaretlenmiştir).
Yoklama: Toplama alanında bulunan öğretmenler öğrencilerin yoklamasını alacaklar. Sınıf
listesini kullanarak, alanda bulunmayan öğrencileri işaretleyecekler (sadece o gün okula gelip
o an alanda olmayan kişiler not edilecek). Tüm öğrenciler alandaysa “hepsi burada/tam sayı”
gibi bir not yazmak yeterli olacaktır. Öğretmenler sınıf listesine okunaklı biçimde isimlerini ve
bulundukları alanı yazacaklar. Bilgi merkezi görevlisini (sarı emniyet yelekli kişiler)
gördüklerinde, öğretmen derhal listeyi uzatarak, görevlinin zaman kazanmasına yardımcı
olacaktır.
Ders haricinde/teneffüste yangın alarmının çalması: Öğretmen ve öğrenciler tahliye
yolunu kullanarak Mevlevihane’nin bahçesinde bulunan toplama alanına gidecekler. Herkes
kendi sınıfı için ayrılmış olan yere geçerek bekleyecektir.
Tahliye Yolu ve Toplanma Alanı:
A-Blok:
→ Arka Bahçe→ Yangın Merdiveni →Mevlevihane Bahçesi
B-Blok:
Sınıflarda Bulunan Tahliye Yolu Planına Bakınız:
→ Arka Bahçe→ Yangın Merdiveni →Mevlevihane Bahçesi
ya da → Ön Bahçe
→ Yangın Merdiveni →Mevlevihane Bahçesi
C-Blok:
→ Ön Bahçe
→ Yangın Merdiveni →Mevlevihane Bahçesi
Yangın için Kontrol Listesi:
Derhal derslikten ve okul binasından uzaklaşmak
Sınıf defterini yanına almak
Camları, kapıları kapatmak
Doğru tahliye yolunu kullanmak, sınıfı bir arada tutmak
Alanda sınıf listesini işaretlemek: Bugün okula gelen ve şu an alanda olmayan
öğrenciler hangileri?
6. Eksik öğrenci bilgisini girdikten sonra sınıf listelerinin bilgi merkezi görevlisine
teslim etmek
7. Okul idaresinin talimatlarını dinlemek ve uygulamak
8. Tatbikat sonunda öğrencileri okula dönüş yolunda da bir arada tutmak
1.
2.
3.
4.
5.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
120 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content