close

Enter

Log in using OpenID

Binalar Özet Rapor

embedDownload
ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ
KOMİSYON TESPİT RAPORU
< BİNALAR >1
BİNAYA İLİŞKİN BİLGİLER
Binanın kullanım türü nedir? Resmi □
Özel
□
Binanın Adresi:
Diğer □ …………………………
Binanın kullanım türü resmi ise, kurumunuzun bağlı olduğu bakanlığı
yazınız (ÖR: Sağlık Bakanlığı):
Binanın Kullanım Amacı:
Binada hizmet veren kurumun/kuruluşun adı
nedir? (ÖR: Güneş İlkokulu):
Tespit Tarihi:
Komisyon Karar No:
Rapor Tarihi:
Binaya ilişkin komisyon kararı:
□ Süre Uzatımı Verilmiştir. Verilen süre …………….tarihine kadardır.
Süre uzatımına ilişkin ayrıntılar:
□ Binaya Erişilebilirlik Belgesi Düzenlenmesi Uygundur.
□ Binanın Raporunun İl Müdürüne Sevki Uygundur.
Raporu Düzenleyen Komisyon Üyelerinin Adı – Soyadı ve İmzası:
(Denetime katılan komisyon üyelerinin tümünün ismi yazılacaktır.)
1
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği Ek-I Formu doldurulduktan sonra binanın erişilebilirlik durumunu özetlemek
amacıyla bu form kullanılabilir. Çoğaltılması gereken sorular için ilgili bölüm eklenebilir.
1
BİNADA YAPILAN ERİŞİLEBİLİRLİK TESPİTİ RAPORU
Binanın tespit yapılan ilgili bölümleri raporlanarak doldurulacaktır.
(İki soru numarası arasında kullanılan "-" ibaresi, bu iki soru arasındaki tüm soruları kapsamaktadır.)
Tespit Yapılan
Tespitin Kapsamı
Tespit kapsamı
Hayır Cevabı Verilen Komisyon Açıklaması
Yer
Sorular
1.Binanın
Binanın bir bahçe girişinde Bahçe girişinde kot farkı varsa,
rampa veya başka bir yöntemle
bahçesi varsa
tespit yapılacaktır
(B.1-B.66)
erişilebilir olarak düzenlenmiş
midir?
Bahçe girişinde kot farkı
bulunuyorsa; rampa ve/veya
merdiven varsa bunlarda erişilebilir
olmayan herhangi bir şey tespit
edilmiş midir?
Binanın bahçe
yolu veya
kaldırımı varsa
(B.67-B.139)
Binanın bir bahçe yolu
ve/veya kaldırım
güzergahında tespit
yapılacaktır
Bahçe yolunda ve/veya kaldırımda
kot farkı varsa ve rampa veya başka
bir yöntemle erişilebilir olarak
düzenlenmiş midir? Bunlarda
erişilebilir olmayan herhangi bir
şey tespit edilmiş midir?
2. Binanın
otoparkı
(C Bölümü)
Binanın açık otoparkı
yoksa, engelliler için “en az
bir tane” park yeri (yol üzeri
vb.) düzenlemesi aranacaktır
Ayrı bölümler halinde
düzenlenmiş tüm açık park
yerlerinde tespit
yapılacaktır
Engelliler için “en az bir tane” park
yeri (yol üzeri vb.) düzenlenmiş
midir?
Binanın açık
otoparkı varsa
(C.1-C.39)
Otoparkta engelli otoparkı var mıdır
veya erişilebilir olmayan herhangi
bir şey tespit edilmiş midir?
2
Binanın kapalı
otoparkı varsa
(C.40-C.58)
Ayrı bölümler halinde
düzenlenmiş tüm kapalı
park yerlerinde tespit
yapılacaktır
Otoparkta engelli otoparkı var mıdır
veya erişilebilir olmayan herhangi
bir şey tespit edilmiş midir?
3. Bina girişi
(D Bölümü)
Binanın ana girişi veya
erişilebilir olarak
düzenlenmiş alternatif
girişte tespit yapılacaktır
Bina girişinde kot farkı varsa, rampa
veya başka bir yöntemle (asansör
vb.) erişilebilir olarak düzenlenmiş
midir?
Bina girişinde kot farkı varsa, rampa
ve/veya merdiven varsa bunlarda
erişilebilir olmayan herhangi bir
şey tespit edilmiş midir?
4. İç kapılar
(E Bölümü)
Bina iç kapılarının tümünde
tespit yapılacaktır
Bina iç kapılarının tümü istenilen
beş özelliği sağlıyor mu?
5. Pencereler
(F Bölümü)
Bina pencerelerinin tümünde
tespit yapılacaktır
Bina pencerelerinin tümü istenilen
beş özelliği sağlıyor mu?
6. Tuvaletler
(G Bölümü)
Binada engelli tuvaleti tespiti Binada en az bir adet kadın ve bir
yapılacaktır
adet erkek veya bağımsız girişi olan
en az bir adet kadın-erkek ortak
kullanımda olan engelli tuvalet
kabini var mıdır?
7. Bina içi yatay
dolaşım
(H Bölümü)
Binadaki engelli
tuvaletlerinin tümünde
tespit yapılacaktır
Tuvalette/tuvaletlerde erişilebilir
olmayan herhangi bir şey tespit
edilmiş midir?
Bina içindeki tüm koridor
ve hollerde tespit
yapılacaktır
Bina içindeki koridor ve hollerde
erişilebilir olmayan herhangi bir
şey tespit edilmiş midir?
3
8. Bina içi dikey
dolaşım
(I Bölümü)
Binada tek asansör varsa
sadece bu asansörde;
Birden fazla asansör varsa
sadece her kata hizmet
eden asansörde; Belirli
katlara hizmet eden
asansör varsa giriş
katından itibaren tüm
katlara erişim için
kullanılması gereken her
bir asansörde tespit
yapılacaktır
Bina birden fazla katlı ise asansör
var mıdır?
Asansörde erişilebilir olmayan
herhangi bir şey tespit edilmiş
midir?
(I.5-I.36)
Binanın katlar arasındaki
farklı özelliklerdeki tüm
merdivenlerinde tespit
yapılacaktır
Binanın katlar arasındaki
merdiveninde/merdivenlerinde
erişilebilir olmayan herhangi bir
şey tespit edilmiş midir?
Binanın acil durumuna
ilişkin tespit yapılacaktır
Farklı engel gruplarına yönelik acil
durumlara ilişkin yapılması
gerekenlerde erişilebilir olmayan
herhangi bir şey tespit edilmiş
midir?
10.
Yönlendirme ve
İşaretlemeler
(K Bölümü)
Binanın yönlendirme ve
işaretlemelerinde tespit
yapılacaktır
Farklı engel gruplarına yönelik
yönlendirme ve işaretlemelerde
erişilebilir olmayan herhangi bir
şey tespit edilmiş midir?
11.Hissedilebilir
yüzey
(L Bölümü)
Kaldırımdan binadaki
danışma bankosuna kadar
hissedilebilir yüzeyle ilgili
tespit yapılacaktır
Hissedilebilir yüzeyle ilgili
erişilebilir olmayan herhangi bir
şey tespit edilmiş midir?
(I.37-I.66)
9. Acil durum
(J Bölümü)
4
KOMİSYON ÜYELERİ:
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
168 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content