close

Enter

Log in using OpenID

Ders Kurulu Başkanı Yrd.Doç.Dr. Savaş KAYA

embedDownload
D.Ü. TIP FAKÜLTESİ
2013–2014 DERS YILI DÖNEM II
ÜROGENİTAL SİSTEM VE
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ
DERS KURULU
08.04.2014 – 26.05.2014
Dersler
Fizyoloji
Histoloji
Biyokimya
Anatomi
Biyoistatistik
Patoloji
Farmakoloji
İmmünoloji
Tıp Tarihi
İç Hastalıkları
Çocuk Hastalıkları
Tibbi Biyoloji
Biyofizik
TOPLAM
Teorik
Pratik
Toplam
24
17
22
14
8
14
12
14
6
2
2
4
2
141
2
10
2
8
4
4
30
26
30
24
22
6
18
12
18
6
2
2
4
2
171
Ders Kurulu Başkanı
Prof.Dr.Engin DEVECİ
(Histoloji)
Prof.Dr.M.Cudi TUNCER
(Anatomi)
Prof.Dr.A.K.KADİROĞLU
(İç Hast.)
Prof.Dr. Osman GÖKALP
(T. Farmakoloji)
Doç.Dr. Vatan KAVAK
(Anatomi)
Doç.Dr.Veysi AKPOLAT
(Biyofizik)
Doç.Dr.Özlen KARABULUT
(Anatomi)
Doç.Dr.Osman EVLİYAOĞLU (Biyokimya)
Yrd.Doç.Dr.Savaş KAYA
(İmmünoloji)
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül TÜRKYILMAZ (Biyoloji)
Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ
(Biyoistatistik)
Yrd.Doç.Dr.Uğur FIRAT
(Patoloji)
Yrd.Doç.Dr.Sevgi K.TAŞ
(İmmünoloji)
Yrd.Doç.Dr.GÜL TÜRKÇÜ
(Patoloji)
Yrd.Doç.Dr.Müssema KARABEL (Çocuk Sağ.)
Yrd.Doç.Dr. Savaş KAYA
Prof.Dr.Belkıs AYDINOL (Biyokimya)
Prof.Dr.Yusuf NERGİZ
(Histoloji)
Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU (Anatomi)
Prof.Dr.Mehmet AYBAK
(Fizyoloji)
Prof.Dr.Sabri BATUN
(Biyokimya)
Prof.Dr.A.Rahman KAPLAN (Biyokimya)
Prof.Dr.Ömer SATICI
(Biyoistatistik)
Prof.Dr.Meral ERDİNÇ
(Farmakoloji)
Prof.Dr.Mukadder ATMACA (Fizyoloji)
Prof.Dr.Murat AKKUŞ
(Histoloji)
Prof.Dr.Aydın ECE
(Tıp Tarihi)
Prof.Dr.Leyla ÇOLPAN (Biyokimya)
Yrd. Doç. Dr. N. TUNÇ ( Tıp tarihi)
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Nur KELEŞ (Patoloji)
Ders Kurulunun Adı
ÜROGENİTAL SİSTEM VE HASTALIKLARIN
BİYOLOJİK TEMELLERİ
Ders Kurulunun Türü
Zorunlu
Ders Kurulunun Kredisi
Eğitim Dili
Türkçe
Ders Kurulunun Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Savaş Kaya
Dersi veren öğrt. elemanları
Ders Kurulunun Ön Koşulları
Yok
Ders Kurulunun Süresi
7 hafta
Teorik ders saati
141
Uygulamalı ders saati
30
Ders Kurulunun İçeriği
Ürogenital sistem anatomisi, histolojisi ve fizyolojisi. Temel
farmakoloji, temel patoloji ve temel immünoloji
Ders Kurulunun Amacı
Ürogenital sistemi oluşturan organların anatomisi, histolojisi,
embriyolojisi, biyokimyası ve organların fizyolojik fonksiyonları hakkında;
temel farmakoloji, temel immünoloji ve temel patoloji hakkında
öğrencilerin bilgi sahibi olması.
Öğrenim Çıktıları
1- Ürogenital sistemi oluşturan organların anatomisi, bu organların gelişimi
ve histolojisini
2-Asit –baz dengesi, elektrolit sıvı dengesini ve ilgili mekanizmaları ve
hormonlar.
3- Böbreğin normal fonksiyonlarının değerlendirilmesi
4- Gebelik fizyolojisini ve menstrasyon siklusu , cinsiyet hormonları
5- Hücre hasarı, nekroz ve apoptoz gibi temel patoloji kavramlarını
6- Doğuştan ve adaptiv immün sistemin componentlerini
7- İlaçların dağılımı, metabolizması ve eliminasyonu gibi temel
farmakolojik kavramları
8-Karbonhidrat, lipid, protein ve vitamin metabolizması ve ilgili
hastalıkları
9-Normal puberte ve cinsiyet anomalilerini
Kurul sonunda öğrencilerin bilmesi beklenir.
Öğretme Yöntemi(leri)
Amfi dersi, demonstrasyon, uygulama, deney.
Değerlendirme Yöntemi
ÇSS, OYPS, Pratik Değerlendirme, Ödev, Performans Değerlendirmesi
Önerilen Kaynaklar
Temel İmmünoloji (Abbas), Patoloji (Robins, Kumar)
DÖNEM II
ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU
VE HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU
08.04.2014
Salı
08.04.2014
Salı
08.04.2014
Salı
08.04.2014
Salı
08.04.2014
08.04.2014
08.04.2014
08.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
Salı
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
Çarşamba
Ders Kurulu Amaç ve Öğrenim
Hedefleri
Ders Kurulu Başkanı
Ders kurulu programı
2
Anatomi
Pelvis et perineum
Doç.Dr.V.KAVAK
3
Anatomi
Pelvis et perineum
Doç.Dr.V.KAVAK
4
Histoloji ve Embriyoloji
Üriner sistem histolojisi
Prof.Dr.Y.NERGİZ
5
Histoloji ve Embriyoloji
Böbrek histolojisi
Prof.Dr.Y.NERGİZ
6
Histoloji ve Embriyoloji
Böbrek histolojisi
Prof.Dr.Y.NERGİZ
7
Anatomi
Böbrek ve üreterler
Prof.Dr.S.HATİPOĞLU
8
Anatomi
Böbrek ve üreterler
Prof.Dr.S.HATİPOĞLU
1
Fizyoloji
Boşaltım fizyolojisine giriş
Prof.Dr.M. ATMACA
2
Fizyoloji
Böbrek kan dolaşımı
Prof.Dr.M. ATMACA
3
1
09.04.2014
Çarşamba
Anatomi
Vesica urinaria ve urethra
Doç:Dr.Ö.KARABULUT
09.04.2014
Çarşamba
4
Anatomi
Vesica urinaria ve urethra
Doç:Dr.Ö.KARABULUT
09.04.2014
Çarşamba
5
Fizyoloji
Glomerüler filtrasyon mekanizması
Prof.Dr.M. ATMACA
6
Fizyoloji
Glomerüler filtrasyon mekanizması
Biyokimya
Normal böbrek fonksiyonu
09.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
10.04.2014
10.04.2014
Biyokimya
Normal böbrek fonksiyonu
Prof.Dr. M. ATMACA
Doç.Dr.
O.EVLİYAOĞLU
Doç.Dr.
O.EVLİYAOĞLU
1
Fizyoloji
Tübüler reabsorbsiyon ve sekresyon
Prof.Dr.M. ATMACA
2
Fizyoloji
Tübüler reabsorbsiyon ve sekresyon
Prof.Dr.M. ATMACA
3
Anatomi
Kadın dış genital organları
Prof.Dr.C. TUNCER
4
Anatomi
Kadın dış genital organları
Prof. Dr.C. TUNCER
5
Anatomi- Histoloji
A-Anatomi , D-Histoloji
LAB
6
Anatomi- Histoloji
A-Anatomi, D-Histoloji
LAB
7
Anatomi- Histoloji
B-Anatomi ,C-Histoloji
LAB
8
Anatomi- Histoloji
B-Anatomi ,C- Histoloji
LAB
1
Histoloji ve Embriyoloji
üreter, mesane ve üretra histolojisi
Prof.Dr.Y.NERGİZ
Cuma
2
Histoloji ve Embriyoloji
Üreter, mesane ve üretra histolojisi
Prof.Dr.Y.NERGİZ
Cuma
3
Fizyoloji
Sıvı ve elektrolit dengesi
Prof.Dr.M. ATMACA
4
Fizyoloji
Sıvı ve elektrolit dengesi
5
Anatomi- Histoloji
C-Anatomi , B Histoloji
LAB
6
Anatomi- Histoloji
C-Anatomi , B- Histoloji
LAB
7
Anatomi- Histoloji
D-Anatomi , A- Histoloji
LAB
8
Anatomi- Histoloji
LAB
Fizyoloji
D-Anatomi , A- Histoloji
Vücut sıvılarının hacminin kontrolunde
renal mekanizmalar
K, Ca, P, Mg böbrekler tarafından
düzenlenmesi
Biyokimya
Böbrek fonksiyon testleri
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
10.04.2014
Perşembe
10.04.2014
Perşembe
10.04.2014
10.04.2014
10.04.2014
10.04.2014
11.04.2014
11.04.2014
11.04.2014
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
11.04.2014
Cuma
11.04.2014
Cuma
11.04.2014
Cuma
11.04.2014
11.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
Cuma
Cuma
Pazartesi
Pazartesi
14.04.2014
Pazartesi
14.04.2014
Pazartesi
14.04.2014
Pazartesi
14.04.2014
Pazartesi
14.04.2014
14.04.2014
Pazartesi
Pazartesi
7
8
1
2
3
4
Fizyoloji
Biyokimya
klirens kavramı
5
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
İyi hekimlik uygulamaları
6
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
İyi hekimlik uygulamaları
7
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
İyi hekimlik uygulamaları
8
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
İyi hekimlik uygulamaları
Prof.Dr.M. ATMACA
Prof.Dr.M. ATMACA
Prof.Dr. M. ATMACA
Doç.Dr. O.
EVLİYAOĞLU
Doç.Dr. O.
EVLİYAOĞLU
9
15.04.2014
Salı
15.04.2014
Salı
15.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
16.04.2014
16.04.2014
16.04.2014
16.04.2014
16.04.2014
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
16.04.2014
Çarşamba
16.04.2014
16.04.2014
Çarşamba
Çarşamba
17.04.2014
Perşembe
17.04.2014
Perşembe
1
Fizyoloji
Asit-baz dengesi
Prof.Dr.M.ATMACA
2
Fizyoloji
Asit-baz dengesi
Prof.Dr.M.ATMACA
3
Histoloji ve Embriyoloji
Üriner sistem gelişimi ve anomalileri
Prof.Dr.M.AKKUŞ
4
Histoloji ve Embriyoloji
Üriner sistem gelişimi ve anomalileri
3
Diüretikler
3
İdrar boşaltma mekanizması
Prof.Dr.M.AKKUŞ
5
6
Fizyoloji
Fizyoloji
Prof.Dr.M.ATMACA
Biyokimya
Na ve su metabolizması
Prof.Dr.M.ATMACA
Doç.Dr. O.
EVLİYAOĞLU
8
Biyokimya
Renin-anjiotensin-aldesteron sistemi
Prof.Dr.S.BATUN
1
Anatomi
Kadın iç genital organları
Prof.Dr.C. TUNCER
2
Anatomi
Kadın iç genital organları
Prof.Dr.C. TUNCER
3
Fizyoloji
Gonadotrop hormonlarının fizyolojisi
Prof.Dr.M. AYBAK
4
Fizyoloji
Gonadotrop hormonlarının fizyolojisi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Böbrek fizyolojisine klinik bakış
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Böbrek fizyolojisine klinik bakış
Prof.Dr.M. AYBAK
Prof.Dr.A.K.KADİROĞL
U
Prof.Dr.A.K.KADİROĞL
U
7
5
6
7
8
1
2
3
Histoloji ve Embriyoloji
Dişi genital organlarının gelişimi ve
konjenital anomalileri
Dişi genital organlarının gelişimi ve
konjenital anomalileri
Fizyoloji
Fizyoloji
Erkek Üreme Hormonlarının Fizyolojisi
Erkek Üreme Hormonlarının Fizyolojisi
Prof.Dr. M.AYBAK
Prof.Dr.M. AYBAK
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Normal puberte ve endokrin kontrolü
Normal puberte ve endokrin kontrolü
Yrd.Doç.Dr. M.KARABEL
Histoloji ve Embriyoloji
Prof.Dr.M.AKKUŞ
Prof.Dr.M.AKKUŞ
17.04.2014
17.04.2014
Perşembe
Perşembe
17.04.2014
17.04.2014
Perşembe
Perşembe
5
17.04.2014
17.04.2014
Perşembe
Perşembe
7
18.04.2014
18.04.2014
Cuma
Cuma
1
2
Anatomi
Anatomi
Erkek iç genital organları
Erkek iç genital organları
Doç.Dr.V.KAVAK
Doç.Dr.V.KAVAK
18.04.2014
Cuma
3
Histoloji ve Embriyoloji
Dişi genital sistem histolojisi
Prof.Dr.E.DEVECİ
Cuma
4
Histoloji ve Embriyoloji
Dişi genital sistem histolojisi
Prof.Dr.E.DEVECİ
5
Biyokimya- Histoloji
D- Biyokimya . A-Histoloji
LAB
6
Biyokimya- Histoloji
D- Biyokimya . A-Histoloji
LAB
7
18.04.2014
18.04.2014
18.04.2014
Cuma
Cuma
4
6
Yrd.Doç.Dr. M.KARABEL
8
18.04.2014
Cuma
Biyokimya- Histoloji
C-Biyokimya.
B-Histoloji
LAB
18.04.2014
Cuma
8
Biyokimya- Histoloji
C-Biyokimya.
B-Histoloji
LAB
21.04.2014
Pazartesi
1
Histoloji ve Embriyoloji
Dişi genital sistem histolojisi
Prof.Dr.E.DEVECİ
21.04.2014
Pazartesi
2
Histoloji ve Embriyoloji
Dişi genital sistem histolojisi
Prof.Dr.E.DEVECİ
3
Fizyoloji
Dişi Üreme Hormonlarının Fizyolojisi
Prof.Dr.M. AYBAK
4
Fizyoloji
Menstrasyon Siklusu
Prof.Dr.M. AYBAK
5
Biyokimya- Histoloji
B-Biyokimya . C-Histoloji
LAB
6
Biyokimya- Histoloji
B-Biyokimya . C-Histoloji
LAB
7
Biyokimya- Histoloji
A-Biyokimya. D-Histoloji
LAB
8
Biyokimya- Histoloji
LAB
Histoloji ve Embriyoloji
A-Biyokimya. D-Histoloji
Erkek genital organlarının gelişimi ve
konjenital anomalileri
Erkek genital organlarının gelişimi ve
konjenital anomalileri
Biyokimya
Asidoz
21.04.2014
21.04.2014
21.04.2014
21.04.2014
21.04.2014
21.04.2014
22.04.2014
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Salı
22.04.2014
Salı
22.04.2014
Salı
22.04.2014
22.04.2014
22.04.2014
Salı
Salı
Salı
1
2
3
4
Histoloji ve Embriyoloji
Prof.Dr.M.AKKUŞ
Prof.Dr.M.AKKUŞ
Doç.Dr.
O.EVLİYAOĞLU
Doç.Dr.
O.EVLİYAOĞLU
Biyokimya
Alkaloz
5
Anatomi-Histoloji
C-Anatomi , D-Histoloji
LAB
6
Anatomi-Histoloji
C-Anatomi , D Histoloji
LAB
22.04.2014
Salı
22.04.2014
Salı
23.04.2014
23.04.2014
23.04.2014
23.04.2014
23.04.2014
23.04.2014
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
7
Anatomi-Histoloji
D-Anatomi , C-Histoloji
LAB
8
Anatomi-Histoloji
D-Anatomi , C-Histoloji
LAB
1
ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI
2
ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI
3
ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI
4
ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI
5
ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI
6
ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI
7
ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI
23.04.2014
Çarşamba
23.04.2014
Çarşamba
8
24.04.2014
Perşembe
1
Fizyoloji
Gebelik ve doğum fizyolojisi
Prof.Dr. M. AYBAK
2
Fizyoloji
Gebelik ve doğum fizyolojisi
Prof.Dr. M. AYBAK
3
Anatomi
Erkek dış genital organları
Doç.Dr.V.KAVAK
4
Anatomi
Erkek dış genital organları
Doç.Dr.V.KAVAK
5
Anatomi-Histoloji
A-Anatomi , B-Histoloji
LAB
6
Anatomi-Histoloji
A-Anatomi , B-Histoloji
LAB
7
Anatomi-Histoloji
B-Anatomi , A-Histoloji
LAB
8
Anatomi-Histoloji
BAnatomi , A-Histoloji
LAB
1
Fizyoloji
Laktasyon fizyolojisi
Prof.Dr.M. AYBAK
2
Fizyoloji
Cinsiyet hormonlarının fizyopatolojisi
Prof.Dr.M. AYBAK
3
Histoloji ve Embriyoloji
Erkek genital sistem histolojisi
Prof..Dr.E.DEVECİ
4
Histoloji ve Embriyoloji
Biyokimya
Erkek genital sistem histolojisi
Gonad hormanları
Prof.Dr.E.DEVECİ
Prof.Dr.S.BATUN
6
Biyokimya
Gonad hormanları
Prof.Dr. S.BATUN
7
Serbest çalışma
Serbest çalışma
8
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Pazartesi
1
Histoloji ve Embriyoloji
Erkek genital sistem histolojisi
Prof.Dr.E.DEVECİ
Pazartesi
2
Histoloji ve Embriyoloji
Erkek genital sistem histolojisi
Prof.Dr.E.DEVECİ
3
Biyoistatistik
Prof.Dr.Ö.SATICI
24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
24.04.2014
Perşembe
24.04.2014
Perşembe
25.04.2014
25.04.2014
25.04.2014
Cuma
Cuma
Cuma
25.04.2014
25.04.2014
Cuma
Cuma
25.04.2014
Cuma
25.04.2014
25.04.2014
28.04.2014
28.04.2014
28.04.2014
28.04.2014
28.04.2014
28.04.2014
28.04.2014
28.04.2014
Cuma
Cuma
Biyoistatistik
5
Anatomi-Histoloji
D-Anatomi , C-Histoloji
LAB
6
Anatomi-Histoloji
D-Anatomi , C-Histoloji
LAB
7
Anatomi-Histoloji
C-Anatomi , D-Histoloji
LAB
8
Anatomi-Histoloji
C-Anatomi , D-Histoloji
LAB
1
Biyoistatistik
Korelasyon Analizi
Prof.Dr.Ö.SATICI
2
Biyoistatistik
Kısmi korelasyon
Prof.Dr.Ö.SATICI
3
Farmakoloji
İlaçlar hakkında genel bilgi
Prof.Dr.M. ERDİNÇ
4
Farmakoloji
İlaçların absorbsiyonu
Prof.Dr:M.ERDİNÇ
5
Anatomi-Histoloji
A-Anatomi , B-Histoloji
LAB
Salı
6
Anatomi-Histoloji
A-Anatomi , B-Histoloji
LAB
Salı
7
Anatomi-Histoloji
B-Anatomi , A-Histoloji
LAB
8
Anatomi-Histoloji
Serbest çalışma
B-Anatomi , A-Histoloji
Serbest çalışma
LAB
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Salı
29.04.2014
Salı
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
ÇOCUK BAYRAMI
Mc-nemar testi, işaret (Sign) testi
Kolmogrov smirnov tek/çift örnek
testi
Pazartesi
29.04.2014
29.04.2014
5
ULUSAL EGEMENLİK VE
Salı
Salı
Salı
4
Prof.Dr.Ö.SATICI
29.04.2014
30.04.2014
Salı
Çarşamba
30.04.2014
Çarşamba
1
2
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Çarşamba
3
Anatomi,Histoloji,Fizyoloji
C-Anatomi,B-Histoloji,A-Fizyoloji
LAB
Çarşamba
4
Anatomi,Histoloji,Fizyoloji
C-Anatomi,B-Histoloji,A-Fizyoloji
LAB
30.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
Çarşamba
30.04.2014
Çarşamba
30.04.2014
30.04.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
01.05.2014
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
5
Anatomi,Histoloji,Fizyoloji
B-Anatomi,A-Histoloji,C-Fizyoloji
LAB
6
Anatomi,Histoloji,Fizyoloji
B-Anatomi,A-Histoloji,C-Fizyoloji
LAB
7
Anatomi,Histoloji,Fizyoloji
A-Anatomi,C-Histoloji,B-Fizyoloji
LAB
8
Anatomi,Histoloji,Fizyoloji
A-Anatomi,C-Histoloji,B-Fizyoloji
LAB
1
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
2
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
3
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
4
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
5
01.05.2014
Perşembe
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
01.05.2014
Perşembe
6
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
01.05.2014
Perşembe
7
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
8
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
İmmünoloji
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
İmmun sisteme Giriş
İmmünoloji
Doğal bağışıklık
Patoloji
Yrd.Doç. Dr. A KELEŞ
Doç.Dr.U.FIRAT
01.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
Perşembe
Cuma
Cuma
Cuma
02.05.2014
02.05.2014
Cuma
Cuma
02.05.2014
Cuma
02.05.2014
Cuma
Yrd. Doç. Dr. İ. YILDIZ
Pazartesi
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları
6
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları
7
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları
8
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları
1
Farmakoloji
İlaçların dağılımı
Prof.Dr.M.ERDİNÇ
2
Farmakoloji
İlaçların metabolizması
Prof.Dr.M.ERDİNÇ
Biyokimya
Lipid metabolizması bozuklukları
Prof.Dr.N.METE
Biyokimya
Prof.Dr.N.METE
Salı
Salı
06.05.2014
Salı
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
07.05.2014
Çarşamba
07.05.2014
Çarşamba
07.05.2014
07.05.2014
Prof.Dr.A.KAPLAN
Korelasyon ve regresyon uygulaması
06.05.2014
07.05.2014
Serbest çalışma
Biyoistatistik
Pazartesi
06.05.2014
Serbest çalışma
5
05.05.2014
06.05.2014
Serbest çalışma
8
Pazartesi
Pazartesi
06.05.2014
Hücre içi birikimler
Prof.Dr.Ö.SATICI
Pazartesi
06.05.2014
Patoloji
7
Basit doğrusal regraesyon analizi
Pazartesi
05.05.2014
06.05.2014
6
Yrd.Doç. Dr. A. KELEŞ
Doç.Dr.U.FIRAT
Biyoistatistik
Pazartesi
05.05.2014
06.05.2014
Patoloji
Patoloji
4
Pazartesi
05.05.2014
5
Patolojiye giriş
Hücre zedelenmesi: genel
mekanizmalar
Apoptoz-nekroz
4
Biyokimya
05.05.2014
05.05.2014
3
Yrd.Doç.Dr. S.KAYA
Yrd.Doç.Dr. S.KALKAN
TAŞ
3
Cuma
05.05.2014
2
Serbest çalışma
Karbonhidrat metabolizması
bozuklukları
Karbonhidrat metabolizması
bozuklukları
02.05.2014
05.05.2014
1
Çarşamba
Çarşamba
1
2
3
4
Biyokimya
Prof.Dr.A.KAPLAN
10
İmmünoloji
Lipid metabolizması bozuklukları
Antijenlerin yakalanması ve
lenfositlere sunumu
Antijenlerin yakalanması ve
lenfositlere sunumu
7
Serbest çalışma
Serbest çalışma
8
Serbest çalışma
Yrd. Doç. Dr. N. TUNÇ
5
6
İmmünoloji
Yard.Doç.Dr. S. KAYA
Yrd.Doç.Dr. S.KAYA
Tıp Tarihi ve Etik
Serbest çalışma
Tarihte etik kavramı ve tıp etiğine
giriş
Tarihte etik kavramı ve tıp etiğine
giriş
3
Farmakoloji
İlaçların metabolizması
Prof.Dr. M.ERDİNÇ
4
Farmakoloji
Prof.Dr. M.ERDİNÇ
Doç.Dr.U.FIRAT
1
2
Tıp Tarihi ve Etik
Patoloji
ilaçların eliminasyonu
Akut iltihap:vasküler ve hücresl
reaksiyonlar ve mediatörler
6
Patoloji
Kronik iltihap
7
Serbest çalışma
Serbest çalışma
8
Serbest çalışma
Serbest çalışma
5
Yrd. Doç. Dr. N. TUNÇ
Doç.Dr.U.FIRAT
08.05.2014
Perşembe
1
Tıp Tarihi ve Etik
Tıp etiğinde kullanılan bazı kavramlar
Yrd. Doç. Dr. N. TUNÇ
2
08.05.2014
Perşembe
Tıp Tarihi ve Etik
Tıp etiğinde kullanılan bazı kavramlar
Yrd. Doç. Dr. N. TUNÇ
08.05.2014
Perşembe
3
Farmakoloji
Otokoidler
Prof..Dr.O.GÖKALP
Perşembe
4
Farmakoloji
Peptid yapılı otokoidler
Prof.Dr.O.GÖKALP
İmmünoloji
İmmünoloji
Edinsel immün sistemde antijen tanıma
Edinsel immün sistemde antijen tanıma
Yrd.Doç.Dr. S. KAYA
Yrd.Doç.Dr. S. KAYA
Serbest çalışma
Serbest çalışma
08.05.2014
08.05.2014
08.05.2014
Perşembe
Perşembe
08.05.2014
08.05.2014
Perşembe
Perşembe
09.05.2014
Cuma
5
6
7
8
09.05.2014
Cuma
Patoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Hücresel adaptasyon bozuklukları:
atrofi,hipertrofi,hiperplazi
Hücresel adaptasyon bozuklukları:
atrofi,hipertrofi,hiperplazi
09.05.2014
Cuma
3
Tıbbi Biyoloji
Non- Mendelan kalıtım 1
Yrd.Doç.Dr.A.TÜRKYILMAZ
09.05.2014
Cuma
4
Tıbbi Biyoloji
Non- Mendelan kalıtım 2
Yrd.Doç.Dr.A.TÜRKYILMAZ
09.05.2014
09.05.2014
Cuma
Cuma
5
İmmünoloji
İmmünoloji
Hücre aracılı immün yanıtlar
Hücre aracılı immün yanıtlar
Yrd.Doç.Dr. S.KAYA
Yrd.Doç.Dr. S.KAYA
09.05.2014
Cuma
6
7
Serbest çalışma
Serbest çalışma
09.05.2014
Cuma
8
Serbest çalışma
Serbest çalışma
12.05.2014
Pazartesi
Biyokimya
Amino asit ve protein metabolizması
bozuklukları
Yrd.Doç.Dr. H.YÜKSEL
Yrd.Doç.Dr.H:YÜKSEL
1
2
1
Patoloji
12.05.2014
Biyokimya
3
Patoloji
Yaranın iyileşmesi
Yrd.Doç.Dr. G.Türkçü
4
12.05.2014
Patoloji
Yaranın iyileşmesi
Yrd.Doç.Dr. G.Türkçü
5
12.05.2014
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları sınav
6
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları sınav
7
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları sınav
8
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları sınav
Tıbbi Biyoloji
Cinsiyet kromozomları ve anomalileri
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
12.05.2014
Pazartesi
12.05.2014
Pazartesi
12.05.2014
Pazartesi
13.05.2014
Salı
13.05.2014
Salı
13.05.2014
13.05.2014
13.05.2014
Salı
Salı
Salı
13.05.2014
Salı
13.05.2014
Salı
13.05.2014
Salı
14.05.2014
Çarşamba
14.05.2014
Çarşamba
Yrd.Dr.G. TÜRKÇÜ
Amino asit ve protein metabolizması
bozuklukları
2
12.05.2014
Yrd.Dr.G.TÜRKÇÜ
11
Tıbbi Biyoloji
Cinsiyet kromozomları ve anomalileri
Yrd.Doç.Dr.A.TÜRK
YILMAZ
Yrd.Doç.Dr.A.TÜRK
YILMAZ
3
Biyokimya
Vitamin metabolizması bozuklukları
Prof.Dr.L.ÇOLPAN
4
Biyokimya
Vitamin metabolizması bozuklukları
Prof.Dr.L.ÇOLPAN
5
Farmakoloji
Biyojenik aminler
Prof..Dr.O.GÖKALP
6
Farmakoloji
Eikozonoidler
Prof.Dr.O.GÖKALP
7
Serbest çalışma
Serbest çalışma
8
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Tıp etiğinin temel ilkeleri ve etikte
yaklaşımlar
Hekimlik, hasta, paternalizm ve
aydınlatılmış onam
Hümoral immünitenin efektör
mekanizmaları
Hümoral immünitenin efektör
mekanizmaları
B-İmmünoloji, A- Patoloji
1
2
1
2
3
Tıp Tarihi ve Etik
Tıp Tarihi ve Etik
İmmünoloji
Prof.Dr.A.ECE
Prof.Dr.A.ECE
Yrd.Doç.Dr. S.KALKAN
TAŞ
Yrd.Doç.Dr. S.KALKAN
TAŞ
14.05.2014
Çarşamba
14.05.2014
14.05.2014
Çarşamba
Çarşamba
14.05.2014
Çarşamba
5
6
14.05.2014
Çarşamba
7
İmmünoloji- Patoloji
C-İmmünoloji, B-Patoloji
LAB
Çarşamba
8
İmmünoloji- Patoloji
C-İmmünoloji, B- Patoloji
Hücresel immünitenin efektör
mekanizmaları
Hücresel immünitenin efektör
mekanizmaları
İyon kanalı bozukluklarının yol açtığı
hastalıklar
İyon kanalı bozukluklarının yol açtığı
hastalıklar
D-İmmünoloji, C- Patoloji
D-İmmünoloji, C- Patoloji
A-İmmünoloji, D-Patoloji
LAB
14.05.2014
15.05.2014
Perşembe
15.05.2014
Perşembe
15.05.2014
15.05.2014
15.05.2014
15.05.2014
15.05.2014
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
4
1
2
3
4
5
6
7
İmmünoloji
İmmünoloji- Patoloji
İmmünoloji- Patoloji
immünoloji
İmmünoloji
Biyofizik
Biyofizik
İmmünoloji- Patoloji
İmmünoloji- Patoloji
İmmünoloji- Patoloji
B-İmmünoloji, A- Patoloji
LAB
LAB
Yrd.Doç.Dr. S.K.Taş
Yrd.Doç.Dr. S.K.Taş
Doç.Dr.V.AKPOLAT
Doç.Dr.V.AKPOLAT
LAB
LAB
LAB
15.05.2014
Patoloji
A-İmmünoloji, D-Patoloji
Sıvı, elektrolit ve kan dolaşımı
bozuklukları
Sıvı, elektrolit ve kan dolaşımı
bozuklukları
3
Bioistatistik
Bilgisayarda istatistik Çözümlemeler
Yrd. Doç. Dr. İ. YILDIZ
4
Biyoistatistik
Bilgisayarda istatistik Çözümlemeler
Yrd.Doç.Dr.İ.YILDIZ
5
İmmünoloji- Patoloji
A-İmmünoloji, C-Patoloji
LAB
Cuma
6
İmmünoloji- Patoloji
A-İmmünoloji, C-Patoloji
LAB
Cuma
7
İmmünoloji- Patoloji
B-İmmünoloji, D-Patoloji
LAB
8
İmmünoloji- Patoloji
B-İmmünoloji, D-Patoloji
LAB
1
ATATÜRK’Ü ANMA VE
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
2
ATATÜRK’Ü ANMA VE
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Pazartesi
3
ATATÜRK’Ü ANMA VE
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Pazartesi
4
ATATÜRK’Ü ANMA VE
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
5
ATATÜRK’Ü ANMA VE
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
6
ATATÜRK’Ü ANMA VE
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
7
ATATÜRK’Ü ANMA VE
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Pazartesi
8
ATATÜRK’Ü ANMA VE
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Salı
1
Farmakoloji
Histamin
Prof.Dr.O.GÖKALP
2
Farmakoloji
Serotoninler
Prof.Dr.O.GÖKALP
3
Patoloji
Genetik hastalıkları patolojisi
Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
4
Patoloji
Biyokimya
Genetik hastalıkları patolojisi
Yrd.Doç. Dr. A. KELEŞ
DNA onarım mekanizmaları ve
bozuklukları DNA onarım mekanizmaları ve bozuklukları
Prof.Dr.B.AYDINOL
DNA onarım mekanizmaları ve
bozuklukları
Prof.Dr.B.AYDINOL
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
İmmünoloji
Hümoral İmmün yanıtlar
İmmünoloji
Biyokimya
Hümoral İmmün yanıtlar
DNA onarım mekanizmaları ve
bozuklukları
DNA onarım mekanizmaları ve
bozuklukları
Perşembe
16.05.2014
Cuma
16.05.2014
Cuma
16.05.2014
Cuma
16.05.2014
Cuma
16.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
19.05.2014
19.05.2014
19.05.2014
19.05.2014
Cuma
Cuma
Pazartesi
Pazartesi
19.05.2014
Pazartesi
19.05.2014
Pazartesi
19.05.2014
19.05.2014
20.05.2014
20.05.2014
20.05.2014
20.05.2014
Pazartesi
Salı
Salı
Salı
20.05.2014
Salı
20.05.2014
Salı
20.05.2014
20.05.2014
Salı
Salı
21.05.2014
Çarşamba
21.05.2014
Çarşamba
21.05.2014
21.05.2014
21.05.2014
21.05.2014
21.05.2014
21.05.2014
22.05.2014
22.05.2014
22.05.2014
Çarşamba
Çarşamba
2
5
6
7
8
1
2
3
4
İmmünoloji- Patoloji
Patoloji
Biyokimya
Biyokimya
LAB
Yrd.Doç.Dr.U.FIRAT
Yrd.Doç.Dr.U.FIRAT
Yrd.Doç.Dr. S.KALKAN
TAŞ
Yrd.Doç.Dr. S.KALKAN
TAŞ
Prof.Dr.B.AYDINOL
Prof.Dr.B.AYDINOL
İmmünoloji- Patoloji
C-İmmünoloji, A- Patoloji
LAB
Çarşamba
6
İmmünoloji- Patoloji
C-İmmünoloji, A- Patoloji
LAB
Çarşamba
7
İmmünoloji- Patoloji
D-İmmünoloji, B-Patoloji
LAB
8
İmmünoloji- Patoloji
D-İmmünoloji, B-Patoloji
LAB
1
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
3
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
4
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
5
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
6
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
A- Anatomi,B-Histoloji,C-Fizyoloji,DBiyokimya
B- Anatomi,C-Histoloji,D-Fizyoloji,ABiyokimya
C- Anatomi,D-Histoloji,A-Fizyoloji,BBiyokimya
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
22.05.2014
Perşembe
22.05.2014
22.05.2014
22.05.2014
Perşembe
Perşembe
Perşembe
23.05.2014
Cuma
23.05.2014
1
5
22.05.2014
23.05.2014
8
Cuma
Cuma
7
8
1
2
3
Ders Kurulu Pratik Sınav ı
Ders Kurulu Pratik Sınav ı
Ders Kurulu Pratik Sınav ı
Pro
Ders Kurulu Pratik Sınav ı
Ders Kurulu Pratik Sınav ı
D- Anatomi,A-Histoloji,B-Fizyoloji,CBiyokimya
A-B-İmmünoloji, C-D Patoloji
Ders Kurulu Pratik Sınav ı
Serbest Çalışma
C-D-İmmünoloji, A-B Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Pazartesi
DERS KURULU SINAVI
TEORİK SINAVI
26.05.2014
Pazartesi
DERS KURULU SINAVI
TEORİK SINAVI
26.05.2014
Pazartesi
DERS KURULU SINAVI
TEORİK SINAVI
26.05.2014
Pazartesi
DERS KURULU SINAVI
TEORİK SINAVI
4
23.05.2014
23.05.2014
Cuma
Cuma
23.05.2014
23.05.2014
Cuma
Cuma
5
6
7
23.05.2014
Cuma
8
26.05.2014
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM-II , ÜROGENİTAL SİSTEM VE HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS
KURULU PRATİK PROGRAMI
No
TARİH
SAAT
13:3017:20
1
10.04.2014
11.04.2013
2
18.04.2014
21.04.2014
3
22.04.2014
24.04.2014
4
2.8.04.2014
29.04.2014
13.3017.20
30.04.2014
10:3017:20
5
13:3017:20
13:3017:20
ANATOMİ
Pratik
Konusu
Öğretim Üyesi
Böbrek ve
Üreter
S.Hatipoğlu
V.Kavak
------------------Vesica
Ürineria
,Ürethra ve
pelvisperineum
Kadın Genital
Organları
Kadın Genital
Organları
Erkek Genital
Organları
Erkek Genital
Organları
HİSTOLOJİ
Pratik
Konusu
Öğretim
Üyesi
BİYOKİM
YA
Pratik
Konusı
Üriner Sistem
Histolojisi-1
E.Deveci
A.Aktaş
---------------
Erkek Genital
Sistem
Histolojisi-1
E.Deveci
A.Aktaş
Ö.Karabulut
V.Kavak
Erkek Genital
Sistem
Histolojisi-2
E.Deveci
A.Aktaş
------------
C.Tuncer
S.Hatipoğlu
Dişi Genital
Sistem
Histolojisi-1
E.Deveci
A.Aktaş
Dişi Genital
Sistem
Histolojisi-2
E.Deveci
A.Aktaş
V.Kavak
S.hatipoğlu
4’lü LABORATUVAR GURUPLARINDA
A - GURUBU sınıf listesinin ilk ¼’ ü
B – GURUBU sınıf listasinin ikinci ¼’ ü
C – GURUBU sınıf listesinin üçüncü ¼’ ü
D – GURUBU sınıf listesinin son ¼’ünü kapsar.
-------------
Öğretim
Üyesi
FİZYOL
OJİ
Pratik
Konusu
Öğretim
Üyesi
-------------
-------------
---------------
--------------
--------------
--------------
---------------
--------------
----------------
---------------
----------------
--------------
----------------
Boşaltım
Fizyolojisi
M.Atmaca
A.Şermet
B.Obay
Klirens
Kavramı
--------------B.IŞIK
B.ERCAN
3’lü LABORATUVAR GURUPLARINDA
A – GURUBU sınıf listesinin ilk 1/3 ü
B – GURUBU sınıf listesinin orta 1/3 ü
C – GURUBU sınıf listesinin son 1/3 ü
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM-II , ÜROGENİTAL SİSTEM VE HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS
KURULU PRATİK PROGRAMI
No
6
7
TARİH
SAAT
İmmünoloji
Pratik Konusu
14.05.2014
15.05.2014
13:30-17:20
Serolojik Testler -1 (A-B
Grubu)
16.05.2014
21.05.2014
13:30-17:20
Serolojik testler- 2 (A-B)
4’lü LABORATUVAR GURUPLARINDA
A - GURUBU sınıf listesinin ilk ¼’ ü
B – GURUBU sınıf listasinin ikinci ¼’ ü
C – GURUBU sınıf listesinin üçüncü ¼’ ü
D – GURUBU sınıf listesinin son ¼’ünü kapsar.
Öğretim Üyesi
Patoloji
Pratik Konusu
S.Kaya
S.Kalkanlı
İnflamasyon -1 (C-D Grubu)
S.Kaya
S.Kalkanlı
İnflamasyon -2 (C-D Grubu)
Öğretim Üyesi
U.Fırat
H.Büyükbayram
U.Fırat
S.Özekinci
3’lü LABORATUVAR GURUPLARINDA
A – GURUBU sınıf listesinin ilk 1/3 ü
B – GURUBU sınıf listesinin orta 1/3 ü
C – GURUBU sınıf listesinin son 1/3 ü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
358 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content