close

Enter

Log in using OpenID

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2014–2015 DERS YILI

embedDownload
D.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2014–2015 DERS YILI
DÖNEM-II SİNDİRİM SİSTEMİ DERS KURULU
09.12.2014 – 05.01.2015
Dersler
Anatomi
Fizyoloji
Biyokimya
Histoloji
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Radyoloji
TOPLAM
Teorik
24
28
28
17
2
2
2
103
Pratik
8
4
2
8
------22
Ders Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mutalip ÇİÇEK
Ders Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU (Anatomi)
Prof.Dr.Orhan TACAR
(Anatomi)
Prof.Dr.Ayda DEMİRANT
(Anatomi)
Prof.Dr.Cudi TUNCER
(Anatomi)
Doç.Dr.Vatan KAVAK
(Anatomi)
Prof.Dr.Cihat GÜZEL
(Fizyoloji)
Prof. Dr. Mehmet AYBAK
(Fizyoloji)
Prof. Dr. Yüksel KOÇYİĞİT
(Fizyoloji)
Doç.Dr. Murat BİLGİN
(Fizyoloji)
Prof.Dr.Belkıs AYDINOL
(Biyokimya)
Prof.Dr.Nuriye METE
(Biyokimya)
Prof.Dr.Abdurrahman KAPLAN (Biyokimya)
Prof.Dr.Leyla ÇOLPAN
(Biyokimya)
Yrd.Doç.Dr. İbrahim KAPLAN (Biyokimya)
Prof.Dr.Yusuf NERGİZ
(Histoloji)
Doç.Dr.Sevda SÖKER
(Histoloji)
Yrd.Doç.Dr.Cenap EKİNCİ
(Histoloji)
Yrd.Doç.Dr.Ö.USLUKAYA
(GenelCerrahi)
Yrd. Doç.Dr. Feyzullah UÇMAK (İç Hastalıkları)
Doç.Dr. Hakan ÖNDER
(Radyoloji)
,
Toplam
32
32
30
26
2
2
2
125
Ders Saati
2
7
3
2
10
28
P
P
P
4
8
6
7
3
P
12
5
2
2
2
Dönem II
3. Ders Kurulu -Sindirim Sistemi
Ders Kurulunun Adı
SİNDİRİM SİSTEMİ DERS KURULU
Ders Kurulunun Türü
Zorunlu
Ders Kurulunun Kredisi
Eğitim Dili
Türkçe
Ders Kurulunun Sorumlusu
Doç. Dr. Mutalip ÇİÇEK
Dersi veren öğrt. elemanları
Ders Kurulunun Ön Koşulları
Yok
Ders Kurulunun Süresi
6 hafta
Teorik ders saati
103
Uygulamalı ders saati
22
Ders Kurulunun İçeriği
Sindirim sisteminin anatomik, histolojik ve işlevsel
yönlerini anlatmakve öğrencilere sindirim ve metabolizma
konusunda gelişimsel, yapısal, fizyolojik ve biyokimyasal
temel bilgiler sağlamaktır.
Ders Kurulunun Amacı
Sindirim sistemi organlarının anatomisi, embriyolojik
gelişimi ve histolojik yapısı, sindirim fizyolojisi, moleküler
düzeyde sindirim biyokimyası ve çeşitli organik bileşiklerin
metabolizmasının anlaşılması hedeflenmektedir.
Bu öğrenim hedefleri için Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji ve
Histoloji-Embriyoloji, Anabilim dalları tarafından dersler
konuların entegre edildiği bir program dahilinde
sunulmaktadır.
Öğrenim Çıktıları
Bu komitenin sonunda ikinci sınıf öğrencileri aşağıdaki
kavramları anlamalıdır:
1. Ağız boşluğu, dil, dişler, destekleyen dokular ve tükrük
bezlerinin makroskobik ve mikroskobik yapısı ve
işlevleri ile ilgili temel kavramları ve bilgileri
öğrenebilmeli.
2. Yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakların normal
gelişimi ve anatomisi, mikroskobik yapısı ve işlevleri ile
ilgili temel kavramları tanımlayabilmeli.
3. Karaciğer, safra kesesi ve pankreas ile ilgili yapısal,
gelişimsel ve işlevsel temel bilgileri ve kavramları
öğrenebilmeli ve yorumlayabilmeli
4. Sindirim ve metabolizma ile ilişkili enzim ve hormonların
görevlerini ve mekanizmalarını kavrayabilmeli.
5. Sindirim sisteminin anomalileri ve temel işlevsel
bozuklukları kavranmalıdır.
Öğretme Yöntemi(leri)
Amfi dersi, demonstrasyon, maket ve kadavra uygulama,
laboratuvar, deney, ödev,
Değerlendirme Yöntemi
ÇSS, OYPS, Pratik Değerlendirme, Ödev, Performans
Değerlendirmesi
Önerilen Kaynaklar
Dönem II
3. Ders Kurulu- Sindirim Sistemi
DÖNEM II
KOMİTE 3: SİNDİRİM SİSTEMİ DERS KURULU
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
15.12.2014
Salı
1
Ders Kurulu Programı
Ders Kurulu Amaç ve Öğrenim Hedefleri
Ders Kurulu Başkanı
Salı
2
Anatomi
Karın önduvarı anatomisi ve canalis
inguinalis
Doç.Dr.V.KAVAK
Salı
3
Anatomi
Karın ön duvarı anatomisi
Doç.Dr. V.KAVAK
Salı
4
Histoloji ve Embriyoloji
Sindirim sistemi gelişimi
Yrd.Doç.Dr.C.EKİNCİ
Salı
5
Anatomi
Cavitas oris
Prof.Dr.A.DEMİRANT
Salı
6
Anatomi
Cavitas oris
Prof.Dr.A.DEMİRANT
Salı
7
Fizyoloji
Gastrointestinal motilitenin genel kuralları
Prof.Dr.C. GÜZEL
Salı
8
Fizyoloji
Gastrointestinal motilitenin genel kuralları
Prof.Dr.C. GÜZEL
Çarşamba
1
Histoloji ve Embriyoloji
Sindirim sistemi gelişmesi ve anomalileri
Yrd.Doç.Dr.C.EKİNCİ
Çarşamba
2
Histoloji ve Embriyoloji
Sindirim sistemi gelişmesi ve anomalileri
Yrd.Doç.Dr.C.EKİNCİ
Besin alımının düzenlenmesi
(Açlık,İştah ve Tokluk)
Besin alımının düzenlenmesi
(Açlık,İştah ve Tokluk)
Çarşamba
3
Fizyoloji
Prof.Dr.C.GÜZEL
Çarşamba
4
Fizyoloji
Çarşamba
5
Anatomi
Tükrük bezleri
Çarşamba
6
Anatomi
Oesophagus
Çarşamba
7
Biyokimya
Protein sindirimi ve emilimi
Çarşamba
8
Biyokimya
Protein sindirimi ve emilimi
Perşembe
1
Histoloji ve Embriyoloji
Ağız histolojisi
Doç.Dr.S.SÖKER
Perşembe
2
Histoloji ve Embriyoloji
Ağız histolojisi
Doç.Dr.S.SÖKER
Perşembe
3
Biyokimya
Karbonhidrat sindirimi ve emilimi
Prof.Dr.A.KAPLAN
Perşembe
4
Biyokimya
Karbonhidrat sindirimi ve emilimi
Prof.Dr.A.KAPLAN
Perşembe
5
Fizyoloji
Çiğneme mekanizması
Prof.Dr.C.GÜZEL
Tükrük bezleri ve tükrük salgısının
özellikleri
Prof.Dr.C.GÜZEL
Prof.Dr.C.GÜZEL
Prof.Dr.O.TACAR
Doç.Dr.V.KAVAK
Prof.Dr.L.ÇOLPAN
Prof.Dr.L.ÇOLPAN
Perşembe
6
Fizyoloji
Perşembe
7
Anatomi
Gaster (Mide)
Perşembe
8
Anatomi
Duodenum
Cuma
1
Biyokimya
Lipid sindirimi ve emilimi
Prof.Dr.N.METE
Cuma
2
Biyokimya
Şilomikron oluşumu
Prof.Dr.N.METE
Cuma
3
Histoloji ve Embriyoloji
Yutak cepleri gelişmesi ve anomalileri
Yrd.Doç.Dr.C.EKİNCİ
Diyafram, mezenter, omentum gelişimi ve
anomalileri
Yrd.Doç.Dr.C.EKİNCİ
Prof.Dr.A.DEMİRANT
Doç.Dr.V.KAVAK
Cuma
4
Histoloji ve Embriyoloji
Cuma
5
Anatomi
Jejunum ve ileum
Doç.Dr.V.KAVAK
Cuma
6
Anatomi
Pankreas ve lien (Dalak)
Doç.Dr.V.KAVAK
Cuma
7
Fizyoloji
Tükrük bezleri ve tükrük salgısının
özellikleri
Cuma
8
Fizyoloji
Yutma mekanizması
Prof.Dr.C.GÜZEL
Pazartesi
1
Histoloji ve Embriyoloji
Özafagus ve mide histolojisi
Doç.Dr.S.SÖKER
Pazartesi
2
Histoloji ve Embriyoloji
Özafagus ve mide histolojisi
Doç.Dr.S.SÖKER
Pazartesi
3
Biyokimya
karbonhidrat metabolizması ve kontrolü
Prof.Dr.A.KAPLAN
Pazartesi
4
Biyokimya
karbonhidrat metabolizması ve kontrolü
Prof.Dr.A.KAPLAN
Pazartesi
5
Anatomi
Karaciğer ve safra kanalları
Prof.Dr.S.HATİPOĞLU
Pazartesi
6
Anatomi
Karaciğer ve safra kanalları
Prof.Dr.S.HATİPOĞLU
Pazartesi
7
Fizyoloji
Midenin motor işlevleri
Prof.Dr.C.GÜZEL
Pazartesi
8
Fizyoloji
Midenin boşalma mekanizması
Prof.Dr.C.GÜZEL
Prof.Dr.C.GÜZEL
Dönem II
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
3. Ders Kurulu- Sindirim Sistemi
Salı
1
Anatomi
Colon
Doç.Dr.V.KAVAK
Salı
2
Anatomi
Colon
Doç.Dr.V.KAVAK
Salı
3
Fizyoloji
Mide Sekresyonlarının özellikleri
Prof.Dr.C.GÜZEL
Salı
4
Fizyoloji
Mide Sekresyonlarının özellikleri
Prof.Dr.C.GÜZEL
Salı
5
Biyokimya
Aminoasitlerin genel metabolik yolları
Prof.Dr.L.ÇOLPAN
Salı
6
Biyokimya
Aminoasitlerin genel metabolik yolları
Prof.Dr.L.ÇOLPAN
Salı
7
Histoloji ve Embriyoloji
Özafagus ve mide Histolojisi
Doç.Dr.S.SÖKER
Salı
8
Histoloji ve Embriyoloji
İnce barsak histolojisi
Doç.DrS.SÖKER
Çarşamba
1
Fizyoloji
Mide mukozal bariyeri
Prof.Dr.C.GÜZEL
Çarşamba
2
Fizyoloji
Mide mukozal bariyeri
Prof.Dr.C.GÜZEL
Çarşamba
3
Biyokimya
Amonyak metabolizması ve üre sentezi
Prof.Dr.L.ÇOLPAN
Çarşamba
4
Biyokimya
Amonyak metabolizması ve üre sentezi
Prof.Dr.L.ÇOLPAN
Çarşamba
5
Biyokimya
VLDL ve IDL metabolizması
Prof.Dr.N. METE
Çarşamba
6
Biyokimya
LDL Metabolizması
Prof. Dr.N.METE
Çarşamba
7
Histoloji ve Embriyoloji
İnce barsak histolojisi
Doç.Dr.S.SÖKER
Çarşamba
8
Histoloji ve Embriyoloji
Kalın barsak histolojisi
Doç.Dr.S.SÖKER
Perşembe
1
Biyokimya
HDL metabolizması
Prof.Dr.N. METE
Perşembe
2
Biyokimya
Lipit metabolizmasında karaciğerin rolü
Prof. Dr.N.METE
Perşembe
3
Anatomi
Sindirim kanalı arter ve sinirleri
Prof.Dr.O.TACAR
Perşembe
4
Anatomi
Sindirim kanalı arter ve sinirleri
Prof.Dr.O.TACAR
Perşembe
5
A- Anatomi , B - Histoloji
LAB
Perşembe
6
Anatomi -
Histoloji
A- Anatomi , B - Histoloji
LAB
Perşembe
7
Anatomi -
Histoloji
B - Anatomi , A - Histoloji
LAB
Perşembe
8
Anatomi -
Histoloji
B - Anatomi , A - Histoloji
LAB
Cuma
1
Fizyoloji
Safra salgılanma mekanizması
Prof.Dr.C.GÜZEL
Cuma
2
Fizyoloji
Safra salgılanma mekanizması
Prof.Dr.C.GÜZEL
Cuma
3
Genel Cerrahi
Karın duvarı fıtıkları
Cuma
4
Genel Cerrahi
Karın duvarı fıtıkları
Cuma
5
Anatomi - Histoloji
C- Anatomi , D - Histoloji
LAB
Cuma
6
Anatomi -
Histoloji
C- Anatomi , D - Histoloji
LAB
Cuma
7
Anatomi -
Histoloji
D - Anatomi , C - Histoloji
LAB
Cuma
8
Anatomi - Histoloji
D - Anatomi ,C - Histoloji
LAB
Pazartesi
1
Anatomi
Karın arka duvarı anatomisi
Prof.Dr.O.TACAR
Pazartesi
2
Anatomi
Karın arka duvarı anatomisi
Prof.Dr.O.TACAR
Pazartesi
3
Biyokimya
Vitaminlerin Biyolojik Etkileri
Yrd.Doç.Dr. İ. KAPLAN
Pazartesi
4
Biyokimya
Minerallerin emilimi
Yrd.Doç.Dr. İ. KAPLAN
Pazartesi
5
Histoloji ve Embriyoloji
Karaciğer ve safra kesesi histolojisi
Doç.Dr.S.SÖKER
Pazartesi
6
Histoloji ve Embriyoloji
Karaciğer ve safra kesesi histolojisi
Doç.Dr.S.SÖKER
Pazartesi
7
Radyoloji
Kesitsel anatomi
Doç.Dr.H.ÖNDER
Pazartesi
8
Radyoloji
Kesitsel anatomi
Doç.Dr.H.ÖNDER
Salı
1
Fizyoloji
Pankreasın dış salgıları ve sindirimdeki rolü
Prof.Dr.C.GÜZEL
Salı
2
Fizyoloji
Pankreasın dış salgıları ve sindirimdeki rolü
Prof.Dr.C.GÜZEL
Salı
3
Salı
4
Anatomi - Histoloji
Anatomi - Histoloji Fizyoloji
Anatomi - Histoloji Fizyoloji
Yrd.Doç. Dr.Ö.
USLUKAYA
Yrd.Doç. Dr.Ö.
USLUKAYA
B-Anatomi , C-Histoloji , A-Fizyoloji
LAB
B-Anatomi , C-Histoloji , A-Fizyoloji
LAB
Dönem II
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
29.12.2014
3. Ders Kurulu- Sindirim Sistemi
Salı
5
Salı
6
- Histoloji - Histoloji - Histoloji -
C-Anatomi , A-Histoloji , B-Fizyoloji
LAB
C-Anatomi , A-Histoloji , B-Fizyoloji
LAB
A-Anatomi , B-Histoloji , C-Fizyoloji
LAB
A-Anatomi , B-Histoloji , C-Fizyoloji
LAB
Salı
7
Salı
8
Çarşamba
1
Biyokimya
Mineral metabolizması
Yrd.Doç.Dr. İ. KAPLAN
Çarşamba
2
Biyokimya
Fe Metabolizması
Prof. Dr. L.ÇOLPAN
Çarşamba
3
Anatomi
Klinik anatomi
Doç.Dr.V.KAVAK
Çarşamba
4
Anatomi
Klinik anatomi
Doç.Dr.V.KAVAK
Çarşamba
5
Fizyoloji
İnce barsak hareketleri
Prof.Dr.C.GÜZEL
Çarşamba
6
Fizyoloji
İnce barsaklarda sindirim
Prof.Dr.C.GÜZEL
Çarşamba
7
Histoloji ve Embriyoloji
Pankreas histolojisi
Doç.Dr.S.SÖKER
Çarşamba
8
Histoloji ve Embriyoloji
Pankreas histolojisi
Doç.Dr.S.SÖKER
Perşembe
1
Fizyoloji
Defakasyon Mekanizması
Prof.Dr. C. GÜZEL
Perşembe
2
Fizyoloji
Defakasyon Mekanizması
Prof.Dr. C. GÜZEL
Perşembe
3
Biyokimya
Açlık ve Toklukta metabolizma
Prof.Dr.A.KAPLAN
Perşembe
4
Biyokimya
Beslenme Biyokimyası
Prof.Dr.A.KAPLAN
- Histoloji -
Karın
portal
Karın
portal
arka duvarındaki büyük venler ve
sisitem
arka duvarındaki büyük venler ve
sisitem
Perşembe
5
Anatomi
Perşembe
6
Anatomi
Perşembe
7
Serbest Çalışma
Perşembe
8
Serbest Çalışma
Cuma
1
İç Hastalıkları
Sindirim hastalıklarında klinik tanı
Yrd. Doç.Dr.F.UÇMAK
Cuma
2
İç Hastalıkları
Sindirim hastalıklarında klinik tanı
Yrd.Doç.Dr F. UÇMAK
Cuma
3
Biyokimya
Nükleotid metabolizması
Prof.Dr.B.AYDINOL
Cuma
4
Biyokimya
Nükleotid metabolizması
Prof.Dr.B.AYDINOL
Cuma
5
Fizyoloji
Kalın barsak fonksiyonları
Prof.Dr.C.GÜZEL
Cuma
6
Fizyoloji
Kalın barsak fonksiyonları
Prof.Dr.C.GÜZEL
Cuma
7
Biyokimya
Porfrin ve safra piğmentleri
Prof.Dr.N.METE
Cuma
8
Biyokimya
Porfrin ve safra piğmentleri
Prof.Dr.N.METE
Pazartesi
1
Fizyoloji
Metabolizma ve bazal metabolizma
Prof.Dr.C.GÜZEL
Pazartesi
2
Fizyoloji
Metabolizma ve bazal metabolizma
Prof.Dr.C.GÜZEL
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
30.12.2014
Anatomi
Fizyoloji
Anatomi
Fizyoloji
Anatomi
Fizyoloji
Anatomi
Fizyoloji
3
4
5
6
Pazartesi
7
Pazartesi
8
Anatomi - Histoloji
Biyokimya
Anatomi - Histoloji
Biyokimya
Anatomi - Histoloji
Biyokimya
Anatomi - Histoloji
Biyokimya
Anatomi - Histoloji
Biyokimya
Anatomi - Histoloji
Biyokimya
-
Prof.Dr.O.TACAR
Prof.Dr.O.TACAR
B-Anatomi , C-Histoloji , A-Biyokimya
LAB
B-Anatomi , C-Histoloji , A- Biyokimya
LAB
C-Anatomi , A-Histoloji , B- Biyokimya
LAB
C-Anatomi , A-Histoloji , B- Biyokimya
LAB
A-Anatomi , B-Histoloji , C- Biyokimya
LAB
A-Anatomi , B-Histoloji , C- Biyokimya
LAB
Peritoneum,omentum minus-majus et
bursa omentelais
Peritoneum,omentum minus-majus et
bursa omentelais
Salı
1
Anatomi
Doç.Dr.C.TUNCER
Salı
2
Anatomi
Salı
3
Fizyoloji
Vücut sıcaklığının düzenlenmesi
Prof.Dr.C.GÜZEL
Salı
4
Fizyoloji
Vücut sıcaklığının düzenlenmesi
Prof.Dr.C.GÜZEL
Salı
5
Biyokimya
Nükleotid metabolizması
Prof.Dr.B.AYDINOL
Salı
6
Biyokimya
Nükleotid metabolizması
Prof.Dr.B.AYDINOL
Doç.Dr.C.TUNCER
Dönem II
30.12.2014
31.12.2014
3. Ders Kurulu- Sindirim Sistemi
Salı
7
Serbest Çalışma
Salı
8
Serbest Çalışma
Çarşamba
1
Çarşamba
2
Çarşamba
3
Çarşamba
4
Anatomi
Fizyoloji
Anatomi
Fizyoloji
Anatomi
Fizyoloji
Anatomi
Fizyoloji
Anatomi
Fizyoloji
Anatomi
Fizyoloji
- Histoloji - Histoloji - Histoloji - Histoloji - Histoloji -
B-Anatomi , C-Histoloji , A-Fizyoloji
LAB
B-Anatomi , C-Histoloji , A-Fizyoloji
LAB
C-Anatomi , A-Histoloji , B-Fizyoloji
LAB
C-Anatomi , A-Histoloji , B-Fizyoloji
LAB
A-Anatomi , B-Histoloji , C-Fizyoloji
LAB
A-Anatomi , B-Histoloji , C-Fizyoloji
LAB
Çarşamba
5
Çarşamba
6
Çarşamba
7
Pratik Tekrarı
LAB
Çarşamba
8
Pratik Tekrarı
LAB
- Histoloji -
01.01.2015 Perşembe Yılbaşı Tatili
02.01.2015
05.01.2015
06.01.2015
C-Anatomi , D-Histoloji ,
A-Fizyoloji , B-Biyokimya
C-Anatomi , D-Histoloji ,
A-Fizyoloji , B-Biyokimya
D-Anatomi , A-Histoloji ,
B-Fizyoloji , C-Biyokimya
D-Anatomi , A-Histoloji ,
B-Fizyoloji , C-Biyokimya
A-Anatomi , B-Histoloji ,
C-Fizyoloji , D-Biyokimya
A-Anatomi , B-Histoloji ,
C-Fizyoloji , D-Biyokimya
B-Anatomi , C-Histoloji ,
D-Fizyoloji , A-Biyokimya
B-Anatomi , C-Histoloji ,
D-Fizyoloji , A-Biyokimya
Cuma
1
DERS KUR.PRATİK SINAVI
Cuma
2
DERS KUR.PRATİK SINAVI
Cuma
3
DERS KUR.PRATİK SINAVI
Cuma
4
DERS KUR.PRATİK SINAVI
Cuma
5
DERS KUR.PRATİK SINAVI
Cuma
6
DERS KUR.PRATİK SINAVI
Cuma
7
DERS KUR.PRATİK SINAVI
Cuma
8
DERS KUR.PRATİK SINAVI
Pazartesi
1
Ders Kurulu Sınavı
Teorik sınav
Pazartesi
2
Ders Kurulu Sınavı
Teorik sınav
Pazartesi
3
Ders Kurulu Sınavı
Teorik sınav
Pazartesi
4
Ders Kurulu Sınavı
Teorik sınav
Pazartesi
5
Serbest çalışma
Pazartesi
6
Serbest çalışma
Pazartesi
7
Serbest çalışma
Pazartesi
8
Serbest çalışma
Salı
1
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
Salı
2
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
Salı
3
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
Salı
4
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
Salı
5
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
Salı
6
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
Salı
7
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
Salı
8
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
07.01.2015
Çarşamba
1.Yarıyıl Mazaret
Sınavları
19.01.2015
Pazartesi
1.YARIYIL SONU SINAVI
20.01.2015-01.02.2015 YARIYIL TATİLİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM-II, SİNDİRİM SİSTEMİ DERS KURULU PRATİK PROGRAMI
ANATOMİ
Pratik Konusu
SAAT
1
18.122014
19.12.2014
13.30:17:20
2
23.12.2014
10:30-17:20
3
29.12.2014
10:30-17:20
KC ve Safra
Kanalları,Karın
ön duvar anatomisi
S.Hatipoğlu
V.kavak
Alt Sindirim
Hist.
4
31.12.2014
13:30-17:20
13:30-17:20
Karın arka duvar
Anatomisi
A.Demirant
O.Tacar
KC-Pankreas
Hist.
Ağız boşluğu
ve mide
Oseophagus,İnce
ve Kalın Barsaklar
4’lü LABORATUVAR GURUPLARINDA
A - GURUBU sınıf listesinin ilk ¼’ ü
B – GURUBU sınıf listasinin ikinci ¼’ ü
C – GURUBU sınıf listesinin üçüncü ¼’ ü
D – GURUBU sınıf listesinin son ¼’ünü kapsar.
Öğr. Üyesi
HİSTOLOJİ
Pratik
Konusu
TARİH
No
A.Demirant
O.Tacar
V.Kavak
S.Hatipoğlu
Üst Sindirim
Hist.
Alt Sindirim
Hist.
Öğr.
Üyesi
C.Ekinci
Y. Nergiz
C.Ekinci
Y. Nergiz
C.Ekinci
Y. Nergiz
C.Ekinci
Y. Nergiz
FİZYOLOJİ
Pratik Konusu
Öğr.
Üyesi
---
----
Nişastanın
Sindirimi
C.GüzelM:Aybak
M.Bilgin
---
----
Bazal
Metabolizma
C.Güzel
Y.Koçyiğit
M.Bilgin
3’lü LABORATUVAR GURUPLARINDA
A – GURUBU sınıf listesinin ilk 1/3 ü
B – GURUBU sınıf listesinin orta 1/3 ü
C – GURUBU sınıf listesinin son 1/3 ü
BİYOKİMYA
Pratik Konusu
Öğr.
Üyesi
----
-----
---
----
Kanda Bilirubin
Tayini
B.Işık
B.Ercan
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
437 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content