close

Enter

Log in using OpenID

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2014–2015 DERS YILI

embedDownload
D.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2014–2015 DERS YILI
DÖNEM-II KAN-DOLAŞIM VE SOLUNUM
DERS KURULU
09.10.2014 – 08.12.2014
Dersler
Fizyoloji
Anatomi
Histoloji
Biyofizik
Mikrobiyoloji
Radyoloji
Göğüs Hastalıkları
PDÖ
Toplam
Teorik
54
33
34
12
10
4
2
12
161
Pratik
20
20
14
6
2
------62
Toplam
74
53
48
18
12
2
2
223
Ders Kurulu Başkanı Doç.Dr. Mahmut BALKAN
DersSaati
Ders Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.M.Orhan DENLİ
(Fizyoloji)
26
Prof.Dr.Hüda DİKEN
(Fizyoloji)
16
Prof.Dr.Mustafa KELLE
(Fizyoloji)
12
Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU
(Anatomi)
4
Prof.Dr.Ayda DEMİRANT
(Anatomi)
6
Prof.Dr.Orhan TACAR
(Anatomi)
4
Prof.Dr.M.Cudi TUNCER
(Anatomi)
8
Prof.Dr.Zülküf AKDAĞ
(Biyofizik)
8
Prof.Dr.Süleyman DAŞDAĞ
(Biyofizik)
4
Prof.Dr.Yusuf NERGİZ
(Histoloji)
7
Prof.Dr.Murat AKKUŞ
(Histoloji)
4
Prof.Dr.Engin DEVECİ
(Histoloji)
15
Prof. Dr. Mahmut METE
(Mikrobiyoloji)
10
Doç.Dr.Vatan KAVAK
(Anatomi)
4
Doç.Dr. Özlen KARABULUT
(Anatomi)
7
Doç.Dr.Sevda SÖKER
(Histoloji)
4
Doç.Dr.Cihan ÖZMEN
(Radyoloji)
4
Yrd. Doç. Dr. Selçuk TUNİK
(Histoloji)
4
Yrd.Doç.Dr. Cenap EKİNCİ
(Histoloji)
P
Yrd.Doç.Dr. Maşuk TAYLAN
(Göğüs)
2
PDÖ
12
Dönem II
Ders Kurulunun Adı
2. Ders Kurulu: Kan, Dolaşım ve Solunum
DÖNEM II KAN DOLAŞIM VE SOLUNUM
Ders Kurulunun Türü
Zorunlu
Ders Kurulunun Kredisi
-
Eğitim Dili
Türkçe
Ders Kurulunun Sorumlusu
Doç.Dr. Mahmut BALKAN
Ders Kurulunun Ön Koşulları
Yok
Ders Kurulunun Süresi
9 hafta
Teorik ders saati
161
Uygulamalı ders saati
62
Ders Kurulunun İçeriği
Ders Kurulunun Amacı
Dolaşım ve Solunum sistemini oluşturan yapıların
Anatomisi, Dolaşım ve Solunum sistemini oluşturan
yapıların gelişimi ve histolojisi, hakkında, Dolaşım ve
Solunum fizyolojisi hakkında, Dolaşım ve solunum dinamiği
ve Biyofiziği, kalpteki biyoelektriksel süreçler hakkında,
EKG’nin klinik yorumu ve solunum fonksiyon testlerinin
yorumu hakkında bilgi ve beceri kazanmak.
Öğrenim Çıktıları
1- Dolaşım ve solunum sistemini oluşturan yapılardan
Larynx, Farynx, Trakea, kalp, akciğer, arterial, venöz ve
lenfatik sistemlerin anatomik ayrıntılarını tanıyabilmeli ve
açıklayabilmeli,
2- Solunum ve Dolaşım sistemini oluşturan yapıların
embriyolojisi ve histolojisi hakkında bilgi sahibi olmak, kan
dokusunu oluşturan hücreleri, solunum ve dolaşım sistemini
oluşturan doku hücrelerini mikroskopta tanıyabilmek.
3- Kan hücrelerinin fonksiyonu, bağışıklık sistemi fizyolojisi,
lökositler ve inflamasyon, Kan grupları ve kan
transfüzyonu, Kalbin özel uyarı ve iletim sistemi, EKG’nin
oluşumu ve fizyolojik yorumu, kalp döngüsü, vücut ve kan
akımının fizyolojisi, Solunumun regülasyon mekanizması
hakkında bilgi sahibi olmak. Kan sayımı, Hematokrit,
Hemoglobin tayini, Kan grupları tayini, Sedimantasyon
tayini ve periferik yayma gibi dolaşım ve solunum
fizyolojisine ilişkin bazı laboratuar pratiklerini kazanma
4- Kalpte oluşan elektriksel süreçler ve
biyopotansiyeller,,Kalbin yaptığı iş ve kalbin gücü, akım
basınç ve direncin biyofiziksel temelleri, kan akımı
damarların genişliyebilirliği ve kan akımı, laplace yasası ve
solunum biomekaniği hakkında bilgi sahibi olmak
5- EKG’nin klinik yorumu hakkında temel bilgileri edinmek.
6- Boyun ve toraksın radyolojik anatomisi hakkında bilgi
sahibi olmak.
7- Solunum fonksiyon testlerinin klinik yorumu hakkında
bilgi sahibi olmak
Öğretme Yöntemi(leri)
Amfi dersi, demonstrasyon, uygulama, deney, ödev,
Değerlendirme Yöntemi
ÇSS, OYPS, Pratik Değerlendirme, Ödev, Performans
Değerlendirmesi
Önerilen Kaynaklar
Dönem II
2. Ders Kurulu: Kan, Dolaşım ve Solunum
DÖNEM II
KOMİTE 2:KAN, DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU
09.10.2014 Perşembe 1
1.Ders Kurulu Sınavı
Perşembe 2
1.Ders Kurulu Sınavı
Perşembe 3
1.Ders Kurulu Sınavı
Perşembe 4
1.Ders Kurulu Sınavı
Perşembe 5
Ders Kurulu Başkanı
Perşembe 6
Anatomi
Ders Kurulu Amaç ve Öğrenim
Hedefleri
Thorax duvarı anatomisi
Perşembe 7
Fizyoloji
Kanın görevleri ve özellikleri
Prof.Dr.H.DİKEN
Perşembe 8
Fizyoloji
Kanın bileşimi ve kan proteinleri
Prof.Dr.H.DİKEN
Ders Kurulu Başkanı
Doç.Dr.Ö.KARABULUT
10.10.2014 Cuma
1
Histoloji ve Embriyoloji
Kan hücreleri histolojisi
Doç.Dr.S.SÖKER
Cuma
2
Histoloji ve Embriyoloji
Kan hücreleri histolojisi
Doç.Dr.S.SÖKER
Cuma
3
Fizyoloji
Eritrositler ve fonksiyonel yapısı
Prof.Dr.H.DİKEN
Cuma
4
Fizyoloji
Eritrosit üretiminin düzenlenmesi
Prof.Dr.H.DİKEN
Cuma
5
Histoloji ve Embriyoloji
Kemik iliği histolojisi ve hemopoezis
Doç.Dr.S.SÖKER
Cuma
6
Histoloji ve Embriyoloji
Kan dokusu histolojisi
Doç.Dr.S.SÖKER
Cuma
7
Anatomi
Thorax duvarı anatomisi
Doç.Dr.Ö.KARABULUT
Cuma
8
Anatomi
Thorax duvarı anatomisi
Doç.Dr.Ö.KARABULUT
13.10.2014 Pazartesi
1
Fizyoloji
Hemoglobin ve Demir metabolizması
Prof.Dr.H.DİKEN
Pazartesi
2
Fizyoloji
Anemi ve Polistemi
Prof.Dr.H.DİKEN
Pazartesi
3
Anatomi
Mediastinum
Doç.Dr.Ö.KARABULUT
Pazartesi
4
Anatomi
Diafragma
Doç.Dr.Ö.KARABULUT
Pazartesi
5
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
6
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
7
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
8
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
14.10.2014 Salı
1
Fizyoloji
Lökositler ve İnfflamasyon
Prof.Dr.H.DİKEN
Salı
2
Fizyoloji
Lökositler ve İnflamasyon
Prof.Dr.H.DİKEN
Salı
3
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji,
B - Anatomi, C - Histoloji, A- Fizyoloji, LAB
Salı
4
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji,
B - Anatomi, C - Histoloji, A- Fizyoloji, LAB
Salı
5
Anatomi,- Histoloji-Fizyoloji,
C- Anatomi, A - Histoloji, B - Fizyoloji, LAB
Salı
6
Anatomi-Histoloji- Fizyoloji,
C- Anatomi, A- Histoloji, B- Fizyoloji
Salı
7
Anatomi, Histoloji, Fizyoloji,
A- Anatomi, B- Histoloji, C - Fizyoloji, LAB
Salı
8
Anatomi, Histoloji, Fizyoloji,
A-Anatomi, B-Histoloji, C-Fizyoloji, LAB
15.10.2014 Çarşamba 1
Histoloji ve Embriyoloji
Lenf düğümü histolojisi
Prof.Dr.E.DEVECİ
Çarşamba 2
Histoloji ve Embriyoloji
Lenf düğümü histolojisi
Prof.Dr.E.DEVECİ
Çarşamba 3
Anatomi
Cor ( kalbin dış yapıları )
Prof.Dr.S.HATİPOĞLU
Çarşamba 4
Anatomi
Cor ( kalbin dış yapıları )
Prof.Dr.S.HATİPOĞLU
Çarşamba 5
Anatomi - Fizyoloji
A Anatomi , B- Fizyoloji
LAB
Çarşamba 6
Anatomi - Fizyoloji
A Anatomi , B- Fizyoloji
LAB
Çarşamba 7
Anatomi - Fizyoloji
B- Anatomi , A- Fizyoloji
LAB
Çarşamba 8
Anatomi - Fizyoloji
B- Anatomi , A- Fizyoloji
LAB
16.10.2014 Perşembe 1
Anatomi
Cor ( Kalbin iç yapıları )
Prof.Dr.S.HATİPOĞLU
Perşembe 2
Anatomi
Cor ( Kalbin iç yapıları )
Prof.Dr.S.HATİPOĞLU
5
LAB
Dönem II
2. Ders Kurulu: Kan, Dolaşım ve Solunum
16.10.2014 Perşembe 3
Fizyoloji
Bağışıklık Sistemi Fizyolojisi
Prof.Dr.H.DİKEN
Perşembe 4
Fizyoloji
Bağışıklık Sistemi Fizyolojisi
Prof.Dr.H.DİKEN
Perşembe 5
Anatomi - Fizyoloji
D Anatomi , C- Fizyoloji
LAB
Perşembe 6
Anatomi - Fizyoloji
D- Anatomi , C- Fizyoloji
LAB
Perşembe 7
Anatomi - Fizyoloji
C Anatomi , D- Fizyoloji
LAB
Perşembe 8
Anatomi - Fizyoloji
C Anatomi , D- Fizyoloji
LAB
17.10.2014 Cuma
1
Histoloji ve Embriyoloji
Dalak Histolojisi
Prof.Doç.Dr.E.DEVECİ
Cuma
2
Histoloji ve Embriyoloji
Tonsilalar.MALT,BALT
Prof.Doç.Dr.E.DEVECİ
Cuma
3
Anatomi
Tartışma
Doç.Dr.Ö.KARABULUT
Cuma
4
Anatomi
Tartışma
Doç.Dr.Ö.KARABULUT
Cuma
5
Fizyoloji
Bağışıklık Sistemi Fizyolojisi
Prof.Dr.H.DİKEN
Cuma
6
Fizyoloji
Bağışıklık Sistemi Fizyolojisi
Prof.Dr.H.DİKEN
Cuma
7
Serbest çalışma
Cuma
8
Serbest çalışma
20.10.2014 Pazartesi
1
Anatomi
Cor ( Kalbin tabakaları )
Doç.Dr.V.KAVAK
Pazartesi
2
Anatomi
Cor ( Kalbin damar ve sinirleri )
Doç.Dr.V.KAVAK
Pazartesi
3
Fizyoloji
Hemostaz ve Fibronolitik sistem
Prof.Dr.H.DİKEN
Pazartesi
4
Fizyoloji
Hemostaz ve Fibronolitik sistem
Prof.Dr.H.DİKEN
Pazartesi
5
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
6
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
7
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
8
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
21.10.2014 Salı
1
Anatomi
Lenfatik Sistem
Doç.Dr.V.KAVAK
Salı
2
Anatomi
Lenfatik Sistem
Doç.Dr.V.KAVAK
Salı
3
Histolojı ve Embriyoloji
Bağışıklık sistami hücrerleri
Prof.Dr.E.DEVECİ
Salı
4
Histolojı ve Embriyoloji
Bağışıklık sistemi hücreleri
Salı
5
Anatomi - Fizyoloji
A Anatomi , B- Fizyoloji
LAB
Salı
6
Anatomi - Fizyoloji
A Anatomi , B- Fizyoloji
LAB
Salı
7
Anatomi - Fizyoloji
B- Anatomi , A- Fizyoloji
LAB
Salı
8
Anatomi - Fizyoloji
B- Anatomi , A- Fizyoloji
LAB
22.10.2014 Çarşamba 1
Anatomi
Burun ve burunla ilgili yapılar
Prof.Dr.A.DEMİRANT
Çarşamba 2
Anatomi
Burun ve burunla ilgili yapılar
Prof.Dr.A.DEMİRANT
Çarşamba 3
Anatomi
Pharynx
Prof.Dr.O.TACAR
Çarşamba 4
Anatomi
Pharynx
Prof.Dr.O.TACAR
Çarşamba 5
Anatomi - Fizyoloji
D- Anatomi , C- Fizyoloji
LAB
Çarşamba 6
Anatomi - Fizyoloji
D- Anatomi , C- Fizyoloji
LAB
Çarşamba 7
Anatomi - Fizyoloji
C- Anatomi , D- Fizyoloji
LAB
Çarşamba 8
Anatomi - Fizyoloji
C Anatomi , D- Fizyoloji
LAB
23.10.2014 Perşembe 1
Histoloji ve Embriyoloji
Timus Histolojisi
Prof.Dr. Engin DEVECİ
Perşembe 2
Histoloji ve Embriyoloji
Kalp ve Damar Histolojisi
Prof.Dr.Y.NERGİZ
Perşembe 3
Histoloji ve Embriyoloji
Kalp ve damar gelişimi
Yrd.Doç.Dr.S.TUNİK
Perşembe 4
Histoloji ve Embriyoloji
Kalp ve damar gelişimi
Yrd.Doç.Dr.S.TUNİK
Perşembe 5
Fizyoloji
Kan gurupları ve kan transfüzyonu
Prof.Dr.H.DİKEN
Perşembe 6
Fizyoloji
Kan gurupları ve kan transfüzyonu
Prof.Dr.H.DİKEN
Perşembe 7
Serbest Çalışma
Perşembe 8
Serbest Çalışma
6
Prof.Dr.E.DEVECİ
Dönem II
2. Ders Kurulu: Kan, Dolaşım ve Solunum
24.10.2014 Cuma
1
Fizyoloji
Bir pompaayarak Kalp
Prof.Dr.O.DENLİ
Cuma
2
Fizyoloji
Kalp kasının fizyolojik özellikleri
Prof.Dr.O.DENLİ
Cuma
3
Histoloji ve Embriyoloji
Kalp histolojısı
Prof.Dr.Y.NERGİZ
Cuma
4
Histoloji ve Embriyoloji
Kalp histolojısı
Prof.Dr.Y.NERGİZ
Cuma
5
Anatomi
Larynx
Prof.Dr.O.TACAR
Cuma
Cuma
Cuma
6
7
8
Anatomi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Larynx
Prof.Dr.O.TACAR
27.10.2014 Pazartesi
1
Tıp Eğitimi
PDÖ
Pazartesi
2
Tıp Eğitimi
PDÖ
Pazartesi
3
Tıp Eğitimi
PDÖ
Pazartesi
4
Tıp Eğitimi
PDÖ
Pazartesi
5
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
6
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
7
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
8
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Prof. Dr. Refik ÜLKÜ
Doç Dr. H.Murat BİLGİN
Doç.Dr. Cihan A.ÖZMEN
Yrd.Doç.Dr.Hatice YÜKSEL
Yrd.Doç. Dr.F. E.ÖZKURT
Doç. Dr. Ebru TEKBAŞ
Doç. Dr. A.Abakay
Yrd.Doç.Dr. Haydar UÇAK
Doç.Dr.Murat ORAK
YrdDoçDr. F.METEROĞLU
7
28.10.2014 Salı
1
Kalbin Özel Uyarı-İleti sistemi
Prof.Dr.O.DENLİ
Salı
2
Kalbin Özel Uyarı-İleti sistemi
Prof.Dr.O.DENLİ
Salı
3
EKG ve biyofiziksel temelleri
Prof.Dr. Z. AKDAĞ
Salı
4
EKG ve biyofiziksel temelleri
Prof.Dr. Z. AKDAĞ
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
30.10.2014 Perşembe 1
Fizyoloji
EKG ve Oluşumu
Prof.Dr.O. DENLİ
Perşembe 2
Fizyoloji
EKG’ Fizyolojik yorumu
Prof.Dr.O. DENLİ
Perşembe 3
Halk Sağlığı
Sunum hazırlama teknikleri
Prof. Dr. A. CEYLAN
Perşembe 4
Halk Sağlığı
Sunum hazırlama teknikleri
Prof.Dr.G. SAKA
Perşembe 5
Anatomi
Trachea et pulmones
Prof.Dr. C. TUNCER
Perşembe 6
Anatomi
Trachea et pulmones
Prof.Dr. C. TUNCER
Perşembe 7
Serbest Çalışma
Perşembe 8
Serbest Çalışma
31.10.2014 Cuma
1
Fizyoloji
Kalp döngüsü (Sistol ve Diastol)
Prof.Dr.O.DENLİ
Cuma
2
Fizyoloji
Kalp döngüsü evreleri ve gelişen olaylar
Prof.Dr.O.DENLİ
Cuma
3
Histoloji ve Embriyoloji
Kalb ve damar kongenital Anomalileri
Yrd.Doç.Dr.S.TUNİK
Cuma
4
5
Cuma
6
Cuma
7
Cuma
8
Fötal dolaşım ve gelişimsel bozukluklar
C - Anatomi, D- Fizyoloji,
A-Histoloji, B- Biofizik
C - Anatomi, D- Fizyoloji,
A-Histoloji, B- Biofizik
D- Anatomi , A - Fizyoloji
B-Histoloji C-Biofizik
D- Anatomi , A - Fizyoloji –
B-Histoloji, C-Biofizik
Yrd.Doç.Dr.S.TUNİK
Cuma
Histoloji ve Embriyoloji
Anatomi – FizyolojiHistoloji - Biofizik
Anatomi – FizyolojiHistoloji - Biofizik
Anatomi – FizyolojiHistoloji - Biofizik
Anatomi – FizyolojiHistoloji - Biofizik
LAB
LAB
LAB
LAB
03.11.2014 Pazartesi
1
Anatomi
Trachea et pulmones
Prof.Dr. C. TUNCER
Pazartesi
2
Anatomi
Prof.Dr. C. TUNCER
Pazartesi
3
Fizyoloji
Pazartesi
4
Fizyoloji
Trachea et pulmones
Kalp çalışmasının intrensek
düzenlenmesi
Kalp çalışmasına diğer faktörlerin
etkileri
Prof.Dr.O.DENLİ
Prof.Dr.O.DENLİ
Dönem II
2. Ders Kurulu: Kan, Dolaşım ve Solunum
03.11.2014 Pazartesi
5
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
6
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
7
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
8
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
04.11.2014 Salı
1
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
PDÖ
Salı
2
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
PDÖ
Salı
3
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
PDÖ
Salı
4
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
PDÖ
Salı
5
Salı
6
Salı
7
Salı
8
Anatomi – FizyolojiHistoloji - Biofizik
Anatomi – FizyolojiHistoloji - Biofizik
Anatomi – FizyolojiHistoloji - Biofizik
Anatomi – FizyolojiHistoloji - Biofizik
Fizyoloji
8
Prof. Dr. Refik ÜLKÜ
Doç Dr. H.Murat BİLGİN
Doç.Dr. Cihan A.ÖZMEN
Yrd.Doç.Dr.Hatice YÜKSEL
Yrd.Doç. Dr.F. E.ÖZKURT
Doç. Dr. Ebru TEKBAŞ
Doç. Dr. A.Abakay
Yrd.Doç.Dr. Haydar UÇAK
Doç.Dr.Murat ORAK
YrdDoçDr. F.METEROĞLU
Çarşamba 2
Fizyoloji
Çarşamba 3
Biyofizik
A - Anatomi, B- Fizyoloji, C-Histoloji
D- Biofizik
A - Anatomi, B- Fizyoloji, C-Histoloji
D- Biofizik
B- Anatomi , C - Fizyoloji D-Histoloji
A-Biofizik
B- Anatomi , C-Fizyoloji D- Histoloji
A-Biofizik
Kalp sesleri ve fonokardiyogram
Kalbin dinleme odakları ve seslerin
özellikleri
Dolaşım Biyofiziği
Çarşamba 4
Biyofizik
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji Biyofizik
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji Biyofizik
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji Biyofizik
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji Biyofizik
Biofizik
Dolaşım Biyofiziği
A - Anatomi, B - Histoloji,
C - Fizyoloji, D - Biofizik
A - Anatomi, B - Histoloji,
C - Fizyoloji, D - Biofizik
B - Anatomi, C - Histoloji,
D - Fizyoloji, A - Biofizik
B - Anatomi, C - Histoloji,
D - Fizyoloji, A - Biofizik
Dolaşım Biyofiziği
Perşembe 2
Biofizik
Dolaşım Biyofiziği
Prof.Dr. Z. AKDAĞ
Perşembe 3
Fizyoloji
Prof.Dr.O.DENLİ
Perşembe 4
Fizyoloji
Vucut kan akımının fizyolojik temeli
Vucüt kan akımının kan basıncı ve
dirençle ilişkisi
Perşembe 5
05.11.2014 Çarşamba 1
Çarşamba 5
Çarşamba 6
Çarşamba 7
Çarşamba 8
06.11.2014 Perşembe 1
C - Anatomi, D - HistoloJi,
A - Fizyoloji, B - Biofizik
LAB
LAB
LAB
LAB
Prof.Dr.O.DENLİ
Prof.Dr.O.DENLİ
Prof.Dr. Z. AKDAĞ
Prof.Dr. Z. AKDAĞ
LAB
LAB
LAB
LAB
Prof.Dr. Z. AKDAĞ
Prof.Dr.O.DENLİ
07.11.2014 Cuma
1
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji Biyofizik
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji Biyofizik
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji Biyofizik
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji Byiofizik
Anatomi
Cuma
2
Anatomi
Klinik anatomi
Prof.Dr. C. TUNCER
Cuma
3
Fizyoloji
Kalb debisi ve etkileyen faktörler
Prof.Dr.O.DENLİ
Cuma
4
Fizyoloji
Venöz dönüş ve etkileyen faktörler
Prof.Dr.O.DENLİ
Cuma
5
Histoloji ve Embriyoloji
Tartışma
Prof.Dr.E.DEVECİ
Cuma
6
Histoloji ve Embriyoloji
Tartışma
Prof.Dr.E.DEVECİ
Cuma
7
Serbest Çalışma
Cuma
8
Serbest Çalışma
Perşembe 6
Perşembe 7
Perşembe 8
C - Anatomi, D - HistoloJi,
A - Fizyoloji, B - Biofizik
D - Anatomi, A - Histoloji,
B - Fizyoloji, C - Biofizik
D - Anatomi, A - Histoloji,
B - Fizyoloji, C - Biofizik
Klinik anatomi
LAB
LAB
LAB
LAB
Prof.Dr. C. TUNCER
Dönem II
2. Ders Kurulu: Kan, Dolaşım ve Solunum
Prof. Dr. Refik ÜLKÜ
Doç Dr. H.Murat BİLGİN
Doç.Dr. Cihan A.ÖZMEN
Yrd.Doç.Dr.Hatice YÜKSEL
Yrd.Doç. Dr.F. E.ÖZKURT
Doç. Dr. Ebru TEKBAŞ
Doç. Dr. A.Abakay
Yrd.Doç.Dr. Haydar UÇAK
Doç.Dr.Murat ORAK
YrdDoçDr. F.METEROĞLU
10.11.2014 Pazartesi
1
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
PDÖ
Pazartesi
2
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
PDÖ
Pazartesi
3
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
PDÖ
Pazartesi
4
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
PDÖ
Pazartesi
5
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
6
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
7
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
8
İyi Hekimlik Uygulaması
İyi Hekimlik Uygulaması
11.11.2014 Salı
1
Anatomi
Klinik anatomi
Prof. Dr. C. TUNCER
Salı
2
Anatomi
Klinik anatomi
Prof.Dr. C. TUNCER
Salı
3
Histoloji ve Embriyoloji
Arter Histolojisi
Prof.Dr. Y. NERGİZ
Salı
4
Histoloji ve Embriyoloji
Ven histolojisi
Prof.Dr. Y.NERGİZ
Salı
5
Histoloji ve Embriyoloji
Arterivenöz anostomozlar
Prof.Dr. Y. NERGİZ
Salı
6
Histoloji ve Embriyoloji
Kapiller Histolojısi
Prof.Dr. Y.NERGİZ
Salı
7
Serbest Çalışma
Salı
8
Serbest Çalışma
9
12.11.2014 Çarşamba 1
Anatomi
Regio cervicalis anterior et lateralis
Prof.Dr.A.DEMİRANT
Çarşamba 2
Anatomi
Prof.Dr.A.DEMİRANT
Çarşamba 3
Fizyoloji
Çarşamba 4
Fizyoloji
Çarşamba 5
Anatomi - Fizyoloji
Regio cervicalis anterior et lateralis
Arteriyel kan basıncının humoral
düzenlenmesi
Arteriyel kan basıncının humoral
düzenlenmesi
A – Anatomi B - Fizyoloji
LAB
Çarşamba 6
Anatomi - Fizyoloji
A – Anatomi
B - Fizyoloji
LAB
Çarşamba 7
Anatomi - Fizyoloji
B – Anatomi
A - Fizyoloji
LAB
Çarşamba 8
A - Fizyoloji
LAB
Prof.Dr.O.DENLİ
Prof.Dr.O.DENLİ
Anatomi - Fizyoloji
B – Anatomi
13.11.2014 Perşembe 1
Anatomi
Boyun Kökü
Prof.Dr.A.DEMİRANT
Perşembe 2
Anatomi
Prof.Dr.A.DEMİRANT
Perşembe 3
Fizyoloji
Perşembe 4
Fizyoloji
Boyun kökü
Arteriyel kan basıcının
düzenlenmesinde böbreklerin rolü
Nabız,özellikleri ve ölçümü
Perşembe 5
Anatomi - Fizyoloji
C – Anatomi
D - Fizyoloji
LAB
Perşembe 6
Anatomi - Fizyoloji
C – Anatomi
D - Fizyoloji
LAB
Perşembe 7
Anatomi - Fizyoloji
D – Anatomi
C - Fizyoloji
LAB
Perşembe 8
C - Fizyoloji
LAB
Prof.Dr.O.DENLİ
Prof.Dr.O.DENLİ
Anatomi - Fizyoloji
D – Anatomi
14.11.2014 Cuma
1
Histoloji ve Embriyoloji
Farengial yapılar ve yüz gelişimi
Prof.Dr.M.AKKUŞ
Cuma
2
Histoloji ve Embriyoloji
Prof.Dr.M.AKKUŞ
Cuma
3
Fizyoloji
Cuma
4
Fizyoloji
Cuma
5
Biofizik
Farengial yapılar ve yüz gelişimi
Kapiller dolaşım ve dokularda madde
alış-verişi
Lenf oluşum mekanizması ve lenf
dolaşımı
Dolaşım Biyofiziği
Cuma
6
Biofizik
Dolaşım Biyofiziği
Prof.Dr. Z. AKDAĞ
Cuma
7
Serbest Çalışma
Cuma
8
Serbest Çalışma
Prof.Dr.O.DENLİ
Prof.Dr.O.DENLİ
Prof.Dr. Z. AKDAĞ
Dönem II
2. Ders Kurulu: Kan, Dolaşım ve Solunum
17.11.2014 Pazartesi
1
Biyofizik
Solunum biomekaniği
Prof.Dr.S.DAŞDAĞ
Pazartesi
2
Biyofizik
Solunum biomekaniği
Prof.Dr.S.DAŞDAĞ
Pazartesi
3
Histoloji ve Embriyoloji
Burun ve farenks histoljısi
Prof.Dr.E.DEVECİ
Pazartesi
4
Histoloji ve Embriyoloji
Trakea histolojısi
Prof.Dr.E.DEVECİ
Pazartesi
5
Fizyoloji
Özel dolaşım sistemleri
Prof.Dr.O.DENLİ
Pazartesi
6
Fizyoloji
Özel dolaşım sistemleri
Prof.Dr.O.DENLİ
Pazartesi
7
Serbest çalışma
Pazartesi
8
Serbest çalışma
18.11.2014 Salı
1
Fizyoloji
Dolaşım şoku ve fizyolojik esasları
Prof.Dr.O.DENLİ
Salı
2
Fizyoloji
Prof.Dr.O.DENLİ
Salı
3
Radyoloji
Salı
4
Radyoloji
Salı
5
Salı
6
Salı
7
Salı
8
19.11.2014 Çarşamba 1
Fizyoloji
Çarşamba 2
Fizyoloji
Dolaşım şoku ve fizyolojik esasları
Radyolojik anatomi (Boyun ve
Thoraks)
Radyolojik anatomi (Boyun ve
Thoraks)
A - Anatomi . B- Fizyoloji
C-Histoloji D-Biofizik
A- Anatomi . B- Fizyoloji
C-Histoloji D-Biofizik
B - Anatomi . C- Fizyoloji
D-Histoloji A-Biofizik
B - Anatomi . C- Fizyoloji
D-Histoloji A-Biofizik
Solunum Mekaniği ve vantilasyon
mekanizması
Akciğer volum ve kapasiteleri
Çarşamba 3
Histoloji-Embriyolojı
Bronş histolojısi
Prof.Dr.E.DEVECİ
Çarşamba 4
Akciğer histolojısi
C - Anatomi . D- Fizyoloji
A-Histoloji B-Biofizik
C - Anatomi . D- Fizyoloji
A-Histoloji B-Biofizik
D - Anatomi . A- Fizyoloji
B-Histoloji C-Biofizik
D - Anatomi . A- Fizyoloji
B-Histoloji C-Biofizik
Akciğer Histolojisi
Prof.Dr.E.DEVECİ
20.11.2014 Perşembe 1
Histoloji-Embriyolojı
Anatomi - FizyolojiHistoloji-Biyofizik
Anatomi - FizyolojiHistoloji-Biyofizik
Anatomi - FizyolojiHistoloji-Biyofizik
Anatomi - FizyolojiHistoloji-Biyofizik
Histoloji-Embriyolojı
Perşembe 2
Histoloji-Embriyolojı
Akciğer Histolojisi
Prof.Dr.E.DEVECİ
Perşembe 3
Fizyoloji
Akciğerlerde gazların difüzyonü
Prof.Dr.M.KELLE
Perşembe 4
Fizyoloji
Prof.Dr.M.KELLE
Perşembe 5
Histoloji-Embriyolojı
Perşembe 6
Histoloji-Embriyolojı
Dokularda gazların difüzyonu
Solunum Sistemi Gelişimi ve
Anomalileri
Solunum Sistemi Gelişimi ve
Anomalileri
Perşembe 7
Serbest çalışma
Perşembe 8
Serbest çalışma
Çarşamba 5
Çarşamba 6
Çarşamba 7
Çarşamba 8
Anatomi - FizyolojiHistoloji-Biyofizik
Anatomi - FizyolojiHistoloji-Biyofizik
Anatomi - FizyolojiHistoloji-Biyofizik
Anatomi - FizyolojiHistoloji-Biyofizik
Doç.Dr.C.ÖZMEN
Doç.Dr.C.ÖZMEN
LAB
LAB
LAB
LAB
Prof.Dr.M.KELLE
Prof.Dr.M.KELLE
LAB
LAB
LAB
LAB
Prof.Dr.E.DEVECİ
Prof.Dr.M.AKKUŞ
Prof.Dr.M.AKKUŞ
21.11.2014 Cuma
1
Fizyoloji
Kanda gazların taşınma esasları
Prof.Dr.M.KELLE
Cuma
2
Fizyoloji
Kanda gazların taşınma esasları
Prof.Dr.M.KELLE
Cuma
3
Biofizik
Solunum biomekaniği
Prof.Dr.S.DAŞDAĞ
Cuma
4
Biofizik
Solunum biomekaniği
Prof.Dr.S.DAŞDAĞ
Cuma
5
Mikrobiyoloji
Tıbbi mikolojiye giriş
Prof. Dr. M.METE
Cuma
6
Mikrobiyoloji
Gerçek sistemik (endemik) mikozlar
Prof. Dr. M.METE
Cuma
7
Serbest çalışma
Cuma
8
Serbest çalışma
Dönem II
2. Ders Kurulu: Kan, Dolaşım ve Solunum
24.11.2014 Pazartesi
1
Fizyoloji
Solunum regülasyon mekanizması
Prof.Dr.M.KELLE
Pazartesi
2
Fizyoloji
Solunum regülasyon mekanizması
Prof.Dr.M.KELLE
Pazartesi
3
Mikrobiyoloji
Yüzeysel Mikozlar
Prof. Dr. M.METE
Pazartesi
4
Mikrobiyoloji
Yüzeysel Mikozlar
Prof. Dr. M.METE
Pazartesi
5
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
İyi hekimlik uygulamaları
Pazartesi
6
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
İyi hekimlik uygulamaları
Pazartesi
7
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
İyi hekimlik uygulamaları
Pazartesi
10
8
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
25.11.2014 Salı
1
Anatomi – Histoloji - Fizyoloji
, A - Anatomi, B - Histoloji, C - Fizyoloji LAB
İyi hekimlik uygulamaları
Salı
2
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji,
A - Anatomi, B - Histoloji, C - Fizyoloji LAB
Salı
3
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji,
B - Anatomi, C- Histoloji, A- Fizyoloji LAB
Salı
4
Anatomi, Histoloji, Fizyoloji,
Salı
5
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji,
Salı
6
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji,
B - Anatomi, C- Histoloji, A- Fizyoloji LAB
C - Anatomi, A - Histoloji, B LAB
Fizyoloji
C - Anatomi, A - Histoloji, B LAB
Fizyoloji
Salı
7
Serbest Çalışma
Salı
8
Serbest Çalışma
26.11.2014 Çarşamba 1
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji,
C - Anatomi, B - Histoloji, A - Fizyoloji LAB
Çarşamba 2
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji,
C - Anatomi, B - Histoloji, A - Fizyoloji LAB
Çarşamba 3
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji,
B - Anatomi, A- Histoloji, C- Fizyoloji LAB
Çarşamba 4
Anatomi, Histoloji, Fizyoloji,
B - Anatomi, A- Histoloji, C- Fizyoloji LAB
Çarşamba 5
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji,
Çarşamba 6
Anatomi- Histoloji- Fizyoloji,
Çarşamba 7
Mikrobiyoloji
A - Anatomi, C - Histoloji, B Fizyoloji
A - Anatomi, C - Histoloji, B Fizyoloji
Subkutan mikozlar
Çarşamba 8
Mikrobiyoloji
Subkutan mikozlar
Prof. Dr. M.METE
27.11.2014 Perşembe 1
Mikrobiyoloji
Fırsatçı Mikozlar
Prof. Dr. M.METE
Perşembe 2
Mikrobiyoloji
Prof. Dr. M.METE
Perşembe 3
Fizyoloji
Perşembe 4
Fizyoloji
Perşembe 5
Radyoloji
Fırsatçı Mikozlar
Solunum yetmezliklerinin fizyolojik
temeli
Solunum yetmezliklerinin fizyolojik
temeli
Radylojik Anaqtomi( Boyun ve Thorax
Perşembe 6
Radyoloji
Radyolojik Anatomi( Boyun ve Tho)
Doç.Dr. C. ÖZMEN
Perşembe 7
Serbest Çalışma
Perşembe 8
Serbest Çalışma
LAB
LAB
Prof. Dr. M.METE
Prof.Dr.M.KELLE
Prof.Dr.M.KELLE
Doç.Dr. C. ÖZMEN
28.11.2014 Cuma
1
Mikrobiyoloji
Mikozlarda Tanı Yöntemleri
Prof. Dr. M.METE
Cuma
2
Mikrobiyoloji
Mikozlarda Tanı Yöntemleri
Prof. Dr. M.METE
Cuma
3
Fizyoloji
Tartışma
Prof.Dr.M.KELLE
Cuma
4
Fizyoloji
Tartışma
Prof.Dr.M.KELLE
Cuma
5
Göğüs Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr. M.TAYLAN
Cuma
6
Göğüs Hastalıkları
Solunum fonksiyon testleri ( Klinik
Yorum)
Solunum fonksiyon testleri ( Klinik
Yorum)
Cuma
7
Serbest Çalışma
Cuma
8
Serbest Çalışma
Yrd.Doç.Dr. M.TAYLAN
Dönem II
2. Ders Kurulu: Kan, Dolaşım ve Solunum
Anatomi- HistolojiFizyoloji, Mikrobiyoloji
Anatomi- HistolojiFizyoloji, Mikrobiyoloji
Anatomi- HistolojiFizyoloji, Mikrobiyoloji
Anatomi- HistolojiFizyoloji, Mikrobiyoloji
B - Anatomi, C - Histoloji,
A – Fizyoloji, D-Mikrobiyoloji
B - Anatomi, C - Histoloji,
A – Fizyoloji, D-Mikrobiyoloji
C - Anatomi, D- Histoloji,A Mikrobiyoloji B- Fizyoloji
C - Anatomi, D- Histoloji,A Mikrobiyoloji, B- Fizyoloji
5
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
6
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
7
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulaması
Pazartesi
8
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulaması
02.12.2014 Salı
1
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Öğrenci Paneli
Salı
2
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Öğrenci Paneli
Salı
3
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Öğrenci Paneli
Salı
4
Salı
5
Salı
6
Salı
7
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Anatomi- HistolojiFizyoloji, Mikrobiyoloji
Anatomi- HistolojiFizyoloji, Mikrobiyoloji
Anatomi- HistolojiFizyoloji, Mikrobiyoloji
Salı
8
Öğrenci Paneli
D - Anatomi,
B Mikrobiyoloji,
D - Anatomi,
B Mikrobiyoloji,
A-Anatomi,
C Mikrobiyoloji,
A-AnatomiC Mikrobiyoloji,
01.12.2014 Pazartesi
1
Pazartesi
2
Pazartesi
3
Pazartesi
4
Pazartesi
Anatomi- HistolojiFizyoloji, Mikrobiyoloji
03.12.2014 Çarşamba 1
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Öğrenci Paneli
Çarşamba 2
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Öğrenci Paneli
Çarşamba 3
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Öğrenci Paneli
Çarşamba 4
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Öğrenci Paneli
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
5
6
7
8
04.12.2014 Perşembe 1
PRATİK TEKRARI
Perşembe 2
PRATİK TEKRARI
Perşembe 3
PRATİK TEKRARI
Perşembe 4
PRATİK TEKRARI
Perşembe 5
PRATİK TEKRARI
Perşembe 6
PRATİK TEKRARI
Perşembe 7
PRATİK TEKRARI
Perşembe 8
PRATİK TEKRARI
05.12.2014 Cuma
1
DERS KUR. PRATİK SINAVI
Cuma
2
DERS KUR. PRATİK SINAVI
Cuma
3
DERS KUR. PRATİK SINAVI
Cuma
4
DERS KUR. PRATİK SINAVI
LAB
LAB
LAB
LAB
T
Doç.Dr. Mutalip ÇİÇEK
Doç.Dr. Ayfer AKTAŞ
Doç.Dr. Mahmut BALKAN
Yrd. Doç. Dr. S. K. TAŞ
Yrd.Doç.Dr. Bahadır ERCAN
A- Histoloji,
C- Fizyoloji
A - Histoloji,
C- Fizyoloji
B-Histoloji
A Fizyoloji
B-Histoloji,
A -Fizyoloji
A-Anatomi , B-Histoloji ,
C-Fizyoloji , D-Biofizik
B-Anatomi , C-Histoloji ,
D-Fizyoloji , A-Biofizik
C-Anatomi , D-Histoloji ,
A-Fizyoloji , B-Biofizik
D-Anatomi , A-Histoloji ,
B-Fizyoloji , C-Biofizik
A-Anatomi , B-Histoloji ,
C-Fizyoloji , D-Biofizik
B-Anatomi , C-Histoloji ,
D-Fizyoloji , A-Biofizik
C-Anatomi , D-Histoloji ,
A-Fizyoloji , B-Biofizik
D-Anatomi , A-Histoloji ,
B-Fizyoloji , C-Biofizik
A - Anatomi , B-Histoloji,
C - Fizyoloji, D-Biofizik
A - Anatomi , B- Histoloji,
C - Fizyoloji, D- Biofizik
B - Anatomi, C - Histoloji,
D - Fizyoloji A-Biofizik
B - Anatomi, C - Histoloji,
D - Fizyoloji A - Biofizik
1
2
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB
Doç.Dr. Mutalip ÇİÇEK,
Doç.Dr. Ayfer AKTAŞ,
Doç.Dr. Mahmut BALKAN
Yrd. Doç. Dr. Sevgi TAŞ
KALKANLI
Yrd.Doç.Dr. Bahadır ERCAN
Dönem II
2. Ders Kurulu: Kan, Dolaşım ve Solunum
Cuma
5
DERS KUR. PRATİK SINAVI
Cuma
6
DERS KUR. PRATİK SINAVI
Cuma
7
DERS KUR. PRATİK SINAVI
Cuma
8
DERS KUR. PRATİK SINAVI
08.12.2014 Pazartesi
1
DERS KUR.TEORİK SINAVI
Pazartesi
2
DERS KUR.TEORİK SINAVI
Pazartesi
3
DERS KUR.TEORİK SINAVI
Pazartesi
Pazartesi
4
DERS KUR.TEORİK SINAVI
Pazartesi
6
Pazartesi
7
Pazartesi
8
5
C- Anatomi , D - Histoloji,
A - Fizyoloji, B - Biofizik
C- Anatomi , D - Histoloji,
A - Fizyoloji, B - Biofizik
D- Anatomi, A - Histoloji,
B - Fizyoloji C - Biofizik
D- Anatomi, A -Histoloji,
B - Fizyoloji C - Biofizik
LAB
LAB
LAB
LAB
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM-II, KAN - DOLAŞIM – SOLUNUM DERS KURULU PRATİK PROGRAMI
No
TARİH
SAAT
ANATOMİ
Pratik Konusu
Öğretim
üyesi
HİSTOLOJİ
Pratik Konusu
Öğretim üyesi
Ö. Karabulut
S.Hatipoğlu
Kan ve Kemik
İliği Histolojisi
E.Deveci
Y.Nergiz
Kan Sayımı
FİZYOLOJİ
Pratik Konusu
1
14.10.2014
08:30-15:20
Thorax Duvarı Ana.
Thorax Duvarı Ana.
2
15.10.2014
16.10.2014
13:30-17:20
Kalp-Dış Yapıları
V.Kavak
S.Hatipoğlu
---------
--------
Hct-Hb Tayini
3
21.10..2014
22.11.2014
13.30-17.20
13.30-17.20
Kalp-İç Yapıları
Kalp-İç Yapıları
V.KavakS.Hatipoğlu
----------
---------
Kan grupları ve
Kanama Pıhtılaş.
13:30-17:20
13.30-17.20
Burun Anatomisi
Burun Anatomisi
A.Demir
O.Tacar
Kalp ve
Dolaşım Hist-1
13:30-17:20
13.30-17.20
Farenx Anatomisi
A.Demir.
O.Tacar
Kalp ve
Dolaşım Hist-2
4
31.10.2014
04.11.2014
5
05.11.2014
06.11.2014
6
12.11.2014
13.11.2014
7
18.11.2014
19.11.2014
8
25.11.2014
9
10
13:3017:20
13:30-17:20
Larenx Anatomisi
A.Demir.
O.Tacar
-----------
13:3017.2031
3.30-17.20
Boyun Ön ve Yan
Bölgeleri
A.Demir.
O.Tacar
Lenfatik Organ
Histolojisi-1
08.30 15.20
Boyun Kökü
Oluşumları
A.Demir.
O.Tacar
Lenfatik
Organlar-2
Trachea Akciğerler
C.Tuncer
S.Hatip.
Solunum
Sistemi Histo.1
Trachea Akciğerler
C.Tuncer
S.Hatip.
Solunum
Sistemi Histo.2
26.11.2014
08:30-15:20
01.12.2014
02.12.2014
08:30-12:20
13:30-17:20
4’lü LABORATUVAR GURUPLARINDA
A - GURUBU sınıf listesinin ilk ¼’ ü
B – GURUBU sınıf listasinin ikinci ¼’ ü
C – GURUBU sınıf listesinin üçüncü ¼’ ü
D – GURUBU sınıf listesinin son
E.Deveci
Y.Nergiz
E.Deveci
Y.Nergiz
--------E.Deveci
Y.Nergiz
Sedimentasyon
ve Periferik
Yayma
Eritrosit.
Osmotik Direnç
T.
EKG Kaydı ve
Değerlendirilme
Tansiyon-Nabız
ve Kalp Sesleri
E.Deveci
Y.Nergiz
İnsütü Kurbağa
kalbi
E.Deveci
Y.Nergiz
Kapiller Dolaşım
E.Deveci
Y.Nergiz
Solunum
Fonksiyon
Testleri
Öğretm üyesi
H.Diken
M. Atmaca
B.Obay
H.Diken
M. Atmaca
M.Aybak
H.Diken
M.Kelle
Y.Koçyiğit
A.Şermet
B.Obay
M.Bilgin
O.Denli
H.Diken
M.Kelle
O.Denli
M.Kelle
M.Bilgin
O.Denli
C.Güzel
M.Atmaca
O.Denli
M.Atmaca
M.Bilgin
O.Denli
M.Kelle
M.Atmaca
O.Denli
M.Kelle
M.Bilgin
BİYOFİZİK
Pratik Konusu
----------
Öğretim
üyesi
---------
----------
---------
--------
----------
Kalpte oluşan
potansiyelerin
analizi
Z.Akdağ
Einthoven üçgeni
----------Kalp seslerinin
Biofiziksel
analizi
Mikrobiyolo
ji
Z. Akdağ
-----------
V.Akpolat
----------
-----------
----------
-----------
Mahmut
METE
-----------
Mantarların
Mikroskobisi1
Mantarlarda
Kültür(2)
-----------
3’lü LABORATUVAR GURUPLARINDA
A – GURUBU sınıf listesinin ilk 1/3 ü
B – GURUBU sınıf listesinin orta 1/3 ü
C – GURUBU sınıf listesinin son 1/3 ü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
618 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content