close

Enter

Log in using OpenID

1 / 10 Acıbadem Üniversitesi Öğrenci Konukevi Yönergesi Amaç

embedDownload
Acıbadem Üniversitesi Öğrenci Konukevi Yönergesi
Amaç
Madde 1.
Konukevi Yönergesinin amacı; konukevinin işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile konukevinde kalan
öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilere rahat, düzenli ve güvenli bir barınma ortamının
sağlanmasıdır.
Tanımlar
Madde 2.
Bu yönergede ‘Konukevi’ Acıbadem Konukevi , ‘Üniversite’ Acıbadem Üniversitesi’ni, ‘Konukevi Yönetimi’
Konukevi Müdürü , “Konukevi Yönetim Kurulu” Üniversite Genel Sekreteri, Sağlık Kültür ve Spor Hizmetleri
Daire Başkanı, Konukevi Müdürü ile Kerem Aydınlar Vakfı Temsilcisini, 'Öğrenciler’ Acıbadem Üniversitesi
Öğrencilerini ifade eder.
Organlar
Madde 3.
Konukevinin organları;
a) Konukevi Yönetim Kurulu
b) Konukevi Yönetimi
Konukevi Yönetim Kurulu
Madde 4.
Konukevi Yönetim Kurulu;
Üniversite Genel Sekreteri, Sağlık Kültür ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı, Konukevi Müdürü ile Kerem
Aydınlar Vakfı temsilcisinden oluşur.
Yönetim Kurulu'na Genel Sekreter başkanlık eder.
Konukevi Yönetim Kurulu, Konukevi’nin genel yönetim, gelişme ve düzenlenmesi ile ilgili konularda karar alır.
Konukevinde uygulanacak genel kural ve ilkeleri saptar. Gelen şikâyet ve önerileri değerlendirir, Konukevi
Yönergesine aykırı davranışları soruşturarak karara bağlar.
Yönetim Kurulu, Başkan veya Konukevi Müdürü’nün çağrısı üzerine toplanır.
İş bu yönergenin, üniversite/konukevi web sayfasındaki son hali geçerlidir.
1 / 10
Konukevi Yönetimi
Madde 5.
Konukevi Müdürü, Konukevi yönetiminin üst makamıdır.
Konukevi Müdürü, konukevinin yönetim ve geliştirilmesinde izlenecek yolu saptar, uygulama esaslarını
tasarlayarak Konukevi Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine ve onayına sunar.
Konukevi Müdürü, Konukevi Yönetim Kurulu’nun gündemini hazırlar, sekretaryasını yürütür, kararlarını
uygulamaya koyar. Konukevi Yönetimi Konukevine öğrenci kabul eder, bunlarla ilgili kayıtları tutar.
Konukevi’nde kalan öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olur, Konukevi’nin disiplinini
korumak için her türlü önlemi alır. Beş güne kadar Konukevi’nden uzaklaştırma cezası verebilir.
Konukevi personelinin yönetiminden sorumludur. Konukevinin demirbaş ve takibe tabi malzemesinin iyi
kullanılmasını, korunmasını, bakımını ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Konukevi’ne Alınma ve Konukevi’nde Kalma
Madde 6.
Konukevine girmek isteyen öğrencilerin Acıbadem Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanmış olmaları
gerekmektedir. Konukevi yönetimi kararı ile diğer üniversitelerden öğrenci kabulü yapılabilir.
Madde 7.
Konukevi öğrenci kabul ve yerleştirme işlemi her akademik yıl için mevcut Konukevi kapasitesi ve belirlenen
esaslar doğrultusunda yapılır. Akademik takvimde belirtilen akademik yıl başlangıç ve bitiş tarihleri, Konukevi
açılış ve kapanış tarihleri olarak kabul edilir. Acıbadem Üniversitesi Konukevi’ne en erken giriş tarihi, aksine
bir duyuru yapılmadıkça, Üniversite tarafından ilan edilen akademik yıl tarihinden önceki 2 gündür. Akademik
yıl başlangıç tarihinin Pazartesi veya Salı olması halinde, öncesindeki Cumartesi-Pazar günü Konukevine giriş
yapılabilir. Öğrencilerin yokluğunda aile üyeleri veya arkadaşlarına anahtar teslimi yapılmaz ve eşya getirip
odaya yerleştirmelerine izin verilmez.
Madde 8.
Konukevi Yönetim Kurulu, akademik yıl başlangıcından önce oluşan talep doğrultusunda Konukevi’ni kız ve
erkek öğrenci Konukevi olarak yeniden belirleme yetkisine sahiptir.
Madde 9.
Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin, affa uğramış
olsalar ve/veya haklarındaki hukuki işlemin yürütmesi mahkemelerce durdurulmuş olsa dahi, Konukevi’ne
alınıp alınmayacağı Üniversite ile görüşülerek karara bağlanır.
Madde 10.
Üniversite, Konukevi’nde kalmaları sakıncalı görülen öğrencilerin Konukevi’ne alınmalarını yasaklayabilir ya
da Konukevi ile ilişiklerini kesebilir.
Madde 11.
İş bu yönergenin, üniversite/konukevi web sayfasındaki son hali geçerlidir.
2 / 10
Kendisine yer tahsisi yapılmış olmasına rağmen, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden
itibaren 7 gün içerisinde kayıt işlemlerini ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya geçerli mazeret
bildirmeksizin Konukevi’ne giriş yapmayan öğrencilerin kaydı silinir. (Kartlı giriş sistem kayıtları yeterli kanıt
sayılır).
Madde 12.
Konukevi’nden çıkarma kararlarına karşı beş gün içinde Üniversite’ye yazılı itirazda bulunulabilir. Ancak, itiraz
yapılmış olması çıkarma kararının uygulanmasını durdurmaz.
Madde 13.
Kerem Aydınlar Vakfı tarafından Konukevi bursu olan öğrenciler, kendileri için ayrılmış odalarda kalabilirler.
Farklı oda tipinde kalmak isteyen öğrenciler aradaki fiyat farkını ödeyerek konaklayabilirler.
Konukevi Açılış / Kapanış Saatleri
Madde 14.
Konukevi hafta içi günlerde 24.00-06.00 saatleri arasında, hafta sonu 02.00-06.00 saatleri arasında giriş ve
çıkışlara kapalıdır.
Bu saatler dışında giriş ve çıkışlar için Konukevi Yönetimi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
Öğrenci, her ne koşul olursa olsun Konukevi dışında geceleme yapacak ise Konukevi Yönetimine haber
verecektir. Haber verilmediği durumlarda; Yönetim, aile veya yakınlarına durumu iletmekle yükümlüdür.
Konukevi Yönetimi, genel asayişi bozabilecek unsurları tespit amacıyla odalarda arama yapma hakkını saklı
tutar.
Ortak alanlar
Madde 15.
Tüm daire ortak alanlarında bulunan televizyonlar yönetim tarafından belirlenmiş kablolu yayın prensibi ile
çalışır. Televizyon diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmalıdır. Mükerrer şikâyet olması
durumunda Konukevi yönetimi ilgili daireden televizyonu çıkarma hakkını saklı tutar.
Odalarda bulunan kasalar şifre ve anahtar esası ile çalışır. Şifrenin unutulması veya anahtarın kaybolması
durumunda, Konukevi yönetimine haber verilir ve teknik destek alınır.
Öğrencinin yanında getirdiği taşınabilir müzik sistemleri yine diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde
kullanılabilir. Mükerrer şikâyet durumunda; Yönetim, ilgili cihazı muhafazaya alma yetkisini saklı tutar.
Konukevi’nde 24 saat ücretsiz kablosuz internet hizmeti verilmektedir.
Konukevi’nde Bay ve Bayan ayrılmış ibadet odaları bulunmaktadır.
İş bu yönergenin, üniversite/konukevi web sayfasındaki son hali geçerlidir.
3 / 10
Öğrencilerin kullanımına tahsis edilmiş etüt, çalışma odaları, oyun odaları, TV/Hobi alanları diğer öğrencilerin
haklarına saygı gösterir şekilde kullanılmalıdır.
Hobi Mutfağı ve Dışarıdan Sipariş
Madde 16.
Yangın güvenliği, genel sağlık ve temizlik koşulları açısından dairelerde yemek pişirilmesine izin
verilmemektedir. Öğrencilere tahsis edilen hobi mutfağından öğrenciler istedikleri zaman faydalanabilirler.
Yemek pişirme için gereken tencere, tava gibi ürünler yönetim tarafından, tabak ve gıda ürünleri öğrenci
tarafından sağlanacak ve yine temizlik ve bulaşıkları öğrenci sorumluluğunda olacaktır. Bu alanda öğrenci
tarafından hazırlanan yiyecekler yine aynı alanda tüketilecek olup, odalara ve dairelere gıdaların çıkartılması
yasaktır.
Öğrenci, daire ortak alanında bulunan mikrodalga fırınlarda sadece ısıtma işlemi yapabilir. Bunun dışında,
etrafı rahatsız edecek düzeyde koku veren ürünlerin bu fırınlarda pişirilmesi yasaktır. Mükerrer şikâyet
durumunda Konukevi yönetimi dairelerden mikrodalga fırınını kaldırma hakkını saklı tutar.
Öğrenci, dışarıdan sipariş verebilir. Bu siparişlerin teslim alım yeri resepsiyon bölgesidir. Teslimat kesinlikle
katlarda ve dairelerde yapılamaz.
Oda Temizliği, Çamaşırhane Kullanımı
Madde 17.
Tüm daireler ve ortak alanlar haftanın her günü, odalar ise haftada iki gün Konukevi çalışanları tarafından
temizlenir.
Öğrenciler, şahsi eşyalarının yıkama işlemini, kendilerine tahsis edilen çamaşırhanede yapabilirler.
Çamaşırhane, Konukevi’nde konaklayan tüm öğrencilerin kullanımına 7/24 açık olduğu için çamaşırhaneye
bırakılan/unutulan eşyaların sorumluluğu öğrencilerimize aittir ve 7 gün süreyle sahip çıkılmayan çamaşırlar
bertaraf edilecektir.
Çamaşır makineleri kartlı sistem olup, öğrenciler bu hizmet karşılığında yıkama başına 2 (iki) TL bedel öder.
Kurutma makineleri ve ütülerin kullanımı ücretsizdir. Temizlik malzemesi tedarikinden öğrenci sorumludur.
Çamaşır makinelerinde ayakkabı, çanta yıkanması yasaktır.
Öğrenciler, Konukevi ortak alanlarında, balkon ve pencerelerde çamaşır kurutamazlar. Kurutma için kurutma
makinelerini kullanmalıdırlar.
Bavul Odası
Madde 18.
Öğrencilerin, odalarında muhafaza etmek istemedikleri, sezonluk kullanacakları şahsi eşyalarını ve bavullarını
bırakabilecekleri B2. katta bir bavul odası mevcuttur. Bu odaya sadece bavul bazında kapalı ve kilitli olarak
teslimat yapılabilir. Teslimat anında bagaj kartları verilir. Öğrenci bu odaya ancak güvenlik ve Konukevi
yönetim temsilcisi eşliğinde girebilir. Bavul içinde bulunan tüm eşyaların sorumluluğu öğrenciye aittir.
İş bu yönergenin, üniversite/konukevi web sayfasındaki son hali geçerlidir.
4 / 10
Konukevi’nden Ayrılma
Madde 19.
Konukevi Yönetimi tarafından belirlenen tarih ve saatler(hafta içi mesai saatleri) içerisinde yapılır. Ayrılmaya
hazır öğrenciler resepsiyon ile temasa geçerek oda kontrollerini yaptırır, depozito iade formunu doldurup
imzaladıktan sonra anahtarını teslim ederek Konukevi’nden ayrılır. Konukevi’nden ayrılması sırasında oda
kontrolü yaptırmamış öğrenciler, yönetim tarafından daha sonra yapılacak olan kontrolün sonuçlarını
peşinen kabul etmiş sayılır. Konukevi’nde kalıp bir sonraki yıl için başvuru yapmış öğrencilerin eşyaları, bavul
odasında bavul kartı karşılığı saklanabilir. Daire içinde veya bavul odasında bırakılmış /unutulmuş eşyalar en
fazla 30(otuz) gün saklanır.
Madde 20.
Konukevi başvuruları her yıl yenilenmektedir. Bir sonraki eğitim yılı için Konukevi başvuruları, Mayıs ayı itibari
ile başlatılır. Konukevi’nde kalmakta olan ve/veya Konukevi’ne yeni giriş yapmak isteyen tüm öğrencilerin bir
sonraki akademik yılda Konukevi’nde kalabilmek için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Madde 21.
Kendisine tahsis edilmiş olan dairesini/odasını değiştirmek isteyen öğrencilerin Konukevi Müdürlüğü’ne
şahsen başvuruda bulunmaları gerekir. Başvurular başvuru anındaki uygunluk durumuna göre değerlendirilir.
Madde 22.
Konukevi’nde kalan öğrenci, Konukevi yönetiminden teslim aldığı bütün eşya ve malzemeden sorumludur.
Öğrenci Konukevi’nden ayrılırken teslim aldığı tüm malzemeyi Konukevi yönetimine eksiksiz ve hasarsız
olarak teslim etmekle yükümlüdür.
Konukevi’nde Disiplin İşlemleri
Madde 23.
Konukevi düzen ve disiplinini bozucu davranışları görülen veya öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışları
saptanan öğrenciler hakkında, Konukevi Müdürü’nce ‘Uyarma’ ve ‘Kınama’ cezaları verilebilir. İşbu yönerge
ile Konukevi Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara aykırı davranışları görülen öğrencilerin durumları,
Konukevi Müdürü tarafından görüşülmek üzere Üniversite yönetimine bildirilir.
Madde 24.
Uyarma cezası gerektiren durum ve davranışlar şunlardır:
a)Öğrencilik sıfatının gerektirdiği durumlara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.
b) Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak, Konukevi çalışanlarına veya sakinlerine onur kırıcı
davranışlarda bulunmak.
c) Odasını, ortak kullanım alanlarını ve çevresini temiz ve düzenli tutmamak, temizlik veya ilaçlama
yapılmasına engel teşkil etmek.
ç) Gürültü yapmak, ses ve görüntü aletlerini çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak.
İş bu yönergenin, üniversite/konukevi web sayfasındaki son hali geçerlidir.
5 / 10
d) Konukevi Müdürü ve görevli yetkililerce kendisinden istenen açıklamaları geçerli bir neden olmadan
zamanında yapmamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, zamanında cevap vermemek, Konukevi
yöneticilerinin çalışmalarını zorlaştırmak.
e) Konukevi yönetimini bilgilendirmeksizin bir yarıyılda 10 gün devamsızlık yapmak (Kartlı giriş sistem
kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
f) Konukevi yönetimince belirlenen alanlar ve saatler dışında ziyaretçi kabul etmek, ziyaret saatlerine
uymamak.
g) Ortak alanlarda bulunan demirbaş eşyaya zarar vermek, bu eşyayı öğrenci odalarına ve/veya başka
alanlara taşımak.
ğ) Konukevi güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak (odada ütü yapmak, elektrikli ısıtıcı,
ocak vb. kullanmak, tüp gaz, mum, tütsü gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak, yangın algılama
sistemleri, kameralar ve kartlı geçiş sistemlerine müdahale etmek).
h) Yangın söndürme cihazlarını ve yangın butonlarını amacı dışında kullanmak. Konukevi yönetimi
tarafından yapılan duyurularda belirtilen hususlara uymamak.
j) Odada ve Konukevi diğer alanlarında sigara ve benzeri tütün mamulleri içmek (odada bulunan sigara
izmariti kanıt teşkil eder).
i) Konukevi yönetiminden habersiz oda değişikliği yapmak,
j) Konukevi içerisinde ve odada koleksiyon amaçlı ve boş dahi olsa alkollü içki şişesi bulundurmak.
k) Konukevi girişleri ve yaya yollarında geçişi engelleyecek şekilde aracını park etmek.
l) Oda penceresi dışına ayakkabı, yiyecek, vb. malzeme koymak ve/veya giyim malzemesi, vb. asarak
görüntü kirliliği oluşturmak.
m) Her ne sebeple olursa olsun pencerelerden dışarıya herhangi bir cisim atmak, çevreyi rahatsız edecek
şekilde seslenmek.
n) Konukevi Müdürlüğü'nün yazılı izni olmaksızın odada hayvan beslemek.
o) Mutfaklarda kirli bulaşık bırakmak (Bırakılan kirli bulaşıklar görevlilerce toplanarak imha edilir).
ö) Hobi mutfağı haricindeki alanlarda yemek pişirmek.
p) Oda içerisinde veya buzdolabında bozulmuş, çürümüş gıda malzemeleri bulundurmak (Bu tür
malzemeler, herhangi bir ön bildirimde bulunulmaksızın, Konukevi yönetimince toplanarak imha edilir).
r) Oda kapısı dışına ayakkabı, terlik vb. özel eşya bırakmak.
s) Konukevi yönetimince belirlenmiş olan çöp toplama saatleri dışında oda kapısı dışına çöp kovasını
bırakmak.
ş) Kayıt ile ilgili olarak Konukevi yönetimince kendisinden istenen fotoğraf, evrak ve bilgileri teslim
etmemek.
t) Öğrenci Konukevi Taahhütnamesi'nde belirtilen hususlara uymamak.
Yukarıda belirtilen tutum veya davranışların tekrarı halinde bir üst ceza verilebilir.
Madde 25.
Kınama cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:
a) Uyarı cezasında belirtilen hususları tekrarlamak.
b) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.
c) Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak,
bunlara zarar vermek, kendi odası dışında herhangi bir yere, Üniversite Yönetimi veya Konukevi
İş bu yönergenin, üniversite/konukevi web sayfasındaki son hali geçerlidir.
6 / 10
Müdürlüğü’nün onayını almamış herhangi bir duyuru veya afişi asmak; Konukevi odalarını, tesislerini,
çevresini amaç dışı kullanmak, çevreyi kirletmek.
ç) Yönetime yanlış bilgi vermek, yalan beyanda bulunmak (Telefon numaraları, ikametgâh bilgileri, vb.) ve
bilgilerinde değişiklik olması durumunda Konukevi yönetimini bilgilendirmemek, bilgilerini
güncellememek.
d) Konukevi yönetiminin astığı ya da asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek,
üzerine yazı yazmak veya resim yapmak.
e) Konukevi müdürlüğünce kendisinden istenen bilgileri eksik veya yanlış vermek veya hiç vermemek.
f) Başkasına ait eşyaları izinsiz olarak kullanmak veya zarar vermek.
g) Konukevi yönetici ve görevlilerinin görev yapmalarını güçleştirmek, engellemek veya gereksiz yere
meşgul etmek.
ğ) Oda arkadaşlarını ve başkalarını rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmak. (Onur kırıcı söylem,
hakaret, telefon ile rahatsızlık verme, vb.)
h) Öğrenci odalarında ve genel alanlarda, Konukevi Yönetimi’nce kullanılmasına izin verilmeyen, yangın ve
benzeri tehlikelere yol açabilecek elektrikli ve gazlı araç ve gereçleri bulundurmak ve kullanmak. (Tüp,
ısıtıcı, vb.)
ı) Network sistemine bilinçli olarak zarar vermek. (Odalarda - Konukevi yönetimince sağlanan cihazlar
dışında- kablosuz modem, internet soket ve hatlarına zarar vermek, vb.)
i) Konukevi yönetimini bilgilendirmeden bir yarıyılda 10 gün devamsızlık yapmak (Kartlı giriş sistem
kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
j) Öğrenci Konukevi Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara uymamak.
Yukarıda belirtilen tutum veya davranışların tekrarı halinde bir üst ceza verilebilir.
Madde 26.
Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren davranışlarda bulunan öğrenciler Konukevi Yönetim Kurulu’nca;
Konukevi’nden bir haftadan bir yarıyıla kadar geçici olarak çıkarılırlar.
a) Kavga etmek.
b) Konukevi’nde, Konukevi çevresinde ve kampüs içinde alkollü içki bulundurmak, alkollü içki içmek.
c) Konukevi huzur ve sükûnunu bozucu eylemlere girişmek.
ç) Konukevi mallarına ve tesislerine zarar vermek.
d) Kumar oynamak, odasında veya Konukevi binasının diğer alanlarında kumar araç ve gereçleri
bulundurmak.
e) Oda anahtarını başkasına vermek veya başkasından almak, Konukevi yönetiminden izinsiz olarak
odasında veya Konukevi binasının diğer alanlarında herhangi bir kişiyi (aile fertleri dâhil) barındırmak,
kendisine tahsis edilmiş oda dışında başka odada kalmak.
f) Acıbadem Üniversitesi “Öğrenci Kartını” başkasına vererek kullanmasına imkân sağlamak, başkasına ait
kartı kullanmak.
g) Uyarı ve kınama cezası aldıktan sonra benzer davranışları tekrarlamak.
ğ) Konukevi müdürlüğü ve diğer yetkili organlarca konulan kural ve yasaklara uymamak, yönetici ve
görevlilere müdahale etmek, uyarı ve ihtarları dinlememek.
İş bu yönergenin, üniversite/konukevi web sayfasındaki son hali geçerlidir.
7 / 10
h) Konukevi yönetimini bilgilendirmeksizin bir yarıyılda 15 gün veya daha fazla devamsızlık yapmak (Kartlı
giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
ı) Öğrenci Konukevi Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara uymamak.
i) Yukarıda sözü edilenlerin dışında, ahlak ve adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda
bulunmak.
k) Konukevi’nde silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı ya da zedeleyici araç ve gereç bulundurmak, kullanmak.
l) Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya Konukevinde bulundurmak.
m) Hırsızlık yapmak.
n) Konukevi Yöneticilerine veya sakinlerine ahlak dışı ve kaba davranışlar sergilemek. (İftira, tehdit,
hakaret, fiziki müdahale, vb.).
o) Yalnızca karşı cinsin kullanımına ayrılmış olan alanlara Konukevi yönetiminin izni olmaksızın girmek,
başkasının girmesine yardımcı olmak.
ö) Yüz kızartıcı suç işlemek veya böyle bir suçtan dolayı hükümlü duruma düşmek.
Madde 27.
Üniversite’den veya Konukevi’nden“Uzaklaştırma” veya “İlişik Kesme” cezası alan öğrenciler ceza süreleri
içerisinde Konukevi binalarına giremezler. Konukevi’nde kalamazlar.
Oda Güvenliği
Madde 28.
Oda güvenliği konusunda sorumluluk tamamen öğrenciye ait olup öğrencilerin oda kapılarını kesinlikle
kapalı ve kilitli tutmaları gerekmektedir. Oluşabilecek kayıp ve hasarlardan Konukevi yönetimi sorumlu
tutulamaz.
Madde 29.
Odalarda bulundurulan özel eşyalardan öğrencilerimiz doğrudan sorumludur. Odalarda değerli eşya
veya nakit para bulundurulmaması tarafımızca tavsiye edilmektedir. Bu tür eşyanın kaybolması veya hasar
görmesinden Konukevi yönetimi sorumlu tutulamaz.
Madde 30.
Konukevi’nde kalan öğrencilerin odaları güvenlik, temizlik ve Konukevi ilke ve kurallarına uyulup
uyulmadığının belirlenmesi amacı ile herhangi bir ön bildirimde bulunulmaksızın Konukevi Müdürü veya
görevlilerince kontrol edilebilir.
Madde 31.
Yaz tatili süresince veya herhangi bir nedenle Konukevi’nden ayrılan öğrenci şahsi eşyasını beraberinde
götürmek zorundadır. Bırakılan eşyadan Konukevi yönetimi sorumlu değildir. Kayıt yenileyen öğrenciler
arzu ederlerse yeni akademik yıl başlangıcına kadar götürmek istemedikleri şahsi eşyalarını kapalı olmak
kaydı ile bavul odasına bırakabilirler.
Madde 32.
İş bu yönergenin, üniversite/konukevi web sayfasındaki son hali geçerlidir.
8 / 10
Konukevi’nde kalan bütün öğrenciler Konukevi’nde yaptıkları hasarın ve zimmetlerinde bulunan eksik
malzemelerin bedelini ödemekle yükümlüdürler. Konukevi’nde sebep olunan hasarın karşılığı ödeme
günündeki maliyet üzerinden hasar verene ödetilir.(Bu ödeme alınan depozitolardan kesilir.)Ortak
kullanıma sunulan Konukevi eşyalarının tahribi veya kaybı halinde, sorumlusu bulunmadığı takdirde bedeli
ortak kullananlardan tahsil edilir.
Konukevi Konaklama Bedeli
Madde 33.
Konukevi konaklama bedeli günün koşullarına göre Konukevi Yönetim Kurulu’nca her yıl yeniden belirlenir.
Konukevi konaklama bedeline; Kahvaltı, konaklama bedeli, elektrik, sıcak/soğuk su, ısınma, temizlik kablosuz
internet hizmetleri dâhildir.
Arzu eden öğrencilerimiz; öğle yemeği ve akşam yemeğini, üniversitemiz kafeteryasında makul ücret karşılığı
yiyebilirler.
Madde 34.
Konukevi konaklama bedeli akademik yıl için; Üniversite’ye yeni kaydolan öğrenciler için kayıt anında, peşin
veya kredi kartına taksit şeklinde alınır. Devam eden öğrenciler için ise; Konukevi kaydını yenileme sırasında
konaklama bedelinin %25’i kadarı kapora olarak alınır. İsteğe bağlı olarak kalan ödeme veya ödemenin
tamamı peşin veya kredi kartına taksit şeklinde alınır. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.
Konukevi’nde kalmakta olan ve bir sonraki akademik yılda da Konukevi’nde kalmaya devam etmek isteyen
öğrencilerin Konukevi başvuruları, kayıtları ve konaklama bedelini Acıbadem Üniversitesi Konukevi’nin resmi
internet sitesinde bulunan Konukevi başvuru sisteminde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Zamanında
yapılmayan ödemeler için, eğitim ücretine uygulanan faiz oranları uygulanır. Konukevi konaklama bedelini ve
depozito bedelini başvuru onayı tarihi itibarı ile 7 (yedi) gün içerisinde, ödemeyen öğrencilerin başvurusunu
iptal ettiği kabul edilir.
Madde 35.
Konukevine kaydı yapılan öğrencilerin Konukevi’nden ayrılış tarihlerine göre Konukevi konaklama
bedellerinin iade kuralları:
a) Akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden ikinci hafta sonuna kadar toplam Konukevi
konaklama bedelinin %75’i,
b) Dördüncü hafta sonuna kadar yarıyıl toplam Konukevi konaklama bedelinin %50’si, iade edilir.
c) Dördüncü haftadan sonra ayrılanlara Konukevi konaklama bedelinin iadesi yapılmaz.
d) Konukevinden uzaklaştırma cezası alan öğrencilere Konukevi konaklama bedeli iade edilmez.
İade edilen ödemelerde banka transferlerinde oluşabilecek tüm masraflar alıcıya ait olup, iade edilen
miktardan düşülecektir.
Çeşitli Hükümler
Madde 36.
İş bu yönergenin, üniversite/konukevi web sayfasındaki son hali geçerlidir.
9 / 10
Dönem içerisinde öğrencilerin çeşitli nedenler ile Konukevi’nden ayrılmaları neticesinde Konukevi odalarında
oluşabilecek boşlukların değerlendirilmesi amacı ile Konukevi müdürlüğünce 7 (yedi) gün içerisinde, aşağıda
belirtilen seçenekler doğrultusunda işlem yapılacaktır;
a) Odada kalmaya devam eden öğrencilerin aynı tipteki diğer bir odaya nakil edilmeleri,
b) Odada kalmaya devam eden öğrencilerin, kendilerine yeni oda arkadaşları bularak odalarında oluşan
boşluğu doldurmaları (Konukevi yönetiminin onayı alınması gerekmektedir).
Odada kalmakta olan öğrencilerin belirlenmiş olan 7 (yedi) günlük süre içerisinde her iki seçeneği de
gerçekleştirememeleri durumunda; Konukevi yönetimince ön görülen değişmeler yapılabilir.
Madde 37.
Konukevi’nde kalmakta olan öğrencilerden hasta olanlar refakatçi ile Konukevi’nde kalamaz. Bu durumda
olan bir öğrencinin bir sağlık kuruluşuna veya evine gitmesi gerekir.
Madde 38.
Ziyaretçiler ancak ziyaret edilen öğrenci tarafından Konukevi yönetimine kayıt yaptırması koşulu ile 08.30 23.00 saatleri arasında Konukevi yönetimi tarafından belirlenen alanlarda misafir edilebilir. Ziyaretçilerin
kurallara uymamalarından ve verebilecekleri tüm zararlardan ziyaret edilen öğrenci sorumludur.
Madde 39.
Konukevi kalan tüm öğrencilerimiz, işbu Acıbadem Üniversitesi Öğrenci Konukevi Yönergesi ile Öğrenci
Konukevi Taahhütnamesi'nde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür. Belirtilen kurallara uyulmaması
durumunda, Acıbadem Üniversitesi Öğrenci Konukevi Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen yaptırımlar
uygulanır.
Madde 40.
İşbu yönergede yer almayan konularda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uygulanır.
Acıbadem Üniversitesi Konukevi Yönergesi bu madde dâhil 40 (kırk) maddeden oluşmaktadır.
İş bu yönergenin, üniversite/konukevi web sayfasındaki son hali geçerlidir.
10 / 10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
474 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content