close

Enter

Log in using OpenID

ÇABA Projesi Kapsamında 7 Nisan 2015 Tarihinde Yapılacak 11

embedDownload
ÇABA Projesi Kapsamında 7 Nisan 2015 Tarihinde Yapılacak 11. Sınıflar Sınavının Dersler Bazındaki Kazanım Listesi
TEST
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
TARİH
COĞRAFYA
s KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
1 Kaldırma Kuvveti
2 Genleşme
3 Tork Denge
4 Genel Çekim
5 Açısal Momentum
6 Akımın Manyetik Etkisi
7 İndüksiyon Akımı
8 Fotoelektrik Olay
9 Elektromanyetik Kuvvet
10 Elektromanyetik Kuvvet
11 Yüklü Parçacıkların Manyetik Alanda H.
12 Enerji Düzeyleri
13 Compton Olayı
14 Siyah Cismin Işıması
15 Entalpi
16 Entalpi
17 Tepkime Hızı
18 Kimyasal Denge
19 Nötrleşme
20 Zayıf Asit Baz
21 Asitlik Sabiti
22 Ph Değeri
23 Zayıf Asit Baz
24 Çözünürlük Dengesi
25 Çözünürlük Dengesi
26 Zayıf Asit Baz
27 Asitlik Bazlık Kuvveti
28 Kromozom Sayısındaki Değişiklikler
29 Eşeyin Belirlenmesi
30 Eşeye Bağlı Kalıtım
31 Bitkilerde Eşeyli Üreme
32 Soyağaçları
33 Kan Grupları
34 Monohibrit Çaprazlama
35 Bitkilerde Görülen Hareketler
36 Soyağaçları
37 DNA
38 DNA
39 Bitkilerde Eşeyli Üreme
40 RNA
1 Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi
2 Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi
3 Kurtuluş Savaşındaki Cepheler
4 Kurtuluş Savaşındaki Cepheler
5 Kurtuluş Savaşındaki Cepheler
6 Türk İnkılabı
7 Kurtuluş Savaşındaki Cepheler
8 Türk İnkılabı
9 Türk İnkılabı
10 Türk İnkılabı
11 Türk inkılabı
12 Türk İnkılabı
13 Türk İnkılabı
14 Türk İnkılabı
15 Türk İnkılabı
16 Ekosistem ve Madde Döngüsü
17 Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
18 Nüfus politikaları
19 Şehirlerin Fonksiyonları
20 Nüfus politikaları
21 Ekonomik Faaliyet Türleri
22 Ekonomik Faaliyet Türleri
23 Mekansal Bir Sentez :Türkiye‐Tarım
24 Mekansal Bir Sentez :Türkiye‐Tarım
25 Mekansal Bir Sentez :Türkiye‐Hayvancılık
26 Mekansal Bir Sentez :Türkiye‐Tarım
27 Ham madde‐Üretim‐Pazar
11 TURKCE
A SORU NO KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
Edebi dönem
1
Edebi dönem
2
Sözcük türleri
3
Cümle bilgisi
4
İyelik eki
5
Söz sanatı
6
Cümle bilgisi
7
Ses olayları
8
Söz sanatı
9
Şiirde imge
10
Cümlede anlam
11
Cümlede anlam
12
Anlatım bozukluğu
13
Anlatım bozukluğu
14
Sözcük türleri
15
Yazım yanlışları
16
Paragraf
17
Edebi dönem
18
Şiir geleneği
19
Şiir bilgisi
20
Edebi dönem
21
Edebi dönem
22
Edebi dönem
23
Edebi dönem
24
Edebi dönem
25
Edebi dönem
26
Şiir bilgisi
27
Şiir bilgisi
28
Paragraf
29
Paragraf
30
Paragraf
31
anlatım biçimleri
32
Paragraf
33
Paragraf
34
Paragraf
35
Anlatım türleri
36
Metin türü
37
Metin türü
38
Anlatım yolları
39
Paragraf
40
11 MAT
A SORU NO KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
sanal birimle işlemler
karmaşık sayının kökleri
krmşk sayılar arasındaki uzaklık
log fonksiyonunun tersi
logaritmik eşitsizlik
logaritma özellikleri
sayma
faktöriyel kavramı
sıralama sayıları
tekrarlı sıralama pascal özdeşliği
tekrarlı sıralama
seçme
seçme
binom açılımı
binom açılımı
binom açılımı
binom açılımı
olasılık
olasılık
bileşik olayların olasılığı
istatistik
toplama özdeşlikleri
toplama özdeşlikleri
ikizkenar yamuk
paralelkenarda uzunluk
paralelkenarda alan
dikdörtgen
eşkenar dörtgen
kare
kare,eşkenar dörtgen
deltoid
düzgün beşgen
düzgün beşgen,altıgen
düzgün altıgen
düzgün altıgen
çemberde kiriş özellikleri
çemberin genel denklemi
çember ve doğrunun durumu
teğet çemberler
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content