close

Enter

Log in using OpenID

11. sınıf deneme sınavları dağılımı

embedDownload
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
DİL VE ANLATIM
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Metinlerin Sınıflandırılması
02
Anlatım Türleri
03
Öğretici Metinler (Mektup)
04
Öğretici Metinler (Günlük)
05
Ses Bilgisi
06
Anlatım Bozuklukları
07
Zarf (Belirteç)
08
Öğretici Metinler (Anı)
09
Öğretici Metinler (Biyografi)
10
Öğretici Metinler (Otobiyografi)
11
Öğretici Metinler (Gezi Yazısı)
12
Yazım Kuralları
13
Noktalama İşaretleri
14
Öğretici Metinler (Sohbet - Söyleşi)
15
Öğretici Metinler (Haber Yazıları)
16
Öğretici Metinler (Fıkra)
17
Öğretici Metinler (Deneme)
18
Öğretici Metinler (Makale)
19
Öğretici Metinler (Eleştiri)
20
Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam
21
Sözlü Anlatım Türleri (Röportaj)
22
Sözlü Anlatım Türleri (Mülakat)
23
Sözlü Anlatım Türleri (Söylev)
24
Sözcük Yapısı ve Ekler
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
20
20
20
20
20
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
TÜRK EDEBİYATI
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Yenileşme Dönemi
02
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
03
Öğretici Metinler
04
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
05
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
06
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri
07
Servet-i Fünûn Edebiyatının Oluşumu
08
Öğretici Metinler (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra,
Makale)
09
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve
Mensur Şiir
10
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
11
Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri
12
Fecr-i Âtî Topluluğu
13
Fecr-i Âtî Şiiri
14
Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu
15
Öğretici Metinler (Makale, Fıkra, Sohbet, Deneme,
Eleştiri, Tarih, Hatıra)
16
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
17
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
18
Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri
Toplam
* 15. kazanıma kadar
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
20
20
20
20
20
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
INKILAP TARİH
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Mustafa Kemal’in Hayatı
02
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı
03
Osmanlı Devleti ve Birinci Dünya Savaşı
04
Mondros Ateşkes Antlaşması
05
Kuva-yı Milliye Hareketi
06
Milli Mücadele Hazırlıkları
07
Sevr Barış Antlaşması
08
Kurtuluş Savaşı’nın Başlaması ve Cepheler
09
Milli Mücadele’nin Sanat ve Edebiyata Yansımaları
10
Siyasal ve Hukuki Alanda Yapılan İnkılaplar
11
Eğitim, Kültür ve Toplumsal Alanlarda Yapılan
İnkılaplar
12
Ekonomi, Sağlık ve Sosyal Alanlarda Yapılan İnkılaplar
13
Atatürkçü Düşünce Sistemi
14
Atatürk İlkeleri
15
Milli Güç
16
Türkiye’ye Yönelik Tehditler
17
Atatürk Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası
18
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
Toplam
13. kazanıma kadar
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
12
12
12
12
12
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
TARİH
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu
02
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300-1453)
03
İstanbul’un Fethi
04
Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim
05
Avrupa’daki Gelişmeler
06
I. Selim (Yavuz) Dönemi - Osmanlı Devleti’nde Ekonomik
Gelişmeler ve Toplum Yapısı
07
I. Süleyman (Kanuni) Dönemi - Osmanlı’da Hukuk, Bilim,
Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler
08
Reform
09
XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa
10
XVII. Yüzyıl Islahatları - IV. Mehmet Dönemi
11
XVIII. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu
12
III. Ahmet Dönemi
13
Avrupa’da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
14
Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri
15
Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması ve Fransız İhtilali
16
III. Selim Dönemi - XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki
Değişim ve Islahatlar
17
XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa
18
II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları
19
Tanzimat’tan Meşrutiyet’e
20
Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi
Gelişmeler
21
XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
22
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
22
22
22
22
22
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
COĞRAFYA
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Biyoçeşitlilik ve Canlıların Yeryüzüne Dağılışı
02
Ekosistemlerin İşleyişi, Enerji Akışı ve Madde Döngüsü
03
Su Ekosistemleri
04
Nüfus Politikaları
05
Şehirler ve Etki Alanları
06
Tarihsel Süreçte Şehirler
07
Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi
08
Doğal Kaynaklar
09
Türkiye’de Arazi Kullanımı
10
Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
11
Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
12
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
13
Türkiye’de Sanayi
14
Türkiye’de Doğal Afetler
15
Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü
16
Küresel Ticaret
17
Dünyanın Hızla Gelişen Endüstrisi: Turizm
18
Coğrafi Özelliklerine Göre Ülkeler (Japonya)
19
Sanayileşme Aşamalarına Göre Ülkeler (İngiltere)
20
Tarımsal Faaliyetler Açısından Ülkeler (Hindistan, Hollanda)
21
Küresel ve Bölgesel Örgütler
22
Doğal Kaynakların Değeri ve Kullanımı - Enerji
Kaynakları
23
Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Sonuçları
24
Doğal Kaynakların Kullanımı
25
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri
26
Küresel Çevre Sorunları
27
Teknolojinin Çevresel Etkileri
28
Atıklar ve Geri Dönüşüm
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
14
14
14
14
14
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
FELSEFE
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Felsefe Nedir? - Felsefe ve Hikmet
02
Felsefi Düşünce ve Felsefede Tutarlılık
03
Felsefe - Yaşam ve Dil
04
Bilginin Oluşumu ve Bilgi Türleri
05
Bilgi Felsefesi ve Temel Problemleri
06
Bilginin İmkanı Problemi
07
Varlık Felsefesi ve Varlığa Farklı Yaklaşımlar
08
Varlığın Nİceliği ve Niteliği
09
Çağdaş Varlık Felsefesi
10
Ahlak Felsefesi Nedir?
11
Erdem - Yaşam İlişkisi
12
Evrensel Ahlaki İlkeler
13
Sanat Felsefesi ve Temel Kavramları
14
Güzelliğin Kaynağı
15
Ortak Estetik Yargılar
16
Din Felsefesi ve Temel Kavramları
17
Din Felsefesinin Temel Problemleri
18
Siyaset Felsefesi ve Temel Kavramları
19
Devlet ve İdeal Düzen
20
Bilim Felsefesi
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
9
9
9
9
9
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
MATEMATİK
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Toplama ve Çarpma Prensibi
02
Permütasyon
03
Kombinasyon
04
Kombinasyon
05
Olasılık
06
Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
07
İki Fonksiyonun Bileşkesi
08
Bir Fonksiyonun Tersi
09
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
10
Doğrunun Analitik İncelenmesi
11
Dörtgenler ve Özellikleri
12
Yamuk
13
Paralelkenar
14
Eşkenar Dörtgen
15
Dikdörtgen
16
Kare
17
Deltoid
18
Çokgenler
19
İkinci Dereceden Denklemler
20
Karmaşık Sayılarda İşlemler
21
İkinci Derece Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları
22
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
23
Polinom Kavramı
24
Polinomlarda İşlemler
25
Polinomlarda Kalanın Bulunuşu
26
Çarpanlara Ayırma
27
Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümesi
28
Çemberin Temel Elemanları
29
Çemberde Açılar
30
Çemberde Teğet
31
Dairenin Çevresi ve Alanı
32
Katı Cisimler
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
40
40
40
40
40
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
GEOMETRİ
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Dörtgenler
02
Yamuk
03
Paralelkenar
04
Dikdörtgen
05
Eşkenar Dörtgen
06
Kare
07
Deltoid ve Özel Dörtgenlerin Genel Özellikleri
08
Düzgün Beşgen ve Alanı
09
Düzgün Altıgen ve Alanı
10
Çokgenlerle Desen - Fraktal - Kaplama
11
Çemberin Temel ve Yardımcı Elemanları
12
Çember Denklemi
13
Çember ile Doğrunun Birbirine Göre Durumları
14
Çemberde Teğet Özellikleri
15
Çemberde Açılar
16
İki Çemberin Birbirine Göre Konumları
17
Çemberde Kiriş ve Kesen Özellikleri
18
Teğetler ve Kirişler Dörtgeni
19
Çemberin Çevresi ve Dairenin Alanı
20
Çemberde Desen ve Fraktal
21
Konik ve Koniğin Temel Elemanları
22
Parabol
23
Elips
24
Hiperbol
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
15
15
15
15
15
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
FİZİK
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Basınç
02
Kaldırma Kuvveti
03
Isı - Sıcaklık ve Genleşme
04
İtme ve Momentum
05
Momentumun Korunumu
06
Düzgün Çembersel Hareket
07
Moment (Tork)
08
Kuvvet - Denge
09
Kütle Merkezi
10
Basit Makineler
11
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Yasaları
12
Enerji ve Enerjinin Korunumu
13
İş - Enerji Teoremi
14
Mıknatıslar ve Akımın Manyetik Özellikleri
15
Manyetik Kuvvet
16
Elektromanyetik İndüksiyon
17
Kara Cisim Işıması ve Foton
18
Fotoelektrik Olay
19
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
20
Atom Modelleri ve Kuantum Sayıları
21
Atomların Uyarılması ve Lazer Işığı
22
Ses Dalgası ve Özellikleri
23
Gölge ve Aydınlanma
24
Yıldızların Yapısı ve Sınıflandırılması
25
Gökadalar, Yıldızsılar ve Evren
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
14
14
14
14
14
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
KİMYA
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Sistemler ve Enerji Türleri
02
Sistemlerde Entalpi Değişimi
03
İstemlilik
04
Reaksiyon Hızı
05
Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler
06
Kimyasal Reaksiyonlarda Denge
07
Kimyasal Dengeyi Etkileyen Değişkenler
08
Kimyasal Tepkimelerde Ürün Verimi
09
Suyun Otoiyonizasyonu
10
Asit ve Bazların Ayrışma Dengeleri
11
Nötralleşme Reaksiyonları
12
Çözünme - Çökelme Dengeleri
13
Kompleks Oluşma - Ayrışma Dengeleri
14
Titrasyon
15
Madde ve Elektrik İlişkisi
16
Standart Elektrot Potansiyelleri
17
Elektrokimyasal Hücreler
18
Çekirdek Kimyası
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
13
13
13
13
13
11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
BİYOLOJİ
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Bitkisel Dokular
02
Bitkisel Organlar
03
Bitkilerde Taşıma
04
Bitkilerde Beslenme
05
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
06
Bitkilerde Eşeyli Üreme
07
Bitkilerde Çimlenme
08
Mendel Genetiği
09
Eksik Baskınlık, Eş Baskınlık ve Çok Alellilik
10
Eşeye Bağlı Kalıtım
11
Kromozomların Yapı ve Sayısındaki Değişimler
12
DNA’nın Yapısı ve Replikasyonu
13
RNA’nın Yapısı ve Çeşitleri
14
Protein Sentezi
15
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
16
Komünite Ekolojisi
17
Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
13
13
13
13
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
127 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content