close

Enter

Log in using OpenID

+2014 Satış Öncesi Bilgi Cetveli 2014

embedDownload
AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL
İŞLETMESİ
ŞİLE
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Şefliği
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Yeşilvadi
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Ağva
Ağva
Ağva
Sahilköy
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
İstif Yeri
Kadıköy
Kadıköy
Kadıköy
Kadıköy
Kadıköy
Kadıköy
Kadıköy
Kadıköy
Karacaköy
Çelebiköy
Akçakese
Akçakese
Kömürlük
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
İmrendere
Kadıköy
Kadıköy
Kadıköy
Sahilköy
İmrendere
İmrendere
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
İmrendere
Bucaklı
İmrenli-K.köy
Akçakese
Bucaklı
Şuayipli
Şuayipli
Akçakese
Akçakese
Çelebiköy
TOPLA
Parti
Emvalin Cinsi
No
Kest.Kazık Yap.Lif Yon.Od. 678
Kest.Kazık Yap.Lif Yon.Od. 679
Kest.Kazık Yap.Lif Yon.Od. 680
Kest.Kazık Yap.Lif Yon.Od. 681
Kest.Kazık Yap.Lif Yon.Od. 682
Kest.Kazık Yap.Lif Yon.Od. 683
Kest.Kazık Yap.Lif Yon.Od. 684
Kest.Kazık Yap.Lif Yon.Od. 685
Kest.Kazık Yap.Lif Yon.Od. 686
Kest.Kazık Yap.Lif Yon.Od. 687
Yap Lif Yon. Od.
643
Yap Lif Yon. Od.
644
Yap.Yak.Od.
688
Yap.Yak.Od.
689
Yap.Yak.Od.
690
Yap.Yak.Od.
691
Yap.Yak.Od.
692
Yap.Yak.Od.
693
Kestane Yap.Yak.Od.
694
Kestane Yap.Yak.Od.
695
Kestane Yap.Yak.Od.
696
Kestane Yap.Yak.Od.
697
Kestane Yap.Yak.Od.
698
Kestane Yap.Yak.Od.
699
Kestane Yap.Yak.Od.
700
Kestane Yap.Yak.Od.
701
Kestane Yap.Yak.Od.
702
Kestane Yap.Yak.Od.
703
Kestane Yap.Yak.Od.
704
Kestane Yap.Yak.Od.
705
Kestane Yap.Yak.Od.
706
Kestane Yap.Yak.Od.
707
Kestane Yap.Yak.Od.
708
Kestane Yap.Yak.Od.
709
Kestane Yap.Yak.Od.
710
Kestane Yap.Yak.Od.
711
Kestane Yap.Yak.Od.
671
Kestane Yap.Yak.Od.
673
Kestane Yap.Yak.Od.
674
Kestane Yap.Yak.Od.
619
Kestane Yap.Yak.Od.
620
Kestane Yap.Yak.Od.
621
Kestane Yap.Yak.Od.
622
Kestane Yap.Yak.Od.
623
Kestane Yap.Yak.Od.
624
Kestane Yap.Yak.Od.
519
Kestane Yap.Yak.Od.
520
Kestane Yap.Yak.Od.
676
Kestane Yap.Yak.Od.
675
Kestane Yap.Yak.Od.
521
Kestane Yap.Yak.Od.
625
Kestane Yap.Yak.Od.
626
Yap.Yak.Od.
712
Yap.Yak.Od.
713
Yap.Yak.Od.
714
Yap.Yak.Od.
715
Yap.Yak.Od.
716
M
BİLGİ CETVELİ
[email protected]
www.ogm.gov.tr
İstif
No.
203
204
205
206
207
208
209
210
230
238
38
44
228
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
202
211
239
449
99
100
87
88
89
90
91
92
57,58
59,60
98
129,186
59,75
93,94,98
106
231
227
228
229
235
57 Parti
Boy Adet
0 Adet
Miktarı
Tarihi
Saati
16.10.2014
14:00
İhale Yeri
İnd.
%
7 Str
20 Str
19 Str
20 Str
19 Str
20 Str
19 Str
20 Str
18 Str
32 Str
50 Str 19,9
38 Str 19,9
100 Str
105 Str
30 Str
51 Str
43 Str
70 Str
40 Str
100 Str
72 Str
50 Str
66 Str
35 Str
120 Str
95 Str
66 Str
40 Str
50 Str
150 Str
90 Str
98 Str
138 Str
33 Str
69 Str
43 Str
100 Str 19,9
130 Str 19,9
50 Str 19,9
60 Str 19,9
61 Str 19,9
60 Str 19,9
62 Str 19,9
60 Str 19,9
40 Str 19,9
107 Str 19,9
100 Str 19,9
95 Str 19,9
60 Str 19,9
109 Str 19,9
110 Str 19,9
39 Str 19,9
26 Str
12 Str
20 Str
15 Str
110 Str
00,000 m3 3462 Str
Muh.
Bed.
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
55,00
55,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
Şile Or.İşl.Müdürlüğü
%3
Tem.
16,00
46,00
43,00
46,00
43,00
46,00
43,00
46,00
41,00
73,00
83,00
63,00
196,00
205,00
59,00
100,00
84,00
137,00
73,00
181,00
130,00
91,00
119,00
64,00
217,00
172,00
119,00
73,00
91,00
271,00
163,00
177,00
249,00
60,00
125,00
78,00
151,00
196,00
76,00
91,00
92,00
91,00
94,00
91,00
61,00
161,00
151,00
143,00
91,00
164,00
166,00
59,00
51,00
24,00
40,00
30,00
215,00
6.061,00 TL.
Açıklama
1-İşletmemiz Ağva, Sahilköy, Şile ve Yeşilvadi Orman İşletme Şeflikleri Orman İçi Rampalarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 57 parti orman emvali
Satış 16.10.2014 tarih saat 14:00'de Açık Artırma suretiyle İşletmemiz Müdürlüğü komisyonu huzurunda satışı yapılacaktır.
2- İhalesi kesinleşen Tomruk ve Sanayi Odunlarının Mal Bedelinin %40'ı ile vergileri peşin, %60'ı vadeli, İbreli Kağıtlık Odun, Lif Yonga ve Yakacak Odunların
Mal Bedelinin %30'u ile vergileri peşin, %70'i vadeli olmak üzere yıllık 7,2 vade faizli Banka Teminat Mektubu ile 9 aya kadar satış yapılır.
3-Müşterilerin adresine gönderilen Tebligat aldığı Tarihten itibaren 15 Gün içinde satışını yaptırmak zorundadır. Tebligatı 7 Günlük Posta Hizmeti süresinde
almak zorunda olup eğer bu süre içerisinde tebligatı alınmamış ise İşletme Müdürlüğümüzün Tebligatı Postaya veriliş tarihinden itibaren 21 Gün içinde satış
yapılması zorundadır. Postada geciken süreler Yasal bir Hak tanımadığı gibi 15 Gün içinde satış yapmak kaydı ile % 14,4 Emval gecikmesini Artı (+) KDV ve
Teminatını % 6'ya çıkararak satış yapılabilir.
4-Alıcıya Taahhüdünden dönerse şartnamenin 14.Maddesi gereği geçikme faiz ve 2 İhale arası meydana gelen zarar ile reeskont faizi müşteriden alınacaktır.
5-Satış Ek No : 4 ve 6 Model ile Özel Şartnamedeki Şartname ve Esaslar dahilinde yapılacak olup İştirakçilerin son sene vizesi yapılmış Sanayi ve Ticaret Odası
Belgelerinin Nüfus Hüviyet Cüzdan fotokopilerinin Tebligata esas Kanuni İkamet Belgelerini vekil olarak iştirak edecekleri yetki belgelerini ibraz etmeleri
gerekmektedir.
6-Bu satış ile ilgili bilgiler Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul, Kanlıca, Bahçeköy, Çatalca, Kırklareli, Vize ve Demirköy Orm
İşletme Müdürlükleri,Ümraniye,Şile,Sancaktepe,Çekmeköy belediyeleri ile İşletmemiz ve Şefliklerinde görülebilir.
7-İşletmemiz Orman İçi Rampalarından Orman Emvali alan müşterilerimiz Yükleme, Nakletme işi işverenedir. Bu işlemlerden doğan her türlü kanuni
sorumluluk alıcıya ait olup bu işlemlerden doğan her türlü kanuni sorumluluk alıcıya aittir.
8-Emval ile Teminat Bedellerini vezneye Nakit/Kredi Kartı ile veya İşletme Müdürlüğümüz Şile Ziraat Bankasındaki TR63 0001 0004 6205 6550 2950 01 nolu
hesabına yatırabilirler. Kobi Kart ile de satış yapılabilir.
Tel: (216) 711 22 27 Fax: (216) 712 23 25 E-Mail: [email protected]
ŞİLE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
1/1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
247 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content