close

Enter

Log in using OpenID

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz

embedDownload
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Doktora, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarına öğrenci alınacaktır.
TAKVİM
Doktora / Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
Başvuru Tarihleri
Kazananların İlan Tarihi (Yüksek Lisans)
İtiraz Tarihleri (Yüksek Lisans)
Mülakat Sınavı (Sadece Doktora Programı İçin)
02 Ocak 2015- 11 Ocak 2015
20 Ocak 2015
21 Ocak 2015- 23 Ocak 2015
21 Ocak 2015
Kesin Kayıt Tarihleri
Yedek Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihi
29 Ocak 2015- 04 Şubat 2015
06 Şubat 2015
NOT: Sonuçlara İtirazlar İlan tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde Enstitümüze dilekçe ile şahsen veya e-posta ([email protected]) yoluyla başvurulduğu
takdirde dikkate alınacaktır. E-posta yoluyla gönderilecek dilekçeler imzalı hali ile taratılmış olmalıdır. İmzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
BAŞVURU KOŞULLARI:
1. Doktora Programları Başvuru Koşulları
1. Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen Lisans veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak,
2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel
şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak, belirtilmemiş ise yüksek lisans derecesi ile başvurularda en az 55 puan, lisans derecesi ile başvurularda en
az 80 puan almış olmak,
3. Yüksek Lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasının, kontenjan ve başvuru şartları tablosunda belirtilen puan veya eşdeğerinin olması,
4. Lisans derecesi ile başvuru yapanlar için kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise, gerekli puanı almış olmak, eğer kontenjan
ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmemiş ise, gerekli ortalamanın en az 3 (Yüzlük Sisteme göre 76,66) olması,
5. Yabancı Dil Sınavından (YDS, ÜDS, KPDS veya Eşdeğer sınavlardan) eğer kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli
puanı veya eşdeğer puanı almış olmak, belirtilmemiş ise en az 55 puan veya eşdeğer puanı almış olmak.
2. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları
1. Lisans Programından mezunu olmak (Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen Lisans diplomasına sahip olmak).
2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya kontenjan ve başvuru şartları
tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak.
3. Lisans Programından mezuniyet not ortalamasının eğer belirtilmiş ise kontenjan ve başvuru şartları tablosunda belirtilen puan veya eşdeğerinin olması,
3. Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları
1. Lisans Programından mezunu olmak (Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen Lisans diplomasına sahip olmak).
GENEL HUSUSLAR:
1. Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosu esas
alınır.
2. Sisteme girilen tüm notların (diploma notu, ales,yabancı dil) belgeleri de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde notlar geçersiz sayılacaktır.
3. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına belirtilen kontenjanlardan az kayıt olması durumunda ilgili programlar açılmayacaktır. Bu programa kayıt yaptıran
öğrencilerin kayıt ücretleri iade edilecektir.
4. Tezsiz Yüksek Lisans programın paket ücreti, 10 ders (30 Kredi) ve dönem projesini içeren toplam program ücretidir. Bu ücret öğrenciden iki taksitte tahsil
edilecektir. İlk taksit kesin kayıt esnasında alınacaktır.
5. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında başarısız olunan dersler ya da fazladan alınmak istenen dersler için ilgili programın kredi ücreti üzerinden toplam ders
ücreti alınacaktır.
6. Adaylar en fazla 2 tezli ve 2 tezsiz programa başvurabilir.
7. Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans ücretleri 3.900,00TL olup iki eşit taksit halinde (1.950,00TL X 2 ) ödeme yapılabilmektedir. Anlaşma sağlanan Sendika, STK ve
Kurum Müdürlüğü personellerine Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans ücretleri 3.300,00TL olup iki eşit taksit halinde (1.650,00TL X 2 )ödeme yapılabilmektedir.
ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ
2014–2015 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında kontenjan açılan programlara başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde internet üzerinden online olarak
yapılacaktır. Online başvurular, 2 Ocak 2015 Cuma -11 Ocak 2015 Pazar günleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü internet adresinden elektronik
ortamda yapılacaktır. Online başvuru işlemi tamamlandıktan sonra yine online sistem üzerindeki “yazdır” seçeneği ile “başvuru formu” çıktısı alınarak kesin
kayıtlara kadar ilgili belge saklanacaktır. Bu belge kesin kayıtlarda istenecektir.
KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER (YÜKSEK LİSANS-DOKTORA):
1. Mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,
2. Yabancı dil belgesi (varsa),
3. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,
4. Not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,
5. ALES (Akademik personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi,
6. Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi,
7. 2 adet fotoğraf,
8. Banka Dekontu (Tezsiz Yüksek Lisansa kayıt yaptıracaklar için),
9. Online kayıt işlemi tamamlandıktan sonra çıktısı alınan başvuru formu,
10. Bilimsel etkinlik belgeleri (varsa) (Online başvuru sırasında sisteme yüklenmiş olan belgelerin aslı ve fotokopisi),
*Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları alınmayacak olup, fotokopilerinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra tasdik edilerek alınacaktır.
DEĞERLENDİRME
DOKTORA
Başvurusu kabul edilen adayların genel başarı değerlendirilmesi ALES, lisans mezuniyet not ortalaması, yabancı dil, bilimsel etkinlik puanı ve mülakat sınav notu
dikkate alınarak yapılır. Genel başarı notu ALES’ in % 50’si, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not
ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u, bilimsel etkinlik puanının % 10’u ve mülakat sınavın** % 10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı
notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenir.
Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.
*Bilimsel etkinlik puanı “Bilimsel Etkinlik Yönergesi”nde (detaylarını ana sayfamızdan görebilirsiniz) belirtilen puan kriterlerine göre adayların beyan ettikleri
belgeler üzerinden hesaplanır. Belge sunmayan adayların bilimsel etkinlik puanı sıfır (0) alınır.
**Mülakat Sınavı 21 Ocak 2015 tarihinde yapılacaktır.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Başvurusu kabul edilen adayların genel başarı değerlendirilmesi ALES, lisans mezuniyet not ortalaması, yabancı dil ve bilimsel etkinlik puanı dikkate alınarak
yapılır. Genel başarı notu ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının % 30’u, yabancı dil puanının % 10’u ve bilimsel etkinlik puanının % 10’u alınarak hesaplanır.
Adaylar, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenebilir.
Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 50 olması gerekir.
*Başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. Yabancı dil belgesi olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0), yabancı dil belgesi olan adayların ise yabancı dil puanının
%10'u alınarak, genel başarı notuna eklenir.
**Bilimsel etkinlik puanı “Bilimsel Etkinlik Yönergesi”nde (detaylarını ana sayfamızdan görebilirsiniz) belirtilen puan kriterlerine göre adayların beyan ettikleri
belgeler üzerinden hesaplanır. Belge sunmayan adayların bilimsel etkinlik puanı sıfır (0) alınır.
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
Genel başarı notu, Lisans mezuniyet notunun %80’i, varsa ALES* sınav puanının %10’nu ve varsa yabancı dil* puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Genel
başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır.
*Başvurularda ALES ve yabancı dil şartı aranmaz. ALES ve yabancı dil belgesi olmayan adayların ALES ve yabancı dil puanı sıfır (0) alınarak, genel başarı notuna
eklenir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Aksaray Üniversitesi Kampüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, AKSARAY.
Tel: 0 382 288 27 12
Fax: 0 382 288 27 13
E-Posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
384 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content