close

Enter

Log in using OpenID

davet mektubu ve program için lütfen tıklayınız

embedDownload
31.10.2014
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM), Türkiye’nin ekonomik ve sosyal
problemlerini araştırmak, çözümler üretmek; ekonomik, sosyal ve kültürel alanda ulusal ve
uluslararası kurum, kuruluş, STK ve topluluklarla kültürel işbirliği potansiyelini değerlendirmek
ve geliştirmek üzere 1969 yılında kurulmuş Türkiye’nin ilk araştırma ve strateji merkezidir.
45 yıllık tarihi içerisinde yüzlerce araştırma ve faaliyette bulunan ESAM, milletimizin
dünya görüşü ve değer ölçülerine göre yeni bir iktisadî ve siyasî yapının düzenlenmesi ve hak
ve adalet merkezli “Yeni Bir Dünya”nın inşası konularında özellikle yoğunlaşmıştır.
Bu çerçevede, insanlığın bugün karşılaştığı ekonomik, sosyal ve siyasî sorunların
kaynağı olan I. Dünya Savaşı’nın 100. yılı münasebetiyle uluslararası bir sempozyum icra
edeceğiz.
Sempozyum, “I. Dünya Savaşı’nın 100. Yıldönümü: Emperyalizm ve İslam
Dünyası” temasıyla 7-9 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
Yurt içinden ve yurt dışından birçok kıymetli tebliğcinin katılacağı bu sempozyuma
teşrifleriniz bizleri mutlu kılacaktır.
Selam ve saygılarımla.
Recai KUTAN
Genel Başkan
EKLER:
EK-1
: Program Taslağı
İrtibat : Emrullah ÖZTÜRK / +90 537 731 28 36 - [email protected]
Lütfen 5 Kasım 2014 Çarşamba gününe kadar katılımınızı teyit ediniz.
Yer
: İstanbul – Güneşli RETAJ OTEL - Adres: Evren Mahallesi Cami Yolu Caddesi No:1/A
E-Mail : [email protected] T: +90 212 464 40 00 F: +90 212 464 40 01
Ziyabey Cad. 1416. Sk. (Eski 13. Sk.) No: 22/2 Balgat - Ankara / Türkiye
T: +90 312 287 63 76 / F: +90 312 287 63 86
www.esam.org.tr & [email protected] / [email protected]
EK-1
I. DÜNYA SAVAŞI’NIN 100. YILDÖNÜMÜ:
“Emperyalizm ve İslam Dünyası”
7-9 Kasım 2014
İstanbul
7 Kasım 2014 Cuma
14:00-14:30
Sergi Açılışı
14:30-14:45
Açılış
14:45-15:05
Açış Konuşması
M. Recai KUTAN, ESAM Genel Başkanı
15:05-17:00
PROTOKOL KONUŞMALARI
17:00-17:30
Ara
17:30-19:00
AÇILIŞ OTURUMU: İSLAM DÜNYASI VE EMPERYALİZM
Prof. Dr. Mehmet AYDIN, Batı Emperyalizminin Bir Gerekçesi Olarak “Medenileştirme Misyonu”
Prof. Dr. Arif ERSOY, 100 Yıl Sonra Birinci Dünya Savaşı Ve İslam Dünyası: Tarihten Ders Alarak
Yeni Bir Dünyanın İnşası
Ziyabey Cad. 1416. Sk. (Eski 13. Sk.) No: 22/2 Balgat - Ankara / Türkiye
T: +90 312 287 63 76 Fax: +90 312 287 63 86
www.esam.org.tr & [email protected] / [email protected]
I. DÜNYA SAVAŞI’NIN 100. YILDÖNÜMÜ:
“Emperyalizm ve İslam Dünyası”
7-9 Kasım 2014
İstanbul
Cumartesi, 8 Kasım
10:00-11:30
I. OTURUM: SAVAŞA GİDEN YOL
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet AYDIN
 Prof. Dr. Tufan BUZPINAR, Filistin Meselesi ve Siyonizm

Araştırmacı-Yazar M. Şükrü GÜZEL, I. Dünya Savaşı'nda Savaşan Tarafların Savaş Amaçları

Prof. Dr. Ali Engin OBA, Birinci Dünya Savaşı’nı Etkileyen Devlet Adamları: “Raymond Poincaré
Örneği”

Prof. Dr. Hüseyin Suphi ERDEM-Yard. Doç. Dr. A. Fahimi AYDIN, Osmanlının Son Yıllarında
Dış Etkilere Karşı Tedbir Politikası
11:30-12:00
Ara
12:00-13:30
II. OTURUM: I. DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN, Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi

Prof. Dr. Ahmet KANKAL, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN, Sarıkamış Harekâtında Kritik İki Gün: 23-24 Aralık 1914

Prof. Dr. Nedim İPEK, Savaş ve Göç
13:30-15:00
Ara
15:00-16:30
III. OTURUM: I. DÜNYA SAVAŞI VE ULUSLARARASI SİSTEM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Prof. Dr. Hasan KÖNİ, I. Dünya Savaşı’nda Yabancı İstihbarat

Prof. Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU, Uluslararası Sistem ve I. Dünya Savaşı

Prof. Dr. Sencer İMER, I. Dünya Savaşı ya da I. Kaynaklar Savaşı

Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ, I. Dünya Savaşı'nın Siyasi Sonuçları Ve İslam Dünyası Üstündeki Etkileri
16:30-17:00
Ara
17:00-18.30
IV. OTURUM: I. DÜNYA SAVAŞI VE COĞRAFYALAR
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa ALKAN

Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN, I. Dünya Savaşı Sürecinde Araplar

Prof. Dr. Ahmet KAVAS, Emperyalizmin 20. Yüzyılda Ayrıştırıp Birbirinden Uzaklaştırdığı İslam
Dünyasının Yeniden Birleşebilme İmkânı: Afrikalı Örneği

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, I. Dünya Savaşı’nın Balkan Coğrafyası Üzerindeki Etkileri

Dr.Eldar Hasanov, Osmanlı Topraklarında Siyonizm
Ziyabey Cad. 1416. Sk. (Eski 13. Sk.) No: 22/2 Balgat - Ankara / Türkiye
T: +90 312 287 63 76 Fax: +90 312 287 63 86
www.esam.org.tr & [email protected] / [email protected]
I. DÜNYA SAVAŞI’NIN 100. YILDÖNÜMÜ:
“Emperyalizm ve İslam Dünyası”
7-9 Kasım 2014
İstanbul
Pazar,9 Kasım
10:00-11:30
V. OTURUM: I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI YENİ PROBLEMLER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
 Prof. Dr. Birol AKGÜN, Modern Ortadoğu Sisteminin Doğuşunda Avrupa’nın Etkisi

Prof. Dr. Şakir BATMAZ, I. Dünya Savaşı'ndan Günümüze Ermeni Diasporası

Prof. Dr. Murat ÇEMREK, Ümmeti Yeniden Keşfetmek: İslam Coğrafyasında Milliyetçiliği Aşarken
“Kürt Sorunu”
11:30-12:00
Ara
12:00-13:30
VI. OTURUM: I. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRK DÜNYASI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arif ERSOY
• Yard. Doç. Dr. Alper ALP, I. Dünya Savaşı’nın Kazan Tatarlarına Siyasi ve Sosyal Etkileri
• Prof. Dr. Abdulvahap KARA, I. Dünya Savaşında Orta Asya: Başkaldırı, Milli Devlet Arayışı ve
İdeolojik Karmaşa
• Prof. Dr. Ahat ANDİCAN, Birinci Dünya Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na Türkiye-Türkistan İlişkileri
• Prof. Dr. Alexander KOLESNİKOV, Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya Ve Türkiye: Bir Asırdan Sonra
Bakış
13:30–15:00
Ara
15:00-16:30
VII. OTURUM: İSLAM DÜNYASI VE YÖNETİLME SORUNU
Oturum Başkanı: Dr. Bekir Tarık YİĞİT

Doç. Dr. Mustafa ALKAN, İslam Dünyası ve Yönetilme (Hilafet) Sorunu

Prof. Dr. Vedat BİLGİN, Bilgi, Medeniyet, İslam Dünyası

Prof. Dr. Veli URHAN, İslam Medeniyeti, Ütopyalar ve Farabi: Medine-i Fâzıla’yı Yeniden Aramak
16:30-17:00
Ara
17:00-18:30
VIII. OTURUM: İSLAM DÜNYASI VE MEDENİYET TASAVVURU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ
18:30-19:00
•
Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ, Modernleşme, İslâm Dünyası’nın Modernleşme ile İmtihanı
•
•
Doç. Dr. Yasin KURBAN, Din, Hukuk ve İslam Dünyası
Doç. Dr. Ensar NİŞANCI- Yard. Doç. Dr. Halit Burç AKA, Oryantalizm ve Ortadoğu'yu Anlamak
Kapanış Konuşması
Ziyabey Cad. 1416. Sk. (Eski 13. Sk.) No: 22/2 Balgat - Ankara / Türkiye
T: +90 312 287 63 76 Fax: +90 312 287 63 86
www.esam.org.tr & [email protected] / [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
264 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content