close

Enter

Log in using OpenID

Çocuk ve oyun - Çocuk Gelişimi

embedDownload
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: ÇOCUK GELİŞİMİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
ÇOCUK VE OYUN
Dersin Kodu :
24.11.2014
CGUE1001
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
1
3
0
0
3
5
Türkçe
Zorunlu
Derse Kabul Koşulları :
Derse Devam Zorunluluğu :
Dersi Veren(ler) :
Dersin İçeriği :
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Yrd. Doç. Dr. LÜTFÜ İLGAR
Oyunun tanımı, özellikleri, tarihçesi,Türk kültüründe oyun ve oyuncak, Eğitimcilerin oyuna ilişkin görüşleri,
Oyun kuramları, Oyunun çocukların gelişim alanlarına etkileri, Çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları,
Oyun Çeşitleri, Oyun ve yetişkinler, Oyuncak standartları, Oyun alanları, Oyun etkinliklerini planlama ve
materyal seçimi, Gelişim ve eğitim alanlarına uygun oyun köşeleri, Gözlem yoluyla oyunları izleme ve
değerlendirme, Kayıt tutma ve rapor hazırlama, Farklı gelişen çocuklarda oyun yoluyla eğitim, 0-6 yaş
arasında kullanılabilecek oyun araç ve gereçleri, 0-6 yaş arasında gelişim alanlarına göre oyun
örnekleri
Oyunun çocuğun gelişim ve eğitimdeki yeri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur. Oyuna ilişkin kuramları bilir.
Çocukların gelişim özelliklerine ve eğitim alanlarına uygun materyal ve köşeler oluşturur. Oyunları izleme ve
Dersin Öğrenme Çıktıları : değerlendirmeyi, kayıt tutma ve rapor hazırlamayı bilir. Farklı gelişen çocuklar için oyun etkinlikleri planlar.
Dersin İşleniş Yöntemi :
Ders notu, ders sunumu, video.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Toplam
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
20
Sayfa 1 / 3
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
1
Toplam
2
Derslerin sürekli
"Yeniliklerin izlenmesi, uygun teknolojik altyapısı, İletişim,
iyileştirilmesi bağlamında
güncelleştirme"
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
80
100
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
14
0
0
5
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
8
3
3
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
42
42
0
0
15
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
8
122
4,88
5
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dersin Teorik Konu Başlıkları
Oyunun tanımı, özellikleri, tarihçesi
Türk kültüründe oyun ve oyuncak
Eğitimcilerin oyuna ilişkin görüşleri
Oyun kuramları
Oyunun çocukların gelişim alanlarına
etkileri
Çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları
Oyun Çeşitleri
Oyun ve yetişkinler
Oyun etkinliklerini planlama ve materyal
seçimi
Gelişim ve eğitim alanlarına uygun oyun
köşeleri
Gözlem yoluyla oyunları izleme ve değerlendirme, kayıt tutma ve rapor
hazırlama
Farklı gelişen çocuklarda oyun yoluyla
eğitim
0-6 yaş arasında kullanılabilecek oyun araç ve
gereçleri
0-6 yaş arasında gelişim alanlarına göre oyun
örnekleri
Sayfa 2 / 3
Hafta
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
Çocukların tüm gelişim özelliklerini (bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal, psikomotor, dil, ahlak vb.) bilir.
Çocukların gelişim özelliklerine en uygun etkinlikleri planlar, hazırlar ve uygular.
Çocuk gelişimi alanında ön lisans düzeyinde alan ve genel kültür ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri
tanımlayabilir, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve bu bilgileri uygular.
Türkçeyi doğru ve güzel konuşur, çocukların da Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına özen gösterir.
Çocuk ve anne-baba başta olmak üzere diğer paydaşlarla etkili iletişim kurar.
Çocuk gelişimi alanında teknolojiyi ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır.
Çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini
uygulayabilir.
Çocukların ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutabilme, belge ve raporları düzenleyebilir.
Çocuk gelişimi alanında gerekli sorumlulukları alır.
Çocukların iyi birer birey olmaları için sabırla, şefkatle ve özveriyle çalışır.
Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur, aile katılımını önemser.
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder, dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanmalarını sağlar.
Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal ve dokümanları kullanır, gerekirse hazırlar, geliştirir ve bakımını yapar.
Çalışma yaşam ve ortamında mesleki etik kurallarına uyar.
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
4
4
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
3
3
Oyun çocuğun öğrenme en önemli yoludur. Çocuk ve oyun dersi konuları program yeterlilikleri ile doğrudan
ilşikilidir.
25.08.2014
İMZA
Sayfa 3 / 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
248 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content