close

Enter

Log in using OpenID

Ağ ve Sistem Çalışma Grubu Görevlisi

embedDownload
T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONEL GÖREV TANIMI
Doküman No
Yürürlük Tarihi
908.ASG.PGT/F03
10/11/2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
1/4
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Açıklama
Hazırlayan
Kontrol Eden
Onaylayan
Mahmut SARAÇ
Şef
Tarık KABAK
Uzman
İsmail ATICI
Bilgi İşlem Daire Başkanı
T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONEL GÖREV TANIMI
Birim :
Doküman No
Yürürlük Tarihi
908.ASG.PGT/F03
10/11/2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
2/4
Ağ ve Sistem Çalışma Grubu
Görev Adı :
Amiri :
Ağ ve Sistem Çalışma Grubu Görevlisi (ASG3)
Bilgi İşlem Daire Başkanı
Sorumluluk
Alanı :
Ağ ve Sistem Çalışma Grubu İş Süreçleri
Görev Devri :
ASG3 elemanı herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevleri
ASGS1 ve ASG2 elemanları tarafından onların da bulunmaması halinde Daire Başkanı
tarafından görevlendirilecek personel tarafından yerine getirilecektir.
 ASGS1 numaralı Ağ ve Sistem Çalışma Grubu elemanına devredilen görevler:
 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 ,
22 , 23 , 24
 ASG2 numaralı Ağ ve Sistem Çalışma Grubu elemanına devredilen görevler:
 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 ,
22 , 23 , 24
Görev Amacı :
Sorumluluk alanına giren iş ve işlemleri etkin ve verimli bir şekilde yapmak
suretiyle hizmet kalitesini yükselterek birim başarısına katkıda bulunmaktır.
Temel İş ve
Sorumluluklar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konusunda Bilgi ve Teknik Desteği Vermek.
Yeni Eposta Hesabı Tanımlama Ve Grup Eposta Güncelleme İşlemleri.
Eposta Hesabı Şifre Sıfırlama İşlemleri.
Eposta Hesabı Kapatma Ve Grup Eposta Güncelleme İşlemleri.
Güvenlik Duvarı Yapılandırma İşlemleri.
Güvenlik Duvarı Kurulum Ve Güncelleme İşlemleri.
Güvenlik Duvarı Arıza İşlemleri.
Farklı Birimlere Ait Sunucuların Sistem Odası' Nda Barındırılması.
UlakNet İnternet Erişimi Problemi İşlemleri.
Kablosuz Ağ cihazı problemi işlemleri.
Hazırlayan
Kontrol Eden
Onaylayan
Mahmut SARAÇ
Şef
Tarık KABAK
Uzman
İsmail ATICI
Bilgi İşlem Daire Başkanı
T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONEL GÖREV TANIMI
Doküman No
Yürürlük Tarihi
908.ASG.PGT/F03
10/11/2014
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Yetkileri:
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
3/4
Kablolu Ağ Cihazı Problemi İşlemleri.
Kablosuz Cihaz Keşif İşlemleri.
Kablolu Cihaz Keşif İşlemleri.
Kablosuz Cihaz Devreye Alınması İşlemleri.
Kablolu Cihaz Devreye Alınması İşlemleri.
Yeni Birim Sanal Ağ Tanımlama İşlemleri.
Ulaknet İnternet Erişim Hızı Arttırım İşlemleri.
Kablolu İnternet Erişimi Yetkilendirme İşlemleri.
Kablosuz İnternet Erişimi Yetkilendirme İşlemleri.
Yeni Birim Altalanadı Tanımlama İşlemleri.
Yeni Birim Web Sunucu Yer Sağlama İşlemleri.
Yönetimimizdeki Sunucuların Fiziksel Bakım İşlemleri.
Yönetimimizdeki Sunucuların Loglarının İncelenmesi İşlemleri.
Sistem Odası Düzenli Klima Bakım İşlemlerinin Yaptırılması.
1. Kuruma ait ve birim yönetiminde olan tüm sunucuları yönetmek.
2. Kuruma ait ve birim yönetiminde olan tüm kablolu ve kablosuz ağ erişim
cihazlarını yönetmek.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İkincil Mevzuatı
 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve İkincil Mevzuatı
 124 sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari
Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bağlı düzenlemer
 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve İkincil Mevzuatı
 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Bilgi :
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi
 Ulakbim Kabul Edilebilir Kullanım Politikası.
Beceri ve
Yetenekler :











Analitik düşünebilme ve analiz yapabilme
Hoşgörülü ve sabırlı olma
Empati kurabilme
İleri düzey iletişim becerisi
Güçlü hafıza
Sorun çözebilme
Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
İleri düzey bilgisayar ve internet kullanımı
Değişim ve gelişime açık olma
Sonuç odaklı olma
Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
Hazırlayan
Kontrol Eden
Onaylayan
Mahmut SARAÇ
Şef
Tarık KABAK
Uzman
İsmail ATICI
Bilgi İşlem Daire Başkanı
T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONEL GÖREV TANIMI
Doküman No
Yürürlük Tarihi
908.ASG.PGT/F03
10/11/2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
4/4
Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda
yerine getirmeyi kabul ediyorum.
Adı-Soyadı
Asil
Yasin GÜRGEN
Uzman
Vekil ASGS1
Tarık KABAK
Uzman
Vekil ASG2
Ahmet Faruk YILDIRIM
Uzman
Tarih
İmza
Hazırlayan
Kontrol Eden
Onaylayan
Mahmut SARAÇ
Şef
Tarık KABAK
Uzman
İsmail ATICI
Bilgi İşlem Daire Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
471 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content