close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı ekġp lġstesġ - Pendik Devlet Hastanesi

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Pendik Devlet Hastanesi
2014 YILI EKĠP LĠSTESĠ
BEYAZ KOD EKİBİ
ASİL
YEDEK
Dr. R. Birol ÇELİK
Dr. Ercan SERHAT
Başhekim Yardımcısı
Sema BAHÇECİ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Canan DENİZ
Oya KÖMÜRCÜ
Müdür Yardımcısı
Remziye KAÇAR
V.H.K.İ
Dr. Fikri DEDİK
Aile Hekimliği Uzmanı
Şenol CİN
Güvenlik
Selda DEMİRÖZ
Hemşire
Levent FİDAN
Güvenlik Sorumlusu
Üroloji Uzmanı
Hemşire
PEMBE KOD EKİBİ
ASİL
YEDEK
Dr.Ercan SERHAT
Başhekim Yardımcısı
Sema BAHÇECİ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fethiye KINA
Oya KÖMÜRCÜ
Hülya SARIKOCA
Dr.Fikri DEDİK
Aile Hekimliği Uzmanı
Hemşire
Müdür Yardımcısı
Remziye KAÇAR
V.H.K.İ
Pediatri Hemşiresi
Aysun BURAN
Pediyatri Hemşiresi
Güven GÖKÇE
Tekniker
Yüksel KELEŞ
Teknisyen Yardımcısı
Levent FİDAN
Güvenlik Sorumlusu
Şenol CİN
Güvenlik
Dr.Ercan SERHAT
BaĢhekim Yardımcısı
Sema BAHÇECĠ
Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü
Canan NUR
Kalte Yönetim Direktörü
Oya KÖMÜRCÜ
Müdür Yardımcısı
MAVĠ KOD SORUMLU EKĠBĠ
MERKEZ HASTANE MAVĠ KOD EKĠBĠ
ASĠL
YEDEK
Uzm.Dr. Arif Nadi ARDA
Aile Hekimi Uzmanı
Uzm.Dr. Mehmet TURHAN
Dahiliye Uzmanı
Uzm.Dr.Ġbrahim BOĞA
Anestezi Uzmanı
Uzm.Dr. Fatma KAVAK
Anestezi Uzmanı
Sevim GENÇ
Anestezi Teknisyeni
Ömer Kılıç
Anestezi Teknisyeni
Özlem ÇEVĠK
HemĢire
Serdal KODAL
Sağlık Memuru
Aysun BURAN
Pediatri HemĢiresi
Hülya SARIKOCA
Pediatri HemĢiresi
Levent FİDAN
Güvenlik Sorumlusu
ġenol CĠN
Güvenlik
ĠSTASYON KLĠNĠĞĠ MAVĠ KOD EKĠBĠ
ASĠL
YEDEK
Uzm.Dr. ġeref BAKIRTAġ
Dahiliye Uzmanı
Uzm.Dr. Alaattin ÇAKMAZ
Genel Cerrahi Uzmanı
Uzm.Dr. Tuba CAN
Anestezi Uzmanı
Uzm.Dr Sibel ġEN GÜNEY
Anstezi Uzmanı
Meryem Kaya Ünal
Anestezi Teknisyeni
ġengül ÜNAL
Anestezi Teknisyeni
Ziyaettin Bulut
HemĢire
Duygu Duzcu
HemĢire
Güvenlik Personeli
KURTKÖY MAVĠ KOD EKĠBĠ
ASĠL
YEDEK
Uzm.Dr.Abdulkadir ÖZTĠMUR
Dahiliye Uzmanı
Uzm.Dr.ġeref HAS
Genel Cerrahi Uzmanı
Meryem ġerife EROĞLU
HemĢire
Emine BAYRAMOĞLU
HemĢire
Güvenlik Personeli
Güvenlik Personeli
Mavi Kod Gece Ekibi (Merkez Bina): Nöbetçi Dahiliye Uzmanı,Nöbetçi Anestezi Teknisyeni, Nöbetçi Acil HemĢire
Mavi Kod Gece Ekibi (Ġstasyon Kliniği) : Nöbetçi ġef, Nöbetçi HemĢire
Kaynarca Mavi Kod Ekibi: Diyaliz Sorumlu hekimi, Diyaliz sorumlu hemĢiresi.
Beyaz Kod Ekibi: İstasyon Kliniği, Kurtköy,Sapanbağları polikliniğnde, Tıbbi, ,idari, ve hemşirelik hizmetlerinden bir temsilci, psikolog, veya
sosyal çalışmacı ve güvenlik görevlisi olacak şekilde oluşturulmuştur.
Pembe Kod Ekibi :İstasyon Kliniği, Kurtköy,Sapanbağları polikliniğnde, Tıbbi, ,idari, ve hemşirelik hizmetlerinden bir temsilci, teknik servis
elemanı, güvenlik elemanı, pediatri hemşiresi veya kat hemşiresinden olacak şekilde oluşturulmuştur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
332 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content