close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
KÜTAHYA ĠLĠ
KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
Mart 2014
EN-VĠP
(Engellilere ve YaĢlılara Özel Sağlık Hizmeti)
EN-VĠP
(Engellilere ve YaĢlılara Özel Sağlık Hizmeti)
EN-VĠP
(Engellilere ve YaĢlılara Özel Sağlık Hizmeti)
EN-VĠP Hizmet Binasının AçılıĢı
EN-VİP
(Engellilere ve Yaşlılara Özel Sağlık Hizmeti)
Projenin OluĢturulmasındaki Temel Amaç: “Kütahya’da engelli ve Yaşlı hastaların
sağlık hizmetlerine eşit erişimini kolaylaştırmaktır” Sağlık hizmetlerinden faydalanırken,
işlemler için bir başkasının yardımına gereksinim duyacak düzeyde olan engelliler ile
ileri derecede yaşlı hastalar zorluklarla karşılaşmaktadır.
Ülkemizin birçok sağlık tesisinde olduğu gibi Kütahya’da bulunan sağlık tesislerinde de
engellilerin ve Yaşlıların hizmet almasında bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Ancak
bunlar tam anlamı ile sağlık hizmetlerine eşit erişim sağlayacak düzeyde değildir.
Bu durumun nedenlerinin ise;
• Fiziki alt yapı yetersizliği
• Engelli ve Yaşlı vatandaşlara pozitif ayrımcılık yapılmayışı
• Engelli ve Yaşlı vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin düşük olduğu tespit
edilmiştir.
EN-VİP
(Engellilere ve Yaşlılara Özel Sağlık Hizmeti)
Tüm bu nedenler göz önüne alındığında Engelli ve yaşlı
hastalarımıza hizmet kolaylığı sağlaması açısından ENVİP hizmetinin hayata geçirilmesinin uygun olacağı
düşünülmüştür. Çünkü bu grup hastalar sağlık hizmeti
alırken hastane hizmetlerinde karşılaşabilecekleri
sorunlar nedeni ile sağlık sorunlarını ötelemektedirler.
EN-VĠP
(Engellilere ve YaĢlılara Özel Sağlık Hizmeti)
• TC Zafer Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma ve Altyapı Destek Programı
kapsamında hazırlanan proje ile 166.448,04 TL hibe desteği kazanıldığı
gibi, proje ile bölge 2.’si, İl 1.’si olmuştur.
• EN-VİP hizmet binasında görev alacak 14 personellerimize; İşaret Dili,
Engelli-Hasta Yakını Psikolojisi, İletişim ve Öfke Kontrolü konularında
eğitimler verilerek sertifikalandırılmışlardır.
EN-VĠP
(Engellilere ve YaĢlılara Özel Sağlık Hizmeti)
Amaç: Kütahya’da engelli ve yaşlı hastaların sağlık hizmetlerine eşit
erişimini sağlamak ve Kütahya’da engelli ve yaşlı hastalara sunulan
sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaktır.
EN-VİP
(Engellilere ve Yaşlılara Özel Sağlık Hizmeti)
Hedef Gruplar:
• Hastanelerimizden hizmet alırken işlemler için bir
başkasının yardımına gereksinim duyacak düzeyde olan
engelliler ile ileri derecede yaşlı hastalar oluşturmaktadır.
Beklenen Sonuçlar:
• Engelli ve Yaşlı hasta memnuniyet oranının arttırılması
• Engelli ve Yaşlı hasta müracaat sayısının arttırılması
EN-VİP
(Engellilere ve Yaşlılara Özel Sağlık Hizmeti)
Nihai Hedefimiz: Bu projenin uygulanmaya başlamasıyla, engelli ve yaşlı
hastalarımızın hastaneye ilk girişinden çıkışına kadar olan tüm süreçlerinde onlara
refakat edip alacakları sağlık hizmetinin kalitesini artırmak hedeflenmektedir. Engelli
ve yaşlı hastalarımız hastanede bu merkeze müracaat etmeleri halinde, gerekli
yönlendirme, taşıma (golf ve akülü arabalar ile) hizmetleri ile araçlarından alınarak
hastanedeki tüm süreçlerine refakat ederek işlemleri tamamlanmaktadır.
EN-VĠP BROġÜR
EN-VĠP BROġÜR
EN-VĠP KATALOG
EN-VĠP KATALOG
EN-VĠP KATALOG
EN-VĠP KATALOG
EN-VĠP KATALOG
EN-VĠP KATALOG
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
2 598 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content