close

Enter

Log in using OpenID

04.10.2014 Tarihli Hutbe : KURBAN BAYRAMI

embedDownload
İLİ
:BALIKESİR
TARİH :04/10/2014
‫بِس ِْم هللاِ الرَّحْ م ِن ال َّر ِح ِيم‬
ّ ‫لَنْ يَنَا َل‬
...‫ّللاَ لُ ُحى ُم َها َو ََل ِد َما ُؤهَا َول ِكنْ يَنَالُهُ التَّ ْقىي ِم ْن ُك ْم‬
‫قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬
KURBAN BAYRAMI
Değerli Kardeşlerim!
Okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor; “Onların ne etleri ne de kanları
Allah'a ulaşır. Fakat O’na sadece sizin takvanız
ulaşır’ 1
Okuduğum
hadis-i
şerifte
ise
Peygamberimiz
(sav)
şöyle
buyuruyor;
“Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir.
Herkesin niyet ettiği ne ise, eline geçecek olan
ancak odur.”2
Kardeşlerim!
Bugün 10 Zilhicce 1435 Bu gün Bayram günüdür.
Birlik,
beraberlik
ve
kardeşlik
duygularımızı perçinleyen, bir Bayram gününe
daha bizleri kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz
hamd ve şükürler olsun.
Bugün kurban günüdür. Kurban, hakka
yaklaşmaktır. Allah kuluna zaten yakındır; hem de
şahdamarından bile yakın. Mesele kulun Allah’a
yakın olup olmamasıdır. Tüm ibadetlerde olduğu
gibi kurban da insanı önce kendine sonra rabbine
yaklaştırır.
Kurban, Hakk’ın emrine boyun eğmektir. Yüce
kudret karşısında aczini itiraf etmek, özünden
verebilmektir. Zira; maldan, candan ve canandan
vaz geçerek bunları Rabbimize sunmak kolay
değildir.
Bugün Hz. İbrahim’in maldan, candan ve
yıllarca özlemini duyduğu evlattan hakka bağlılık
ve yakınlık için vaz geçtiği, oğlu Hz. İsmail’in de
bu yolda kurban olmaya razı olduğu gündür.
Sevgili Peygamberimizin: “Ben kurban gününü
bayram yapmakla emrolundum. Allah onu bu
ümmet için bayram kılmıştır. Kurban kesiniz.
Zira o babanız İbrahim’in sünnetidir.”3
Buyurduğu gündür.
Değerli Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz Hac Suresinin 36-37.ayet-i
kerimelerinde şöyle buyurmaktadır:”Onların ne
etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat sizden
O’na ulaşan yalnızca takvanızdır. Böylece, onları
size musahhar kıldı size yol gösterdiğinden dolayı
Allah’ın yüceliğini layıkıyla takdir edesiniz. (Ey
Peygamber,) iyileri (O’nun rızasıyla) müjdele” Bu
ayetler kurbanın hikmetini onun eti ve kanı gibi
maddi unsurlarında, sosyal ve ekonomik
katkısında değil, manevi boyutta aramamız
gerektiğini gösterir. İbadetleri Allah katında
değerli kılan niyetlerdir.
Canlıların ruhu olduğu gibi Salih
amellerinde ruhu vardır. Salih amellerin ruhu
niyettir, takvadır. Kurbanın etleri ve kanları
ulaşmadığı halde Allah’a (c.c.) kuldan yükselen
kulun niyeti ve takvasıdır.
Sevgili Kardeşlerim!
Bayramlar sevinme günü olduğu kadar aynı
zamanda sevindirme, iyi komşuluk, hayır dua,
birbirimizi ziyaret, hediyeleşme, tatlı sözümüzü,
güler yüzümüzü gösterme günüdür. Barış, huzur
ve kardeşlik için, Allah rızası uğruna, küslüklere
son verelim. Dünyanın en güzel bayramında;
anne, baba, dost, akraba, komşu herkesle
selamlaşıp bayramlaşalım. Ziyaret edilmedik
kimse kalmasın. Kurban kesemeyen fakiri,
fukarayı, öğrenciyi, öksüzü, yetimi gözetelim.
Geçmişlerimiz için, hayır duada bulanalım;
mağfiret ve rahmet dileyelim. Yoksulluk, gözyaşı,
şiddet ve savaş yüzünden bayram yapamayan din
kardeşlerimiz, hasta ve sıkıntısı olan bütün
müminler için Rabbimize yönelip dua edelim.
Kardeşlerim!
Allahu Teâlâ'nın Kur'ân-ı Kerîm'inde;
"Rabbin için namaz kıl ve kurban kes"4 emrine
uyup bayram sabahına namazla başladık.
Bayramımız mescitlerde başlasın; Cami çıkışında
bayramlaşıp, hayır dualar ederek gidelim
evlerimize. Hz. Peygamber (sav)'in "İmkânı olup
da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza
yaklaşmasın" 5 ikazına ve Rabbimizin emrine
uyup “…Süphesiz benim namazım da, diğer
ibadetlerim de, yasamım da, ölümüm de
âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”6 deyip
keselim kurbanlarımızı. Evlerimize dolsun bayram
sevinci, kesilen kurbanlar hürmetine çevremizdeki
sönsün fitne fesat ateşi, bütün yeryüzüne örnek
olsun kardeşliğimiz, sağlık ve afiyet içinde nice
bayramlara ulaştırsın Rabbimiz. Kutlu olsun
Bayramımız. Cenab-ı Hak cümlemizi her iki
dünyada aziz ve bahtiyar eylesin.
------------------------------------------------------------1-Hac, 22/37.
2-Buhari, Bedu’l-vahy, 1.
3-Tirmizî, Adâhî, 1.
4-Kevser,108/2.
5- Ebû Dâvûd, Salât, 239
6-En’âm,6 /162.
Hazırlayan: Mustafa KANDEMİR
Yunus Emre Camii İ.H
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
299 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content