close

Enter

Log in using OpenID

Dava Başvurusu İçin Tıklayınız

embedDownload
DANIŞTAY (
) DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Yürütmeyi Durdurma İstemlidir.
DAVACI
: AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI (AKTİF EĞİTİM-SEN)
Beştepe Mah. 33.Sok. No:13 Yenimahalle/ANKARA
VEKİLİ
: Av. xxxxxxxxxxxxx (Adres antettedir.)
DAVALI
: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - ANKARA
KONU
:
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce 18.02.2015 tarihinde
yayınlanan 2015 Yılı Milli Eğitim Uzmanlığı Sınav Kılavuzu'nun;
1- İlgili Mevzuat kısmında “657 Sayılı Devlet Kanunu” ve “ 652 Sayılı Milli Eğitim
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” olarak yer
alan mevzuatlar, dava konusu kılavuza dayanak olacak hükümler içermediğinden
“İLGİLİ MEVZUAT” kısmının,
2- “1. GENEL AÇIKLAMALAR” kısmının “c” bendinin,
3- “3. BAŞVURU ŞARTLARI” kısmının,
4- “6. SINAV SONUCUNA İTİRAZ” kısmının,
5- İlgili mevzuat kısmı ile hukuka aykırı kısımları iptal edilmekle uygulanma olanağı
kalmayacak olduğundan ve dayandığı mevzuat hükmü olmadığından kılavuzun
tamamının
uygulanması halinde pek çok kişi hakkında sözlü sınavlar ve atamalar
yapılacağından telafisi güç durumlara neden olacağı açık olup idarenin
savunması alınmadan veya çok kısa savunma süresi verilerek öncelikle
YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve sonrasında İPTALİ istemidir.
TEBLİĞ TARİHİ
: 18.02.2015
AÇIKLAMALAR
:
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 18.02.2015
tarihinde yayınlanan “2015 Yılı Milli Eğitim Uzmanlığı Sınav Kılavuzu” bazı maddeleri
yönünden Anayasamıza, yasaya ve hukuka açıkça aykırılıklar içermektedir.
1. DAVA KONUSU 2015 YILI MİLLİ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZUNUN
“İLGİLİ MEVZUAT” BAŞLIKLI KISMINDA YER ALAN “657 SAYILI DEVLET
MEMURLARI KANUNU” VE “652 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME”,
KILAVUZA DAYANAK OLACAK HÜKÜM İÇERMEMEKTE AKSİNE AYKIRI
HÜKÜMLER İÇERDİĞİNDEN KILAVUZ HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUNDUR.
ŞÖYLE Kİ;
a) Dava konusu kılavuzun “İlgili Mevzuat” kısmında “657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu” bulunmaktadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun
1/9
alınmadan veya çok kısa savunma süresi verilerek öncelikle YÜRÜTMESİNİN
DURDURULMASINA ve sonrasında İPTALİNE yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin
davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla dileriz. 23.02.2015
Davacı Vekili
Av. xxxxxxxxxxx
EKLER:
1- Dava Konusu 2015 Yılı Milli Eğitim Uzmanlığı Sınav Kılavuzu
2- Vekâletname
9/9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content