close

Enter

Log in using OpenID

28/03/2014 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı

embedDownload
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 28/03/2014
TOPLANTI NO
: 2014/12
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Selçuk KESER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
(Dekan Prof. Dr. Mustafa AYDIN
(Dekan Vekili)-(Görevli)
Vekili)
Prof. Dr. Rafet KOCA
(Üye)
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
(Üye)-(İzinli)
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR (Üye)
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
(Üye)
Doç. Dr. Atilla ALPAY
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami (Üye)
SALİHOĞLU
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Selçuk KESER Başkanlığında 28/03/2014 tarihinde
saat 14:15’de Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1Fakültemiz Dekanı ve Prof. Dr. Mustafa AYDIN’ın, 07-09/05/2014 tarihleri arasında Yeditepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan “8. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi”ne Tıp Dekanlar Konseyi
Yürütme Kurulu Üyesi olarak katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. maddesi uyarınca yol hariç 3
(üç) gün süreyle yolluklu, yevmiyeli ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına
arzına,
2-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 20.03.2014 tarih, 96759302-2649 sayılı yazısı ve
ekinde yer alan Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 07.03.2014 tarih,
68570051-49338 sayılı yazısı okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.
Dr. Haşmet BARDAKCI’nın, özlük hakları Üniversitemizde kalmak ve her ayın 10 (on) günü
Üniversitemizde çalışmak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. Maddesi uyarınca 1
(bir) yıl süreyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
3-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.03.2014
tarih ve 86982119-45 sayılı yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Öge
TAŞCILAR’ın, “N-acetylcsteine Attenuates the Deleterious Effects of Radiation Therapy on
Incisional Wound Healing in Rats” konulu bilimsel araştırma projesinin “Bülent Ecevit Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Projelerinin Yönergesi”nin Proje Türleri
ve Nitelikleri başlıklı 5/h maddesi uyarınca “Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri”
kapsamından yararlandırılmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 28/03/2014
TOPLANTI NO
: 2014/12
4-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 21.03.2014 tarih ve 17267245-699 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sadık
TOPRAK’ın, 23-26/04/2014 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek
olan “XI. Adli Bilimler Kongresi” kapsamında “Gösteri Kontrol Ajanlarının Uzun Dönem Etki ve
Komplikasyonları“ isimli sözlü bildiri ile katılmak üzere “Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Projeleri Yönergesi”nin Proje Türleri ve Nitelikleri
başlıklı 5/h maddesi uyarınca “Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri” kapsamından
yararlandırılmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
5-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 24.03.2014 tarih ve 86982119-49 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma
Ayça GÜLTEKİN’in, “Yaşlı Hastalarda Laparoskopik Retroskopi Güvenli midir? Ulusal Veri
Tabanında Yanıt” konulu bilimsel araştırma projesinin “Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Projelerinin Yönergesi”nin Proje Türleri ve
Nitelikleri başlıklı 5/h maddesi uyarınca “Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri”
kapsamından yararlandırılmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
6-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.03.2014 tarih ve
40966919-145 sayılı yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail
ŞERİFOĞLU’nun, “Recurrent Vomiting and Epigastric Pain Attacks in an Adult Patient With
Colonic Malrotation” konulu bilimsel araştırma projesinin “Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Projelerinin Yönergesi”nin Proje Türleri ve
Nitelikleri başlıklı 5/h maddesi uyarınca “Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri”
kapsamından yararlandırılmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
7-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 27.03.2014 tarih ve 48680909-780 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Selim
AYDEMİR’in, 09-13/04/2014 tarihleri arasında Unıted Kıngdom/London’da düzenlenecek olan “EASL
2014 The International Lıver Congress”e katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi
uyarınca yol hariç 5 (beş) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine
ve Rektörlük Makamına arzına,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 28/03/2014
TOPLANTI NO
: 2014/12
8-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 12.03.2014 tarih ve 17267245-730 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzm. Tabip Fulya COŞAN’ın,
04-05/04/2014 tarihleri arasında Rusya/Moskova’da düzenlenecek olan “5th Inflammation Forum
Inform” konulu kongreye katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 2
(iki) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük
Makamına arzına,
9-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 17.03.2014 tarih ve 48680909-719 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Bilim Dalı Arş. Gör. Dr. Fatih KUZU’nun, 03-07/05/2014 tarihleri arasında Polonya’da
düzenlenecek olan “ECE 2014 European Congress of Endocrinology” konulu kongreye poster
sunumu ve katılımcı olarak katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 5 (beş)
gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına
arzına,
10-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 18.03.2014 tarih ve 84644672-686 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör.
Dr. Yusuf Çağdaş KUMBUL’un, tez danışmanlığına Yrd. Doç. Dr. Murat DAMAR’ın atanmasına,
tez konusunun “Laringofarengeal Reflü Hastalarında Koku Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi”
olarak belirlenmesine ve ilgiliye tebliğine,
11-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 14.03.2014 tarih ve 84644672-693 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör.
Dr. Onur PAKIR’ın, tez danışmanlığına Yrd. Doç. Dr. Aykut Erdem DİNÇ’in atanmasına, tez
konusunun “Kronik Süpüratif Otitis Mediada Medikal Tedavinin Cerrahi Tedavinin
Zamanlamasındaki Rolü” olarak belirlenmesine ve ilgiliye tebliğine,
12-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 24.03.2014 tarih, 17267245-714 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Arş.
Gör. Dr. Selçuk ERGEN’in görev süresinin 05.04.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden
anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi
Onkoloji Bilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
belirtilen Arş. Gör. Dr. Selçuk ERGEN’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca
05.04.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
TOPLANTI TARİHİ : 28/03/2014
TOPLANTI NO
: 2014/12
13-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 21.03.2014 tarih, 84644672-744 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Gül ERTEN’in
görev süresinin 07.04.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
Gül ERTEN’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 07.04.2014 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
14-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 20.03.2014 tarih, 84644672-687 sayılı yazısı
ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06.01.2014 tarih, 98959205-62 sayılı yazısı ile
18.03.2014 tarihli Akademik Kurul Kararı okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ebubekir ER’in
tezinin yetiştirilemediğinden 6 (altı) ay ek süreye ihtiyaç duyulduğu tez danışmanının
dilekçesinden ve Çocuk Cerrahisi Akademik Kurul Kararı’ndan anlaşılmıştır. Adı geçenin uzmanlık
eğitim süresinin 10.04.2014 tarihinden itibaren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca 6 (altı) ay süre ile uzatılmasına ve ilgiliye tebliğine,
15-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 20.03.2014 tarih, 84644672-687 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ebubekir ER’in
görev süresinin 10.04.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
Ebubekir ER’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 10.04.2014 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
16-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 24.03.2014 tarih, 17267245-712 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ayşegül
SINAÇ’ın görev süresinin 29.04.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
4
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ayşegül SINAÇ’ın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 29.04.2014 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
TOPLANTI TARİHİ : 28/03/2014
TOPLANTI NO
: 2014/12
17-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 24.03.2014 tarih, 17267245-713 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Arş.
Gör. Dr. Müzeyyen ASLANER’in görev süresinin 30.04.2014 tarihinde dolacağı dosyasının
tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Hematoloji Bilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı
belirtilen Arş. Gör. Dr. Müzeyyen ASLANER’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi
uyarınca 30.04.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
18-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 24.03.2014 tarih, 84644672-738 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Arş. Gör.
Dr. Aslı YALÇIN’ın görev süresinin 14.05.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen
Arş. Gör. Dr. Aslı YALÇIN’ın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 14.05.2014
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve
Rektörlük Makamına arzına,
19-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 12.03.2014 tarih, 84644672-694 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Serap EGE’nin eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza
teslim edildiği anlaşılmıştır.
“Gebe Kadınlarda Human Papilloma Virüs Sıklığının Araştırılması” konulu tezi 12/03/2014 tarihli
“Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Serap EGE’nin, Tıpta ve Diş
Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince uzmanlık sınavını yapmak
üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer nüshasının
değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 12 Mayıs 2014 Pazartesi
günü saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
5
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 28/03/2014
TOPLANTI NO
: 2014/12
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Mehmet İbrahim HARMA
Prof. Dr. Müge HARMA
Prof. Dr. Ülkü ÖZMEN
Doç. Dr. Aykut BARUT
Doç. Dr. İnan İlker ARIKAN
YEDEK ÜYELER :
Yrd. Doç. Dr. Hatice IŞIK
Doç. Dr. Figen BARUT
20-
B.E.Ü Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ve Doğum
ve Doğum
ve Doğum
ve Doğum
ve Doğum
B.E.Ü Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.03.2014 tarih,
93106430-735 sayılı, Arş. Gör. Dr. Güneş ÇAKMAK GENÇ konulu görüş yazısı ve ekleri ile Sağlık
Bakanlığı’nın “Tıbbi Genetik Çekirdek Müfredatı ve Rotasyonları” konulu yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.03.2014 tarih,
93106430-735 sayılı yazısı ve ekinde sunulan belgelerden Arş. Gör. Dr. Güneş ÇAKMAK GENÇ’in
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 23.06.2010 tarih ve 82 sayılı Kararı ile belirlenen rotasyon bölüm ve
süreleri kapsamında yer alan rotasyonlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıkları, Tıbbi
Onkoloji, Çocuk Metabolizma Hastalıkları ve Çocuk Endokrinolojisi rotasyonlarını tamamladığı
anlaşılmaktadır. Ancak Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2014 tarih,
58154375-17221 sayılı yazısı ile Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nın rotasyon bölüm ve sürelerinin
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 (iki) ay, İç Hastalıkları 1 (bir) ay ve Kadın Hastalıkları ve Doğum 2
(iki) ay olarak yeniden düzenlendiği görülmüştür.
Arş. Gör. Dr. Güneş ÇAKMAK GENÇ’in Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 23.06.2010 tarih ve 82 sayılı
Kararı ile belirlenen rotasyonlarından yapmış olduğu 2 (iki) ay Çocuk Metabolizma Hastalıkları ve
2 (iki) ay Çocuk Endokrinolojisi rotasyonlarının Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün 20.02.2014 tarih, 58154375-17221 sayılı yazısı ile belirlenen 2 (iki) ay Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları rotasyonundan sayılmasına,
6
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
21-
Fakültemiz Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu tarafından 25/04/2014 Cuma günü saat
15:30’da düzenlenecek olan “Elektron Mikroskopik Yöntemler ve Tıpta Uygulamaları” konulu
konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve
Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serap ARBAK’ın 2547 sayılı Yasanın 39.maddesi
uyarınca 25/04/2014 tarihinde yol hariç 1 (bir) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak
Zonguldak’ta görevlendirilmesine, harcırahının Fakültemiz 2014 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili
tertibinden ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
TOPLANTI TARİHİ : 28/03/2014
TOPLANTI NO
: 2014/12
22-
06.11.2008 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul’un toplantısında alınan, 2547
Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavının
yapılması gerektiği ile ilgili karar uyarınca 08/03/2014 tarihli Üniversitemiz akademik ilanında
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent
kadrosuna başvuran Uzm. Dr. Beril Gülüş DEMİREL’in Yabancı Dil (İngilizce) Sınavlarının 07 Nisan
2014 Pazartesi günü saat 10:00’da yapılmasına, Sınav Jürisinin aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasına;
YABANCI DİL SINAV JÜRİSİ
Yrd. Doç. Dr. Özlem AYDIN ÖZTÜRK B.E.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları
Başkan
Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Selçuk KESER
Üye
B.E.Ü. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı,
Prof. Dr. Rafet KOCA
B.E.Ü. Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim
Üye
23-
Dalı Başkanı
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 28.03.2014 tarih, 17267245-803 yazısı ve
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.03.2014 tarih,
88836742-798 sayılı yazısı ile 20.03.2014 tarihli Akademik Kurul Kararı okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı Arş. Gör. Dr. Özlem YILMAZ’ın tezinin yetiştirilemediğinden 6 (altı) ay ek süreye ihtiyaç
duyulduğu tez danışmanının dilekçesinden ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Akademik Kurul Kararı’ndan anlaşılmıştır. Adı geçenin uzmanlık eğitim süresinin 06.04.2014
tarihinden itibaren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. maddesi
uyarınca 6 (altı) ay süre ile uzatılmasına ve ilgiliye tebliğine,
7
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
24-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 28.03.2014 tarih ve 17267245-818 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Esin SAYIN’ın,
tez danışmanlığına Doç. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU’nun atanmasına, tez konusunun “Maden
İşkolunda Çalışan Kaynak İşçilerinde Kan Ağır Metal Düzeylerinin Değerlendirilmesi” olarak
belirlenmesine ve ilgiliye tebliğine,
TOPLANTI TARİHİ : 28/03/2014
TOPLANTI NO
: 2014/12
25-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.03.2014 tarih
ve 48680909-236 sayılı yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Taner
BAYRAKTAROĞLU’nun, “Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi-Zonguldak Genelinde-Diabetes
Mellitus ve Risk Faktörleri” konulu bilimsel araştırma projesinin “Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Projelerinin Yönergesi”nin Proje Türleri ve
Nitelikleri başlıklı 5/h maddesi uyarınca “Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri”
kapsamından yararlandırılmasının uygun bulunmadığına ve yatırım projesi olarak
değerlendirilmesini ve Rektörlük Makamına arzına,
26-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 26.03.2014 tarih, 84644672-788 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Arş.
Gör. Dr. Onur PAKIR’ın görev süresinin 04.04.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden
anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Kulak, Burun ve Boğaz
Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca
bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr. Onur PAKIR’ın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50.
Maddesi uyarınca 04.04.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya
yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
8
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
27-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 27.03.2014 tarih, 84644672-842 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Arş.
Gör. Dr. Yusuf Çağdaş KUMBUL’un görev süresinin 04.04.2014 tarihinde dolacağı dosyasının
tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Kulak, Burun ve Boğaz
Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca
bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr. Yusuf Çağdaş KUMBUL’un görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın
50. Maddesi uyarınca 04.04.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu
kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
TOPLANTI TARİHİ : 28/03/2014
TOPLANTI NO
: 2014/12
28-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 27.03.2014 tarih, 84644672-835 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Merve
ARMUT’un görev süresinin 04.04.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
Merve ARMUT’un görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 04.04.2014
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve
Rektörlük Makamına arzına,
29-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 26.03.2014 tarih ve 17267245-816 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Rıza
YILMAZ’ın, 23-26/04/2014 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/Gazimağusa’da
düzenlenecek olan “11. Adli Bilimler Kongresi”ne poster sunumu ile katılmak üzere 2547 Sayılı
Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı
olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
9
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
30-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 27.03.2014 tarih, 84644672-834 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Mehmet Haşim GÜNER’in eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha
olarak Dekanlığımıza teslim edildiği anlaşılmıştır.
“Ratlarda Flep Yaşayabilirliğine Ozon Gazının Etkisi: Deneysel Çalışma” konulu tezi 14/02/2014
tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Mehmet Haşim GÜNER’in,
Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince uzmanlık
sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer
nüshasının değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 17 Nisan 2014
Perşembe günü saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
TOPLANTI TARİHİ : 28/03/2014
TOPLANTI NO
: 2014/12
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. A. Eksal KARGI
Prof. Dr. Murat KALAYCI
Doç. Dr. Tonguç Mustafa İŞKEN
Doç. Dr. Öge TAŞÇILAR
Yrd. Doç. Dr. Tahsin GÖRGÜLÜ
YEDEK ÜYELER :
Yrd. Doç. Dr. Murat SONGÜR
Yrd. Doç. Dr. Özcan PİŞKİN
B.E.Ü Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
10
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
31-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Mehmet Haşim GÜNER’in, 17 Nisan 2014 Perşembe günü yapılacak Uzmanlık
Sınavı Jürisine asil üye olarak seçilen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tonguç Mustafa İŞKEN’in Fakültemize
davet edilmesine, adı geçen öğretim üyesinin 2547 sayılı Yasanın 39.maddesi uyarınca 17 Nisan
2014 tarihinde yol hariç 1 (bir) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Zonguldak’ta
görevlendirilmesine, harcırahının Fakültemiz 2014 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili tertibinden
ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
32-
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 28.03.2014 tarih ve 64154304-824 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Çağatay
BARUT’un, 08-10/08/2014 tarihleri arasında Çin/Pekin’de düzenlenecek olan “XVIIII. Congress
of International Federation of Associations of Anatomy” adlı kongreye “Yüz Simetri ve
Asimetrisinin Beden Algısına Göre Değerlendirilmesi: Ön Sonuçlar Evaluation of Facial
Symmetry-Asymmetry in Relation to Body Cathexis: Preliminary Results” konulu bilimsel
araştırma projesi ile katılmak üzere “Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Hazırlama ve Değerlendirme Projeleri Yönergesi”nin Proje Türleri ve Nitelikleri başlıklı 5/h
maddesi uyarınca “Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri” kapsamından
yararlandırılmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
TOPLANTI TARİHİ : 28/03/2014
TOPLANTI NO
: 2014/12
33-
F Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 27.03.2014 tarih, 17267245-980 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Umut DELİBAŞ’ın tez
konusunun “Kronik Karaciğer Parankim Hastalığı Olan Hastaların Hepatorenal Sendrom
Yönünden Renal Doppler ve Diffüzyon MRG ile Korele Değerlendirilmesi” olan tez konusunun
“Kronik Karaciğer Parankim Hastalığında Renal Perfüzyonun Renal Doppler USG ve Difüzyon
MRG ile Korele Değerlendirilmesi” olarak değiştirilmesine,
Oybirliği ile karar verildi.
11
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 28/03/2014
TOPLANTI NO
: 2014/12
Toplamı 12 sayfa olan 28.03.2014 tarih ve 2014/12 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 33 (otuzüç) adet karar vardır.
12
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Selçuk
Dekan Vekili
KESER Prof Dr. Rafet KOCA
Üye
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU
Üye
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 132 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content