close

Enter

Log in using OpenID

07/02/2014 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı

embedDownload
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 07/02/2014
TOPLANTI NO
: 2014/05
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALİHOĞLU
(Dekan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
(Üye)-(İzinli)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 07/02/2014 tarihinde saat
14:00’te Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 30.01.2014 tarih ve 84644672-245 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör.
Dr. Sevim AYDINLI’nın, tez danışmanlığına Yrd. Doç. Dr. Sultan BİŞKİN’in atanmasına, tez
konusunun “Septorinoplastide Türk Lokumu Uygulamasında Bakteriyel Selüloz İle Fasyanın
Karşılaştırılması” olarak belirlenmesine ve ilgiliye tebliğine,
2-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 03.02.2014 tarih ve 84644672-256 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Arş. Gör.
Dr. Nilay Nur GÜNGÖR’ün, tez danışmanlığına Yrd. Doç. Dr. Gamze KÜÇÜKOSMAN’ın
atanmasına, tez konusunun “Anksiyetenin ve Genel Anestezi Uygulamalarının Gebelerde
Farkındalık Üzerine Etkisi” olarak belirlenmesine ve ilgiliye tebliğine,
3-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 05.02.2014 tarih ve 84644672-267 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Reha GİRGİN’in, tez
danışmanlığına
Prof. Dr. Bülent AKDUMAN’ın atanmasına, tez konusunun “Perkutan
Nefrolitotomi(Pnl)’de Charlson Komorbidite Endeksinin Clavien Komplikasyon Skalası Üzerine
Etkisi” olarak belirlenmesine ve ilgiliye tebliğine,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 07/02/2014
TOPLANTI NO
: 2014/05
4-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 04.02.2014 tarih, 84644672-266 sayılı yazısı
ve Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.02.2014 tarih, 85188590-15 sayılı yazısı ile 03.02.2014
tarihli Akademik Kurul Kararı okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Reha GİRGİN’in tezinin
yetiştirilemediğinden 6 (altı) ay ek süreye ihtiyaç duyulduğu tez danışmanının dilekçesinden ve
Üroloji Akademik Kurul Kararı’ndan anlaşılmıştır. Adı geçenin uzmanlık eğitim süresinin
17.02.2014 tarihinden itibaren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28.
maddesi uyarınca 6 (altı) ay süre ile uzatılmasına ve ilgiliye tebliğine,
5-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 04.02.2014 tarih, 84644672-266 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Reha GİRGİN’in
görev süresinin 17.02.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Üroloji Anabilim Dalı Araştırma
Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr. Reha
GİRGİN’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 17.02.2014 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
6-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 03.02.2014 tarih, 17267245-239 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Tuğçem KESKİN’in görev süresinin 23.02.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen
Arş. Gör. Dr. Tuğçem KESKİN’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca
23.02.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
7-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 03.02.2014 tarih, 17267245-243 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Coşkun EKEMEN’in görev süresinin 28.02.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen
Arş. Gör. Dr. Coşkun EKEMEN’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca
28.02.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
TOPLANTI TARİHİ : 07/02/2014
TOPLANTI NO
: 2014/05
8-
Dr. Ali SUNAR’ın 06.02.2014 tarihli dilekçesi ve ekleri incelendi.
2013 (YDUS) Yan Dal Uzmanlık Sınavı Ek Yerleştirme sonucu Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Araştırma Görevliliğini kazanan Dr.
Ali SUNAR’ın uzmanlık eğitimini görmek üzere söz konusu Araştırma Görevliliği kadrosuna 2547
Sayılı Yasa’nın 50.maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
9-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 03.02.2014 tarih, 17267245-242 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Abdullah Orhan
DEMİRTAŞ’ın eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza teslim
edildiği anlaşılmıştır.
“Akut İskemide İskemi Modifiye Albumin Düzeylerinin Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı İle
İlişkisi” konulu tezi 06/01/2014 tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör.
Dr. Abdullah Orhan DEMİRTAŞ’ın, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29.
maddesi gereğince uzmanlık sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde
oluşturulmasına, tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine,
sınav tarihinin 04 Mart 2014 Salı günü saat 10:30 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Doç. Dr. Turgut KARABAĞ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKPINAR
Yrd. Doç. Dr. M. Raşit SAYIN
Yrd. Doç. Dr. Sevil UYGUN İLİKHAN
YEDEK ÜYELER :
Yrd. Doç. Dr. Muammer BİLİCİ
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Cemil GÜRSOY
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 07/02/2014
TOPLANTI NO
: 2014/05
10-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 05.01.2014 tarih, 17267245-264 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Elif
PEYNİR’in eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza teslim
edildiği anlaşılmıştır.
“Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Klinik-Radyolojik Fenotiplerinin Serum
Biyobelirteçleri ile Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi” konulu tezi 10/12/2013 tarihli “Tez
Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Elif PEYNİR’in, Tıpta ve Diş
Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince uzmanlık sınavını yapmak
üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer nüshasının
değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 21 Şubat 2014 Cuma günü
saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. M. Meltem TOR
Prof. Dr. Figen ATALAY
Doç. Dr. Mertol GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Tacettin ÖRNEK
Yrd. Doç. Dr. Fatma ERBOY
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Dalı Öğretim Üyesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim
Göğüs Hastalıkları Anabilim
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim
Göğüs Hastalıkları Anabilim
YEDEK ÜYELER :
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTINSOY
11-
B.E.Ü Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hakan TANRIVERDİ
B.E.Ü Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi
Fakültemiz 3. Sınıfına yatay geçiş başvurusunda bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Saadet DENİZ’in 27.01.2014 tarihli dilekçesi ile Fakültemiz
Başkoordinatörlüğü’nün 05.02.2014 tarih, 99256544-30 sayılı yazısı okundu.
Adı geçenin durumu Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin
7. Maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.01.2014 tarih, 75850160-301-06-212 sayılı
Yatay Geçiş Yönetmelik Ek madde-(1) Uygulama esasları doğrultusunda değerlendirilerek yatay
geçiş yapmasının uygunluğuna, Baskoordinatörlüğe bilgi verilmesine ve Rektörlük Makamına
4
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
arzına,
TOPLANTI TARİHİ : 07/02/2014
TOPLANTI NO
: 2014/05
12-
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 05.02.2014 tarih, 99256544-27 sayılı yazısı ve ekleri
okundu.
Fakültemiz 3. sınıf öğrencilerinden 113107101002 numaralı Murat UÇAR’ın; 13/12/2013 tarih,
2013/53 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gereğince, 05.02.2014 tarihinde İnfeksiyon
Hastalıkları Ders Kurulu mazeret sınavı yapılmasına karar verilmiştir. Ancak adı geçen öğrenci
anılan tarihte sınava katılmamış olup öğrenciye 0 (sıfır) puan verilmesinin kabulüne ve
Başkoordinatörlüğe bilgi verilmesine,
13-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları (Uykuda solunum
bozukluğu olan hastalarda gastroözefageal ve laringofaringeal reflünün rolü üzerine çalışmaları
olmak) Anabilim Dalı’nda açık bulunan yardımcı doçent kadrosuna müracaat eden Uzm. Dr.
Duygu ERDEM’e ait yabancı dil sınav tutanakları, bilimsel yayınlarına ait jüri raporları ve takdim
dersi jüri tutanakları incelendi.
Başarılı olduğu tutanaklardan ve jüri raporlarından anlaşılan Uzm. Dr. Duygu ERDEM’in,
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Yardımcı Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yasa’nın 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve
Rektörlük Makamına arzına,
14-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 06.02.2014 tarih, 17267245-289 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Taner BABUR’un
eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza teslim edildiği
anlaşılmıştır.
“Kronik Aktif Hepatit Olgularında Serum Adiponektin ve Leptin Seviyeleri İle İnsülin
Rezistansının Peginterferon ve Ribavirin Tedavisine Etkisi” konulu tezi 21/12/2013 tarihli “Tez
Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Taner BABUR’un, Tıpta ve Diş
Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince uzmanlık sınavını yapmak
üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer nüshasının
değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 24 Şubat 2014 Pazartesi
günü saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
5
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 07/02/2014
TOPLANTI NO
: 2014/05
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Hüseyin ENGİN
Prof. Dr. Yücel ÜSTÜNDAĞ
Doç. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU
Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Sevil UYGUN İLİKHAN
YEDEK ÜYELER :
Doç. Dr. Şehmus ERTOP
Yrd. Doç. Dr. Muammer BİLİCİ
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
15-
Fakültemiz 2014-2015 Eğitim–Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanının 10 (On) olarak
belirlenmesinin kabulüne ve Rektörlük Makamına arzına,
16-
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 07.02.2014 tarih, 64154304/302 sayılı yazısı
ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.02.2014 tarih, 26259946-301 sayılı yazısı ile
07.02.2014 tarihli Akademik Kurul Kararı okundu.
23.10.2013 tarihinde girmiş olduğu uzmanlık sınavını kazanarak başarılı olan Fakültemiz Temel
Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. İnci TURAN’ın görev süresi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.02.2013 tarih, 1 nolu Genel Kurul karalarının “b” maddesi
uyarınca Makamlarınızın 12.11.2013 tarih, 96759302/10148-17327 sayılı oluru ile 3 (üç) ay süre
ile uzatılmıştı.
Arş. Gör. Dr. İnci TURAN’ın 54. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında ataması Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’na yapılmış fakat Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan tebliğat listesinde ismi yayınlanmamıştır. Arş. Gör. Dr. İnci TURAN’ın daha
önce alınan kararların iptal edilerek 18/01/2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
15. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici Madde 65’te yer alan “Yeni
6
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
bir düzenleme yapılıncaya kadar, yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık eğitimi yapmakta
olan tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında Sağlık Bakanlığına,
uzman olduklarının bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına kadar
kurumları ile ilişkileri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler”
hükmü uyarınca Fakültemizdeki görevine devam etmesine ve Rektörlük Makamına arzına
TOPLANTI TARİHİ : 07/02/2014
TOPLANTI NO
: 2014/05
17-
Rektörlük Makamı’nın 30.01.2014 tarih, 39633678/298-01521 sayılı yazısı ve ekleri okundu.
Rektörlük Makamı’nın 30.01.2014 tarih, 39633678/298-01521 sayılı yazısı ekinde alınan
“Performans Puanlama Çizelgesi” Fakültemiz öğretim üyelerinden talep edilmiş olup, öğretim
üyelerinden alınan bilgiler doğrultusunda Fakültemizin “Performans Puanı” hazırlanarak Rektörlük
Makamına arzına
Oybirliği ile karar verildi.
7
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 07/02/2014
TOPLANTI NO
: 2014/05
Toplamı 8 sayfa olan 07.02.2014 tarih ve 2014/05 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 17 (onyedi) adet karar vardır.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Dekan
Prof Dr. Rafet KOCA
Üye
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU
8
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 103 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content