close

Enter

Log in using OpenID

Büyükşehir sınırları ve harcırah yeni durum

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 10/11/2014-20727
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı
Konu
*BEL53KFZ*
Pin: 57761
:14999856-612.02/
:Harcırah
ANKARA VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)
İlgi
: Ankara İl Müftülüğü'nün 01.10.2014 tarih ve 69643345-840-8035 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile; 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyeleri hususunda getirilen düzenlemeler
neticesinde Çamlıdere İlçe Müftülüğü'ne bağlı köylerin mahalle statüsüne geçmesi nedeniyle ilçe
içinde ve diğer ilçelere gerçekleşen naklen atamalar ve geçici görevlendirmelerde harcırah ödenip
ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere kamuoyunda torba yasa olarak bilinen 6552 sayılı kanun ile 6245 sayılı Harcırah
Kanununun 3. maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı değişmiştir.
Buna göre;
a) Büyükşehirlerde ilçe belediye sınırları esas alınmıştır. Önceden köy olup şu anda mahalle olan
yerler, yerleşim özellikleri bakımından ilçe merkeziyle bütünlük arz edecek şekilde ise, yani;
mahalle (köy), ilçe merkezinin evlerinin bittiği yerden devam ediyor veya ayrı olmakla birlikte
mutat olarak yaya yürünebiliyor ise "aynı yer" sayılabileceği; buna karşın mahalle (köy), ilçe
merkezinin evlerinden tamamen ayrı ve taşıt kullanılmadan ulaşımı mümkün olmayan bir mesafe
de ise "başka yer "sayılabileceği,
b) Çamlıdere ilçesi, diğer ilçelerle bütünlük arz etmediğinden, başka ilçelere ve eskiden "metropol"
denilen il merkezindeki ilçelere tayin ve geçici görev nedeniyle harcırah ödenebileceği mütalaa
edilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Dr. Necdet SUBAŞI
Başkan a.
Strateji Geliştirme Başkanı
10/11/2014 Ml.Hiz.Uzm.
10/11/2014 D.Bşk.
: M.AKSU
: M.TÜRK
Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara
E-Posta: [email protected]
Elektronik ağ:www.diyanet.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Metin Aksu
Tel: (312) 295 79 03
Faks: (312) 287 63 85
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
146 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content