close

Enter

Log in using OpenID

Vergi Matrahı/Mali Zarar Sorgulama İşlemleri Kullanıcı

embedDownload
8
Vergi Matrahı/Mali Zarar
Sorgulama İşlemleri Kullanıcı
Kılavuzu
1
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinde 7.6.2014 tarihinde yapılan değişiklikle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre
belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının
büyüklüğü (işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için vergi matrahı/mali zararın gayrisafi satış hasılatı tutarına oranı) öncelikli değerlendirme kriteri olarak kabul
edilmiştir. Bu sorgulama, geliştirilen yeni uygulama ile EKAP üzerinden yapılabilmektedir. Vergi matrahı/mali zarar Sorgulama işlemini yapabilmek için ekonomik açıdan en
avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği bir ihalede teklif değerlendirme aşamasında en az iki fiyat teklifinin eşit çıkması koşulu sağlanmalı ve 1. Oturumun
kaydedilmiş olması gerekmektedir. İhale ilanı/duyurusu 7.6.2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde bu sorgulama yapılabilmektedir.
2
Yabancı para cinsinden verilen teklifler, T.C. Merkez Bankası günlük yayımlanan döviz alış kuru, ( ihale tarih saati itibari ile belirlenmiş) üzerinden TL’ye çevrilmektedir.
Yabancı para birimi ile TL cinsinden verilen tekliflerin eşit olması durumunda da vergi matrahı sorgulama işlemi, teklif veren yerli istekli için yapılabilmektedir. Ekran
örneğinde olduğu gibi üç teklifin eşit çıkmış olması sebebiyle “Vergi matrahı/mali zarar Sorgulama” işlemi gerçekleştirilebilir. Bu işlem için, Teklif İşlemleri->Belge sorgulama
bağlantısına tıklanır, ve “Vergi Matrahı Sorgulama” ekranına ulaşılır.
3
İhaleye ait Belge Sorgulama ekranı getirilir, “Vergi Matrahı Sorgulama” alanı işaretlenir.
4
İhaleye eşit teklif veren istekli bulunmadığında sistem bilgi mesajı vermektedir.
5
Eşit teklife sahip isteklilerin olduğu ihalelerde, istekliler örnek ekranda olduğu gibi görüntülenir. Sistem, Gelir İdaresi Bşk.’lığı entegrasyonu ile, Sorgula butonuna
basıldığında, istekliye ait vergi matrahı bilgilerini doküman olarak getirir. Sistem, daha önce sorgulama yapılmamış ise sorgu durumunu “Sorgulanmamış” olarak gösterir.
6
Sorgulama yapılan istekliye ait sonuç bilgileri Sonuç butonuna basıldığında getirilmektedir. Tekrar Sorgula butonuna basıldığında, aynı istekli için sorgulama işlemi tekrar
yapılır. Sorgu Tarihçe butonuna basıldığında, sorgulamalara ait kronolojik sorgulama tablosu görüntülenir. Daha önce sorgulama işlemi yapılmış isteklilere ait durum bilgisi,
“Sorgulanmış” olarak gösterilir.
7
Sonuç butonuna basıldığında getirilen dokümana ait bilgiler, ekran örneğindeki gibi olacaktır.
8
Sorgu Tarihçe butonuna basıldığında gösterilen kronolojik tablo, ekran görüntüsünde olduğu gibidir. Kapat butonuna basıldığında “Belge Sorgulama” ekranına geri
dönülmektedir.
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
880 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content