close

Enter

Log in using OpenID

Cover Page - Scientific Publication Office

embedDownload
MJSS
1624-7215
ISSN
MANAS
JOURNAL OF
SOCIAL STUDIES
journals.manas.edu.kg
3
3 2014
Volume Issue Year
Authors
Mahmut Akbolat,
Aydın Yılmazer
Hasan Tutar
Article Title
Pages
Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Algıladıkları
Mobbing’in İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
1-17
Erdoğan Akman
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın Sovyet Rusya Basınında
Yansımaları [Pravda ve İzvestiya Gazeteleri Üzerinden
Basın Analizi]
19-45
Ezgi Cevher
İnternette Girişimciliğin Yeni Boyutu: Alışveriş Kulüpleri
Siteleri ve Bu Siteler Üzerine Bir Araştırma
47-60
Kamu Kesimindeki Yöneticilerin Serbest Zaman
Etkinliklerini Algılaması ve Değerlendirmesi
61-76
Selçuk Kendirli
Fatih Konak
Calendar Anomalies in The Shanghaı Stock Exchanges
77-85
Bülent Salderay
Özel Eğitim Sürecinde Görsel Sanatlar Uygulamalarının
Önemine İlişkin Aile Düşünce Yapılarının Değişimi
87-101
Kasların Ardındaki Zekâ
(Arnold Schwarzenegger’in Başarısı)
103-108
Çalışma Yaşamı ve Stres Kavramı: Durumsal Bir
Yaklaşım
109-131
Mahmut Demir,
Şirvan Şen Demir
Celaleddin Serinkan
Hasan Yüksel
Sovyetler Birliğinin Dağılmasından Sonra Kırgızistan ile
Süleyman Tongut
İlişkilerde Türk Medyası: TRT-Avrasya, TRT-Türk
Cevit Yavuz
ve TRT-Avaz
133-145
Kyrgyz Turkish Manas University
Scientific Publication Office
Manas Journal of Social Studies
(MJSS)
Quarterly Publishing Refereed Scientific Journal
ISSN: 1624-7215
Year: 2014
Volume: 3
Issue: 3
http://journals.manas.edu.kg
[email protected]
OWNERS
EDITOR
Kyrgyz Turkish Manas University
Prof.Dr. Sebahattin Balcı
Prof Dr. Asılbek Kulmırzayev
Prof. Dr. Kerim Özdemir
ASSOCIATE EDITOR
Assoc.Prof.Dr. Celaleddin Serinkan
EDITORIAL BOARD
Prof.Dr. Kerim Özdemir
Prof.Dr. Cusup Pirimbayev
Prof.Dr. Abdulvahit İmamoğlu
Prof.Dr.Gülden Sağol Yüksekkaya
Assoc. Prof.Dr. Şenol Çavuş
FIELD EDITORS
EDITORIAL ASSISTANTS
Assoc.Prof.Dr. Ali Eleren
Assoc.Prof.Dr. Ercan Oktay
(Business Management)
(Communication)
Baktıgül Ermatova
Jumagul Nurakun Kyzy
ISSUE REVIEWERS
Assoc.Prof.Dr. Ali Eleren
Assoc.Prof.Dr. Cavit Yavuz
Assoc.Prof. Dr. Celaleddin Serinkan
Assoc.Prof. Dr. Cemal Sezer
Assoc.Prof. Dr. Cenk Demirkıran
Assoc.Prof.Dr. Ercan Oktay
Assoc.Prof.Dr. Kenan Ören
Assoc.Prof.Dr. Şenol Çavuş
Assist.Prof.Dr. Ali Can
Assist.Prof.Dr. Azamat Maksudunov
Assist.Prof.Dr. Eylem Dayı
Assist.Prof.Dr. Ezgi Cevher
Assist.Prof.Dr. Feyyaz Yıldız
Assist.Prof.Dr. Muzaffer Kılıç
Assist.Prof.Dr. Nevzat Tetik
Assist.Prof.Dr. Ömer Çakın
Assist.Prof.Dr. Seyil Nacimudinova
Dr. Kadien Boobekova
CORRESPONDENCE ADDRESS
Kyrgyz Turkish Manas University
Mira Avenue 56 Bishkek, Kyrgyzstan
URL: http://journals.manas.edu.kg
E-mail: [email protected], [email protected]
Tel: 00996312 492763 Fax: 00996312 541935
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (Manas Journal of Social Studies: MJSS),
hakemli bir dergidir.
MJSS Hakem Kurulu / Refree Board
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Abdullah Gündoğdu
Atılhan Naktiyok
Ayşe İrmiş
Aziz Kutlar
Bayram Kaya
Aslan Gülcü
Bulat Kumekov
Cengiz Alyılmaz
Cengiz Toraman
Cevdet Avcıkurt
Cusup Pirimbayev
Engin Yıldırım
Ercan Sırakaya
Feyzullah Eroğlu
Gültekin Yıldız Hüseyin Avni Egeli
İbrahim Çapak
İsmail Kızılırmak
Kubat Tabaldiyev
Kurban Ünlüönen
Layli Ukubayeva
Levent Altınay
Mahmut Kartal
Mehmet Şişman
Muammer Yaylalı
Ertugrul Deliktaş
Eyup Basti
Ismail Kızılırmak
Kerim Özdemir
Mehmet Sarıışık
Metin Karadağ
Muhsin Halis
Muzaffer Uysal
Nazım Hikmet Polat
Necati Demir
Nurbübü Asipova
Orhan Batman
Recai Coşkun
Remzi Ataoğlu
Selçuk Emsen
Turar Kochiev
Vahit Türk
Yüksel Ekinci
Yüksel Öztürk
Ali Abıshev
Alisher Rasulev
Gani Kalıev
Joginder Sıngh
K.Makhmad Umarov
Mehmet Balcılar
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assoc. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Assist. Prof.
Dr. Ali Eleren
Dr. Ali Taş
Dr. Aysen Temel Eginli
Dr. Cavit Yavuz
Dr. Celaleddin Serinkan
Dr. Cemal Sezer
Dr. Cenk Demirkıran
Dr. Dervis Boztosun
Dr. Ercan Oktay
Dr. Eyup Zengin
Dr. Fevzi Okumuş
Dr. Hüsniye Örs
Dr. İlhan Toksöz
Dr. Kenan Ören
Dr. Lutfiye Ozdemir
Dr. Mahmut Yardımcıoglu
Dr. Muharrem Eş
Dr. Nafiz Tok
Dr. Oğuz Türkay
Dr. Şenol Çavuş
Dr. Ali Can
Dr. Aysun Kanbur
Dr. Azamat Maksudunov
Dr. Aziz Bostan
Dr. Bulent Saldereay
Dr. Burhanettin Zengin
Dr. Cavit Yesilyurt
Dr. Cemalettin Demireli
Dr. Cengiz Yilmaz
Dr. Cunus Ganiyev
Dr. Eylem Dayı
Dr. Ezgi Cevher
Dr. Fazil Şenol
Dr. Fehmi Çalık
Dr. Feyyaz Yıldız
Dr. İlker Sakınç
Dr. Kamalbek Karymshakov
Dr. Lokman Zor
Dr. Mehmet Ali Alan
Dr. Murat Burkan Serbest
Dr. Murat Piçak
Dr. Muzaffer Kılıç
Dr. Nevzat Tetik
Dr. Ömer Çakın
Dr. Osman Arıcan
Dr. Selcuk Kendirli
Dr. Serdar Geri
Dr. Serkan Taştan
Dr. Seyil Nacimudinova
Dr. Seyit Ali Avcu
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Nuriddin Kayumov
Orazaly Sabden
Rahman Alshanov
Rıdvan Karluk
Selahattin Sarı
Tatiana Pyshkına
Tohtar Esirkepov
Turar Koychuev
Orhan Batman
Yusuf Avcı
Assist. Prof. Dr. Tuncer Özdil
Assist. Prof. Dr. Vedat Bal
Assist. Prof. Dr. Yakup Ülker
Assist. Prof. Dr. Yasar Ayyıldız
Assist. Prof. Dr. Yunus Emre Gürbüz
Assist. Prof. Dr.. Hakan Ünal
Assist. Prof. Dr.. Kurşad Sertbaş
Dr. Kadien Boobekova
Dr. Nurlan Atabaev
Dr. Zakir Chotaev
YAZIM KURALLARI
Yazarlar aşağıda belirtilen yazım kurallarına özen göstermelidir:
Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı, büyük harflerle ve koyu olarak
yazılmalıdır. Aday makalenin başlığı, en fazla 10-12 kelime arasında olmalıdır.
Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı koyu, adresler ise normal ve eğik
karakterde harflerle yazılmalı; yazar(lar)ın görev yaptığı kurum(lar), haberleşme ve e-posta (e-mail)
adres(ler)i belirtilmelidir.
Özet: Dergide yer alan makaleler Türkçe veya yabancı dilde (İngilizce vd.) "başlık (title)" ve "öz
(abstract)" içermelidir. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına
değinilmemelidir. Özette kaynak verilmemelidir. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en
çok 6 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet kısmı times new roman 10 punto ve tek
aralıklı olmalıdır.
Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında, Times New Roman yazı
karakteri ile 12 punto, iki yanas yaslı ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında her taraftan
2.5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
Kaynaklar metin içinde kısaltılmış şekliyle gösterilmelidir.
Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar
kullanılmalı ve başlıklar numaralandırılmalıdır.
Tablolar ve Şekiller: Tablolar ve şekiller, times new roman 10 punto ve tek aralıklı olarak
düzenlenmelidir. Gerektiğinde punto daha da küçültülebilir. Tabloların numarası ve başlığı
bulunmalıdır. Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise sadece tablo içindeki alt
başlıkları birbirinden ayırmak için kullanılmalıdır. Tablo numarası ve başlığı tablonun üstünde, tam sola
dayalı olarak yazılmalı; başlıkların ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması
gereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin altında, sola dayalı olarak yazılmalıdır.
Kaynakçada yazılar 10 punto ve tek aralıklı olmalıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
331 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content