close

Enter

Log in using OpenID

28-Ulaştırma-II(Proje Uyg.) - İnşaat Mühendisliği Bölümü

embedDownload
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
I. GENEL BİLGİLER
Ders Adı
İNŞ 332 Ulaştırma II (Proje Uygulama)
Zorunlu
DERS SAATİ: 4
Dönemi
Bahar
Bölümü
İnşaat Mühendisliği
Ders Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Bekir AKTAŞ
KREDİSİ: 4
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 38039 Kayseri,
Tel:(352) 207 66 66 (İç hat: 32402),
E-mail: [email protected]
Web sayfası :
Çalışma saatleri: 8.00-17.00
II. DERS BİLGİLERİ
DERSİN İÇERİĞİ:
Geçki Ve Plan, Yatay Kurba Ve Dever Uygulaması, Koordinat Hesabı, Boykesitin Hazırlanması, Düşey Kurbaların Uygulanması, Enkesit
Çizimi, Enkesit Alanları, Hacim Hesapları, Hacim Tablosu, Toprak Dağıtımı, Brückner Diyagram, Taşıma momentleri,
DERSİN ÖNKOŞULLARI:
Lisans öğrencileri
DERSİN AMAÇLARI:
Karayolu projelerinin hazırlanmasındaki işlem adımlarını teorik ve uygulamalı olarak tanıtmak, karayolu projelerindeki mesleki
problemlerin çözümü için gerekli temel bilgileri öğretmek ve uygulatmak.
DERSİN YÖNTEMİ:
Haftada üç saat teorik anlatım ve 1 saatlik uygulamadan oluşmaktadır.
DERSDÖKÜMANLARI:






F.Umar ve N. Yayla, Yol İnşaatı, İstanbul Teknik Üniversitesi 4. Baskı, İstanbul, 1994.
T. Kiper, Karayolu Projesi Temel Bilgileri, Yollar Türk Milli Komitesi, Ankara, 2002.
N. Yayla, Karayolu Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2002.
A.Tunç, Yol Tasarımının Esasları ve Uygulamaları, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2004
T.Sonuç, Karayolu Tekniği, Cilt 1–2–3, İstanbul, 1983
İ.Sütaş ve G. Öztaş, Karayolu İnşaatında Uygulama ve Projelendirme, İstanbul Teknik Üniversitesi, Matbaa Teknisyenleri
Basımevi, İstanbul, 1986.
ÖNERİLEN KAYNAKLAR:






F.Umar ve N. Yayla, Yol İnşaatı, İstanbul Teknik Üniversitesi 4. Baskı, İstanbul, 1994.
T. Kiper, Karayolu Projesi Temel Bilgileri, Yollar Türk Milli Komitesi, Ankara, 2002.
N. Yayla, Karayolu Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2002.
A.Tunç, Yol Tasarımının Esasları ve Uygulamaları, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2004
T.Sonuç, Karayolu Tekniği, Cilt 1–2–3, İstanbul, 1983
İ.Sütaş ve G. Öztaş, Karayolu İnşaatında Uygulama ve Projelendirme, İstanbul Teknik Üniversitesi, Matbaa Teknisyenleri
Basımevi, İstanbul, 1986.
DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ:
DİĞER BİLGİLER:
Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70’ine devam etmek zorundadır.
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1-
Giriş, yolların sınıflandırılması, karayolu projesinde dikkat edilecek hususlar
2-
GEÇKİ VE PLAN: Geçki araştırmasında dikkat edilecek hususlar, Geçki araştırmasının safhaları, sıfır poligonu, Geçki planının hazırlanması
3-
YATAY KURBA VE DEVER UYGULAMASI: Geçki hattı üzerine yatay kurp uygulaması ve dever hesaplarının yapılası
4-
KOORDİNAT HESABI: Başlangıç, some noktaları, sapma açıları vd. uzunlukların hesaplanması
5-
BOYKESİTİN HAZIRLANMASI: Boy kesitin hazırlanması, kırmızı çizginin geçirilmesi.
6-
DÜŞEY KURBALARIN UYGULANMASI: Parabolik düşey kurbanın yerleştirilmesi ve düşey kurp üzerindeki kırmızı kotların hesabı
7-
ENKESİT ÇİZİMİ: Geçki hattı üzerinde enkesitlerin çizilmesi
8-
ENKESİT ALANLARI: Enkesit alanlarının hesaplanması
9-
HACİM HESAPLARI: Enkesitler arası toprak hacminin çıkarılması
10- HACİM TABLOSU: Birikmiş hacimlerin belirlenmesi
11- TOPRAK DAĞITIMI: Kütleler diyagramının çizilmesi
12- BRÜCKNER DİYAGRAMI: Brükner diyagramı ve dengelemeler
13- TAŞIMA momentleri: Taşıma momentlerinin hesaplanması
14- KONTROLLER
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ:
Yol güvenliği, özellikle karayolu ulaşım sektörü ve toplum için çok önemli bir husustur. Her yıl dünya genelinde milyonlarca insan
trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir. Projecilerin yol güvenliği konusunda güncel bilgiye sahip olması, günümüzün en önemli
problemlerinden olan trafik kazalarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
282 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content