close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 öğretim yılı güz dönemi normal öğretim

embedDownload
K.Ü.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI (N.Ö)
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
GÜN - SAAT
P 08.30-09.15
A
09.30-10.15
Z
10.30-11.15
A
11.30-12.15
R
12.15-13.00
13.00-13.45
T
E
S
İ
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
I. SINIF (EFD 12)
II. SINIF
III. SINIF (EFD 2)
Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri (EFD 2)
Yrd. Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU
Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri (EFD 2)
Yrd. Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU
Atatürk Ġlk. ve Ġnk. Tarihi I
Yrd. Doç. Dr. Rafet METĠN
Atatürk Ġlk. ve Ġnk. Tarihi I
Yrd. Doç. Dr. Rafet METĠN
Edebiyat Bilgi ve Kuramları I
Okut. Bedri ÖZÇELĠK
Edebiyat Bilgi ve Kuramları I
Okut. Bedri ÖZÇELĠK
Türk Halk Edebiyatı I (EFD 14)
Okut. Bedri ÖZÇELĠK
Türk Halk Edebiyatı I (EFD 14)
Okut. Bedri ÖZÇELĠK
Anlama Tek. II: Dinleme Eğitimi (T)
Yrd. Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU
Anlama Tek. II: Dinleme Eğitimi (T)
Yrd. Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU
Çocuk Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU
Çocuk Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU
08.30-09.15
09.30-10.15
S
A
10.30-11.15
11.30-12.15
L
12.15-13.00
13.00-13.45
I
14.00-14.45
Sözlü Anlatım I
Yrd. Doç. Dr. Salim PĠLAV
Sözlü Anlatım I
Yrd. Doç. Dr. Salim PĠLAV
Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi
Yrd. Doç. Dr. Murat YĠĞĠT
Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi
Yrd. Doç. Dr. Murat YĠĞĠT
A
R
Ş
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
A
12.15-13.00
13.00-13.45
M
14.00-14.45
B
15.00-15.45
A
16.00-16.45
P
E
R
Ş
Seçmeli I: Diksiyon (EFD 2 )
Yrd. Doç. Dr. Salim PĠLAV
Seçmeli I: Diksiyon (EFD 2 )
Yrd. Doç. Dr. Salim PĠLAV
Eğitim Bilimine GiriĢ
Öğrt. Gör. H. Hüseyin ATASAYAR
Eğitim Bilimine GiriĢ
Öğrt. Gör. H. Hüseyin ATASAYAR
Yazılı Anlatım I
Yrd. Doç. Dr. Salim PĠLAV
Yazılı Anlatım I
Yrd. Doç. Dr. Salim PĠLAV
Öğretim Ġlke ve Yöntemleri (Amfi B)
Öğrt. Gör. H. Hüseyin ATASAYAR
Öğretim Ġlke ve Yöntemleri (Amfi B)
Öğrt. Gör. H. Hüseyin ATASAYAR
Özel Öğretim Yöntemleri I (T)
Yrd. Doç. Dr. Mesiha TOSUNOĞLU
Özel Öğretim Yöntemleri I (T)
Yrd. Doç. Dr. Mesiha TOSUNOĞLU
Özel Öğretim Yöntemleri I (U)
Yrd. Doç. Dr. Mesiha TOSUNOĞLU
Özel Öğretim Yöntemleri I (U)
Yrd. Doç. Dr. Mesiha TOSUNOĞLU
Okul Deneyimi -A
Yrd. Doç.Dr. Salim Pilav
Okul Deneyimi -B
Yrd. Doç.Dr. Salim Pilav
Tiyatro ve Drama Uygulamaları (U)
Yrd. Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU
Tiyatro ve Drama Uygulamaları (U)
Yrd. Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU
Yazı Yazma Teknikleri
Okut. Buket KAYA
Yazı Yazma Teknikleri
Okut. Buket KAYA
Yazı Yazma Teknikleri
Okut. Buket KAYA
Bilgisayar I (U) (LAB)
Yrd. Doç. Dr. Faik GÖKALP
Bilgisayar I (U) (LAB)
Yrd. Doç. Dr. Faik GÖKALP
Bilgisayar I (T) (K.LAB)
Yrd. Doç. Dr. Faik GÖKALP
Bilgisayar I (T) (K.LAB)
Yrd. Doç. Dr. Faik GÖKALP
Anlama Tek. I: Okuma Eğitimi (T)
Yrd. Doç. Dr. Salim PĠLAV
Anlama Tek. I: Okuma Eğitimi (T)
Yrd. Doç. Dr. Salim PĠLAV
Anlama Tek. I: Okuma Eğitimi (U)
Yrd. Doç. Dr. Salim PĠLAV
Anlama Tek. I: Okuma Eğitimi (U)
Yrd. Doç. Dr. Salim PĠLAV
09.30-10.15
Okul Deneyimi -B
Yrd. Doç. Dr. M. TOSUNOĞLU
Dünya Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Murat YĠĞĠT
Dünya Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Murat YĠĞĠT
Dünya Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Murat YĠĞĠT
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
M
14.00-14.45
B
15.00-15.45
E
16.00-16.45
Yabancı Dil I
Okut. GülĢen YAYLI
Yabancı Dil I
Okut. GülĢen YAYLI
Yabancı Dil I
Okut. GülĢen YAYLI
08.30-09.15
10.30-11.15
11.30-12.15
M
12.15-13.00
13.00-13.45
A
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi(EFD 2)
Yrd. Doç. Dr. Murat YĠĞĠT
Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi(EFD 2)
Yrd. Doç. Dr. Murat YĠĞĠT
Osmanlı Türkçesi I
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim GÜLTEKĠN
Osmanlı Türkçesi I
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim GÜLTEKĠN
Eğitim Bilimine GiriĢ
Öğrt. Gör. H. Hüseyin ATASAYAR
Tiyatro ve Drama Uygulamaları (T) (Amfi A)
Yrd. Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU
Tiyatro ve Drama Uygulamaları (T) (Amfi A)
Yrd. Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU
Anlama Tek. II: Dinleme Eğitimi (U)
Yrd. Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU
Anlama Tek. II: Dinleme Eğitimi (U)
Yrd. Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU
Eski Türk Edebiyatı I (EFD 2)
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim GÜLTEKĠN
Eski Türk Edebiyatı I (EFD 2)
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim GÜLTEKĠN
09.30-10.15
U
Türkçe Ders Kitabı Ġncelemeleri (EFD 2)
Yrd. Doç. Dr. Mesiha TOSUNOĞLU
Türkçe Ders Kitabı Ġncelemeleri (EFD 2)
Yrd. Doç. Dr. Mesiha TOSUNOĞLU
Erinlik ve ergenlik Psikolojisi (R101)
Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇALIġANDEMĠR
Erinlik ve ergenlik Psikolojisi (R101)
Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇALIġANDEMĠR
08.30-09.15
E
C
Yrd. Doç. Dr. M. TOSUNOĞLU
Topluma Hizmet Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim GÜLTEKĠN
Topluma Hizmet Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim GÜLTEKĠN
Sınıf Yönetimi
Doç. Dr. Ġsmail AYDOĞAN
Sınıf Yönetimi
Doç. Dr. Ġsmail AYDOĞAN
16.00-16.45
08.30-09.15
Türkçe Öğretim Tarihi (Amfi B)
Yrd. Doç. Dr. Murat YĠĞĠT
Seç.I: Yarat. Dil ÇalıĢ./Türkçe Ö. Tar. (EFD 2)
Yrd. Doç. Dr. /M. TOSUNOĞLU/M. YĠĞĠT
Seçmeli I: Yaratıcı Dil ÇalıĢmaları
Topluma Hizmet Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. /M. TOSUNOĞLU/M. YĠĞĠT
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim GÜLTEKĠN
Rehberlik (EFD 8)
Doç. Dr. Oktay AKBAġ
Rehberlik (EFD 8)
Doç. Dr. Oktay AKBAġ
Rehberlik (EFD 8)
Doç. Dr. Oktay AKBAġ
Okul Deneyimi -A
Seçmeli I: Yaratıcı Dil ÇalıĢmaları
Yrd. Doç. Dr. Mesiha TOSUNOĞLU
Öğretim Ġlke ve Yöntemleri
Öğrt. Gör. H. Hüseyin ATASAYAR
Yeni Türk Edebiyatı I (EFD 12)
Yrd. Doç. Dr. Murat YĠĞĠT
Yeni Türk Edebiyatı I (EFD 12)
Yrd. Doç. Dr. Murat YĠĞĠT
15.00-15.45
Ç
IV. SINIF
Okul Deneyimi -A
Doç. Dr. M. B./Yrd. Doç. Dr. Ġ.G
Okul Deneyimi -B
Doç. Dr. M. B./Yrd. Doç. Dr. Ġ.G
Seç. I: Türk Kültür Tarihi ve Dil (EFD 12)
Okut. Bedri ÖZÇELĠK
Seç. I: Türk Kültür Tarihi ve Dil (EFD 12)
Okut. Bedri ÖZÇELĠK
Topluma Hizmet Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Salih ÖKTEN
Topluma Hizmet Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Salih ÖKTEN
Topluma Hizmet Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Salih ÖKTEN
Topluma Hizmet Uygulamaları
Doç Dr. M.B./Yrd. Doç. Dr. M.T/M.Y/D.M
Topluma Hizmet Uygulamaları
Doç Dr. M.B./Yrd. Doç. Dr. M.T/M.Y/D.M
Topluma Hizmet Uygulamaları
Doç Dr. M.B./Yrd. Doç. Dr. M.T/M.Y/D.M
Okul Deneyimi -A
Yrd. Doç. Dr. Deniz Melanlıoğlu/Murat Yiğit
Okul Deneyimi -B
Yrd. Doç. Dr. Deniz Melanlıoğlu/Murat Yiğit
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
198 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content